Rozmiar tekstu:AAA     Kolor tekstu:     Kolor tła:      Język:
 Wyszukuj po słowie:   

 Powrót do strony głównej Powrót do poziomu wyżej ARCHIWUM - Obwieszczenia o inwestycjach mogących mieć wpływ na środowisko 


Archiwum z roku:
2003
Liczba: 31
2004
Liczba: 174
2005
Liczba: 228
2006
Liczba: 273
2007
Liczba: 252
2008
Liczba: 284
2009
Liczba: 249
2010
Liczba: 92
2011
Liczba: 66
2012
Liczba: 87
2013
Liczba: 99
2014
Liczba: 67
2015
Liczba: 72
2016
Liczba: 83
2017
Liczba: 66
2018
Liczba: 67
2019
Liczba: 122
2020
Liczba: 86
2021
Liczba: 93
2022
Liczba: 121
2023
Liczba: 142
2024
Liczba: 68


Opcje sortowania:

Sortuj według daty publikacji ogłoszenia:   RosnącoMalejąco

Wybrano archiwum z roku: 2010

Lp.
Temat
Data publikacji
1.
PREZYDENT MIASTA KALISZA informuje, że zostało wszczęte postępowanie administracyjne, w sprawie wydania Firmie JACAR II pozwolenia wodnoprawnego, na wprowadzanie do kolektora miejskiej kanalizacji sanitarnej ścieków przemysłowych, zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego, wytwarzanych w obiekcie ręcznej myjni samochodowej, znajdującej się na nieruchomości położnej przy ul.Asnyka 47 w Kaliszu.
2010-12-29
2.
PREZYDENT MIASTA KALISZA informuję, że zostały wydane decyzje w sprawie środowiskowych uwarunkowań realizacji następujących przedsięwzięć na terenie miasta Kalisza:
1.Warsztat samochodowy z myjnią - ul.Warszawska 89-91
2.Sortownia odpadów komunalnych - Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych - ul.Bażancia 1a
3.Hala produkcji rolet - Spółka PORTOS - ul.Złota 71
2010-12-21
3.
PREZYDENT MIASTA KALISZA informuje, że zostało wszczęte postępowanie administracyjne, w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego, na prowadzenie przez rzekę Swędrnię w km 0 + 410 tymczasowego mostu technologicznego, dla potrzeb projektowanego Parku Wodnego przy ul.Sportowej w Kaliszu.
2010-12-20
4.
PREZYDENT MIASTA KALISZA informuje, że zostało wszczęte postępowanie administracyjne, w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie wylotu kanalizacji deszczowej, służącego do wprowadzania do rzeki Swędrni ścieków opadowych i roztopowych, spływających z terenu Parku Wodnego przy ul.Sportowej w Kaliszu.
2010-12-13
5.
PREZYDENT MIASTA KALISZA informuje, że zostało wszczęte postępowanie administracyjne, w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie wylotu kanalizacji deszczowej, służącego do wprowadzania do rzeki Swędrni ścieków opadowych i roztopowych, spływających z terenu Parku Wodnego przy ul.Sportowej w Kaliszu.
2010-12-13
6.
PREZYDENT MIASTA KALISZA informuje, że zostało wszczęte postępowanie administracyjne, w sprawie wydania Fabryce Firanek i Koronek „HAFT” S.A. w Kaliszu pozwolenia wodnoprawnego, na pobór wody podziemnej z utworów czwartorzędowych.
2010-12-10
7.
PREZYDENT MIASTA KALISZA informuje, że zostało wszczęte postępowanie administracyjne, w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego, na wprowadzanie do kolektora miejskiej kanalizacji sanitarnej ścieków przemysłowych, zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego, wytwarzanych w obiekcie ręcznej myjni samochodowej, znajdującej się na nieruchomości położnej przy ul.Ciasnej 7 w Kaliszu.
2010-12-09
8.
PREZYDENT MIASTA KALISZA podaje do publicznej wiadomości, że na wniosek firmy „Projekt Echo – 39” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Kielcach zostało wszczęte postępowanie w sprawie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia centrum usługowo-handlowego GALERIA AMBER na terenach przydworcowych w Kaliszu (m. ul.Podmiejską, Górnośląską i Dworcową).
2010-12-01
9.
PREZYDENT MIASTA KALISZA zawiadamia Strony, że uzyskał wymagane przepisami uzgodnienia organów współdziałających i przygotowuje decyzję określającą środowiskowe uwarunkowania budowy drogi pomiędzy ul.Stawiszyńską i ul.Szeroką (odcinek obejmujący ul.Włókniarzy, ze skrzyżowaniami, w ciągu połączenia dróg krajowych nr 12 i 25 w Kaliszu).
2010-12-01
10.
PREZYDENT MIASTA KALISZA informuje, że zostało wszczęte postępowanie administracyjne, w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego, na wprowadzanie do rzeki Prosny istniejącymi czterema wylotami zakładowej kanalizacji, zlokalizowanymi na lewym brzegu: w km 69 + 592, w km 69 + 565, w km 69 + 352 i w km 69 + 530, ścieków przemysłowych, zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego, wytwarzanych w obiektach ENERGA Elektrociepłownia Kalisz S.A. zlokalizowanych w Kaliszu przy ul. Torowej 115.
2010-12-01
11.
PREZYDENT MIASTA KALISZA informuje, że zostało wszczęte postępowanie administracyjne, w sprawie wydania Przedsiębiorstwu Produkcyjno-Handlowemu „ADMAT” z siedzibą w Nowych Skalmierzycach, pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie do kolektora kanalizacji sanitarnej, będącej własnością WSK "PZL-KALISZ" S.A. w Kaliszu, ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego, wytwarzanych w Centrum Gastronomicznym „ALJO”, z lokalizacją w Kaliszu przy ul. Częstochowskiej 140.
2010-12-01
12.
PREZYDENT MIASTA KALISZA informuje, że zostało wszczęte postępowanie administracyjne, w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego, na wprowadzanie do kolektora sanitarnego „Winiary” ścieków przemysłowych, zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego, wytwarzanych w obiektach Firmy Nestle Polska S.A. Oddział w Kaliszu przy ul. Łódzkiej 153.
2010-12-01
13.
PREZYDENT MIASTA KALISZA zawiadamia Strony, że została wydana decyzja - pozwolenie wodnoprawne, określające zakres i warunki wykonania przebudowy odcinka rowu melioracyjnego „R-C1” oraz wykonania zbiornika (polderu) do samoczynnego retencjonowania i regulacji natężenia strumienia odpływu wód i ścieków opadowych oraz roztopowych, spływających z rejonu istniejących i planowanych ulic na osiedlu Dobrzec-Zachód część południowa w Kaliszu.
2010-11-17
14.
PREZYDENT MIASTA KALISZA informuje, że zostało wszczęte postępowanie administracyjne, w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę odcinka rowu melioracyjnego od hm 0 + 40 do hm 0 + 44, na nieruchomości przy ul.Leona Kruczkowskiego 22, na osiedlu Majków w Kaliszu.
2010-11-15
15.
PREZYDENT MIASTA KALISZA informuje, że na wniosek Multimedia Polska S.A. z siedzibą w Gdyni zostało wszczęte postępowanie administracyjne, w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na prowadzenie pod dnem rzeki Swędrni w km 3 + 139, linii światłowodowej
2010-11-10
16.
PREZYDENT MIASTA KALISZA informuje, że zostało wszczęte postępowanie administracyjne, w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie stawu na nieruchomości położonej w Kaliszu przy ul.Szerokiej 30, służącego do odbioru wód opadowych i roztopowych, spływających z dachów szklarni.
2010-11-02
17.
PREZYDENT MIASTA KALISZA informuje, że zostało wszczęte postępowanie administracyjne, w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie do stawu (do ziemi) zlokalizowanego na nieruchomości położonej w Kaliszu przy ul.Szerokiej 30, wód opadowych i roztopowych, spływających z dachów szklarni.
2010-11-02
18.
PREZYDENT MIASTA KALISZA informuje, że zostało wszczęte postępowanie administracyjne, w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego, na wprowadzanie do rowu odwadniającego „RM-4”, istniejącym wylotem zakładowej kanalizacji deszczowej, zlokalizowanym w km 0 + 392, ścieków opadowych i roztopowych spływających z terenów będących własnością: Nestle Polska S.A. Oddział w Kaliszu, Firmy Produkcyjno-Handlowej „PAULA” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowa w Kaliszu, Zakładu Projektowania i Wykonawstwa „EKOLOGIA” w Kaliszu, Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Kaliszu, Przedsiębiorstwa Handlowo-Usługowego „KARSERWIS” w Kaliszu i Przedsiębiorstwa Handlowo-Usługowego „KAL-PAB” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Kaliszu. Tereny objęte spływem ścieków opadowych i roztopowych, znajdują się na osiedlu Winiary w Kaliszu.
2010-10-29
19.
Prezydent Miasta Kalisza informuje, że zostało wszczęte postępowanie administracyjne, w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego, na wprowadzanie do rowu odwadniającego RM-4 , istniejącym wylotem miejskiej kanalizacji deszczowej, zlokalizowanym na lewej skarpie w km 1 + 680, ścieków opadowych i roztopowych spływających z odcinków ulic: Barskiej i Połanieckiej na osiedlu Winiary w Kaliszu.
2010-10-28
20.
Prezydenta Miasta Kalisza informuje, że zostało wszczęte postępowanie administracyjne, w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę odcinka rowu melioracyjnego „RC-1”, położonego na osiedlu Dobrzec Zachód i w sołectwie Dobrzec w Kaliszu, w celu przystosowania do odbioru wód oraz ścieków opadowych i roztopowych, spływających z części południowej osiedla.
2010-10-22
21.
PREZYDENT MIASTA KALISZA informuje, że zostało wszczęte postępowanie administracyjne, w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę urządzenia wodnego - rowu przydrożnego w pasie drogowym ul. Lechosławskiej w Kaliszu, na odcinku przylegającym do nieruchomości 23.
2010-10-14
22.
PREZYDENT MIASTA KALISZA informuje, że zostało wszczęte postępowanie administracyjne, w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego, na wprowadzanie do kolektora miejskiej kanalizacji sanitarnej, ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego, wytwarzanych w obiektach myjni samochodowej, zlokalizowanej w Kaliszu przy ul. Torowej 27.
2010-09-30
23.
OBWIESZCZENIE O PRZYSTĄPIENIU DO OPRACOWANIA PROJEKTU DOKUMENTU: "PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA KALISZA – MIASTA NA PRAWACH POWIATU NA LATA 2011-2014 Z UWZGLĘDNIENIEM PERSPEKTYWY DO ROKU 2018" WRAZ Z "PROGNOZĄ ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO PROJEKTU PROGRAMU OCHRONY ŚRODOWISKA DLA KALISZA – MIASTA NA PRAWACH POWIATU NA LATA 2011-2014 Z UWZGLĘDNIENIEM PERSPEKTYWY DO ROKU 2018"
2010-09-29
24.
PREZYDENT MIASTA KALISZA informuje, że zostało wszczęte postępowanie administracyjne, w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego, na wprowadzanie do Kanału Rypinkowskiego istniejącym wylotem miejskiej kanalizacji deszczowej, zlokalizowanym na lewej skarpie w km 0 + 985, ścieków opadowych i roztopowych spływających z odcinków ulic: Częstochowskiej od ul. Budowlanych do mostu na Kanale Rypinkowskim, Wygon. Baśniowej, Kwiatowej, Ostrowskiej, Konopnickiej, Skalmierzyckiej, Nowy Świat, Kordeckiego, Bolesława Pobożnego, Bolesława Chrobrego, Stefana Batorego, Władysława Łokietka, Władysława Jagiełły, Zapiecek i Stare Miasto oraz z nieruchomości przylegających do pasa drogowego wymienionych powyżej ulic.
2010-09-24
25.
PREZYDENT MIASTA KALISZA informuje, że zostało wszczęte postępowanie administracyjne, w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego, na wprowadzanie do Kanału Rypinkowskiego istniejącym wylotem miejskiej kanalizacji deszczowej, zlokalizowanym na prawej skarpie w km 0 + 953, ścieków opadowych i roztopowych spływających z odcinka ulicy Częstochowskiej od placu Wojciecha Bogusławskiego do mostu na Kanale Rypinkowskim.
2010-09-24Przesuń   Kolejna porcja ogłoszeń