Rozmiar tekstu:AAA     Kolor tekstu:     Kolor tła:      Język:
 Wyszukuj po słowie:   

 Powrót do strony głównej Powrót do poziomu wyżej ARCHIWUM - Obwieszczenia o inwestycjach mogących mieć wpływ na środowisko 


Archiwum z roku:
2003
Liczba: 31
2004
Liczba: 174
2005
Liczba: 228
2006
Liczba: 273
2007
Liczba: 252
2008
Liczba: 284
2009
Liczba: 249
2010
Liczba: 92
2011
Liczba: 66
2012
Liczba: 87
2013
Liczba: 99
2014
Liczba: 67
2015
Liczba: 72
2016
Liczba: 83
2017
Liczba: 66
2018
Liczba: 67
2019
Liczba: 122
2020
Liczba: 86
2021
Liczba: 93
2022
Liczba: 121
2023
Liczba: 142
2024
Liczba: 65


Opcje sortowania:

Sortuj według daty publikacji ogłoszenia:   RosnącoMalejąco

Wybrano archiwum z roku: 2017

Lp.
Temat
Data publikacji
1.
Określenie warunków hydrogeologicznych 0 droga krajowa nr 25
2017-12-29
 
Informacje o ogłoszeniu

Informacje o ogłoszeniu:

Informację wytworzył(-a):   Marzena Andrzejewska-Wierzbicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2017-12-28
Na stronie biuletynu od:   2017-12-29   do   2018-01-05
Na podstawie:   DSR-I.7440.2.20172.
Obwieszczenie w sprawie robót geologicznych dla potrzeb hydrogeologicznych
2017-12-20
 
Informacje o ogłoszeniu

Informacje o ogłoszeniu:

Informację wytworzył(-a):   Marzena Andrzejewska-Wierzbicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2017-12-20
Na stronie biuletynu od:   2017-12-20   do   2017-12-28
Na podstawie:   DSR-I.7440.2.20173.
Prezydent Miasta Kalisza informuje, że zostało wszczęte postępowanie administracyjne, na wniosek Ewy i Hieronima Torbiarczyk w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego, na wprowadzanie do ziemi, za pośrednictwem stawu, istniejącym wylotem kanalizacji deszczowej, wód opadowych i roztopowych, spływających z powierzchni dachów, znajdujących się na nieruchomości położonej w Kaliszu przy ul. Milenijnej 18.
2017-12-15
 
Informacje o ogłoszeniu

Informacje o ogłoszeniu:

Informację wytworzył(-a):   p.o. Naczelnika WGOS - Kamila Czyżak-Kościelak
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Matecki Maciej   data wprowadzenia:   2017-12-14
Na stronie biuletynu od:   2017-12-15   do   2017-12-27
Na podstawie:   WSRK.6341.0088.2017 D2017.12.019924.
Prezydent Miasta Kalisza informuje, że zostało wszczęte postępowanie administracyjne, w sprawie wydania Firmie DOMATOR Sp. z o.o. z siedzibą przy ul.Spółdzielców 5, 62-510 Konin, pozwolenia wodnoprawnego, na wprowadzanie do kolektora miejskiej kanalizacji sanitarnej ścieków przemysłowych, zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego, wytwarzanych w obiekcie zlokalizowanym na terenie nieruchomości przy ul.Poznańskiej 24 obręb 038 Ogrody.
2017-12-13
 
Informacje o ogłoszeniu

Informacje o ogłoszeniu:

Informację wytworzył(-a):   p.o. Naczelnika WGOS - Kamila Czyżak-Kościelak
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Matecki Maciej   data wprowadzenia:   2017-12-13
Na stronie biuletynu od:   2017-12-13   do   2017-12-22
Na podstawie:   WSRK.6341.0113.2017 D2017.12.017245.
Prezydent Miasta Kalisza informuje, że zostało wszczęte postępowanie administracyjne, w sprawie wydania Firmie „AGROSTAR” Tadeusz Nogaj Sp.j., z siedzibą przy ul.Owsianej 7 w Kaliszu, pozwolenia wodnoprawnego, na wprowadzanie do kolektora miejskiej kanalizacji sanitarnej ścieków przemysłowych, zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego, wytwarzanych w obiektach zlokalizowanych na terenie nieruchomości przy ul.Owsianej 7 obręb 031 Tyniec.
2017-12-13
 
Informacje o ogłoszeniu

Informacje o ogłoszeniu:

Informację wytworzył(-a):   p.o. Naczelnika WGOS - Kamila Czyżak-Kościelak
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Matecki Maciej   data wprowadzenia:   2017-12-13
Na stronie biuletynu od:   2017-12-13   do   2017-12-22
Na podstawie:   WSRK.6341.0115.2017 D2017.12.017566.
Prezydent Miasta Kalisza informuje, że zostało wszczęte postępowanie administracyjne, na wniosek Firmy MICHELE LETIZIA Polska Sp. z o.o. w Kaliszu, w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego, na wprowadzanie do ziemi ścieków opadowych i roztopowych, spływających z terenu zakładu obrotu, konfekcjonowania i farbowania akcesoriów do produkcji bielizny, zlokalizowanego na terenie nieruchomości przy ul. Obozowej 16 w Kaliszu.
2017-12-13
 
Informacje o ogłoszeniu

Informacje o ogłoszeniu:

Informację wytworzył(-a):   p.o. Naczelnika WGOS - Kamila Czyżak-Kościelak
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Matecki Maciej   data wprowadzenia:   2017-12-12
Na stronie biuletynu od:   2017-12-13   do   2017-12-22
Na podstawie:   WSRK.6341.0109.2017 D2017.12.015597.
Prezydent Miasta Kalisza informuje, że zostało wszczęte postępowanie administracyjne, na wniosek pana Jana Paś, w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego, na wprowadzanie do kolektora miejskiej kanalizacji sanitarnej ścieków przemysłowych, zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego, wytwarzanych w zakładzie cukierniczym oraz w budynku mieszkalnym jednorodzinnym zlokalizowanym na terenie nieruchomości przy ul. Południowej na dz. nr ew. 37/1 obręb 084 Rypinek.
2017-12-11
 
Informacje o ogłoszeniu

Informacje o ogłoszeniu:

Informację wytworzył(-a):   p.o. Naczelnika WGOS - Kamila Czyżak-Kościelak
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Matecki Maciej   data wprowadzenia:   2017-12-11
Na stronie biuletynu od:   2017-12-11   do   2017-12-20
Na podstawie:   WGOŚ.6341.0003.2017 D2017.12.014158.
Prezydent Miasta Kalisza informuje, że zostało wszczęte postępowanie administracyjne, w sprawie wydania Przedsiębiorstwu Produkcyjno-Handlowo-Usługowemu „BUDKOM” J. Hofman i K. Kosecki sp. j. z siedzibą w Kaliszu przy ul.Łódzkiej 114-120, pozwolenia wodnoprawnego, na wprowadzanie do rzeki Swędrni, jednym wylotem kanalizacyjnym, zlokalizowanym na lewym brzegu w km 3 + 134, ścieków bytowych spływających z terenu Zakładu.
2017-12-06
 
Informacje o ogłoszeniu

Informacje o ogłoszeniu:

Informację wytworzył(-a):   p.o. Naczelnika WGOS - Kamila Czyżak-Kościelak
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Matecki Maciej   data wprowadzenia:   2017-12-06
Na stronie biuletynu od:   2017-12-06   do   2017-12-19
Na podstawie:   WSRK.6341.0112.2017 D2017.12.002849.
Określenie warunków hydrogeologicznych - droga krajowa 25
2017-11-30
 
Informacje o ogłoszeniu

Informacje o ogłoszeniu:

Informację wytworzył(-a):   Marzena Andrzejewska-Wierzbicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2017-11-30
Na stronie biuletynu od:   2017-11-30   do   2017-12-07
Na podstawie:   DSR-I 7440.2.201710.
Opinia - projekt robót geologicznych - Droga krajowa 25
2017-11-28
 
Informacje o ogłoszeniu

Informacje o ogłoszeniu:

Informację wytworzył(-a):   Bożena Budzik
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2017-11-28
Na stronie biuletynu od:   2017-11-28   do   2017-12-19
Na podstawie:   RG.6530.0.4.201711.
Zostało wszczęte postępowanie administracyjne, w sprawie wydania Firmie RECO Sp. z o.o. z siedzibą w Opatówku, przy ul. Rogatka 6a pozwolenia wodnoprawnego, na wprowadzanie do kolektora miejskiej kanalizacji sanitarnej ścieków przemysłowych, zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego, wytwarzanych w obiektach Stacji Kontroli Pojazdów i myjni bezdotykowej czterostanowiskowej znajdujących się przy ul. Łódzkiej na dz. nr ew. 64/3, 64/4, 64/5, 64/6 obręb 152 Winiary.
2017-11-27
 
Informacje o ogłoszeniu

Informacje o ogłoszeniu:

Informację wytworzył(-a):   Sławomir Miłek
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2017-11-27
Na stronie biuletynu od:   2017-11-27   do   2017-12-11
Na podstawie:   WSRK.6341.0106.201712.
Obwieszczenie Wojewody Wielkopolskiego z dnia 14 listopada 2017 r. dotyczące wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym, polegającej n a budowie gazociągu średniego ciśnienia w rejonie ul. Starowiejskiej w Kaliszu
2017-11-16
 
Informacje o ogłoszeniu

Informacje o ogłoszeniu:

Informację wytworzył(-a):   Marcin Karpiński
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2017-11-16
Na stronie biuletynu od:   2017-11-16   do   2020-11-30
Na podstawie:   IR-III.746.70.2017.813.
Obwieszczenie Marszałka Województwa Wielkopolskiego o zaopiniowanie "Projektu robót geologicznych dla potrzeb określenia warunków hydrogeologicznych projektowanej inwestycji budowy drogi krajowej 25 Ostrów Wielkopolski - Kalisz - Konin"
2017-11-16
 
Informacje o ogłoszeniu

Informacje o ogłoszeniu:

Informację wytworzył(-a):   Marzena Andrzejewska-Wierzbicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2017-11-16
Na stronie biuletynu od:   2017-11-16   do   2017-11-30
Na podstawie:   e-mail14.
Obwieszczenie Marszałka Województwa Wielkopolskiego o zaopiniowanie "Projektu robót geologicznych dla potrzeb określenia warunków hydrogeologicznych projektowanej inwestycji budowy drogi krajowej 25 Ostrów Wielkopolski - Kalisz - Konin"

Załączniki
Dokumentacja z CD

2017-11-16
 
Informacje o ogłoszeniu

Informacje o ogłoszeniu:

Informację wytworzył(-a):   Marzena Andrzejewska-Wierzbicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2017-11-16
Na stronie biuletynu od:   2017-11-16   do   2017-11-30
Na podstawie:   e-mail15.
Zostało wszczęte postępowanie administracyjne, w sprawie wydania Firmie ECHO – Galeria Amber Sp. z o.o. S.K. z siedzibą w Kielcach, przy al. Solidarności 36 pozwolenia wodnoprawnego, na wprowadzanie do kolektora miejskiej kanalizacji sanitarnej ścieków przemysłowych, zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego, wytwarzanych w obiekcie Galerii Amber w Kaliszu przy ul. Górnośląskiej 82.
2017-11-15
 
Informacje o ogłoszeniu

Informacje o ogłoszeniu:

Informację wytworzył(-a):   Kamila Czyżak-Kościelak
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2017-11-15
Na stronie biuletynu od:   2017-11-15   do   2017-11-28
Na podstawie:   WSRK.6341.0103.201716.
Pozwolenie wodnoprawne - korzystanie z wód w zakresie wprowadzania do starorzecza rzeki Swędrni - ul.Saperska
2017-11-07
 
Informacje o ogłoszeniu

Informacje o ogłoszeniu:

Informację wytworzył(-a):   Tomasz Marszał
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2017-11-07
Na stronie biuletynu od:   2017-11-07   do   2017-11-14
Na podstawie:   OSL.6341.81.201717.
Pozwolenie wodnoprawne - ul. Inwestorska
2017-11-07
 
Informacje o ogłoszeniu

Informacje o ogłoszeniu:

Informację wytworzył(-a):   Kamila Czyżak - Kościelak
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2017-11-07
Na stronie biuletynu od:   2017-11-07   do   2017-11-13
Na podstawie:   WSRK.6341.0104.201718.
Zostało wszczęte postępowanie administracyjne, w sprawie wydania Firmie MTM Consulting Tadeusz Mazek z siedzibą w Kaliszu przy Alejach Wojska Polskiego 116, pozwolenia wodnoprawnego, na wykonanie wylotu kanalizacji deszczowej (zlokalizowanego na obszarze działek nr 50 i 43/2), służącego do wprowadzenia do rzeki Krępicy ścieków opadowych i roztopowych, spływających z terenu inwestycyjnego zlokalizowanego na działkach nr 41, 43/19, 43/23, 43/27 (obręb 040 Korczak).
2017-10-31
 
Informacje o ogłoszeniu

Informacje o ogłoszeniu:

Informację wytworzył(-a):   Kamila Czyżak-Kościelak
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2017-10-31
Na stronie biuletynu od:   2017-10-31   do   2017-11-14
Na podstawie:   WSRK.6341.0099.201719.
Zostało wszczęte postępowanie administracyjne, w sprawie wydania Firmie MTM Consulting Tadeusz Mazek z siedzibą w Kaliszu przy Alejach Wojska Polskiego 116, pozwolenia wodnoprawnego, na szczególne korzystanie z wód, jakim jest wprowadzenia do rzeki Krępicy ścieków opadowych i roztopowych, spływających z terenu inwestycyjnego zlokalizowanego na działkach nr 41, 43/19, 43/23, 43/27 (obręb 040 Korczak).
2017-10-31
 
Informacje o ogłoszeniu

Informacje o ogłoszeniu:

Informację wytworzył(-a):   Kamila Czyżak-Kościelak
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2017-10-31
Na stronie biuletynu od:   2017-10-31   do   2017-11-14
Na podstawie:   WSRK.6341.0098.201720.
Pozwolenie wodnoprawne - kanalizacja deszczowa
2017-10-06
 
Informacje o ogłoszeniu

Informacje o ogłoszeniu:

Informację wytworzył(-a):   Tomasz Mruszek
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2017-10-06
Na stronie biuletynu od:   2017-10-06   do   2018-01-06
Na podstawie:   OSL.6341.72.201721.
rozbudowa ulic w ciągu drogi woj. nr 450
2017-10-06
 
Informacje o ogłoszeniu

Informacje o ogłoszeniu:

Informację wytworzył(-a):   Naczelnik wydziału
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2017-10-06
Na stronie biuletynu od:   2017-10-06   do   2017-10-22
Na podstawie:   WOO-II.4200.5.ZP.1622.
Zawiadomienie Regionalnego Dyrektora ochrony środowiska w Poznaniu
2017-09-21
 
Informacje o ogłoszeniu

Informacje o ogłoszeniu:

Informację wytworzył(-a):   Jolanta Ratajczyk
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2017-09-21
Na stronie biuletynu od:   2017-09-21   do   2017-12-31
Na podstawie:   e-mail23.
zostało wszczęte postępowanie administracyjne, w sprawie wydania Firmie „DINO POLSKA S.A.” z siedzibą przy ul. Ostrowskiej 122 w Krotoszynie pozwolenia wodnoprawnego, na wprowadzanie do kolektora miejskiej kanalizacji sanitarnej ścieków przemysłowych, zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego, które będą wytwarzane w nowopowstającym budynku handlowo-usługowym zlokalizowanym przy ul. Korczak, dz. nr 3/1 i 3/2 (obręb: 040 Korczak) w Kaliszu.
2017-09-18
 
Informacje o ogłoszeniu

Informacje o ogłoszeniu:

Informację wytworzył(-a):   Kamila Czyżak-Kościelak
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Krzysztof Banasiak   data wprowadzenia:   2017-09-18
Na stronie biuletynu od:   2017-09-18   do   2017-10-02
Na podstawie:   WSRK.6341.0086.201724.
OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia odszkodowania z tytułu przejęcia na rzecz Województwa Wielkopolskiego prawa własności nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym
2017-09-05
 
Informacje o ogłoszeniu

Informacje o ogłoszeniu:

Informację wytworzył(-a):   Joanna Pietrzak
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2017-09-05
Na stronie biuletynu od:   2017-09-05   do   2017-09-19
Na podstawie:   SN-VII.7570.623.2013.725.
Rozbudowa ulic w ciągu drogi wojewódzkiej nr 450 na odcinku od ul. Śródmiejskiej do granic miasta wraz z przebudową wiaduktu kolejowego
2017-07-31
 
Informacje o ogłoszeniu

Informacje o ogłoszeniu:

Informację wytworzył(-a):   Zbigniew Gołębiewski
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2017-07-31
Na stronie biuletynu od:   2017-07-31   do   2017-08-14
Na podstawie:   WOO-II.4200.5.2017.ZP.11


Przesuń   Kolejna porcja ogłoszeń