Rozmiar tekstu:AAA     Kolor tekstu:     Kolor tła:      Język:
 Wyszukuj po słowie:   

 Powrót do strony głównej Powrót do poziomu wyżej ARCHIWUM - Obwieszczenia o inwestycjach mogących mieć wpływ na środowisko 


Archiwum z roku:
2003
Liczba: 31
2004
Liczba: 174
2005
Liczba: 228
2006
Liczba: 273
2007
Liczba: 252
2008
Liczba: 284
2009
Liczba: 249
2010
Liczba: 92
2011
Liczba: 66
2012
Liczba: 87
2013
Liczba: 99
2014
Liczba: 67
2015
Liczba: 72
2016
Liczba: 83
2017
Liczba: 66
2018
Liczba: 67
2019
Liczba: 122
2020
Liczba: 86
2021
Liczba: 93
2022
Liczba: 121
2023
Liczba: 142
2024
Liczba: 68


Opcje sortowania:

Sortuj według daty publikacji ogłoszenia:   RosnącoMalejąco

Wybrano archiwum z roku: 2018

Lp.
Temat
Data publikacji
1.
Dyrektor Zarządu Zlewni w Kaliszu zawiadamia, że w dniu 11 lipca 2018 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód, obejmujące wprowadzanie do urządzeń kanalizacyjnych będących własnością innego podmiotu (Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą w Kaliszu, ul. Nowy Świat 2a, 62-800 Kalisz) ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego, wytwarzanych podczas prowadzonej działalności gospodarczej (Karol Siegień "MOBILL" PHU, NIP 6181048337) w obiektach zlokalizowanych przy ul. Szerokiej 13 w Kaliszu (działka ewidencyjna nr 16, obręb 008 Chmielnik)
2018-12-20
 
Informacje o ogłoszeniu

Informacje o ogłoszeniu:

Informację wytworzył(-a):   Marecka Anna - Dyrektor
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Matecki Maciej   data wprowadzenia:   2018-12-22
Na stronie biuletynu od:   2018-12-20   do   2019-01-20
Na podstawie:   PO.ZUZ.2.421.375.2018.BK2.
Dyrektor Zarządu Zlewni w Kaliszu informuje, że w dniu 03.12.2018r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wygaszenie w całości pozwolenia wodnoprawnego z dnia 28.02.2011 r. znak DSR.VI.6213-302/10 wydanego przez Marszałka Województwa Wielkopolskiego na szczególne korzystanie z wód – pobór wody powierzchniowej z rzeki Ołobok w km 18+000 do próby hydraulicznej i odprowadzanie wody z próby hydraulicznej do rzeki Ołobok w km 18+000 oraz na wykonanie urządzenia wodnego – wylotu urządzenia służącego do odprowadzania wód powierzchniowych do rzeki Ołobok w km 18+000 (tymczasowego rurociągu naziemnego) oraz wygaszenie w całości pozwolenia wodnoprawnego z dnia 16.02.2011 r. znak DSR.VI.6213-305/10 wydanego przez Marszałka Województwa Wielkopolskiego na szczególne korzystanie z wód – pobór wody powierzchniowej z rzeki Prosna w km 61+950 do próby hydraulicznej i odprowadzanie wody z próby hydraulicznej do rzeki Prosna w km 61+950 oraz na wykonanie urządzenia wodnego – wylotu urządzenia służącego do odprowadzania wód powierzchniowych do rzeki Prosna w km 61+950 (tymczasowego rurociągu naziemnego)
2018-12-20
 
Informacje o ogłoszeniu

Informacje o ogłoszeniu:

Informację wytworzył(-a):   Marecka Anna - Dyrektor
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Matecki Maciej   data wprowadzenia:   2018-12-20
Na stronie biuletynu od:   2018-12-20   do   2019-01-20
Na podstawie:   PO.ZUZ.2.421.336.2018.MN3.
Dyrektor Zarządu Zlewni w Kaliszu zawiadamia, że w dniu 31 lipca 2018 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystnie z wód, obejmujące wprowadzanie do urządzeń kanalizacyjnych będących własnością innego podmiotu (Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą w Kaliszu, ul. Nowy Świat 2a, 62-800 Kalisz) ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego, wytwarzanych podczas prowadzonej działalności gospodarczej w lokalu gastronomicznym pn. „Złoty Beer Browar Kaliski”, zlokalizowanym na terenie nieruchomości przy Alei Wolności 8 w Kaliszu (działka ewidencyjna nr 79, obręb 035 Śródmieście II)
2018-12-20
 
Informacje o ogłoszeniu

Informacje o ogłoszeniu:

Informację wytworzył(-a):   Marecka Anna - Dyrektor
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Matecki Maciej   data wprowadzenia:   2018-12-20
Na stronie biuletynu od:   2018-12-20   do   2019-01-20
Na podstawie:   PO.ZUZ.2.421.384.2018.BK4.
Prezydent Miasta Kalisza zawiadamia strony postępowania administracyjnego o wydaniu postanowienia dot. braku konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia pn.: „Remont gazociągu wysokiego ciśnienia DN500 Odolanów – Adamów poprzez wykonanie nowego przekroczenia przez rzekę Prosnę o długości około 170m”, zlokalizowanego w Kaliszu na działkach o nr. ew. 28, 29, 39 (obręb 0130 Ogrody) oraz 1/1 i 1/2 (obręb 0133 Piskorzewie).
2018-12-20
 
Informacje o ogłoszeniu

Informacje o ogłoszeniu:

Informację wytworzył(-a):   Naczelnik WGOS - Jan Adm Kłysz
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Matecki Maciej   data wprowadzenia:   2018-12-20
Na stronie biuletynu od:   2018-12-20   do   2019-01-03
Na podstawie:   e-mail5.
Wody Polskie - pobór wody ul. Obozowa
2018-12-14
 
Informacje o ogłoszeniu

Informacje o ogłoszeniu:

Informację wytworzył(-a):   Anna Marecka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2018-12-14
Na stronie biuletynu od:   2018-12-14   do   2019-01-14
Na podstawie:   PO.ZUZ.2.421.348.2018.BK6.
PREZYDENT MIASTA KALISZA zawiadamia strony o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Remont gazociągu wysokiego ciśnienia DN500 Odolanów – Adamów
2018-12-11
 
Informacje o ogłoszeniu

Informacje o ogłoszeniu:

Informację wytworzył(-a):   Jan Adam Kłysz
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2018-12-11
Na stronie biuletynu od:   2018-12-11   do   2018-12-25
Na podstawie:   WGOŚ.6220.0010.20187.
Informacja o rozstrzygniętym naborze MZD
2018-12-10
 
Informacje o ogłoszeniu

Informacje o ogłoszeniu:

Informację wytworzył(-a):   Tomasz Ludwiczak
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2018-12-10
Na stronie biuletynu od:   2018-12-10   do   2019-03-09
Na podstawie:   SP.110.20.20188.
Informacja o wszczęciu postępowania - Wojska Polskiego
2018-12-07
 
Informacje o ogłoszeniu

Informacje o ogłoszeniu:

Informację wytworzył(-a):   Anna Marecka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2018-12-07
Na stronie biuletynu od:   2018-12-07   do   2018-12-15
Na podstawie:   PO.ZUZ.2.421.362.2018.BK9.
Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego - Nowy Świat
2018-12-06
 
Informacje o ogłoszeniu

Informacje o ogłoszeniu:

Informację wytworzył(-a):   Anna Marecka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2018-12-06
Na stronie biuletynu od:   2018-12-06   do   2018-12-20
Na podstawie:   PO.ZUZ.2.421.340.2018.JG10.
Informacja o wszęciu postępowania administracyjnego - ul. Łódzka
2018-12-05
 
Informacje o ogłoszeniu

Informacje o ogłoszeniu:

Informację wytworzył(-a):   Adam Nowak
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2018-12-05
Na stronie biuletynu od:   2018-12-05   do   2019-01-05
Na podstawie:   PO.ZUZ.2.421.2018.JG11.
Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego
2018-11-30
 
Informacje o ogłoszeniu

Informacje o ogłoszeniu:

Informację wytworzył(-a):   Adam Nowak
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2018-11-30
Na stronie biuletynu od:   2018-11-30   do   2018-12-30
Na podstawie:   PO.ZUZ.2.421.357.2018.JG12.
Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego - ul. Babina
2018-11-27
 
Informacje o ogłoszeniu

Informacje o ogłoszeniu:

Informację wytworzył(-a):   Anna Marecka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2018-11-27
Na stronie biuletynu od:   2018-11-27   do   2018-12-27
Na podstawie:   PO.ZUZ.2.421.371.2018.JG13.
Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego - LIDL i LOTOS
2018-11-27
 
Informacje o ogłoszeniu

Informacje o ogłoszeniu:

Informację wytworzył(-a):   Anna Marecka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2018-11-27
Na stronie biuletynu od:   2018-11-27   do   2018-12-27
Na podstawie:   PO.ZUZ.2.421.369.2018.JG14.
Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego - Lewkowiec
2018-11-27
 
Informacje o ogłoszeniu

Informacje o ogłoszeniu:

Informację wytworzył(-a):   Adam Nowak
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2018-11-27
Na stronie biuletynu od:   2018-11-27   do   2018-12-27
Na podstawie:   PO.ZUZ.2.421.261.2018.MM15.
Postępowanie administracyjne - Swędrnia
2018-11-22
 
Informacje o ogłoszeniu

Informacje o ogłoszeniu:

Informację wytworzył(-a):   
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2018-11-22
Na stronie biuletynu od:   2018-11-22   do   2018-12-22
Na podstawie:   16.
Plan adaptacji do zmian klimatu miasta Kalisza do roku 2030
2018-11-21
 
Informacje o ogłoszeniu

Informacje o ogłoszeniu:

Informację wytworzył(-a):   Edward Sadowski
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2018-11-21
Na stronie biuletynu od:   2018-11-21   do   2018-12-12
Na podstawie:   e-mail17.
Wydanie pozwolenia wodnoprawnego - Bolesława Pobożnego
2018-11-19
 
Informacje o ogłoszeniu

Informacje o ogłoszeniu:

Informację wytworzył(-a):   Anna Merecka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2018-11-19
Na stronie biuletynu od:   2018-11-19   do   2019-02-19
Na podstawie:   e-mail18.
Wydanie pozwolenia wodnoprawnego - Swędrnia
2018-11-16
 
Informacje o ogłoszeniu

Informacje o ogłoszeniu:

Informację wytworzył(-a):   Adam Nowak
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2018-11-16
Na stronie biuletynu od:   2018-11-16   do   2019-02-16
Na podstawie:   e-mail19.
Pozwolenie wodnoprawne na korzystanie z wód
2018-11-15
 
Informacje o ogłoszeniu

Informacje o ogłoszeniu:

Informację wytworzył(-a):   
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Krzysztof Banasiak   data wprowadzenia:   2018-11-15
Na stronie biuletynu od:   2018-11-15   do   2018-12-15
Na podstawie:   20.
Wydanie pozwolenia wodnoprawnego - Piwonia
2018-11-14
 
Informacje o ogłoszeniu

Informacje o ogłoszeniu:

Informację wytworzył(-a):   Adam Nowak
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2018-11-14
Na stronie biuletynu od:   2018-11-14   do   2018-12-14
Na podstawie:   e-mail21.
Pozwolenie wodnoprawne - Wał Bernardyński
2018-10-12
 
Informacje o ogłoszeniu

Informacje o ogłoszeniu:

Informację wytworzył(-a):   Anna Marecka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2018-10-12
Na stronie biuletynu od:   2018-10-12   do   2018-11-12
Na podstawie:   e-mail22.
Pozwolenie wodnoprawne - zagorzynek
2018-10-05
 
Informacje o ogłoszeniu

Informacje o ogłoszeniu:

Informację wytworzył(-a):   
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Krzysztof Banasiak   data wprowadzenia:   2018-10-05
Na stronie biuletynu od:   2018-10-05   do   2018-11-05
Na podstawie:   PO.ZUZ.2.421.267.2018.JG23.
informacji o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ścieków przemysłowych z myjni samochodowej przy Al Wojska Polskiego 2b w Kaliszu.
2018-10-02
 
Informacje o ogłoszeniu

Informacje o ogłoszeniu:

Informację wytworzył(-a):   Bartosz Kliber
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2018-10-02
Na stronie biuletynu od:   2018-10-02   do   2019-01-02
Na podstawie:   e-mail24.
Informacja o wszczęciu postępowania - remont mostu na rzece Swędrni
2018-09-24
 
Informacje o ogłoszeniu

Informacje o ogłoszeniu:

Informację wytworzył(-a):   Bartosz Kliber
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2018-09-24
Na stronie biuletynu od:   2018-09-24   do   2018-12-24
Na podstawie:   e-mail25.
Informacja o wszczęciu postępowania - Stacja paliw
2018-09-24
 
Informacje o ogłoszeniu

Informacje o ogłoszeniu:

Informację wytworzył(-a):   Bartosz Kliber
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2018-09-24
Na stronie biuletynu od:   2018-09-24   do   2018-12-24
Na podstawie:   e-mail


Przesuń   Kolejna porcja ogłoszeń