Rozmiar tekstu:AAA     Kolor tekstu:     Kolor tła:      Język:
 Wyszukuj po słowie:   

 Powrót do strony głównej Powrót do poziomu wyżej ARCHIWUM - Obwieszczenia o inwestycjach mogących mieć wpływ na środowisko 


Archiwum z roku:
2003
Liczba: 31
2004
Liczba: 174
2005
Liczba: 228
2006
Liczba: 273
2007
Liczba: 252
2008
Liczba: 284
2009
Liczba: 249
2010
Liczba: 92
2011
Liczba: 66
2012
Liczba: 87
2013
Liczba: 99
2014
Liczba: 67
2015
Liczba: 72
2016
Liczba: 83
2017
Liczba: 66
2018
Liczba: 67
2019
Liczba: 122
2020
Liczba: 86
2021
Liczba: 93
2022
Liczba: 121
2023
Liczba: 142
2024
Liczba: 68


Opcje sortowania:

Sortuj według daty publikacji ogłoszenia:   RosnącoMalejąco

Wybrano archiwum z roku: 2014

Lp.
Temat
Data publikacji
1.
PREZYDENT MIASTA KALISZA zawiadamia strony, że zostało wniesione odwołanie od decyzji Prezydenta Miasta Kalisza, wydanej 29 października 2014 r. w sprawie środowiskowych uwarunkowań realizacji przedsięwzięcia budowy obiektów handlowych i usługowych, z podziemnymi i naziemnymi parkingami, na terenie przy al. gen. Sikorskiego w Kaliszu. Odwołanie Stowarzyszenia Ekologicznego "BIOS" wraz z wszystkimi aktami sprawy zostanie w ustawowym terminie siedmiu dni przekazane do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kaliszu, ul. Częstochowska 12.
2014-12-18
 
Informacje o ogłoszeniu

Informacje o ogłoszeniu:

Informację wytworzył(-a):   Ewa Maciaszek
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Matecki Maciej   data wprowadzenia:   2014-12-17
Na stronie biuletynu od:   2014-12-18   do   2014-12-31
Na podstawie:   WSRK.6220.0031.2013 D2014.12.024902.
PREZYDENT MIASTA KALISZA informuje, że zostało wszczęte postępowanie administracyjne, w sprawie wydania Firmie ENERGA Kogeneracja Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Elblągu pozwolenia wodnoprawnego, na wprowadzanie do rzeki Prosny ścieków przemysłowych, zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego, wytwarzanych w obiektach Elektrociepłowni Kalisz, zlokalizowanej przy ul. Torowej 115 w Kaliszu.
2014-12-17
 
Informacje o ogłoszeniu

Informacje o ogłoszeniu:

Informację wytworzył(-a):   Ewa Maciaszek
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Matecki Maciej   data wprowadzenia:   2014-12-17
Na stronie biuletynu od:   2014-12-17   do   2014-12-31
Na podstawie:   WSRK.6341.0113.2014 D2014.12.025133.
PREZYDENT MIASTA KALISZA podaje do publicznej wiadomości, że wydał decyzje w sprawie środowiskowych uwarunkowań realizacji następujących przedsięwzięć na terenie miasta Kalisza
2014-12-01
 
Informacje o ogłoszeniu

Informacje o ogłoszeniu:

Informację wytworzył(-a):   Ewa Maciaszek
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2014-12-01
Na stronie biuletynu od:   2014-12-01   do   2014-12-15
Na podstawie:   WSRK.6220.0001.20144.
Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego Na podstawie art. 127 ust.6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku – Prawo wodne (jednolity tekst ustawy w Dz. U. z 2012 r. poz. 145 ze zm.) oraz art. 3 ust. 1 pkt 11 i art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (jednolity tekst ustawy w Dz. U. z 2013 r. 199, poz. 1235 ze zm.), PREZYDENT MIASTA KALISZA informuje, że zostało wszczęte postępowanie administracyjne, w sprawie wydania Kaliskiemu Przedsiębiorstwu Przemysłu Spożywczego „INTERJAREK” Grupa INTERJAREK Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Jedlcu gm. Gołuchów, pozwolenia wodnoprawnego, na wprowadzanie do kolektora miejskiej kanalizacji sanitarnej ścieków przemysłowych, zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego, wytwarzanych w obiekcie ręcznej myjni samochodowej, zlokalizowanej na nieruchomości położonej w Kaliszu przy ul. Wrocławskiej 22a-24.
2014-11-28
 
Informacje o ogłoszeniu

Informacje o ogłoszeniu:

Informację wytworzył(-a):   Ewa Maciaszek
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2014-11-28
Na stronie biuletynu od:   2014-11-28   do   2014-12-11
Na podstawie:   WSRK.6341.0100.20145.
Wszczęcie postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego - WAGON
2014-11-20
 
Informacje o ogłoszeniu

Informacje o ogłoszeniu:

Informację wytworzył(-a):   Ewa Maciaszek
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2014-11-20
Na stronie biuletynu od:   2014-11-20   do   2014-12-03
Na podstawie:   WSRK.6341.0108.20146.
Zostało wszczęte postępowanie administracyjne, w sprawie wydania Zespołowi Szkół Nr 9 w Kaliszu pozwolenia wodnoprawnego, na wprowadzanie do kolektora miejskiej kanalizacji sanitarnej ścieków przemysłowych, zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego, wytwarzanych w obiekcie stołówki, zlokalizowanej przy ul. Hanki Sawickiej 22-24 w Kaliszu.
2014-11-06
 
Informacje o ogłoszeniu

Informacje o ogłoszeniu:

Informację wytworzył(-a):   Ewa Maciaszek
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2014-11-06
Na stronie biuletynu od:   2014-11-06   do   2014-11-19
Na podstawie:   e-mail7.
OBWIESZCZENIE PREZYDENT MIASTA KALISZA podaje do publicznej wiadomości i zawiadamia strony, że 29 października 2014r. wydał decyzję w sprawie środowiskowych uwarunkowań realizacji przedsięwzięcia pn. "budowa obiektów handlowych i usługowych z podziemnymi i naziemnymi parkingami (centrum handlowo-usługowe)” na terenie przy al. gen. Sikorskiego (w pobliżu ul.Stawiszyńskiej i Kątnej, obręb 011 Chmielnik).
2014-11-03
 
Informacje o ogłoszeniu

Informacje o ogłoszeniu:

Informację wytworzył(-a):   z up. Prezydenta Miasta Kalisza - Naczelnik WSRK - Ewa Maciaszek
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Matecki Maciej   data wprowadzenia:   2014-11-03
Na stronie biuletynu od:   2014-11-03   do   2014-11-16
Na podstawie:   WSRK.6220.0031.2013 D2014.10.027498.
OBWIESZCZENIE WOJEWODY WIELKOPOLSKIEGO z dnia 27 października 2014 r. o wydaniu decyzji uchylającej w części decyzję o pozwoleniu na budowę inwestycji w zakresie terminalu
2014-10-30
 
Informacje o ogłoszeniu

Informacje o ogłoszeniu:

Informację wytworzył(-a):   Aida Januszkiewicz-Piotrowska
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2014-10-30
Na stronie biuletynu od:   2014-10-30   do   2014-11-14
Na podstawie:   IR.V-5.7840-444/119.
Zostało wszczęte postępowanie administracyjne, w sprawie wydania Fabryce Wyrobów Runowych „RUNOTEX” Spółka Akcyjna z siedzibą w Kaliszu przy ul. Długosza 11, pozwolenia wodnoprawnego, na wprowadzanie do kolektora miejskiej kanalizacji sanitarnej ścieków przemysłowych, zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego, wytwarzanych w obiektach Zakładu Produkcyjnego zlokalizowanego na nieruchomości położonej w Kaliszu przy ul. Fryderyka Chopina 23.
2014-10-29
 
Informacje o ogłoszeniu

Informacje o ogłoszeniu:

Informację wytworzył(-a):   Ewa Macieszek
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2014-10-29
Na stronie biuletynu od:   2014-10-29   do   2014-11-12
Na podstawie:   WSRK.6341.0103.201410.
Zostało wszczęte postępowanie administracyjne, w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego, na wykonanie przepustu pod zjazdem indywidualnym z nieruchomości położonej w Kaliszu przy ul. Sąsiedzkiej 19.
2014-10-22
 
Informacje o ogłoszeniu

Informacje o ogłoszeniu:

Informację wytworzył(-a):   Ewa Maciaszedk
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2014-10-22
Na stronie biuletynu od:   2014-10-22   do   2014-11-04
Na podstawie:   WSRK.6341.0101.201411.
zostało wszczęte postępowanie administracyjne, w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego, na wprowadzanie do kolektora sanitarnego „Winiary” ścieków przemysłowych, zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego, wytwarzanych w obiektach Firmy Produkcyjno-Handlowej „PAULA” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowa, zlokalizowanej przy ul. Łódzkiej 145A w Kaliszu.
2014-10-17
 
Informacje o ogłoszeniu

Informacje o ogłoszeniu:

Informację wytworzył(-a):   Ewa Maciaszek
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2014-10-17
Na stronie biuletynu od:   2014-10-17   do   2014-10-29
Na podstawie:   WSRK.6341.0099.201412.
OBWIESZCZENIE o przystąpieniu do sporządzenia dokumentu „Program ochrony środowiska dla Kalisza – Miasta na prawach powiatu na lata 2015-2018 z perspektywą do roku 2022”.
2014-10-08
 
Informacje o ogłoszeniu

Informacje o ogłoszeniu:

Informację wytworzył(-a):   Anna Goździńska
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2014-10-08
Na stronie biuletynu od:   2014-10-08   do   2014-10-31
Na podstawie:   e-mail13.
Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego
2014-10-03
 
Informacje o ogłoszeniu

Informacje o ogłoszeniu:

Informację wytworzył(-a):   Ewa Maciaszek
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2014-10-03
Na stronie biuletynu od:   2014-10-03   do   2014-10-16
Na podstawie:   WSRK.6341.0091.201414.
Zostało wszczęte postępowanie administracyjne, w sprawie wydania Firmie TOYOCAR J.J. Mikołajczak Spółka Jawna z siedzibą w Lesznie pozwolenia wodnoprawnego, na wprowadzanie do kolektora miejskiej kanalizacji sanitarnej, ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego, wytwarzanych w salonie Toyoty, zlokalizowanym w Kaliszu przy ul. Walentego Stanczukowskiego 25-27.
2014-09-24
 
Informacje o ogłoszeniu

Informacje o ogłoszeniu:

Informację wytworzył(-a):   Ewa Maciaszek
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2014-09-24
Na stronie biuletynu od:   2014-09-24   do   2014-09-30
Na podstawie:   WSRK.6341.0083.201415.
Zostało wszczęte postępowanie administracyjne, w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego, na wprowadzanie do kolektora miejskiej kanalizacji sanitarnej, ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego, wytwarzanych w hali Makro Cash and Carry, zlokalizowanej w Kaliszu przy al. Wojska Polskiego 7.
2014-09-17
 
Informacje o ogłoszeniu

Informacje o ogłoszeniu:

Informację wytworzył(-a):   Ewa Maciaszek
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2014-09-17
Na stronie biuletynu od:   2014-09-17   do   2014-09-30
Na podstawie:   WSRK.6341.0087.201416.
Postępowanie w sprawie środowiskowych uwarunkowań realizacji przedsięwzięcia pn. „budowa obiektów handlowych i usługowych z podziemnymi i naziemnymi parkingami (centrum handlowo-usługowe)” na terenie przy al. gen. Sikorskiego (w pobliżu ul. Stawiszyńskiej, obręb 011 Chmielnik).
2014-09-17
 
Informacje o ogłoszeniu

Informacje o ogłoszeniu:

Informację wytworzył(-a):   Ewa Maciaszek
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2014-09-17
Na stronie biuletynu od:   2014-09-17   do   2014-10-15
Na podstawie:   WSRK.6220.0031.201317.
Zostało wszczęte postępowanie administracyjne, w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego, na wprowadzanie do kolektora miejskiej kanalizacji sanitarnej ścieków przemysłowych, zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego, wytwarzanych w obiektach warsztatu samochodowego z myjnią, zlokalizowanego w Kaliszu przy ul. Szerokiej 13.
2014-08-27
 
Informacje o ogłoszeniu

Informacje o ogłoszeniu:

Informację wytworzył(-a):   Ewa Maciaszek
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2014-08-27
Na stronie biuletynu od:   2014-08-27   do   2014-08-25
Na podstawie:   WSRK.6341.0082.201418.
Zostało wszczęte postępowanie administracyjne, w sprawie wydania Firmie ENERGA OPERATOR S.A. Oddział w Kaliszu pozwolenia wodnoprawnego, na prowadzanie przez rzekę Piwonię w km 4 + 195 przyłącza kablowego nN – 0.4 kV zasilającego pompownię ścieków P3 przy ul. Zachodniej w Kaliszu.
2014-08-27
 
Informacje o ogłoszeniu

Informacje o ogłoszeniu:

Informację wytworzył(-a):   Ewa Maciaszek
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2014-08-27
Na stronie biuletynu od:   2014-08-27   do   2014-11-27
Na podstawie:   WSRK.6341.0079.201419.
Zostało wszczęte postępowanie administracyjne, w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego, na wprowadzanie do kolektora miejskiej kanalizacji sanitarnej, ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego, wytwarzanych w obiektach Zakładu Rzeżniczo-Wędliniarskiego Piotr Łyszczak , zlokalizowanego w Kaliszu przy ul. Częstochowskiej 79.
2014-08-21
 
Informacje o ogłoszeniu

Informacje o ogłoszeniu:

Informację wytworzył(-a):   Ewa Maciaszek
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2014-08-21
Na stronie biuletynu od:   2014-08-21   do   2014-09-03
Na podstawie:   WSRK.6341.0076.201420.
Zostało wszczęte postępowanie administracyjne, w sprawie wydania Firmie LIDL Polska Sklepy Spożywcze Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Tarnowie Podgórnym oraz Firmie LOTOS PALIWA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa z siedzibą w Gdańsku pozwolenia wodnoprawnego, na wprowadzanie do kolektora miejskiej kanalizacji sanitarnej ścieków przemysłowych, zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego, wytwarzanych w obiekcie handlowym „LIDL” zlokalizowanym przy ul. Podmiejskiej 35 w Kaliszu oraz w budynku stacji paliw „LOTOS” zlokalizowanym przy ul. Podmiejskiej 41 w Kaliszu.
2014-08-07
 
Informacje o ogłoszeniu

Informacje o ogłoszeniu:

Informację wytworzył(-a):   Ewa Maciaszek
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2014-08-07
Na stronie biuletynu od:   2014-08-07   do   2014-08-20
Na podstawie:   WSRK.6341.0055.201421.
Zostało wszczęte postępowanie administracyjne, w sprawie wydania Centrum Wynajmu Nieruchomości Spółka z ograniczoną odpowiedzialności 6 S.K.A. z siedzibą w Krotoszynie pozwolenia wodnoprawnego, na wprowadzanie do kolektora miejskiej kanalizacji sanitarnej ścieków przemysłowych, zawierających substancje szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego, wytwarzanych w obiekcie handlowo-usługowym, zlokalizowanym przy ul. Kaszubskiej 1c w Kaliszu.
2014-08-07
 
Informacje o ogłoszeniu

Informacje o ogłoszeniu:

Informację wytworzył(-a):   Ewa Maciaszek
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2014-08-07
Na stronie biuletynu od:   2014-08-07   do   2014-08-20
Na podstawie:   WSRK.6341.0072.201422.
Zostało wszczęte postępowanie administracyjne, w sprawie wydania Firmie: AUTORYZOWANY DEALER „NISSAN” A. i R. POLODY Spółka Jawna z siedzibą w m. Tarnowo Podgórne przy ul. Lipcowej 20 pozwolenia wodnoprawnego, na wprowadzanie do kolektora miejskiej kanalizacji sanitarnej ścieków przemysłowych, zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego, wytwarzanych w obiekcie salonu samochodowego marki NISSAN z serwisem i myjnią, zlokalizowanym przy ul. Złotej 60 w Kaliszu.
2014-08-04
 
Informacje o ogłoszeniu

Informacje o ogłoszeniu:

Informację wytworzył(-a):   Ewa Maciaszek
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2014-08-04
Na stronie biuletynu od:   2014-08-04   do   2014-08-18
Na podstawie:   WSRK.6341.0073.201423.
Zostało wszczęte postępowanie administracyjne, w sprawie wydania Polskiemu Koncernowi Naftowemu ORLEN S.A. z siedzibą w Płocku przy ul. Chemików 7 pozwolenia wodnoprawnego, na wprowadzanie do kolektora miejskiej kanalizacji sanitarnej ścieków przemysłowych, zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego, wytwarzanych w obiektach Stacji Paliw PKN ORLEN zlokalizowanej przy ul. Łódzkiej 31 w Kaliszu.
2014-08-01
 
Informacje o ogłoszeniu

Informacje o ogłoszeniu:

Informację wytworzył(-a):   Ewa Maciaszek
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2014-08-01
Na stronie biuletynu od:   2014-08-01   do   2014-08-14
Na podstawie:   WSRK.6341.0071.201424.
Budowa gazociągu wysokiego cisnienia
2014-07-25
 
Informacje o ogłoszeniu

Informacje o ogłoszeniu:

Informację wytworzył(-a):   Jacek Wróblewski
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2014-07-25
Na stronie biuletynu od:   2014-07-25   do   2014-08-08
Na podstawie:   e-mail25.
Zostało wszczęte postępowanie administracyjne, w sprawie wydania Wytwórni Sprzętu Komunikacyjnego „PZL-KALISZ” S. A. w Kaliszu pozwolenia wodnoprawnego, na wykonanie parkingu i zjazdu z nieruchomości położonej przy ul. Złotej 71 w Kaliszu oraz na wykonanie prac na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią rzeki Prosny.
2014-07-17
 
Informacje o ogłoszeniu

Informacje o ogłoszeniu:

Informację wytworzył(-a):   Ewa Maciaszek
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2014-07-16
Na stronie biuletynu od:   2014-07-17   do   2014-10-23
Na podstawie:   WSRK.6341.0070.2014


Przesuń   Kolejna porcja ogłoszeń