Rozmiar tekstu:AAA     Kolor tekstu:     Kolor tła:      Język:
 Wyszukuj po słowie:   

 ARCHIWUM - Obwieszczenia o inwestycjach mogących mieć wpływ na środowisko 


Archiwum z roku:
2003
Liczba: 31
2004
Liczba: 174
2005
Liczba: 228
2006
Liczba: 273
2007
Liczba: 252
2008
Liczba: 284
2009
Liczba: 249
2010
Liczba: 92
2011
Liczba: 66
2012
Liczba: 87
2013
Liczba: 99
2014
Liczba: 67
2015
Liczba: 72
2016
Liczba: 83
2017
Liczba: 66
2018
Liczba: 67
2019
Liczba: 122
2020
Liczba: 86
2021
Liczba: 93
2022
Liczba: 121
2023
Liczba: 107


Opcje sortowania:

Sortuj według daty publikacji ogłoszenia:   RosnącoMalejąco

Wybrano archiwum z roku: 2023

Lp.
Temat
Data publikacji
1.
Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego
2023-09-14
 
Informacje o ogłoszeniu

Informacje o ogłoszeniu:

Informację wytworzył(-a):   Adam Nowak
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2023-09-15
Na stronie biuletynu od:   2023-09-14   do   2023-09-29
Na podstawie:   PO.ZUZ.2.4210.255.2023.MJ2.
obwieszczenie Wojewody Wielkopolskiego z 5 września 2023 r. dotyczące wydania decyzji nr 23/2023 (znak IR-III.7820.14.2023.3) o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. „Rozbudowa Alei Wojska Polskiego w Kaliszu w zakresie budowy drogi obsługującej na odc. od pos. nr 9 do pos. nr 11c”
2023-09-08
 
Informacje o ogłoszeniu

Informacje o ogłoszeniu:

Informację wytworzył(-a):   Katarzyna Iracka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2023-09-08
Na stronie biuletynu od:   2023-09-08   do   2023-09-22
Na podstawie:   IR-III.7820.14.2023.33.
Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego
2023-09-07
 
Informacje o ogłoszeniu

Informacje o ogłoszeniu:

Informację wytworzył(-a):   Adam Nowak
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2023-09-07
Na stronie biuletynu od:   2023-09-07   do   2023-09-28
Na podstawie:   PO.ZUZ.2.4210.324.2023.BK4.
2023-09-07
 
Informacje o ogłoszeniu

Informacje o ogłoszeniu:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2023-09-07
Na stronie biuletynu od:   2023-09-07   do   2023-09-28
Na podstawie:   e-mail5.
Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego
2023-09-05
 
Informacje o ogłoszeniu

Informacje o ogłoszeniu:

Informację wytworzył(-a):   Adam Nowak
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2023-09-05
Na stronie biuletynu od:   2023-09-05   do   2023-09-20
Na podstawie:   PO.ZUZ.2.4210.288.2023.MJ6.
Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego
2023-08-18
 
Informacje o ogłoszeniu

Informacje o ogłoszeniu:

Informację wytworzył(-a):   Anna Marecka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2023-08-18
Na stronie biuletynu od:   2023-08-18   do   2023-09-11
Na podstawie:   PO.ZUZ.2.4210.236.2023.AC7.
Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego
2023-08-07
 
Informacje o ogłoszeniu

Informacje o ogłoszeniu:

Informację wytworzył(-a):   Anna Marecka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2023-08-07
Na stronie biuletynu od:   2023-08-07   do   2023-09-07
Na podstawie:   PO.ZUZ.2.4210.155.2023.JG8.
Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego
2023-08-04
 
Informacje o ogłoszeniu

Informacje o ogłoszeniu:

Informację wytworzył(-a):   Anna Marecka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2023-08-04
Na stronie biuletynu od:   2023-08-04   do   2023-09-04
Na podstawie:   PO.ZUZ.2.4210.237.2023.MN9.
Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego
2023-08-02
 
Informacje o ogłoszeniu

Informacje o ogłoszeniu:

Informację wytworzył(-a):   Anna Marecka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2023-08-02
Na stronie biuletynu od:   2023-08-02   do   2023-09-02
Na podstawie:   PO.ZUZ.2.4210.312.2023.SR10.
Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego
2023-08-02
 
Informacje o ogłoszeniu

Informacje o ogłoszeniu:

Informację wytworzył(-a):   Anna Marecka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2023-08-02
Na stronie biuletynu od:   2023-08-02   do   2023-09-02
Na podstawie:   PO.ZUZ.2.4210.86.2023.SR11.
obwieszczenie o odwołaniu od decyzji WGOŚ.6220.0005.2023 dotyczącej zmiany decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Zabudowa rezerwowo-szczytowej kotłowni gazowej z dwoma kotłami o mocy ok. 20 MWt każdy wraz z niezbędną infrastrukturą budowlaną i technologiczną, zlokalizowanych na terenie Elektrociepłowni w Kaliszu”, projektowanego w Kaliszu przy ulicy Torowej 115, na działce nr 8/7 (obręb 0118 Rypinek).
2023-07-31
 
Informacje o ogłoszeniu

Informacje o ogłoszeniu:

Informację wytworzył(-a):   Paweł Bąkowski
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2023-07-31
Na stronie biuletynu od:   2023-07-31   do   2023-08-14
Na podstawie:   WGOŚ.6220.0005.202312.
obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Przebudowa i rozbudowa ze zmianą sposobu użytkowania budynku produkcyjnego z zapleczem socjalnym wraz z instalacjami wewnętrznymi, zagospodarowaniem terenu oraz towarzyszącą infrastrukturą techniczną, placami i drogami dojazdowymi, zlokalizowanego w Kaliszu na terenie zakładu Pratt & Whitney Kalisz Sp. z o. o., na działkach o numerach ewidencyjnych 6/15, 6/16, 29/6 (obręb 0115 Rypinek
2023-07-19
 
Informacje o ogłoszeniu

Informacje o ogłoszeniu:

Informację wytworzył(-a):   Paweł Bąkowski
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2023-07-19
Na stronie biuletynu od:   2023-07-19   do   2023-08-02
Na podstawie:   WGOŚ.6220.0013.202313.
Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego
2023-07-19
 
Informacje o ogłoszeniu

Informacje o ogłoszeniu:

Informację wytworzył(-a):   Anna Marecka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2023-07-19
Na stronie biuletynu od:   2023-07-19   do   2023-08-19
Na podstawie:   PO.ZUZ.2.4210.60.2023.AC14.
Obwieszczenie o wydaniu i treść decyzji WGOŚ.6220.0024.2022 dla przedsięwzięcia polegającego na budowie Parku fotowoltaicznego Kalisz 1 o łącznej mocy do 7 MW (w tym także etapowo) wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, zlokalizowanego na terenie Miasta Kalisza na działce o numerze ewidencyjnym 227 (obręb 151 Szczypiorno),
2023-07-18
 
Informacje o ogłoszeniu

Informacje o ogłoszeniu:

Informację wytworzył(-a):   Paweł Bąkowski
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2023-07-18
Na stronie biuletynu od:   2023-07-18   do   2023-08-01
Na podstawie:   WGOŚ.6220.0024.202215.
Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego
2023-07-06
 
Informacje o ogłoszeniu

Informacje o ogłoszeniu:

Informację wytworzył(-a):   Adam Nowak
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2023-07-06
Na stronie biuletynu od:   2023-07-06   do   2023-07-27
Na podstawie:   PO.ZUZ.2.4210.98.2023.MJ16.
obwieszczenie o wydaniu i treść decyzji WGOŚ.6220.0005.2023 dotyczącej zmiany decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Zabudowa rezerwowo-szczytowej kotłowni gazowej z dwoma kotłami o mocy ok. 20 MWt każdy wraz z niezbędną infrastrukturą budowlaną i technologiczną, zlokalizowanych na terenie Elektrociepłowni w Kaliszu”, projektowanego w Kaliszu przy ulicy Torowej 115, na działce nr 8/7 (obręb 0118 Rypinek).
2023-07-05
 
Informacje o ogłoszeniu

Informacje o ogłoszeniu:

Informację wytworzył(-a):   Paweł Bąkowski
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2023-07-05
Na stronie biuletynu od:   2023-07-05   do   2023-07-19
Na podstawie:   WGOŚ.6220.0005.202317.
obwieszczenie o wydaniu i treść decyzji WGOŚ.6220.0004.2023 dotyczącej zmiany decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Zabudowa kotła olejowo – gazowego o mocy ok. 10MWt, dwóch silników gazowych o mocy ok. 11,8 MWe/10,1 MWt każdy, wraz z niezbędną infrastrukturą budowlaną i technologiczną oraz modernizacja istniejących dwóch kotłów węglowych na terenie EC Kalisz” projektowanego w Kaliszu przy ulicy Torowej 115, na działce nr 8/7 (obręb 0118 Rypinek).
2023-07-05
 
Informacje o ogłoszeniu

Informacje o ogłoszeniu:

Informację wytworzył(-a):   Paweł Bąkowski
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2023-07-05
Na stronie biuletynu od:   2023-07-05   do   2023-07-19
Na podstawie:   WGOŚ.6220.0004.202318.
Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego - Kanał Bernardyński
2023-07-04
 
Informacje o ogłoszeniu

Informacje o ogłoszeniu:

Informację wytworzył(-a):   Adam Nowak
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2023-07-04
Na stronie biuletynu od:   2023-07-04   do   2023-07-25
Na podstawie:   PO.ZUZ.2.4210.161.2023.JG19.
Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich w Kaliszu wszczął postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego
2023-06-27
 
Informacje o ogłoszeniu

Informacje o ogłoszeniu:

Informację wytworzył(-a):   Anna Marecka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2023-06-27
Na stronie biuletynu od:   2023-06-27   do   2023-07-17
Na podstawie:   PO.ZUZ.2.4210.141.2023.AC20.
Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich w Kaliszu wszczął postępowanie administracyjne - Stanczukowskiego
2023-06-27
 
Informacje o ogłoszeniu

Informacje o ogłoszeniu:

Informację wytworzył(-a):   Anna Marecka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2023-06-27
Na stronie biuletynu od:   2023-06-27   do   2023-07-17
Na podstawie:   po_zuz_2_4210_89_2023bk.pdf21.
"Program poprawy warunków fitosanitarnych rodzin pszczelich poprzez wsparcie zakupu węzy pszczelej"
2023-06-22
 
Informacje o ogłoszeniu

Informacje o ogłoszeniu:

Informację wytworzył(-a):   Naczelnik Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2023-06-21
Na stronie biuletynu od:   2023-06-22   do   2023-07-07
Na podstawie:   WGOŚ.6140.0010.202322.
Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego - Zachodnia 18
2023-06-16
 
Informacje o ogłoszeniu

Informacje o ogłoszeniu:

Informację wytworzył(-a):   Anna Marecka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2023-06-16
Na stronie biuletynu od:   2023-06-16   do   2023-06-26
Na podstawie:   PO.ZUZ.2.4210.511.2022.AC23.
Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego - Tyniec
2023-06-07
 
Informacje o ogłoszeniu

Informacje o ogłoszeniu:

Informację wytworzył(-a):   Anna Marecka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2023-06-07
Na stronie biuletynu od:   2023-06-07   do   2023-06-17
Na podstawie:   PO.ZUZ.2.4219.196.2023.SR24.
Obwieszczenie Wojewody - Al Wojska Polskiego
2023-06-07
 
Informacje o ogłoszeniu

Informacje o ogłoszeniu:

Informację wytworzył(-a):   Lukasz Michalski
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2023-06-07
Na stronie biuletynu od:   2023-06-07   do   2023-06-21
Na podstawie:   IR-III.7820.14.2023.325.
Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego
2023-06-01
 
Informacje o ogłoszeniu

Informacje o ogłoszeniu:

Informację wytworzył(-a):   Anna Marecka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2023-06-01
Na stronie biuletynu od:   2023-06-01   do   2023-06-21
Na podstawie:   PO.ZUZ.2.4210.119.2023.JG


Przesuń   Kolejna porcja ogłoszeń


Czas wykonania operacji: 0,02806 sekundy    Zużyto pamięci: 78,95kB

od 25.09.2003r. strona http://www.bip.kalisz.pl była już odwiedzana: 6 150 370 razy, aktualnie na stronie przebywa: 59 osób.

Data ostatniej aktualizacji:  Niedziela, 01 października 2023 o godz. 11:03   kontakt: agoral@um.kalisz.pl