Rozmiar tekstu:AAA     Kolor tekstu:     Kolor tła:      Język:
 Wyszukuj po słowie:   

 Powrót do strony głównej Powrót do poziomu wyżej ARCHIWUM - Obwieszczenia o inwestycjach mogących mieć wpływ na środowisko 


Archiwum z roku:
2003
Liczba: 31
2004
Liczba: 174
2005
Liczba: 228
2006
Liczba: 273
2007
Liczba: 252
2008
Liczba: 284
2009
Liczba: 249
2010
Liczba: 92
2011
Liczba: 66
2012
Liczba: 87
2013
Liczba: 99
2014
Liczba: 67
2015
Liczba: 72
2016
Liczba: 83
2017
Liczba: 66
2018
Liczba: 67
2019
Liczba: 122
2020
Liczba: 86
2021
Liczba: 93
2022
Liczba: 121
2023
Liczba: 142
2024
Liczba: 55


Opcje sortowania:

Sortuj według daty publikacji ogłoszenia:   RosnącoMalejąco

Wybrano archiwum z roku: 2023

Lp.
Temat
Data publikacji
1.
Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego
2023-12-29
 
Informacje o ogłoszeniu

Informacje o ogłoszeniu:

Informację wytworzył(-a):   Anna Marecka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2023-12-29
Na stronie biuletynu od:   2023-12-29   do   2024-01-19
Na podstawie:   e-mail2.
Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego
2023-12-28
 
Informacje o ogłoszeniu

Informacje o ogłoszeniu:

Informację wytworzył(-a):   Anna Marecka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2023-12-28
Na stronie biuletynu od:   2023-12-28   do   2024-01-18
Na podstawie:   PO.ZUZ.2.4210.356.2023.JG3.
Prezydent Miasta Kalisza podaje do publicznej wiadomości informację o wszczęciu postępowania administracyjnego oraz o przystąpieniu do przeprowadzania oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Przebudowa i rozbudowa ze zmianą sposobu użytkowania budynku produkcyjnego z zapleczem socjalnym wraz z instalacjami wewnętrznymi, zagospodarowaniem terenu oraz towarzyszącą infrastrukturą techniczną, placami i drogami dojazdowymi”, zlokalizowanego w Kaliszu na terenie zakładu Pratt & Whitney Kalisz Sp. z o. o., na działkach o numerach ewidencyjnych 6/15, 6/16, 29/6 (obręb 0115 Rypinek).
2023-12-13
 
Informacje o ogłoszeniu

Informacje o ogłoszeniu:

Informację wytworzył(-a):   z up. Prezydenta - Paweł Bąkowski Naczelnik Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Matecki Maciej   data wprowadzenia:   2023-12-13
Na stronie biuletynu od:   2023-12-13   do   2023-12-28
Na podstawie:   WGOŚ.6220.0013.2023 D2023.12.011804.
Prezydent Miasta Kalisza zawiadamia strony o wydaniu w dniu 11.12.2023r. postanowienia znak WGOŚ.6220.0012.2021, D2023.12.01144 o podjęciu zawieszonego postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Przebudowa i rozbudowa ze zmianą sposobu użytkowania budynku produkcyjnego z zapleczem socjalnym wraz z instalacjami wewnętrznymi, zagospodarowaniem terenu oraz towarzyszącą infrastrukturą techniczną, placami i drogami dojazdowymi”, zlokalizowanego w Kaliszu na terenie zakładu Pratt & Whitney Kalisz Sp. z o. o., na działkach o numerach ewidencyjnych 6/15, 6/16, 29/6 (obręb 0115 Rypinek).
2023-12-13
 
Informacje o ogłoszeniu

Informacje o ogłoszeniu:

Informację wytworzył(-a):   z up. Prezydenta - Paweł Bąkowski Naczelnik Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Matecki Maciej   data wprowadzenia:   2023-12-13
Na stronie biuletynu od:   2023-12-13   do   2023-12-28
Na podstawie:   WGOŚ.6220.0013.2023 D2023.12.011625.
zawiadamia strony o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie zmiany decyzji Prezydenta Miasta Kalisza o środowiskowych uwarunkowaniach znak WGOŚ.6220.0018.2020 z dnia 05.01.2021 r. wydanej dla przedsięwzięcia pn. „Rozbudowa zakładu produkcyjnego”, zlokalizowanego w Kaliszu przy ulicy Wojciecha z Brudzewa 44, działki ew. nr 6/12, 7/10, 7/13, 8/12, 8/13, 8/15, 8/16, 8/17, 8/21, 12/7, 12/10, 29/3 (obręb 0115 Rypinek).
2023-12-11
 
Informacje o ogłoszeniu

Informacje o ogłoszeniu:

Informację wytworzył(-a):   z up. Prezydenta - Paweł Bąkowski Naczelnik Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Matecki Maciej   data wprowadzenia:   2023-12-11
Na stronie biuletynu od:   2023-12-11   do   2023-12-25
Na podstawie:   WGOŚ.6220.0029.2023 D2023.12.006606.
Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego
2023-12-08
 
Informacje o ogłoszeniu

Informacje o ogłoszeniu:

Informację wytworzył(-a):   Anna Marecka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2023-12-08
Na stronie biuletynu od:   2023-12-08   do   2023-12-22
Na podstawie:   PO.ZUZ.2.4210.336.2023.JG7.
Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego
2023-12-06
 
Informacje o ogłoszeniu

Informacje o ogłoszeniu:

Informację wytworzył(-a):   Anna Marecka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2023-12-06
Na stronie biuletynu od:   2023-12-06   do   2023-12-22
Na podstawie:   PO.ZUZ.2.4210.478.2023.MS8.
Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego
2023-11-29
 
Informacje o ogłoszeniu

Informacje o ogłoszeniu:

Informację wytworzył(-a):   Adam Nowak
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2023-11-29
Na stronie biuletynu od:   2023-11-29   do   2023-12-15
Na podstawie:   PO.ZUZ.2.4217.12.2023.SR9.
Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego
2023-11-29
 
Informacje o ogłoszeniu

Informacje o ogłoszeniu:

Informację wytworzył(-a):   Adam Nowak
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2023-11-29
Na stronie biuletynu od:   2023-11-29   do   2023-12-15
Na podstawie:   PO.ZUZ.2.4217.13.2023.SR10.
Zawieszenie - Obwieszczenie dotyczące wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia: „Przebudowa i rozbudowa ze zmianą sposobu użytkowania budynku produkcyjnego z zapleczem socjalnym wraz z instalacjami wewnętrznymi, zagospodarowaniem terenu oraz towarzyszącą infrastrukturą techniczną, placami i drogami dojazdowymi, zlokalizowanego w Kaliszu na terenie zakładu Pratt & Whitney Kalisz Sp. z o. o., na działkach o numerach ewidencyjnych 6/15, 6/16, 29/6 (obręb 0115 Rypinek)
2023-11-28
 
Informacje o ogłoszeniu

Informacje o ogłoszeniu:

Informację wytworzył(-a):   Paweł Bąkowski
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2023-11-28
Na stronie biuletynu od:   2023-11-28   do   2023-12-12
Na podstawie:   WGOŚ.6220.0013.202311.
Raport - Obwieszczenie dotyczące wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia: „Przebudowa i rozbudowa ze zmianą sposobu użytkowania budynku produkcyjnego z zapleczem socjalnym wraz z instalacjami wewnętrznymi, zagospodarowaniem terenu oraz towarzyszącą infrastrukturą techniczną, placami i drogami dojazdowymi, zlokalizowanego w Kaliszu na terenie zakładu Pratt & Whitney Kalisz Sp. z o. o., na działkach o numerach ewidencyjnych 6/15, 6/16, 29/6 (obręb 0115 Rypinek)
2023-11-28
 
Informacje o ogłoszeniu

Informacje o ogłoszeniu:

Informację wytworzył(-a):   Paweł Bąkowski
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2023-11-28
Na stronie biuletynu od:   2023-11-28   do   2023-12-12
Na podstawie:   WGOŚ.6220.0013.202312.
obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Budowa budynków mieszkalnych wielorodzinnych z garażami” zlokalizowanego w Kaliszu na działce o numerze ewidencyjnym 557 (obręb 077 Dobrzec)
2023-11-24
 
Informacje o ogłoszeniu

Informacje o ogłoszeniu:

Informację wytworzył(-a):   Edward Sadowski
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2023-11-24
Na stronie biuletynu od:   2023-11-24   do   2023-12-08
Na podstawie:   WGOŚ.6220.0027.202313.
OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO
2023-11-23
 
Informacje o ogłoszeniu

Informacje o ogłoszeniu:

Informację wytworzył(-a):   Małgorzata Krucka - Adamkiewicz Zastępca Dyrektora Departamentu Zarządzania Środowiskiem i Klimatu
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2023-11-23
Na stronie biuletynu od:   2023-11-23   do   2023-12-11
Na podstawie:   DSK-V.7440.9.202314.
ZAWIESZENIE - Zmiana decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.„Zabudowa rezerwowo-szczytowej kotłowni gazowej z dwoma kotłami o mocy ok. 20 MWt każdy wraz z niezbędną infrastrukturą budowlaną i technologiczną, zlokalizowanych na terenie Elektrociepłowni w Kaliszu”, projektowanego w Kaliszu przy ulicy Torowej 115, na działce nr 8/7 (obręb 0118 Rypinek)
2023-11-22
 
Informacje o ogłoszeniu

Informacje o ogłoszeniu:

Informację wytworzył(-a):   Paweł Bąkowski
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2023-11-22
Na stronie biuletynu od:   2023-11-22   do   2023-12-06
Na podstawie:   WGOŚ.6220.0005.202315.
RAPORT - Zmiana decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.„Zabudowa rezerwowo-szczytowej kotłowni gazowej z dwoma kotłami o mocy ok. 20 MWt każdy wraz z niezbędną infrastrukturą budowlaną i technologiczną, zlokalizowanych na terenie Elektrociepłowni w Kaliszu”, projektowanego w Kaliszu przy ulicy Torowej 115, na działce nr 8/7 (obręb 0118 Rypinek)
2023-11-22
 
Informacje o ogłoszeniu

Informacje o ogłoszeniu:

Informację wytworzył(-a):   Paweł Bąkowski
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2023-11-22
Na stronie biuletynu od:   2023-11-22   do   2023-12-06
Na podstawie:   WGOŚ.6220.0005.202316.
OBWIESZCZENIE (zawiadomienie o wydaniu pozwolenia wodnoprawnego)
2023-11-22
 
Informacje o ogłoszeniu

Informacje o ogłoszeniu:

Informację wytworzył(-a):   Anna Marecka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2023-11-22
Na stronie biuletynu od:   2023-11-22   do   2023-12-13
Na podstawie:   PO.ZUZ.2.4210.351.2023.MS17.
Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego
2023-11-21
 
Informacje o ogłoszeniu

Informacje o ogłoszeniu:

Informację wytworzył(-a):   Anna Marecka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2023-11-21
Na stronie biuletynu od:   2023-11-21   do   2023-12-13
Na podstawie:   PO.ZUZ.2.4210.425.2023.MS18.
Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego?: Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich w Kaliszu wszczął postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na: szczególne korzystanie z wód w zakresie wprowadzania do urządzeń kanalizacyjnych będących własnością innych podmiotów (Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o., ul. Nowy Świat 2a, 62-800 Kalisz) ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego pochodzących z obiektu zlokalizowanego przy ul. Piwonickiej 10 c w Kaliszu, w zakresie prowadzonej działalności obejmującej produkcję wegańskich wyrobów spożywczych z surowców pochodzenia roślinnego
2023-11-16
 
Informacje o ogłoszeniu

Informacje o ogłoszeniu:

Informację wytworzył(-a):   Dyrektor - Anna Marecka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Matecki Maciej   data wprowadzenia:   2023-11-16
Na stronie biuletynu od:   2023-11-16   do   2023-12-16
Na podstawie:   PO.ZUZ.2.4210.358.2023.MŻ19.
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Rozbudowa budynku hali przeładunkowej o dalszą część przeładunkową oraz rozbudowa budynku biurowego o część socjalno – biurową wraz z infrastrukturą zewnętrzną”, planowanego do realizacji w Kaliszu przy ulicy Inwestorskiej 11, na terenie oznaczonym w ewidencji gruntów i budynków jako działka o numerze 652 (obręb 160 Dobrzec).
2023-11-06
 
Informacje o ogłoszeniu

Informacje o ogłoszeniu:

Informację wytworzył(-a):   Paweł Bąkowski
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2023-11-06
Na stronie biuletynu od:   2023-11-06   do   2023-11-20
Na podstawie:   WGOŚ.6220.0016.202320.
OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO
2023-11-02
 
Informacje o ogłoszeniu

Informacje o ogłoszeniu:

Informację wytworzył(-a):   Małgorzata Krucka-Adamkiewicz
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2023-10-31
Na stronie biuletynu od:   2023-11-02   do   2023-11-16
Na podstawie:   DSK-V.7440.9.2023format nieznany Pobierz plik
21.
Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego
2023-11-02
 
Informacje o ogłoszeniu

Informacje o ogłoszeniu:

Informację wytworzył(-a):   Anna Marecka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2023-11-02
Na stronie biuletynu od:   2023-11-02   do   2023-11-16
Na podstawie:   PO.ZUZ.2.4210.435.2023.AC22.
Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego
2023-11-02
 
Informacje o ogłoszeniu

Informacje o ogłoszeniu:

Informację wytworzył(-a):   Anna Marecka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2023-11-02
Na stronie biuletynu od:   2023-11-02   do   2023-11-16
Na podstawie:   PO.ZUZ.2.4210.374.2023.AC23.
Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego
2023-11-02
 
Informacje o ogłoszeniu

Informacje o ogłoszeniu:

Informację wytworzył(-a):   Anna Marecka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2023-11-02
Na stronie biuletynu od:   2023-11-02   do   2023-11-16
Na podstawie:   PO.ZUZ.2.4210.373.2023.AC24.
Wykonanie urządzenia wodnego - ujecia wód podziemnych oraz pobór wód podziemnych - Kościelna Wieś
2023-10-27
 
Informacje o ogłoszeniu

Informacje o ogłoszeniu:

Informację wytworzył(-a):   Tatiana Stefaniak
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2023-10-27
Na stronie biuletynu od:   2023-10-27   do   2023-11-27
Na podstawie:   GR-OŚ.6220.2.4.202325.
Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach z dnia 19.10.2023 r. znak WGOŚ.6220.0023.2022 wydanej dla przedsięwzięcia pn. „Budowa czterech budynków handlowo – usługowych z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą techniczną, parkingami i drogami wewnętrznymi”, zlokalizowanego na terenie Miasta Kalisza przy ul. Majkowskiej 28
2023-10-23
 
Informacje o ogłoszeniu

Informacje o ogłoszeniu:

Informację wytworzył(-a):   Edward Sadowski
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2023-10-23
Na stronie biuletynu od:   2023-10-23   do   2023-11-06
Na podstawie:   WGOŚ.6220.0023.2022


Przesuń   Kolejna porcja ogłoszeń