Rozmiar tekstu:AAA     Kolor tekstu:     Kolor tła:      Język:
 Wyszukuj po słowie:   

 Powrót do strony głównej Powrót do poziomu wyżej ARCHIWUM - Obwieszczenia o inwestycjach mogących mieć wpływ na środowisko 


Archiwum z roku:
2003
Liczba: 31
2004
Liczba: 174
2005
Liczba: 228
2006
Liczba: 273
2007
Liczba: 252
2008
Liczba: 284
2009
Liczba: 249
2010
Liczba: 92
2011
Liczba: 66
2012
Liczba: 87
2013
Liczba: 99
2014
Liczba: 67
2015
Liczba: 72
2016
Liczba: 83
2017
Liczba: 66
2018
Liczba: 67
2019
Liczba: 122
2020
Liczba: 86
2021
Liczba: 93
2022
Liczba: 121
2023
Liczba: 142
2024
Liczba: 68


Opcje sortowania:

Sortuj według daty publikacji ogłoszenia:   RosnącoMalejąco

Wybrano archiwum z roku: 2016

Lp.
Temat
Data publikacji
1.
Prezydent Miasta Kalisza informuje, że zostało wszczęte postępowanie administracyjne, w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie do ziemi, za pośrednictwem stawu, wód opadowych i roztopowych, spływających z połaci dachów szklarni rolniczych, zlokalizowanych na nieruchomości położonej w Kaliszu przy ul. Szerokiej 30 na osiedlu Chmielnik w Kaliszu.
2016-12-21
 
Informacje o ogłoszeniu

Informacje o ogłoszeniu:

Informację wytworzył(-a):   Z-ca Naczelnika WSRK - Anna Albin
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Matecki Maciej   data wprowadzenia:   2016-12-20
Na stronie biuletynu od:   2016-12-21   do   2017-01-03
Na podstawie:   e-mail2.
Zostało wszczęte postępowanie administracyjne, w sprawie wydania Przedsiębiorstwu Motoryzacyjnemu Auto Service „RONDO” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Kaliszu pozwolenia wodnoprawnego, na wprowadzanie do kolektora miejskiej kanalizacji sanitarnej ścieków przemysłowych, zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego, wytwarzanych w obiektach Zakładu zlokalizowanego w Kaliszu przy ul. Podmiejskiej 22.
2016-12-19
 
Informacje o ogłoszeniu

Informacje o ogłoszeniu:

Informację wytworzył(-a):   Anna Albin
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2016-12-16
Na stronie biuletynu od:   2016-12-19   do   2016-12-30
Na podstawie:   WSRK.6341.0147.20163.
Zostało wszczęte postępowanie administracyjne, w sprawie wydania Zakładowi Usługowemu „RAFAN” w Kaliszu pozwolenia wodnoprawnego, na wprowadzanie do kolektora prywatnej kanalizacji sanitarnej na nieruchomości położonej w Kaliszu przy ul. Asnyka 47, ścieków przemysłowych, zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego, wytwarzanych w obiekcie Zakładu - myjnia ręczna samochodowa - zlokalizowanego przy ul. Asnyka 47 w Kaliszu.
2016-12-16
 
Informacje o ogłoszeniu

Informacje o ogłoszeniu:

Informację wytworzył(-a):   Anna Albin
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2016-12-16
Na stronie biuletynu od:   2016-12-16   do   2016-12-29
Na podstawie:   WSRK.6341.0146.20164.
Postępowanie w sprawie środowiskowych uwarunkowań budowy drogi obsługującej tereny inwestycyjne w rejonie ul. Inwestorskiej (obręb 160 Dobrzec)
2016-12-09
 
Informacje o ogłoszeniu

Informacje o ogłoszeniu:

Informację wytworzył(-a):   Anna Albin
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2016-12-09
Na stronie biuletynu od:   2016-12-09   do   2016-12-23
Na podstawie:   WSRK.6220.0035.20165.
Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego
2016-12-01
 
Informacje o ogłoszeniu

Informacje o ogłoszeniu:

Informację wytworzył(-a):   Ewa Maciaszek
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2016-12-01
Na stronie biuletynu od:   2016-12-01   do   2016-12-14
Na podstawie:   WSRK.6341.0138.20166.
pozwolenie wodnoprawne
2016-11-28
 
Informacje o ogłoszeniu

Informacje o ogłoszeniu:

Informację wytworzył(-a):   Ewa Maciaszek
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2016-11-28
Na stronie biuletynu od:   2016-11-28   do   2016-12-07
Na podstawie:   e-mail7.
ocena oddziaływania na środowisko
2016-11-24
 
Informacje o ogłoszeniu

Informacje o ogłoszeniu:

Informację wytworzył(-a):   Ewa Maciaszek
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2016-11-24
Na stronie biuletynu od:   2016-11-24   do   2016-12-09
Na podstawie:   WSRK.6220.0030.20168.
Wszczyna się postępowanie w sprawie środowiskowych uwarunkowań realizacji przedsięwzięcia rozbudowy/przebudowy drogi publicznej – ul. Warszawskiej na odcinku od ul. Toruńskiej do granicy Kalisza – o ścieżkę rowerową
2016-11-21
 
Informacje o ogłoszeniu

Informacje o ogłoszeniu:

Informację wytworzył(-a):   Ewa Maciaszek
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2016-11-21
Na stronie biuletynu od:   2016-11-21   do   2016-12-04
Na podstawie:   WSRK.6220.0031.20169.
Postępowanie administracyjne, w sprawie wydania Firmie Makro Cash and Carrry Polska S.A. z siedzibą w Warszawie pozwolenia wodnoprawnego, na wprowadzanie do ziemi za pośrednictwem dziewięciu studni chłonnych wód opadowych i roztopowych spływających z dachu budynku handlowego MAKRO, zlokalizowanego na nieruchomości położonej w Kaliszu przy al. Wojska Polskiego 7
2016-11-10
 
Informacje o ogłoszeniu

Informacje o ogłoszeniu:

Informację wytworzył(-a):   Ewa Maciaszek
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2016-11-09
Na stronie biuletynu od:   2016-11-10   do   2016-11-18
Na podstawie:   WSRK.6341.0135.201610.
Decyzja w sprawie środowiskowych uwarunkowań realizacji przedsięwzięcia rozbudowy drogi publicznej - ul. Poznańskiej na odcinku od skrzyżowania z ulicami Stanczukowskiego i Piłsudskiego (Rondo Solidarności) do granicy miasta Kalisza.
2016-11-09
 
Informacje o ogłoszeniu

Informacje o ogłoszeniu:

Informację wytworzył(-a):   Ewa Maciaszek
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2016-11-09
Na stronie biuletynu od:   2016-11-09   do   2016-11-23
Na podstawie:   WSRK.6220.0022.201611.
Postępowanie w sprawie środowiskowych uwarunkowań realizacji przedsięwzięcia budowy centrum logistyczno – magazynowo – usługowo - produkcyjnego w rejonie ul. Inwestorskiej w Kaliszu.
2016-11-03
 
Informacje o ogłoszeniu

Informacje o ogłoszeniu:

Informację wytworzył(-a):   Anna Albin
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2016-11-03
Na stronie biuletynu od:   2016-11-03   do   2016-11-17
Na podstawie:   WSRK.6220.0030.201612.
Pozwolenie wodnoprawne
2016-10-20
 
Informacje o ogłoszeniu

Informacje o ogłoszeniu:

Informację wytworzył(-a):   Ewa Maciaszek
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2016-10-20
Na stronie biuletynu od:   2016-10-20   do   2016-10-26
Na podstawie:   WSRK.6341.0123.201613.
Pozwolenia wodnoprawne, na wprowadzanie do kolektora miejskiej kanalizacji sanitarnej ścieków przemysłowych, zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego, wytwarzanych w kompleksie restauracyjnym Aljo zlokalizowanym w Kaliszu przy ul. Częstochowskiej 140-142.
2016-10-10
 
Informacje o ogłoszeniu

Informacje o ogłoszeniu:

Informację wytworzył(-a):   Ewa Maciaszek
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2016-10-10
Na stronie biuletynu od:   2016-10-10   do   2016-10-24
Na podstawie:   WSRK.6341.0121.201614.
Postępowanie w sprawie środowiskowych uwarunkowań realizacji przedsięwzięcia rozbudowy drogi publicznej - ul. Poznańskiej na odcinku od skrzyżowania z ulicami Stanczukowskiego i Piłsudskiego (Rondo Solidarności) do granicy miasta Kalisza,
2016-10-10
 
Informacje o ogłoszeniu

Informacje o ogłoszeniu:

Informację wytworzył(-a):   Ewa Maciaszek
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2016-10-10
Na stronie biuletynu od:   2016-10-10   do   2016-10-29
Na podstawie:   WSRK.6220.0022.201615.
Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie pozwolenia wodnoprawnego - ul. Obozowa
2016-10-07
 
Informacje o ogłoszeniu

Informacje o ogłoszeniu:

Informację wytworzył(-a):   Ewa Maciaszek
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2016-10-07
Na stronie biuletynu od:   2016-10-07   do   2016-10-20
Na podstawie:   WSRK.6341.0120.201616.
Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego
2016-10-05
 
Informacje o ogłoszeniu

Informacje o ogłoszeniu:

Informację wytworzył(-a):   Ewa Maciaszek
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2016-10-05
Na stronie biuletynu od:   2016-10-05   do   2016-10-28
Na podstawie:   WSRK.6341.0117.201617.
Budowa mostu łączącego ulicę Ciesielską z ulicą Pontonową
2016-09-29
 
Informacje o ogłoszeniu

Informacje o ogłoszeniu:

Informację wytworzył(-a):   Ewa Maciaszek
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2016-09-29
Na stronie biuletynu od:   2016-09-29   do   2016-10-15
Na podstawie:   WSRK.6220.0020.201618.
Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego
2016-09-08
 
Informacje o ogłoszeniu

Informacje o ogłoszeniu:

Informację wytworzył(-a):   Ewa Maciaszek
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2016-09-08
Na stronie biuletynu od:   2016-09-08   do   2016-09-21
Na podstawie:   WSRK.6341.0105.201619.
Zostało wszczęte postępowanie administracyjne, w sprawie wydania Panu Andrzejowi Stasiakowi zam w Kaliszu pozwolenia wodnoprawnego, na wprowadzanie do kolektora miejskiej kanalizacji sanitarnej ścieków przemysłowych, zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego, wytwarzanych w obiektach zlokalizowanych na nieruchomości położonej w Kaliszu przy ul. Asnyka 47.
2016-09-02
 
Informacje o ogłoszeniu

Informacje o ogłoszeniu:

Informację wytworzył(-a):   Anna Albin
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2016-09-02
Na stronie biuletynu od:   2016-09-02   do   2016-09-15
Na podstawie:   WSRK.6341.0093.201620.
Zostało wszczęte postępowanie administracyjne, w sprawie wydania Spółce ZETOR POLSKA Spółce z ograniczoną odpowiedzialnością w Kaliszu pozwolenia wodnoprawnego, na wprowadzanie do kolektora miejskiej kanalizacji sanitarnej ścieków przemysłowych, zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego, wytwarzanych w obiektach Zakładu zlokalizowanego w Kaliszu przy ul. Inwestorskiej.
2016-08-31
 
Informacje o ogłoszeniu

Informacje o ogłoszeniu:

Informację wytworzył(-a):   Anna Albin
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2016-08-29
Na stronie biuletynu od:   2016-08-31   do   2016-09-12
Na podstawie:   WSRK.6341.0094.201621.
Postępowanie w sprawie środowiskowych uwarunkowań realizacji przedsięwzięcia budowy mostu na rzece Swędrni, w ciągu drogi publicznej ul. Ciesielska(Rzeczna)/Pontonowa w Kaliszu
2016-08-30
 
Informacje o ogłoszeniu

Informacje o ogłoszeniu:

Informację wytworzył(-a):   Ewa Maciaszek
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2016-08-30
Na stronie biuletynu od:   2016-08-30   do   2016-09-13
Na podstawie:   WSRK.6220.0020.201622.
Zostało wszczęte postępowanie administracyjne, w sprawie wydania Firmie Instalacyjno-Budowlanej NESTOR Paweł Tarka z siedzibą w Kaliszu pozwolenia wodnoprawnego, na wprowadzanie do ziemi, za pośrednictwem dwóch studni chłonnych, wód i ścieków opadowych i roztopowych, spływających z terenu nieruchomości przy ul. Łódzkiej 95a w Kaliszu.
2016-08-29
 
Informacje o ogłoszeniu

Informacje o ogłoszeniu:

Informację wytworzył(-a):   Anna Albin
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2016-08-29
Na stronie biuletynu od:   2016-08-29   do   2016-09-12
Na podstawie:   WSRK.6341.0090.201623.
PREZYDENT MIASTA KALISZA podaje do publicznej wiadomości i zawiadamia strony, że wydał decyzję w sprawie środowiskowych uwarunkowań realizacji przedsięwzięcia rozbudowy drogi publicznej - ul. Pokrzywnickiej
2016-08-25
 
Informacje o ogłoszeniu

Informacje o ogłoszeniu:

Informację wytworzył(-a):   Ewa Maciaszek
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2016-08-25
Na stronie biuletynu od:   2016-08-25   do   2016-09-08
Na podstawie:   WSRK.6220.0018.201624.
Zostało wszczęte postępowanie administracyjne, w sprawie wydania Bundy Refrigeration Spółce z ograniczoną odpowiedzialnością w Kaliszu pozwolenia wodnoprawnego, na wprowadzanie do kolektora miejskiej kanalizacji sanitarnej ścieków przemysłowych, zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego, wytwarzanych w obiektach Zakładu zlokalizowanego w Kaliszu przy ul. Metalowców 12-14.
2016-08-25
 
Informacje o ogłoszeniu

Informacje o ogłoszeniu:

Informację wytworzył(-a):   Ewa Maciaszek
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2016-08-25
Na stronie biuletynu od:   2016-08-25   do   2016-09-07
Na podstawie:   WSRK.6341.0100.201625.
Zostało wszczęte postępowanie administracyjne, w sprawie wydania VAC AERO KALISZ Spółce z ograniczoną odpowiedzialnością w Kaliszu pozwolenia wodnoprawnego, na wprowadzanie do kolektora miejskiej kanalizacji sanitarnej ścieków przemysłowych, zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego, wytwarzanych w obiektach Zakładu zlokalizowanego w Kaliszu przy ul. Elektrycznej 8.
2016-08-25
 
Informacje o ogłoszeniu

Informacje o ogłoszeniu:

Informację wytworzył(-a):   Ewa Maciaszek
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2016-08-25
Na stronie biuletynu od:   2016-08-25   do   2016-09-07
Na podstawie:   WSRK.6341.0092.2016


Przesuń   Kolejna porcja ogłoszeń