Rozmiar tekstu:AAA     Kolor tekstu:     Kolor tła:      Język:
 Wyszukuj po słowie:   

 Powrót do strony głównej Powrót do poziomu wyżej ARCHIWUM - Obwieszczenia o inwestycjach mogących mieć wpływ na środowisko 


Archiwum z roku:
2003
Liczba: 31
2004
Liczba: 174
2005
Liczba: 228
2006
Liczba: 273
2007
Liczba: 252
2008
Liczba: 284
2009
Liczba: 249
2010
Liczba: 92
2011
Liczba: 66
2012
Liczba: 87
2013
Liczba: 99
2014
Liczba: 67
2015
Liczba: 72
2016
Liczba: 83
2017
Liczba: 66
2018
Liczba: 67
2019
Liczba: 122
2020
Liczba: 86
2021
Liczba: 93
2022
Liczba: 121
2023
Liczba: 142
2024
Liczba: 55


Opcje sortowania:

Sortuj według daty publikacji ogłoszenia:   RosnącoMalejąco

Wybrano archiwum z roku: 2013

Lp.
Temat
Data publikacji
1.
Zostało wszczęte postępowanie administracyjne, w sprawie wydania Zarządowi Dróg Miejskich w Kaliszu pozwolenia wodnoprawnego, na przebudowę rowu melioracyjnego „RC-1”, obejmującą rozbiórkę istniejącego i wykonanie nowego (o zmienionych parametrach technicznych) przepustu pod ulicą św. Michała w sołectwie Dobrzec w Kaliszu.
2013-12-27
 
Informacje o ogłoszeniu

Informacje o ogłoszeniu:

Informację wytworzył(-a):   Anna Goździńska
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2013-12-27
Na stronie biuletynu od:   2013-12-27   do   2014-01-09
Na podstawie:   WSRK.6341.0132.20132.
Ogłoszenie Ministra Infrastruktury i Rolnictwa
2013-12-24
 
Informacje o ogłoszeniu

Informacje o ogłoszeniu:

Informację wytworzył(-a):   Adam Zdziebło - Sekretarz Stanu
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2013-12-23
Na stronie biuletynu od:   2013-12-24   do   2014-02-07
Na podstawie:   e-mail3.
Obwieszczenie Wojewody Wielkopolskiego
2013-12-23
 
Informacje o ogłoszeniu

Informacje o ogłoszeniu:

Informację wytworzył(-a):   Aida Januszkiewicz Piotrowska
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2013-12-23
Na stronie biuletynu od:   2013-12-23   do   2014-02-05
Na podstawie:   e-mail4.
Prezydenta Miasta Kalisza zawiadamia, ze wydano decyzję ustalajacą lokalizację inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci wodociągowej oraz budowie sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w wydzielonej drodze dojazdowej na Os. Winiary.
2013-12-20
 
Informacje o ogłoszeniu

Informacje o ogłoszeniu:

Informację wytworzył(-a):   z up. Prezydenta Miasta Kalisza Daniel Sztandera Wiceprezyent Miasta Kalisza
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Walczak Piotr   data wprowadzenia:   2013-12-20
Na stronie biuletynu od:   2013-12-20   do   2014-01-03
Na podstawie:   WBUA.6733.0048.20135.
Prezydenta Miasta Kalisza zawiadamia, ze wydano decyzję ustalajacą lokalizację inwestycji celu publicznego polegającej na budowie i urządzeniu placu rekreacyjno-szkoleniowego (miasteczko ruchu drogowego z monitoringiem) wraz z drogami rowerowymi, latarniami, stojakami na rowery, ławkami i chodnikami, na terenie położonym w Kaliszu przy ul. Granicznej 56-58 i przy ul. Podmiejskiej.
2013-12-20
 
Informacje o ogłoszeniu

Informacje o ogłoszeniu:

Informację wytworzył(-a):   z up. Prezydenta Miasta Kalisza Daniel Sztandera Wiceprezyent Miasta Kalisza
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Walczak Piotr   data wprowadzenia:   2013-12-20
Na stronie biuletynu od:   2013-12-20   do   2014-01-03
Na podstawie:   WBUA.6733.0043.20136.
Prezydenta Miasta Kalisza zawiadamia, ze wydano decyzję ustalajacą lokalizację inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia na terenie położonym w Kaliszu w ul. Kątnej
2013-12-20
 
Informacje o ogłoszeniu

Informacje o ogłoszeniu:

Informację wytworzył(-a):   z up. Prezydenta Miasta Kalisza Daniel Sztandera Wiceprezyent Miasta Kalisza
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Walczak Piotr   data wprowadzenia:   2013-12-20
Na stronie biuletynu od:   2013-12-20   do   2014-01-03
Na podstawie:   WBUA.6733.0045.20137.
OBWIESZCZENIE WOJEWODY WIELKOPOLSKIEGO z dnia 13 grudnia 2013 r. o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej
2013-12-19
 
Informacje o ogłoszeniu

Informacje o ogłoszeniu:

Informację wytworzył(-a):   z up. Wojewody Wielkopolskiego Aida Januszkiewicz-Piotrowska z-ca Dyrektora Wydziału Infrastruktury i Rolnictwa
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Walczak Piotr   data wprowadzenia:   2013-12-19
Na stronie biuletynu od:   2013-12-19   do   2014-01-02
Na podstawie:   IR-III.7820.19.2013.98.
Prezydent Miasta Kalisza zawiadamia, że wszczęto postępowanie administracyjne dotyczące ustalenia warunków realizacji inwestycji polegającej na budowie odcinka sieci ciepłowniczej w rejonie komory K10135 zlokalizowanej przy ul.Południowej, na terenie położonym w Kaliszu, oznaczonym w ewidencji gruntów i budynków jako działki nr 4/1 i 4/2 (obręb 67).
2013-12-18
 
Informacje o ogłoszeniu

Informacje o ogłoszeniu:

Informację wytworzył(-a):   z up.Prezydenta Miasta Kalisza - Daniel Sztandera - Wiceprezydent Miasta Kalisza
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Matecki Maciej   data wprowadzenia:   2013-12-17
Na stronie biuletynu od:   2013-12-18   do   2014-01-03
Na podstawie:   WBUA.6733.0054.2013 D2013.12.029879.
Prezydent Miasta Kalisza zawiadamia, że wszczęto postępowanie administracyjne dotyczące ustalenia warunków realizacji inwestycji polegającej na rozbudowie i przebudowie kaplicy pogrzebowej, na terenie położonym w Kaliszu przy ul. Poznańskiej 189-199, oznaczonym w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 1/13 (obręb 127).
2013-12-17
 
Informacje o ogłoszeniu

Informacje o ogłoszeniu:

Informację wytworzył(-a):   z up.Prezydenta Miasta Kalisza - Daniel Sztandera - Wiceprezydent Miasta Kalisza
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Matecki Maciej   data wprowadzenia:   2013-12-17
Na stronie biuletynu od:   2013-12-17   do   2014-01-03
Na podstawie:   WBUA.6733.0053.2013 D2013.12.0218310.
I N F O R M A C J A o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego
2013-12-12
 
Informacje o ogłoszeniu

Informacje o ogłoszeniu:

Informację wytworzył(-a):   Ewa Maciaszek
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2013-12-12
Na stronie biuletynu od:   2013-12-12   do   2013-12-18
Na podstawie:   WSRK.6341.0144.201311.
Zostało wszczęte postępowanie administracyjne, w sprawie wydania Zakładowi Galanterii Skórzanej „STEFANIA” EXPORT-IMPORT Stanisława Talbierz, Andrzej Talbierz w Kaliszu pozwolenia wodnoprawnego, na wprowadzanie do kolektora miejskiej kanalizacji sanitarnej ścieków przemysłowych, zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego, wytwarzanych w obiektach Zakładu, zlokalizowanego w Kaliszu przy ul. Będzińskiej 18.
2013-12-05
 
Informacje o ogłoszeniu

Informacje o ogłoszeniu:

Informację wytworzył(-a):   Anna Gożdzińska
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2013-12-05
Na stronie biuletynu od:   2013-12-05   do   2013-12-18
Na podstawie:   WSRK.6341.0140.201312.
Zostało wszczęte postępowanie administracyjne, w sprawie wydania Firmie Nestle Polska S.A. Oddział w Kaliszu z siedzibą przy ul. Łódzkiej 153, pozwolenia wodnoprawnego na pobór wody podziemnej z utworów jurajskich, za pomocą ujęcia składającego się z trzech oddzielnych studni podziemnych, zlokalizowanych na terenie Zakładu.
2013-11-28
 
Informacje o ogłoszeniu

Informacje o ogłoszeniu:

Informację wytworzył(-a):   Kamil Gmur
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2013-11-28
Na stronie biuletynu od:   2013-11-28   do   2013-12-11
Na podstawie:   WSRK.6341.0138.201313.
Zostało wszczęte postępowanie administracyjne, w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego PWiK - rurociąg Krępica (rejon ul.Poznańska)
2013-11-22
 
Informacje o ogłoszeniu

Informacje o ogłoszeniu:

Informację wytworzył(-a):   Ewa Maciaszek
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2013-11-22
Na stronie biuletynu od:   2013-11-22   do   2013-12-05
Na podstawie:   WSRK.6341.0135.201314.
Zostało wszczęte postępowanie administracyjne, w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego, na wykonanie wiaty rekreacyjno-gospodarczej, na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią rzeki Swędrni, na nieruchomości położnej przy ul. Pionierskiej 12 na osiedlu Rajsków w Kaliszu.
2013-11-22
 
Informacje o ogłoszeniu

Informacje o ogłoszeniu:

Informację wytworzył(-a):   Ewa Maciaszek
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2013-11-21
Na stronie biuletynu od:   2013-11-22   do   2013-12-05
Na podstawie:   WSRK.6341.0134.201315.
Zostało wszczęte postępowanie administracyjne, w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego, na rozbudowę istniejącego budynku mieszkalnego jednorodzinnego o pomieszczenia mieszkalne z infrastrukturą techniczną oraz na prowadzenie robót związanych z ww. inwestycją, na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią rzeki Swędrni, na nieruchomości położnej przy ul. Pionierskiej 3 na osiedlu Rajsków w Kaliszu.
2013-11-21
 
Informacje o ogłoszeniu

Informacje o ogłoszeniu:

Informację wytworzył(-a):   Anna Goździńska
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2013-11-21
Na stronie biuletynu od:   2013-11-21   do   2013-12-04
Na podstawie:   WSRK.6341.0131.201316.
Zostało wszczęte postępowanie administracyjne, w sprawie wydania Firmie „ECHO – Galeria Amber Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Kielcach przy al. Solidarności 36, pozwolenia wodnoprawnego, na wprowadzanie do kolektora miejskiej kanalizacji sanitarnej ścieków przemysłowych, zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego, wytwarzanych w obiektach „Galerii Amber”, zlokalizowanej w Kaliszu przy zbiegu ulic: Górnośląska, Dworcowa i Podmiejska.
2013-11-20
 
Informacje o ogłoszeniu

Informacje o ogłoszeniu:

Informację wytworzył(-a):   Ewa Maciaszek
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2013-11-20
Na stronie biuletynu od:   2013-11-20   do   2013-12-03
Na podstawie:   WSRK.6341.0129.201317.
Zostało wszczęte postępowanie administracyjne, w sprawie rozpatrzenia wniosku Firmy NEWPLAST POLAND Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu, o wydania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie hali namiotowej o funkcji magazynowej przeznaczonej do tymczasowego składowania drzwiczek do pralek oraz na prowadzenie robót związanych z ww. inwestycją, na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią rzeki Prosny, na nieruchomości położnej przy ul. Złotej 83 na osiedlu Piskorzewie w Kaliszu.
2013-11-08
 
Informacje o ogłoszeniu

Informacje o ogłoszeniu:

Informację wytworzył(-a):   Anna Goździńska
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2013-11-08
Na stronie biuletynu od:   2013-11-08   do   2013-11-21
Na podstawie:   WSRK.6341.0125.201318.
Zostało wszczęte postępowanie administracyjne, w sprawie wydania Firmie M-Auto Anna Machowicz w Kaliszu pozwolenia wodnoprawnego, na wprowadzanie do kolektora miejskiej kanalizacji sanitarnej ścieków przemysłowych, zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego, wytwarzanych w obiektach ręcznej myjni samochodowej, zlokalizowanej w Kaliszu przy ul. Srebrnej 6.
2013-11-06
 
Informacje o ogłoszeniu

Informacje o ogłoszeniu:

Informację wytworzył(-a):   Anna Goździńska
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2013-11-06
Na stronie biuletynu od:   2013-11-06   do   2013-11-19
Na podstawie:   WSRK.6341.0122.201319.
Zostało wszczęte w trybie art. 36a ustawy Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 ze zm.), postępowanie administracyjne w sprawie zmiany ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę Wojewody Wielkopolskiego Nr 144/12 z dnia 25 kwietnia 2013 r., dla inwestycji pn. „Budowa gazociągu wysokiego ciśnienia DN700 MOP 8,4 MPa relacji Gustorzyn – Odolanów: Etap II Turek Odolanów, na terenie województwa wielkopolskiego o długości 85,3 km – od granicy gminy Przykona z gminą Turek do działki nr 1034 w obr. Gliśnica, gm. Odolanów”.
2013-11-06
 
Informacje o ogłoszeniu

Informacje o ogłoszeniu:

Informację wytworzył(-a):   Aida Januszkiewicz-Piotrowska
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2013-11-06
Na stronie biuletynu od:   2013-11-06   do   2013-11-20
Na podstawie:   IR-V.7840.135.2012.1020.
Program ochrony przed hałasem dla m. Kalisza
2013-10-30
 
Informacje o ogłoszeniu

Informacje o ogłoszeniu:

Informację wytworzył(-a):   Marek Pancewicz
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2013-10-30
Na stronie biuletynu od:   2013-10-30   do   2013-11-22
Na podstawie:   WSRK.621.0001.2013Załaczniki do ogłoszenia 

Załączniki do ogłoszenia:

 

21.
Zostało wszczęte postępowanie administracyjne, w sprawie wydania Gminie Łódź pozwolenia wodnoprawnego, na wprowadzanie do rzeki Ner, istniejącym wylotem miejskiej kanalizacji deszczowej Nr 88, zlokalizowanym na prawym brzegu w km 108 + 434, ścieków opadowych i roztopowych, spływających z części osiedla Ruda Pabianicka w Łodzi.
2013-10-22
 
Informacje o ogłoszeniu

Informacje o ogłoszeniu:

Informację wytworzył(-a):   Ewa Maciaszek
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2013-10-21
Na stronie biuletynu od:   2013-10-22   do   2013-11-04
Na podstawie:   WSRK.6341.0114.201322.
Zostało wszczęte postępowanie administracyjne, w sprawie wydania Gminie Łódź pozwolenia wodnoprawnego, na wprowadzanie do rzeki Jasień, istniejącym wylotem miejskiej kanalizacji deszczowej Nr 51, zlokalizowanym na lewym brzegu w km 11 + 985, ścieków opadowych i roztopowych, spływających z części osiedla Stoki w Łodzi.
2013-10-22
 
Informacje o ogłoszeniu

Informacje o ogłoszeniu:

Informację wytworzył(-a):   Ewa Maciaszek
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2013-10-21
Na stronie biuletynu od:   2013-10-22   do   2013-11-04
Na podstawie:   WSRK.6341.0116.201323.
Zawiadamia się strony, że PREZYDENT MIASTA KALISZA, po uzyskaniu ustawowo wymaganych opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kaliszu oraz Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu, wydał postanowienie o potrzebie przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i o zakresie wymaganego raportu o oddziaływaniu na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia pn. „budowa obiektów handlowych i usługowych z podziemnymi i naziemnymi parkingami (centrum handlowo-usługowe)”
2013-10-21
 
Informacje o ogłoszeniu

Informacje o ogłoszeniu:

Informację wytworzył(-a):   Anna Goździńska
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2013-10-21
Na stronie biuletynu od:   2013-10-21   do   2013-11-03
Na podstawie:   WSRK.6220.0031.201324.
OBWIESZCZENIE WOJEWODY WIELKOPOLSKIEGO z dnia 14 października 2013 r. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej
2013-10-17
 
Informacje o ogłoszeniu

Informacje o ogłoszeniu:

Informację wytworzył(-a):   Grzegorz Kowalski
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2013-10-17
Na stronie biuletynu od:   2013-10-17   do   2013-10-31
Na podstawie:   e-mail25.
Dnia 30 września 2013 r. została wydana decyzja nr 10/2013 (znak IR-III.7820.17.2013.3) o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. „Przebudowa ciągu ulic: Poznańskiej (od Ronda Solidarności), Harcerskiej, Górnośląskiej i Wrocławskiej (na odcinku od ul. Podmiejskiej do al. Wojska Polskiego) w Kaliszu – odcinek I. Przebudowa ul. Poznańskiej i Harcerskiej”, której nadano rygor natychmiastowej wykonalności.
2013-10-11
 
Informacje o ogłoszeniu

Informacje o ogłoszeniu:

Informację wytworzył(-a):   
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2013-10-09
Na stronie biuletynu od:   2013-10-11   do   2013-10-25
Na podstawie:   e-mail


Przesuń   Kolejna porcja ogłoszeń