Rozmiar tekstu:AAA     Kolor tekstu:     Kolor tła:      Język:
 Wyszukuj po słowie:   

 Powrót do strony głównej Powrót do poziomu wyżej ARCHIWUM - Obwieszczenia o inwestycjach mogących mieć wpływ na środowisko 


Archiwum z roku:
2003
Liczba: 31
2004
Liczba: 174
2005
Liczba: 228
2006
Liczba: 273
2007
Liczba: 252
2008
Liczba: 284
2009
Liczba: 249
2010
Liczba: 92
2011
Liczba: 66
2012
Liczba: 87
2013
Liczba: 99
2014
Liczba: 67
2015
Liczba: 72
2016
Liczba: 83
2017
Liczba: 66
2018
Liczba: 67
2019
Liczba: 122
2020
Liczba: 86
2021
Liczba: 93
2022
Liczba: 121
2023
Liczba: 142
2024
Liczba: 72


Opcje sortowania:

Sortuj według daty publikacji ogłoszenia:   RosnącoMalejąco

Wybrano archiwum z roku: 2013

Lp.
Temat
Data publikacji
26.
Zostało wszczęte postępowanie administracyjne, w sprawie wydania Robertowi Machowiczowi pozwolenia wodnoprawnego, na wprowadzanie do kolektora miejskiej kanalizacji sanitarnej ścieków przemysłowych, zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego, wytwarzanych w obiektach hurtowni mięsa z rozbioru półtusz (bez przetwórstwa) zlokalizowanej na nieruchomości położnej w Kaliszu przy ul. Mazowieckiej 8-10.
2013-10-04
 
Informacje o ogłoszeniu

Informacje o ogłoszeniu:

Informację wytworzył(-a):   Janusz Pęcherz
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2013-10-04
Na stronie biuletynu od:   2013-10-04   do   2013-10-21
Na podstawie:   WSRK.6341.0106.201327.
Wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia budowy obiektów handlowych i usługowych z podziemnymi i naziemnymi parkingami na terenie przy al. gen. Sikorskiego
2013-09-24
 
Informacje o ogłoszeniu

Informacje o ogłoszeniu:

Informację wytworzył(-a):   Ewa Maciaszek
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2013-09-24
Na stronie biuletynu od:   2013-09-24   do   2013-10-07
Na podstawie:   WSRK.6220.0031.201328.
Zostało wszczęte postępowanie administracyjne, w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę rowu przydrożnego, polegającej na wykonaniu przepustu pod zjazdem indywidualnym z drogi gminnej ulicy Nędzerzewskiej na działkę o nr ewid. 6/9 w obrębie 152 na osiedlu Winiary w Kaliszu.
2013-09-13
 
Informacje o ogłoszeniu

Informacje o ogłoszeniu:

Informację wytworzył(-a):   Ewa Maciaszek
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2013-09-13
Na stronie biuletynu od:   2013-09-13   do   2013-09-27
Na podstawie:   WSRK.6341.0103.201329.
Zostało wszczęte postępowanie administracyjne, w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego Firmie: Operator Gazociągów Przesyłowych Gaz-System S.A. z siedzibą w Warszawie, na wykonanie umocnień brzegów i skarp koryta Prosny w km 61 + 950, w skrzyżowaniu rzeki z gazociągiem wysokiego ciśnienia DN400 PN 5,4 Mpa relacji Odolanów - Adamów.
2013-09-13
 
Informacje o ogłoszeniu

Informacje o ogłoszeniu:

Informację wytworzył(-a):   Ewa Maciaszek
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2013-09-13
Na stronie biuletynu od:   2013-09-13   do   2013-09-27
Na podstawie:   WSRK.6341.0099.201330.
Pozwolenie wodnoprawne dla Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Kaliszu, na pobór wody podziemnej z utworów czwartorzędowych, za pomocą ujęcia składającego się z jednej studni, głębinowej nr IVb.
2013-09-11
 
Informacje o ogłoszeniu

Informacje o ogłoszeniu:

Informację wytworzył(-a):   Ewa Maciaszek
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2013-09-11
Na stronie biuletynu od:   2013-09-11   do   2013-09-24
Na podstawie:   WSRK.6341.0080.201331.
WSRK.6341.0079.2013 Kalisz, 09 września 2013 roku DDM nr: D2013.09.00701 INFORMACJA o wydaniu pozwolenia wodnoprawnego Na podstawie art. 3 ust. 1 pkt 11 i art. 72 ust. 6 ustawy z 03 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 ze zm.) informuję, że 23 lutego 2012 roku została wydana decyzja - pozwolenie wodnoprawne dla Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Kaliszu, na wykonanie obiektu służącego do ujmowania wód podziemnych z poziomu czwartorzędu, składającego się z jednej studni głębinowej oznaczonej nr IVb. Z treścią decyzji oraz z dokum
2013-09-11
 
Informacje o ogłoszeniu

Informacje o ogłoszeniu:

Informację wytworzył(-a):   Ewa Maciaszek
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2013-09-11
Na stronie biuletynu od:   2013-09-11   do   2013-09-24
Na podstawie:   WSRK.6341.0079.201332.
Zostało wszczęte postępowanie administracyjne, w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego, na budowę budynku mieszkalnego jednorodzinnego z garażem, wiatą i infrastrukturą techniczną oraz na prowadzenie robót związanych z ww. inwestycją, na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią rzeki Swędrni, na nieruchomości położnej przy ul. Ciesielskiej 22 na osiedlu Rajsków w Kaliszu.
2013-09-11
 
Informacje o ogłoszeniu

Informacje o ogłoszeniu:

Informację wytworzył(-a):   Ewa Maciaszek
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2013-09-11
Na stronie biuletynu od:   2013-09-11   do   2013-09-24
Na podstawie:   WSRK.6341.0102.201333.
Obwieszczenie Wojewody Wielkopolskiego - zezwolenie na realizację inwestycji drogowej
2013-09-06
 
Informacje o ogłoszeniu

Informacje o ogłoszeniu:

Informację wytworzył(-a):   Marcin Karpiński
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2013-09-06
Na stronie biuletynu od:   2013-09-06   do   2013-09-20
Na podstawie:   IR-III.7820.17.2013.334.
Wszczęto postępowanie administracyjne, w sprawie wydania Polskiemu Górnictwu Naftowemu i Gazownictwu SPV 4 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Oddział w Poznaniu Zakład w Kaliszu pozwolenia wodnoprawnego, na wykonanie skrzyżowania gazociągu niskiego ciśnienia DN 300 z Kanałem Rypinkowskim w km 0 + 300 (poniżej Mostu Reformackiego) w Kaliszu.
2013-08-29
 
Informacje o ogłoszeniu

Informacje o ogłoszeniu:

Informację wytworzył(-a):   Ewa Maciaszek
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2013-08-27
Na stronie biuletynu od:   2013-08-29   do   2013-09-04
Na podstawie:   WSRK.6341.0095.201335.
PREZYDENT MIASTA KALISZA podaje do publicznej wiadomości, że wydał decyzje w sprawie środowiskowych uwarunkowań realizacji następujących przedsięwzięć na terenie miasta Kalisz
2013-08-28
 
Informacje o ogłoszeniu

Informacje o ogłoszeniu:

Informację wytworzył(-a):   Ewa Maciaszek
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2013-08-27
Na stronie biuletynu od:   2013-08-28   do   2013-09-10
Na podstawie:   WSRK.6220.0004.201336.
PREZYDENT MIASTA KALISZA podaje do publicznej wiadomości i zawiadamia strony, że we wznowionym postępowaniu w sprawie środowiskowych uwarunkowań planowanej budowy warsztatu mechaniki pojazdowej przy ul. Łęgowej 10a
2013-08-28
 
Informacje o ogłoszeniu

Informacje o ogłoszeniu:

Informację wytworzył(-a):   Ewa Maciaszek
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2013-08-27
Na stronie biuletynu od:   2013-08-28   do   2013-09-10
Na podstawie:   WSRK.6220.0029.201337.
Wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego - Plac Św. Józefa i Plac Jana Pawła II
2013-08-26
 
Informacje o ogłoszeniu

Informacje o ogłoszeniu:

Informację wytworzył(-a):   Ewa Maciaszek
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2013-08-26
Na stronie biuletynu od:   2013-08-26   do   2013-09-02
Na podstawie:   WSRK.6341.0097.201338.
Wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego - Plac Św. Józefa i Plac Jana Pawła II
2013-08-26
 
Informacje o ogłoszeniu

Informacje o ogłoszeniu:

Informację wytworzył(-a):   Ewa Maciaszek
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2013-08-26
Na stronie biuletynu od:   2013-08-26   do   2013-09-02
Na podstawie:   WSRK.6341.0098.201339.
Postępowanie administracyjne, w sprawie rozpatrzenia wniosku o wydania pozwolenia wodnoprawnego, na wykonanie budynku mieszkalnego jednorodzinnego z wbudowanym garażem, wiatą i infrastrukturą techniczną oraz na prowadzenie robót związanych z ww. inwestycją, na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią rzeki Prosny, na nieruchomości położnej przy ul. Złotej 102A na osiedlu Piskorzewie w Kaliszu.
2013-08-23
 
Informacje o ogłoszeniu

Informacje o ogłoszeniu:

Informację wytworzył(-a):   Ewa Maciaszek
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2013-08-22
Na stronie biuletynu od:   2013-08-23   do   2013-08-29
Na podstawie:   WSRK.6341.0096.201340.
Zostało wszczęte postępowanie administracyjne, w sprawie wydania Polskiemu Koncernowi Naftowemu ORLEN Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku, pozwolenia wodnoprawnego, na wprowadzanie do kolektora miejskiej kanalizacji sanitarnej ścieków przemysłowych, zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego, wytwarzanych w obiektach Stacji Paliw z automatyczną myjnią samochodową, zlokalizowanej w Kaliszu przy ul. Poznańskiej 99.
2013-08-21
 
Informacje o ogłoszeniu

Informacje o ogłoszeniu:

Informację wytworzył(-a):   Anna Goździńska
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2013-08-21
Na stronie biuletynu od:   2013-08-21   do   2013-08-28
Na podstawie:   WSRK.6341.0094.201341.
Postępowanie administracyjne, w sprawie wydania Przedsiębiorstwu Wodociągów i Kanalizacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Kaliszu przy ul. Nowy Świat 2A oraz Firmie: Wydawnictwo i Dystrybucja Książek MARTEL s. c. z siedzibą w Kaliszu przy ul. Godebskiego 21 pozwolenia wodnoprawnego na wspólne korzystanie z wód, w zakresie wprowadzania do wyrobiska „U Grona”, istniejącym wylotem kanalizacji deszczowej, wód opadowych i roztopowych, spływających z dachów magazynu książek zlokalizowanego przy ul. Piwonickiej 8 i z dachu budynku Przepompowni II0 oraz wód z czterech zbiorników technologicznych wody pitnej, zlokalizowanych przy ul. Smolnej 11 w Kaliszu.
2013-08-19
 
Informacje o ogłoszeniu

Informacje o ogłoszeniu:

Informację wytworzył(-a):   Anna Goździńska
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2013-08-19
Na stronie biuletynu od:   2013-08-19   do   2013-08-27
Na podstawie:   WSRK.6341.0088.201342.
Postępowanie administracyjne, w sprawie wydania Miejskiemu Zarządowi Dróg i Transportu w Częstochowie pozwolenia wodnoprawnego, na wprowadzanie do rzeki Stradomki, istniejącym wylotem kanalizacji deszczowej zlokalizowanym na prawym brzegu w km 1 + 160, ścieków opadowych i roztopowych, spływających z rejonu ul. Rzeżnickiej w Częstochowie.
2013-08-16
 
Informacje o ogłoszeniu

Informacje o ogłoszeniu:

Informację wytworzył(-a):   Anna Goździńska
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2013-08-14
Na stronie biuletynu od:   2013-08-16   do   2013-08-22
Na podstawie:   WSRK.6341.0084.201343.
Postępowanie administracyjne, w sprawie wydania Miejskiemu Zarządowi Dróg i Transportu w Częstochowie pozwolenia wodnoprawnego, na wprowadzanie do rzeki Stradomki, istniejącym wylotem kanalizacji deszczowej zlokalizowanym na prawym brzegu w km 1 + 570, ścieków opadowych i roztopowych, spływających z rejonu ul. Królewskiej w Częstochowie.
2013-08-16
 
Informacje o ogłoszeniu

Informacje o ogłoszeniu:

Informację wytworzył(-a):   Anna Goździńska
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2013-08-14
Na stronie biuletynu od:   2013-08-16   do   2013-08-22
Na podstawie:   WSRK.6341.0087.201344.
Postępowanie administracyjne, w sprawie wydania Miejskiemu Zarządowi Dróg i Transportu w Częstochowie pozwolenia wodnoprawnego, na wprowadzanie do rzeki Warty, istniejącym wylotem kanalizacji deszczowej zlokalizowanym na prawym brzegu w km 729 + 850, ścieków opadowych i roztopowych, spływających z rejonu ul. Głogowskiej i ul. Komornickiej w Częstochowie.
2013-08-16
 
Informacje o ogłoszeniu

Informacje o ogłoszeniu:

Informację wytworzył(-a):   Anna Goździńska
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2013-08-14
Na stronie biuletynu od:   2013-08-16   do   2013-08-22
Na podstawie:   WSRK.6341.0086.201345.
Postępowanie administracyjne, w sprawie wydania Miejskiemu Zarządowi Dróg i Transportu w Częstochowie pozwolenia wodnoprawnego, na wprowadzanie do Kanału Ulgi - rzeki Warty Kucelinki, istniejącym wylotem kanalizacji deszczowej zlokalizowanym na prawym brzegu w km 1 + 615, ścieków opadowych i roztopowych, spływających z rejonu ul. Legionów w Częstochowie.
2013-08-16
 
Informacje o ogłoszeniu

Informacje o ogłoszeniu:

Informację wytworzył(-a):   Anna Goździńska
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2013-08-14
Na stronie biuletynu od:   2013-08-16   do   2013-08-22
Na podstawie:   WSRK.6341.0085.201346.
Postępowanie administracyjne, w sprawie wydania Miejskiemu Zarządowi Dróg i Transportu w Częstochowie pozwolenia wodnoprawnego, na wprowadzanie do rzeki Szirlejki, istniejącym wylotem kanalizacji deszczowej zlokalizowanym na prawym brzegu w km 7 + 400, ścieków opadowych i roztopowych, spływających z rejonu ul. Św. Rocha w Częstochowie.
2013-08-16
 
Informacje o ogłoszeniu

Informacje o ogłoszeniu:

Informację wytworzył(-a):   Anna Goździńska
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2013-08-14
Na stronie biuletynu od:   2013-08-16   do   2013-08-22
Na podstawie:   WSRK.6341.0082.201347.
Postępowanie administracyjne, w sprawie wydania Miejskiemu Zarządowi Dróg i Transportu w Częstochowie pozwolenia wodnoprawnego, na wprowadzanie do rzeki Warty, istniejącym wylotem kanalizacji deszczowej zlokalizowanym na lewym brzegu w km 738 + 900, ścieków opadowych i roztopowych, spływających z rejonu ul. Krakowskiej w Częstochowie.
2013-08-16
 
Informacje o ogłoszeniu

Informacje o ogłoszeniu:

Informację wytworzył(-a):   Anna Goździńska
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2013-08-14
Na stronie biuletynu od:   2013-08-16   do   2013-08-22
Na podstawie:   WSRK.6341.0083.201348.
Postępowanie administracyjne, w sprawie wydania Miejskiemu Zarządowi Dróg i Transportu w Częstochowie pozwolenia wodnoprawnego, na wprowadzanie do rzeki Warty, istniejącym wylotem kanalizacji deszczowej zlokalizowanym na lewym brzegu w km 737 + 250, ścieków opadowych i roztopowych, spływających z rejonu ul. Mirowskiej w Częstochowie.
2013-08-16
 
Informacje o ogłoszeniu

Informacje o ogłoszeniu:

Informację wytworzył(-a):   Anna Goździńska
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2013-08-14
Na stronie biuletynu od:   2013-08-16   do   2013-08-22
Na podstawie:   WSRK.6341.0082.201349.
Wszczęto postępowanie administracyjne, w sprawie wydania Zakładowi Wyrobów Cukierniczych „KARWIT” Tadeusz Matyszkiel z siedzibą w Kaliszu, pozwolenia wodnoprawnego, na wprowadzanie do stawu ścieków oraz wód opadowych i roztopowych, spływających z terenu Zakładu, zlokalizowanego na nieruchomości położnej w Kaliszu przy ul. Częstochowskiej 93c.
2013-08-14
 
Informacje o ogłoszeniu

Informacje o ogłoszeniu:

Informację wytworzył(-a):   Anna Goździńska
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2013-08-14
Na stronie biuletynu od:   2013-08-14   do   2013-08-23
Na podstawie:   WSRK.6341.0092.201350.
Wszczęto postępowanie administracyjne, w sprawie wydania Zakładowi Wyrobów Cukierniczych „KARWIT” Tadeusz Matyszkiel z siedzibą w Kaliszu, pozwolenia wodnoprawnego, na wykonanie wylotu kanalizacji deszczowej, służącego do wprowadzania do stawu ścieków oraz wód opadowych i roztopowych, spływających z terenu Zakładu, zlokalizowanego na nieruchomości położnej w Kaliszu przy ul. Częstochowskiej 93c.
2013-08-14
 
Informacje o ogłoszeniu

Informacje o ogłoszeniu:

Informację wytworzył(-a):   Anna Goździńska
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2013-08-14
Na stronie biuletynu od:   2013-08-14   do   2013-08-23
Na podstawie:   WSRK.6341.0093.2013


Poprzednia porcja ogłoszeń    PrzesuńKolejna porcja ogłoszeń