Rozmiar tekstu:AAA     Kolor tekstu:     Kolor tła:      Język:
 Wyszukuj po słowie:   

 Powrót do strony głównej Powrót do poziomu wyżej ARCHIWUM - Obwieszczenia o inwestycjach mogących mieć wpływ na środowisko 


Archiwum z roku:
2003
Liczba: 31
2004
Liczba: 174
2005
Liczba: 228
2006
Liczba: 273
2007
Liczba: 252
2008
Liczba: 284
2009
Liczba: 249
2010
Liczba: 92
2011
Liczba: 66
2012
Liczba: 87
2013
Liczba: 99
2014
Liczba: 67
2015
Liczba: 72
2016
Liczba: 83
2017
Liczba: 66
2018
Liczba: 67
2019
Liczba: 122
2020
Liczba: 86
2021
Liczba: 93
2022
Liczba: 121
2023
Liczba: 142
2024
Liczba: 57


Opcje sortowania:

Sortuj według daty publikacji ogłoszenia:   RosnącoMalejąco

Wybrano archiwum z roku: 2015

Lp.
Temat
Data publikacji
1.
Obwieszczenie Wojewody Wielkopolskiego z dnia 21 grudnia 2015 r. dotyczące wydania decyzji nr 16/2015 (znak IR-III.7820.15.2015.2)
2015-12-30
 
Informacje o ogłoszeniu

Informacje o ogłoszeniu:

Informację wytworzył(-a):   Anna Szyszka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Krzysztof Banasiak   data wprowadzenia:   2015-12-30
Na stronie biuletynu od:   2015-12-30   do   2016-01-13
Na podstawie:   E-MAIL2.
Pozwolenie wodnoprawne, scieki wody opadowe i roztopowe
2015-12-29
 
Informacje o ogłoszeniu

Informacje o ogłoszeniu:

Informację wytworzył(-a):   Ewa Maciaszek
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2015-12-29
Na stronie biuletynu od:   2015-12-29   do   2016-01-07
Na podstawie:   e-mail3.
Pozwolenie wodnoprawne, scieki wody opadowe i roztopowe
2015-12-29
 
Informacje o ogłoszeniu

Informacje o ogłoszeniu:

Informację wytworzył(-a):   Ewa Maciaszek
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2015-12-29
Na stronie biuletynu od:   2015-12-29   do   2016-01-07
Na podstawie:   e-mail4.
Pozwolenie wodnoprawne - Złota 44
2015-12-11
 
Informacje o ogłoszeniu

Informacje o ogłoszeniu:

Informację wytworzył(-a):   Anna Durlej
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2015-12-11
Na stronie biuletynu od:   2015-12-11   do   2015-12-17
Na podstawie:   WSRK.6341.0124.20155.
Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego
2015-12-10
 
Informacje o ogłoszeniu

Informacje o ogłoszeniu:

Informację wytworzył(-a):   Ewa Maciaszek
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2015-12-09
Na stronie biuletynu od:   2015-12-10   do   2015-12-16
Na podstawie:   WSRK.6341.0132.20156.
Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego - Strykowska
2015-12-09
 
Informacje o ogłoszeniu

Informacje o ogłoszeniu:

Informację wytworzył(-a):   Ewa Maciaszek
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2015-12-09
Na stronie biuletynu od:   2015-12-09   do   2015-12-15
Na podstawie:   WSRK.6341.0121.20157.
Pozwolenia wodnoprawnego, na przebudowę rowu przydrożnego w pasie drogowym ul. Nędzerzewskiej w Kaliszu, obejmującą wykonanie przepustu pod zjazdem z drogi publicznej wraz z przyczółkami i umocnieniami skarp.
2015-12-03
 
Informacje o ogłoszeniu

Informacje o ogłoszeniu:

Informację wytworzył(-a):   Ewa Maciaszek
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2015-12-03
Na stronie biuletynu od:   2015-12-03   do   2015-12-16
Na podstawie:   WSRK.6341.0130.20158.
Zostało wydane Przedsiębiorstwu Handlowo - Usługowemu „MARKET LIS” Stefan Lis z siedzibą w Kaliszu przy ul. Częstochowskiej 209-211
2015-11-25
 
Informacje o ogłoszeniu

Informacje o ogłoszeniu:

Informację wytworzył(-a):   Ewa Maciaszek
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2015-11-25
Na stronie biuletynu od:   2015-11-25   do   2015-12-08
Na podstawie:   WSRK.6341.0113.20159.
Zostało wydane Przedsiębiorstwu Handlowo - Usługowemu „MARKET LIS” Stefan Lis z siedzibą w Kaliszu przy ul. Częstochowskiej 209-211
2015-11-25
 
Informacje o ogłoszeniu

Informacje o ogłoszeniu:

Informację wytworzył(-a):   Ewa Maciaszek
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2015-11-25
Na stronie biuletynu od:   2015-11-25   do   2015-12-08
Na podstawie:   WSRK.6341.0114.201510.
Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego
2015-11-23
 
Informacje o ogłoszeniu

Informacje o ogłoszeniu:

Informację wytworzył(-a):   Ewa Maciaszek
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2015-11-23
Na stronie biuletynu od:   2015-11-23   do   2015-11-30
Na podstawie:   WSRK.6341.0125.201511.
Zostało wszczęte postępowanie administracyjne, w sprawie wydania dla Castorama Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie przy ul. Krakowiaków pozwolenia wodnoprawnego, na wprowadzanie do kolektora miejskiej kanalizacji sanitarnej ścieków przemysłowych, zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego, wytwarzanych w obiekcie handlowym Castorama, zlokalizowanym w Kaliszu przy ul. Tylnej 17-23.
2015-11-20
 
Informacje o ogłoszeniu

Informacje o ogłoszeniu:

Informację wytworzył(-a):   Ewa Maciaszek
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2015-11-20
Na stronie biuletynu od:   2015-11-20   do   2015-11-27
Na podstawie:   WSRK.6341.0122.201512.
Przebudowa ul. Łódzkiej w Kaliszu na odcinku pomiędzy ul. Łęgową a ul. Miłą związana z likwidacją osuwiska nasypu”. Oznaczenie nieruchomości lub ich części, objętych wnioskiem o wydanie
2015-11-10
 
Informacje o ogłoszeniu

Informacje o ogłoszeniu:

Informację wytworzył(-a):   Marcin Kapiński
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2015-11-10
Na stronie biuletynu od:   2015-11-10   do   2015-11-24
Na podstawie:   IR-III.7820.15.2015.213.
PREZYDENT MIASTA KALISZA podaje do publicznej wiadomości, że wydał decyzje w sprawie środowiskowych uwarunkowań realizacji następujących przedsięwzięć na terenie miasta Kalisza:
2015-11-03
 
Informacje o ogłoszeniu

Informacje o ogłoszeniu:

Informację wytworzył(-a):   Ewa Maciaszek
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2015-11-03
Na stronie biuletynu od:   2015-11-03   do   2015-11-17
Na podstawie:   WSRK.6220.0015.201514.
PREZYDENT MIASTA KALISZA informuje, że zostało wszczęte postępowanie administracyjne, w sprawie wydania CARREFOR POLSKA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie pozwolenia wodnoprawnego, na wprowadzanie do kolektora miejskiej kanalizacji sanitarnej ścieków przemysłowych, zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego, wytwarzanych w obiektach Centrum Handlowego Carrefour zlokalizowanego w Kaliszu przy ul. Poznańskiej 121-131.
2015-10-19
 
Informacje o ogłoszeniu

Informacje o ogłoszeniu:

Informację wytworzył(-a):   Anna Goździńska
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2015-10-19
Na stronie biuletynu od:   2015-10-19   do   2015-10-26
Na podstawie:   WSRK.6341.0116.201515.
„MARKET LIS” przy ul. Częstochowskiej 176 – 182.
2015-10-16
 
Informacje o ogłoszeniu

Informacje o ogłoszeniu:

Informację wytworzył(-a):   Ewa maciaszek
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2015-10-16
Na stronie biuletynu od:   2015-10-16   do   2015-10-29
Na podstawie:   WSRK.6341.0114.201516.
Zostało wszczęte postępowanie administracyjne, w sprawie wydania P.H.U. „MARKET LIS” Stefan Lis z siedzibą w Kaliszu pozwolenia wodnoprawnego, w sprawie wydania P.H.U. „MARKET LIS” Stefan Lis z siedzibą w Kaliszu pozwolenia wodnoprawnego, na wykonanie czterech studni chłonnych, służących do wprowadzania do ziemi ścieków oraz wód opadowych i roztopowych, spływających z terenu stacji paliw zlokalizowanej w Kaliszu przy ul. Częstochowskiej 176 – 182.
2015-10-16
 
Informacje o ogłoszeniu

Informacje o ogłoszeniu:

Informację wytworzył(-a):   Ewa maciaszek
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2015-10-16
Na stronie biuletynu od:   2015-10-16   do   2015-10-29
Na podstawie:   WSRK.6341.0113.201517.
PREZYDENT MIASTA KALISZA informuje, że zostało wszczęte postępowanie administracyjne, w sprawie wydania Powiatowi Kępińskiemu pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód obejmującego wprowadzanie do ziemi, za pośrednictwem rowów przydrożnych, ścieków opadowych i roztopowych, spływających z pasa drogowego drogi powiatowej Biadaszki - Trzebień - Opatów w gm. Łęka Opatowska
2015-10-15
 
Informacje o ogłoszeniu

Informacje o ogłoszeniu:

Informację wytworzył(-a):   Anna Goździńska
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2015-10-15
Na stronie biuletynu od:   2015-10-15   do   2015-10-23
Na podstawie:   WSRK.6341.0109.201518.
PREZYDENT MIASTA KALISZA informuje, że zostało wszczęte postępowanie administracyjne, w sprawie wydania Powiatowi Kępińskiemu pozwolenia wodnoprawnego
2015-10-15
 
Informacje o ogłoszeniu

Informacje o ogłoszeniu:

Informację wytworzył(-a):   Anna Goździńska
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2015-10-15
Na stronie biuletynu od:   2015-10-15   do   2015-10-23
Na podstawie:   WSRK.6341.0108.201519.
Istotna zmiana pozwolenia zitegrowanego WSRK.6223.1.2011 dla instalacji na terenie zakładu spółki DOSSCHE przy ul. Obozowej 32-36 w Kaliszu.
2015-10-01
 
Informacje o ogłoszeniu

Informacje o ogłoszeniu:

Informację wytworzył(-a):   Ewa Maciaszek
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2015-10-01
Na stronie biuletynu od:   2015-10-01   do   2015-10-14
Na podstawie:   WSRK.6223.0007.201520.
Obwieszczenie o postępowaniu - Elektrociepłownia
2015-09-30
 
Informacje o ogłoszeniu

Informacje o ogłoszeniu:

Informację wytworzył(-a):   Ewa Maciaszek
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2015-09-30
Na stronie biuletynu od:   2015-09-30   do   2015-10-13
Na podstawie:   WSRK.6220.2009.201521.
Zostało wszczęte postępowanie administracyjne, w sprawie wydania Firmie WULKANIZACJA-MYJNIA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Kaliszu pozwolenia wodnoprawnego, na wprowadzanie do kolektora miejskiej kanalizacji sanitarnej ścieków przemysłowych, zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego, wytwarzanych w obiektach myjni samochodowej zlokalizowanej w Kaliszu przy ul. Częstochowskiej 96.
2015-09-28
 
Informacje o ogłoszeniu

Informacje o ogłoszeniu:

Informację wytworzył(-a):   Ewa Maciaszek
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2015-09-28
Na stronie biuletynu od:   2015-09-28   do   2015-10-11
Na podstawie:   e-mail22.
PREZYDENT MIASTA KALISZA informuje, że zostało wszczęte postępowanie administracyjne, w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego, na wykonanie budynku mieszkalnego jednorodzinnego z wbudowanym garażem wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz na prowadzenie robót związanych z tą inwestycją, na terenie szczególnego zagrożenia powodzią rzeki Swędrni, na nieruchomości położonej w Kaliszu przy ul. Wapiennej 8 na osiedlu Rajsków w Kaliszu.
2015-09-18
 
Informacje o ogłoszeniu

Informacje o ogłoszeniu:

Informację wytworzył(-a):   Naczelnik WSRK - Ewa Maciaszek
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Matecki Maciej   data wprowadzenia:   2015-09-18
Na stronie biuletynu od:   2015-09-18   do   2015-10-01
Na podstawie:   WSRK.6341.0103.2015 D2015.09.0182823.
PREZYDENT MIASTA KALISZA informuje, że zostało wszczęte postępowanie administracyjne, w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego, na wprowadzanie do kolektora miejskiej kanalizacji sanitarnej ścieków przemysłowych, zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego, wytwarzanych w obiektach ręcznej myjni samochodowej, zlokalizowanej na nieruchomości położnej przy ul. Podkowińskiego 10 w Kaliszu.
2015-09-11
 
Informacje o ogłoszeniu

Informacje o ogłoszeniu:

Informację wytworzył(-a):   Naczelnik WSRK - Ewa Maciaszek
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Matecki Maciej   data wprowadzenia:   2015-09-11
Na stronie biuletynu od:   2015-09-11   do   2015-09-24
Na podstawie:   WSRK.6341.0099.2015 D2015.09.0083724.
Prezydent Miasta Kalisza przystąpił do opracowywania projektu Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta Kalisza wraz z Prognozą Oddziaływania na Środowisko projektu Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta Kalisza.
2015-08-26
 
Informacje o ogłoszeniu

Informacje o ogłoszeniu:

Informację wytworzył(-a):   Piotr Kościelny
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2015-08-26
Na stronie biuletynu od:   2015-08-26   do   2015-09-21
Na podstawie:   e-mail25.
zostało wszczęte postępowanie administracyjne, w sprawie wydania „AQUAPARK KALISZ” Spółce z ograniczoną odpowiedzialnością w Kaliszu pozwolenia wodnoprawnego, na wprowadzanie do rzeki Swędrni, jednym wylotem kolektora kanalizacji deszczowej, ścieków opadowych i roztopowych spływających z ternu Parku Wodnego przy ul. Sportowej, odcinka pasa drogowego ulicy Sportowej od Wału Matejki od rzeki Swędrni oraz wód z płukania filtrów wody do napełniania basenów.
2015-08-14
 
Informacje o ogłoszeniu

Informacje o ogłoszeniu:

Informację wytworzył(-a):   Ewa Maciaszek
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2015-08-14
Na stronie biuletynu od:   2015-08-14   do   2015-08-27
Na podstawie:   WSRK.6341.0094.2015


Przesuń   Kolejna porcja ogłoszeń