Rozmiar tekstu:AAA     Kolor tekstu:     Kolor tła:      Język:
 Wyszukuj po słowie:   

 Powrót do strony głównej Powrót do poziomu wyżej ARCHIWUM - Obwieszczenia o inwestycjach mogących mieć wpływ na środowisko 


Archiwum z roku:
2003
Liczba: 31
2004
Liczba: 174
2005
Liczba: 228
2006
Liczba: 273
2007
Liczba: 252
2008
Liczba: 284
2009
Liczba: 249
2010
Liczba: 92
2011
Liczba: 66
2012
Liczba: 87
2013
Liczba: 99
2014
Liczba: 67
2015
Liczba: 72
2016
Liczba: 83
2017
Liczba: 66
2018
Liczba: 67
2019
Liczba: 122
2020
Liczba: 86
2021
Liczba: 93
2022
Liczba: 121
2023
Liczba: 142
2024
Liczba: 55


Opcje sortowania:

Sortuj według daty publikacji ogłoszenia:   RosnącoMalejąco

Wybrano archiwum z roku: 2003

Lp.
Temat
Data publikacji
1.
adaptacja istniejącej hali na potrzeby zakładu produkcyjnego wyrobów betonowych, zlokalizowanej na działce nr.: 133/3, 133/4, obręb nr 151 Szczypiorno; przy ul. Wrocławskiej 190 w Kaliszu
2003-12-17
2.
decyzję wydaną dla Firmy "Kasped" -Dariusz Rozbiegała, udzielającą pozwolenie na budowę: stacji auto - gaz LPG do tankowania samochodów gazem płynnym w Kaliszu ul. Wrocławska 137.
2003-11-13
3.
decyzja dla Tomasza Ciesielskiego - "LEX PARTNER" udzielająca pozwolenia na budowę stacji auto - gazu LPG do tankowania płynnego gazu dla pojazdów samochodowych na działce poł. w Kaliszu przy ul. Stawiszyńskiej nr 26 (od strony ulicy Kokanińskiej).
2003-10-21
4.
Informacja Prezydenta Miasta Kalisza -termin składania wniosków o dofinansowanie ze środków Gminnego lub Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kaliszu, zadań realizowanych w 2004 r upływa 30 listopada 2003r.
2003-10-15
5.
wniosek o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę dla inwestycji polegającej na budowie stacji auto-gaz LPG do tankowania samochodów gazem płynnym, zlokalizowanej na działce nr. 16/7, obręb nr 146 Nosków, przy ul. Wrocławskiej 137 w Kaliszu oraz informację o raporcie oddziaływania tego przedsięwzięcia na środowisko.
2003-10-14
6.
wniosek o wydanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu dla projektowanej budowy stacji paliw płynnych obejmującej: budynek stacji, magazyn paliw płynnych, stanowisko tankowania pojazdów z wiatą naddystrybutorową, stanowisko tankowania gazu LPG, stanowisko napełniania zbiorników podziemnych, stanowisko kompresora powietrza i wody, drogi wewnętrzne i dojazdowe, zieleń niską i elementy reklamowe na nieruchomości położonej w Kaliszu przy Al. Wojska Polskiego 2 oraz informacja o raporcie oddziaływania w/w przedsięwzięcia na środowisko.
2003-10-01
7.
wniosek o wydanie decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na przebudowie i modernizacji istniejącej stacji paliw na terenie położonym w Kaliszu przy Al. Wojska Polskiego 178 oraz informacja o raporcie oddziaływania w/w. przedsięwzięcia na środowisko.
2003-10-01
8.
raport oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na adaptacji istniejącego budynku na budynek wagowo - socjalno - biurowy dla obsługi składnicy surowców wtórnych oraz budowie wiaty na terenie położonym w Kaliszu przy ul. Obozowej 11B
2003-10-01
9.
decyzja wydana dla Polskiej Telefonii Cyfrowej ERA GSM zatwierdzająca projekt budowlany i udzielająca po-zwolenia na rozbudowę stacji bazowej telefonii komórkowej Kalisz - Zagorzynek zlokalizowanej na dachu budynku biurowca WSK "ZL- Kalisz" na terenie położonym przy ul. Częstochowskiej 140 w Kaliszu.
2003-09-30
10.
warunki zabudowy i zagospodarowania terenu dla przedsięwzięcia polegającego na adaptacji istniejącej hali na potrzeby zakładu produkcyjnego wyrobów betonowych, budowie pawilonu handlowo - administracyjnego oraz budowie trzech silosów na cement o poj. 120 ton na terenie położonym w Kaliszu przy ul. Wrocławskiej 190
2003-09-23
11.
udzielenie pozwolenia na budowę obejmujące adaptację pomieszczenia warsztatowego na potrzeby stacji kasacji pojazdów samochodowych na terenie położonym przy ul. Dobrzeckiej 91-95 w Kaliszu.
2003-09-23
12.
Decyzja udzielającą pozwolenia na przebudowę budynku warsztatowego na potrzeby stacji kasacji pojazdów samochodowych przy ul. Powstańców Wlkp. 16 w Kaliszu.
2003-09-18
13.
wniosek o pozwolenie na budowę dla inwestycji polegającej na budowie stacji auto - gaz - LPG do tankowania płynnego gazu dla pojazdów samochodowych na terenie poł. w Kaliszu przy ul. Stawiszyńskiej 26 (od strony ulicy Kokanińskiej) oraz informacja o raporcie oddziaływania tego przedsięwzięcia na środowisko.
2003-09-18
14.
decyzja wydana dla Józefa Bażanta zatwierdzającą projekt budowlany i udzielającą pozwolenia na budowę kompleksu handlowo - usługowego "Galeria Kalisz" bez przyłączy i przebudowy układu komunikacyjnego (ul. Poznańskiej) położonego przy ul. Poznańskiej 105 - 131 w Kaliszu.
2003-09-15
15.
Decyzję ustalająca warunki zabudowy i zagospodarowania terenu znak WBUA.7331-304/03 z dnia 18.08.2003 roku dla przedsięwzięcia polegającego na budowie stacji auto - gaz - LPG do tankowania płynnego gazu dla pojazdów samochodowych na terenie położonym w Kaliszu przy ulicy Stawiszyńskiej 26 (od strony ulicy Kokanińskiej).
2003-09-02
16.
Przedsięwzięcie polegające na budowie stacji auto - gaz - LPG do tankowania płynnego gazu dla pojazdów samochodowych na terenie położonym w Kaliszu przy ulicy Wrocławskiej 218.
2003-08-27
17.
Warunki zabudowy i zagospodarowania terenu oraz informacja o raporcie oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na adaptacji istniejącej hali na potrzeby zakładu produkcyjnego wyrobów betonowych, budowie pawilonu handlowo - administracyjnego, budowie fundamentów pod silosy na cement o poj. 120 ton na terenie poło(onym w Kaliszu przy ul. Wrocławskiej 190 (nr działki 133/3 i 133/4).
2003-08-25
18.
Budowa stacji autogazu LPG na terenie położonym w Kaliszu przy ulicy Wrocławskiej 137 (działka nr 16/7 - obręb 146 Nosków) oraz informację o raporcie oddziaływania wyżej wymienionego przedsięwzięcia na środowisko.
2003-08-19
19.
Wniosek o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę dla inwestycji polegającej na budowie stacji bazowej telefonii cyfrowej na budynku biurowca PZL przy ul. Częstochowskiej 140 w Kaliszu oraz informację o raporcie oddziaływania tego przedsięwzięcia na środowisko
2003-08-13
20.
Wniosek o pozwoleniu na budowę dla inwestycji polegającej na adaptacji pomieszczenia warsztatowego w istniejącym budynku dla potrzeb kasacji pojazdów samochodowych na terenie położonym przy ul. Dobrzeckiej 91-95 w Kaliszu oraz informację o raporcie oddziaływania tego przedsięwzięcia na środowisko
2003-08-12
21.
Montaż dodatkowej anteny radioliniowej na istniejącej stacji na dachu budynku przy ul. Asnyka 71 w Kaliszu oraz informacja o raporcie oddziaływania tego przedsięwzięcia na środowisko.
2003-08-08
22.
Budowa kompleksu handlowo - usługowego zlokalizowanego na działkach przy ul. Poznańskiej 109-131 w Kaliszu
2003-08-05
23.
Adaptacja budynku warsztatowego na potrzeby stacji kasacji pojazdów, zlokalizowanego na działce nr.: 15, obręb nr 103; przy ul. Powstańców Wlkp. 16 w Kaliszu
2003-08-01
24.
Budowie stacji autogazu na terenie poło(onym w Kaliszu przy ul. Wrocławskiej 218a
2003-07-25
25.
Budowa stacji autogazu LPG na terenie położonym w Kaliszu przy ulicy Stawiszyńskiej 26 od strony ulicy Kokanińskiej
2003-07-25Przesuń   Kolejna porcja ogłoszeń