Rozmiar tekstu:AAA     Kolor tekstu:     Kolor tła:      Język:
 Wyszukuj po słowie:   

 Powrót do strony głównej Powrót do poziomu wyżej Obwieszczenia o inwestycjach mogących mieć wpływ na środowisko 


Kalisz, dnia 13.10.2003r.WBUA.7353 - 555/03

OBWIESZCZENIE


Prezydenta Miasta KaliszaStosownie do art. 32 i art. 53 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. nr 62 z 2001r. poz. 627 z późniejszymi zmianami)zawiadamiam,


że w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie zamieszczono wniosek o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę dla inwestycji polegającej na budowie stacji auto-gaz LPG do tankowania samochodów gazem płynnym, zlokalizowanej na działce nr. 16/7, obręb nr 146 Nosków, przy ul. Wrocławskiej 137 w Kaliszu oraz informację o raporcie oddziaływania tego przedsięwzięcia na środowisko.


Zainteresowani mogą zgłaszać uwagi i wnioski w terminie od 14.10.2003r. do 04.11.2003r.


Wnioski i uwagi należy składać na piśmie w Wydziale Budownictwa, Urbanistyki i Architektury Urzędu Miejskiego w Kaliszu (Ratusz), Główny Rynek 20 pokój 46.
wprowadził: Góral Aleksander data wprowadzenia: 2003-10-14

 Okres publikacji ogłoszenia: 2003-10-14 do: 2003-11-04

 Podstawa wprowadzenia: 


od 25.09.2003r. strona http://www.bip.kalisz.pl była już odwiedzana: 6 944 300 razy, aktualnie na stronie przebywa: 4 osób.

Data ostatniej aktualizacji:  Sobota, 13 lipca 2024 o godz. 20:44   kontakt: agoral@um.kalisz.pl