Rozmiar tekstu:AAA     Kolor tekstu:     Kolor tła:      Język:
 Wyszukuj po słowie:   

 Powrót do strony głównej Powrót do poziomu wyżej Obwieszczenia o inwestycjach mogących mieć wpływ na środowisko 


Obwieszczenie WBUA.7331- 341/03
Kalisz, dnia 11.08.2003 roku
OBWIESZCZENIE
Prezydenta Miasta Kalisza

Stosownie do art. 32 ust. 1 i art. 53 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62 z 2001 roku. poz. 627 z późniejszymi zmianami)


zawiadamiam,

że w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie zamieszczono wniosek o wydanie decyzji o ustaleniu warunków zabudowy i zagospodarowania terenu dla przedsięwzięcia polegającego na budowie stacji autogazu LPG na terenie położonym w Kaliszu przy ulicy Wrocławskiej 137 (działka nr 16/7 - obręb 146 Nosków) oraz informację o raporcie oddziaływania wyżej wymienionego przedsięwzięcia na środowisko.

Zainteresowani mogą zgłaszać uwagi i wnioski w terminie od dnia 14 sierpnia 2003 roku do dnia 05 września 2003 roku.

Wnioski i uwagi należy składać na piśmie w Wydziale Budownictwa, Urbanistyki i Architektury Urzędu Miejskiego w Kaliszu (Ratusz), Główny Rynek 20, pokój 42.
wprowadził: Góral Aleksander data wprowadzenia: 2003-08-19

 Okres publikacji ogłoszenia: 2003-08-19 do: 2003-09-08

 Podstawa wprowadzenia: 


od 25.09.2003r. strona http://www.bip.kalisz.pl była już odwiedzana: 6 944 300 razy, aktualnie na stronie przebywa: 11 osób.

Data ostatniej aktualizacji:  Sobota, 13 lipca 2024 o godz. 20:44   kontakt: agoral@um.kalisz.pl