Rozmiar tekstu:AAA     Kolor tekstu:     Kolor tła:      Język:
 Wyszukuj po słowie:   

 Powrót do strony głównej Powrót do poziomu wyżej Obwieszczenia o inwestycjach mogących mieć wpływ na środowisko 


Kalisz, dnia 17.09.2003r.


WBUA.7353 - 428/03

OBWIESZCZENIE


Prezydenta Miasta Kalisza

 
Stosownie do art. 32 i art. 53 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. nr 62 z 2001r. poz. 627 z późniejszymi zmianami)
zawiadamiam,
że w publicznie dostępnym wykazie decyzji wymagających udziału społeczeństwa zamieszczono decyzję Nr 62/03 z dnia 05.09.2003r. znak: WBUA.7353 - 428/03 wydaną dla Romana Zwierzyńskiego,  udzielającą pozwolenia na przebudowę budynku warsztatowego na potrzeby stacji kasacji pojazdów samochodowych przy ul. Powstańców Wlkp. 16 w Kaliszu.
wprowadził: Góral Aleksander data wprowadzenia: 2003-09-18

 Okres publikacji ogłoszenia: 2003-09-18 do: 2003-10-03

 Podstawa wprowadzenia: 


od 25.09.2003r. strona http://www.bip.kalisz.pl była już odwiedzana: 6 944 306 razy, aktualnie na stronie przebywa: 7 osób.

Data ostatniej aktualizacji:  Sobota, 13 lipca 2024 o godz. 21:13   kontakt: agoral@um.kalisz.pl