Rozmiar tekstu:AAA     Kolor tekstu:     Kolor tła:      Język:
 Wyszukuj po słowie:   

 Powrót do strony głównej Powrót do poziomu wyżej Obwieszczenia o inwestycjach mogących mieć wpływ na środowisko 


Kalisz, dnia 16.09.2003r.WBUA.7353 - 521/03OBWIESZCZENIE


Prezydenta Miasta Kalisza

Stosownie do art. 32 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. - Prawo ochrony

środowiska (Dz. U. nr 62, poz. 627 ze zmianami)zawiadamiam,że w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie zamieszczono wniosek o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę dla inwestycji polegającej na budowie stacji auto - gaz - LPG do tankowania płynnego gazu dla pojazdów samochodowych na terenie poł. w Kaliszu przy ul. Stawiszyńskiej 26 (od strony ulicy Kokanińskiej) oraz informację o raporcie oddziaływania tego przedsięwzięcia na środowisko.


Zainteresowani mogą zgłaszać uwagi i wnioski w terminie od 18.09.2003r. do 09.10.2003r.


Wnioski  i  uwagi należy składać  na  piśmie  w  Wydziale Budownictwa, Urbanistyki i Architektury Urzędu Miejskiego w Kaliszu (Ratusz), Główny Rynek 20 pokój 46.
wprowadził: Góral Aleksander data wprowadzenia: 2003-09-18

 Okres publikacji ogłoszenia: 2003-09-18 do: 2003-10-10

 Podstawa wprowadzenia: 


od 25.09.2003r. strona http://www.bip.kalisz.pl była już odwiedzana: 6 944 304 razy, aktualnie na stronie przebywa: 6 osób.

Data ostatniej aktualizacji:  Sobota, 13 lipca 2024 o godz. 21:10   kontakt: agoral@um.kalisz.pl