Rozmiar tekstu:AAA     Kolor tekstu:     Kolor tła:      Język:
 Wyszukuj po słowie:   

 Powrót do strony głównej Powrót do poziomu wyżej Obwieszczenia o inwestycjach mogących mieć wpływ na środowisko 


WBUA.7331- 279/03                                                                     Kalisz, dnia 25.08.2003 roku


OBWIESZCZENIEPrezydenta Miasta Kalisza


Stosownie  do  art. 32 ust. 2 ustawy  z  dnia 27 kwietnia  2001 roku – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62 poz. 627 z 2001 roku z późniejszymi  zmianami)


zawiadamiam,

     

 

     

 

że w publicznie dostępnym wykazie danych wymagających udziału społeczeństwa zamieszczono decyzję ustalającą warunki zabudowy i zagospodarowania terenu znak WBUA.7331-279/03 z dnia 10.07.2003 roku dla przedsięwzięcia polegającego na  budowie stacji auto - gaz - LPG do tankowania płynnego gazu dla pojazdów samochodowych  na terenie położonym w Kaliszu przy ulicy Wrocławskiej 218.
wprowadził: Góral Aleksander data wprowadzenia: 2003-08-27

 Okres publikacji ogłoszenia: 2003-08-27 do: 2003-09-19

 Podstawa wprowadzenia: 


od 25.09.2003r. strona http://www.bip.kalisz.pl była już odwiedzana: 6 944 301 razy, aktualnie na stronie przebywa: 13 osób.

Data ostatniej aktualizacji:  Sobota, 13 lipca 2024 o godz. 21:06   kontakt: agoral@um.kalisz.pl