Rozmiar tekstu:AAA     Kolor tekstu:     Kolor tła:      Język:
 Wyszukuj po słowie:   

 Powrót do strony głównej Powrót do poziomu wyżej ARCHIWUM - Obwieszczenia o inwestycjach mogących mieć wpływ na środowisko 


Archiwum z roku:
2003
Liczba: 31
2004
Liczba: 174
2005
Liczba: 228
2006
Liczba: 273
2007
Liczba: 252
2008
Liczba: 284
2009
Liczba: 249
2010
Liczba: 92
2011
Liczba: 66
2012
Liczba: 87
2013
Liczba: 99
2014
Liczba: 67
2015
Liczba: 72
2016
Liczba: 83
2017
Liczba: 66
2018
Liczba: 67
2019
Liczba: 122
2020
Liczba: 86
2021
Liczba: 93
2022
Liczba: 121
2023
Liczba: 142
2024
Liczba: 65


Opcje sortowania:

Sortuj według daty publikacji ogłoszenia:   RosnącoMalejąco

Wybrano archiwum z roku: 2007

Lp.
Temat
Data publikacji
1.
Pozwolenie wodnoprawne - rów odwadniający
2007-12-28
2.
Lokalizacja drogi publicznej
2007-12-28
3.
budowie Regionalnej Biblioteki Publicznej
2007-12-20
4.
Trasa Bursztynowa
2007-12-20
5.
wydano decyzję ustalającą lokalizację inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci kanalizacji deszczowej n
2007-12-19
6.
OBWIESZCZENIE Prezydenta Miasta Kalisza zawiadamiam, że wydano decyzję ustalającą lokalizację inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci wodociągowej na terenie położonym w Kaliszu w rejonie ulic: Górnośląskiej, Wiśniowej, Ogrodowej, Źródlanej, Halnej, Śnieżnej i al. Wojska Polskiego oznaczonym w ewidencji gruntów i budynków jako działki nr 30 i 84/2 (obręb 38), dz. nr 4, 65/14, 66 (obręb 072), 48/4 (obręb 81), dz. nr 80 (obręb 082) oraz dz. nr 547/2, 549/3, 551/14 (obręb 096).
2007-12-17
7.
OBWIESZCZENIE Prezydenta Miasta Kalisza zawiadamiam, że wydano decyzję ustalającą lokalizację inwestycji celu publicznego polegającej na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej (w tym: wieża kratowa o wysokości ok. 50 m n.p.t., kontener techniczny, 6 anten sektorowych, 12 anten radiowych oraz droga dojazdowa) na terenie położonym w Kaliszu przy ul. Piwonickiej 5 oznaczonym w ewidencji gruntów i budynków jako dz. nr 6/2 (obręb 100).
2007-12-17
8.
OBWIESZCZENIE Prezydenta Miasta Kalisza zawiadamiam, że wydano decyzję ustalającą lokalizację inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci gazowej niskiego ciśnienia na terenie położonym w Kaliszu w rejonie ul. Św. Michała oznaczonym w ewidencji gruntów i budynków jako dz. nr: 352/2, 353/8 (obręb 160).
2007-12-17
9.
Wszczęto postępowanie administracyjne, w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego, na prowadzenie w rowie przydrożnym ul. Stawiszyńskiej (rejon ul. Konińskiej) sieci wodociągowej oraz na przebudowę odcinka tego rowu.
2007-12-14
10.
Budowa oświetlenia ulicznego w ulicy Wał Bernardyński na terenie położonym w Kaliszu.
2007-12-14
11.
Budowa linii kablowej nn oświetlenia ulicznego oraz słupów oświetlenia ulicznego w ul. Żytniej w Kaliszu.
2007-12-14
12.
Budowa linii kablowej nn oświetlenia Parku Miejskiego oraz latarni parkowych na terenie Parku Miejskiego w Kaliszu.
2007-12-14
13.
I N F O R M A C J A o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego PREZYDENT MIASTA KALISZA informuje, że na wniosek Przedsiębiorstwa Wielobranżowego "Wega A" Spółka z o.o. w Kaliszu zostało wszczęte postępowanie administracyjne, w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego, na wprowadzanie do kolektora miejskiej kanalizacji sanitarnej ścieków przemysłowych, zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego, wytwarzanych w zakładzie zlokalizowanym w Kaliszu przy ul. Obozowej 38-40.
2007-12-13
14.
OBWIESZCZENIE Prezydenta Miasta Kalisza zawiadamiam, że wszczęto postępowanie administracyjne dotyczące ustalenia warunków realizacji inwestycji polegającej na budowie Parku Wodnego na działkach nr, 2/2, 2/3, 2/4, 2/5, 2/6, 2/7, 2/8, 8, 9, 20, 21, 41 - obręb 48 położonych w Kaliszu przy ul. Sportowej.
2007-12-12
15.
I N F O R M A C J A o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego PREZYDENT MIASTA KALISZA informuje, że na wniosek PHU TECH-SERWIS Kamila Stępień z siedzibą w Warszawie przy ul. Mieszka Starego 11 zostało wszczęte postępowanie administracyjne, w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wyprowadzanie do kolektora miejskiej kanalizacji sanitarnej ścieków przemysłowych, zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego, wytwarzanych w obiektach projektowanej myjni samochodowej, zlokalizowanej w Kaliszu przy ul. Częstochowskiej 119.
2007-12-07
16.
OBWIESZCZENIE Prezydenta Miasta Kalisza zawiadamiam, że wszczęto postępowanie administracyjne dotyczące ustalenia warunków realizacji inwestycji polegającej na budowie separatora wód deszczowych z osadnikiem na terenie położonym w Kaliszu, oznaczonym w ewidencji gruntów jako działka nr 229/1 (obręb 160).
2007-12-06
17.
OBWIESZCZENIE Prezydenta Miasta Kalisza zawiadamiam, że wszczęto postępowanie administracyjne dotyczące ustalenia warunków realizacji inwestycji polegającej na budowie parkingu dla pojazdów samochodowych wraz z drogami manewrowymi na terenie położonym w Kaliszu przy ul.Bolesława Pobożnego 79 - dz.nr 2, 3 i 38 (obręb nr 65)
2007-12-04
18.
OBWIESZCZENIE Prezydent Miasta Kalisza zawiadamiam, że wydano decyzję ustalającą lokalizację inwestycji celu publicznego polegającej na budowie oświetlenia ulicznego w ulicy Chochołowskiej, tj. budowie lini kablowej nN oświetlenia ulicznego oraz słupów oświetlenia ulicznego na terenie położonym w Kaliszu i oznaczonym w ewidencji gruntów i budynków jako działki nr 194/2, 180/2, 128/2, 148 i 105 (obręb 96)
2007-12-04
19.
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej
2007-11-28
20.
Budowa sieci wodociągowej
2007-11-28
21.
Budowa sieci energetycznej oraz budowa stacji transformatorowej
2007-11-27
22.
Droga Publiczna - ul Kordeckiego
2007-11-27
23.
Budowa linii telekomunikacyjnej
2007-11-26
24.
Pozwolenie wodnoprawne - Hipermarket
2007-11-23
25.
Pozwolenie wodnoprawne
2007-11-21Przesuń   Kolejna porcja ogłoszeń