Rozmiar tekstu:AAA     Kolor tekstu:     Kolor tła:      Język:
 Wyszukuj po słowie:   

 Powrót do strony głównej Powrót do poziomu wyżej ARCHIWUM - Obwieszczenia o inwestycjach mogących mieć wpływ na środowisko 


Archiwum z roku:
2003
Liczba: 31
2004
Liczba: 174
2005
Liczba: 228
2006
Liczba: 273
2007
Liczba: 252
2008
Liczba: 284
2009
Liczba: 249
2010
Liczba: 92
2011
Liczba: 66
2012
Liczba: 87
2013
Liczba: 99
2014
Liczba: 67
2015
Liczba: 72
2016
Liczba: 83
2017
Liczba: 66
2018
Liczba: 67
2019
Liczba: 122
2020
Liczba: 86
2021
Liczba: 93
2022
Liczba: 121
2023
Liczba: 142
2024
Liczba: 68


Opcje sortowania:

Sortuj według daty publikacji ogłoszenia:   RosnącoMalejąco

Wybrano archiwum z roku: 2012

Lp.
Temat
Data publikacji
1.
Wszczęto postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji rozbudowy przedsiębiorstwa spedycyjno-transportowego o centrum intermodalne (terminal kolejowo-kontenerowy, halę magazynową, parking i infrastrukturę).
2012-12-27
 
Informacje o ogłoszeniu

Informacje o ogłoszeniu:

Informację wytworzył(-a):   Ewa Maciaszek
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2012-12-27
Na stronie biuletynu od:   2012-12-27   do   2013-03-09
Na podstawie:   WSRK.6220.0035.20122.
Zostało wszczęte postępowanie administracyjne, w sprawie wydania Przedsiębiorstwu Motoryzacyjnemu Auto Service „RONDO” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Kaliszu pozwolenia wodnoprawnego, na wprowadzanie do kolektora miejskiej kanalizacji sanitarnej ścieków przemysłowych, zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego, wytwarzanych w obiektach, zlokalizowanych na nieruchomości położnej przy ul. Podmiejskiej 22 w Kaliszu.
2012-12-21
 
Informacje o ogłoszeniu

Informacje o ogłoszeniu:

Informację wytworzył(-a):   Ewa Maciaszek
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2012-12-20
Na stronie biuletynu od:   2012-12-21   do   2013-01-03
Na podstawie:   WSRK.6341.0125.20123.
została wydana dla Miasta Konin, plac Wolności 1, 62-500 Konin, decyzja Nr WSRK6341.0091.2012 - pozwolenie wodnoprawne
2012-12-07
 
Informacje o ogłoszeniu

Informacje o ogłoszeniu:

Informację wytworzył(-a):   Ewa Maciaszek
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2012-12-05
Na stronie biuletynu od:   2012-12-07   do   2012-12-20
Na podstawie:   WSRK.6341.0091.20124.
Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego Na podstawie art. 127 ust.6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku – Prawo wodne (jednolity tekst ustawy w Dz. U. z 2012 r. poz. 145) oraz art. 3 ust. 1 pkt 11 i art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 ze zm.), PREZYDENT MIASTA KALISZA informuje, że zostało wszczęte postępowanie administracyjne, w sprawie wydania Fabryce Wyrobów Runowych „RUNOTEX” S.A. w Kaliszu oraz Firmie Spedycja i Transport „ACROPOL” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowa w Kaliszu pozwolenia wodnoprawnego, na wspólne korzystanie z wód w zakresie wprowadzania do rzeki Prosny, dwoma wylotami kanalizacji deszczowej zlokalizowanymi w km 64 + 360 i w km 64 + 493, ścieków opadowych i roztopowych spływających z terenu nieruchomości, położonej w Kaliszu przy ul. Chopina 23.
2012-12-06
 
Informacje o ogłoszeniu

Informacje o ogłoszeniu:

Informację wytworzył(-a):   Iwona Kasprzak
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2012-12-05
Na stronie biuletynu od:   2012-12-06   do   2012-12-19
Na podstawie:   WSRK.6341.0120.20125.
Zostało wszczęte postępowanie administracyjne, w sprawie wydania Miastu Konin pozwolenia wodnoprawnego, na przebudowę przepustu na rowie bez nazwy, w ciągu ul. Warszawskiej w Koninie ( km 1 + 378 ).
2012-11-20
 
Informacje o ogłoszeniu

Informacje o ogłoszeniu:

Informację wytworzył(-a):   Ewa Maciaszek
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2012-11-16
Na stronie biuletynu od:   2012-11-20   do   2012-12-03
Na podstawie:   WSRK.6341.0115.20126.
Zostało wszczęte postępowanie administracyjne, w sprawie wydania Firmie ALDI Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Chorzowie pozwolenia wodnoprawnego, na wprowadzanie do kolektora miejskiej kanalizacji sanitarnej ścieków przemysłowych, zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego, wytwarzanych w planowanym do realizacji budynku handlowo-usługowym, z lokalizacją na nieruchomości położnej przy ul. Majkowskiej 13
2012-11-15
 
Informacje o ogłoszeniu

Informacje o ogłoszeniu:

Informację wytworzył(-a):   Ewa Maciaszek
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2012-11-15
Na stronie biuletynu od:   2012-11-15   do   2012-11-28
Na podstawie:   WSRK.6341.0110.20127.
Zostało wszczęte postępowanie administracyjne, w sprawie wydania Firmie Dossche Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Kaliszu pozwolenia wodnoprawnego, na wprowadzanie do kolektora miejskiej kanalizacji sanitarnej ścieków przemysłowych, zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego, wytwarzanych w obiektach Zakładu, znajdującego się na nieruchomości położnej przy ul. Obozowej 32-36 w Kaliszu.
2012-11-14
 
Informacje o ogłoszeniu

Informacje o ogłoszeniu:

Informację wytworzył(-a):   Ewa Maciaszek
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2012-11-14
Na stronie biuletynu od:   2012-11-14   do   2012-11-27
Na podstawie:   WSRK.6341.0109.20128.
Zostało wszczęte postępowanie administracyjne, w sprawie wydania Firmie TESCO POLSKA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie pozwolenia wodnoprawnego, na wprowadzanie do kolektora miejskiej kanalizacji sanitarnej ścieków przemysłowych, zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego, wytwarzanych w obiektach Hipermarketu TESCO, znajdującego się na nieruchomości położnej przy ul. Majkowskiej 28 w Kaliszu
2012-11-13
 
Informacje o ogłoszeniu

Informacje o ogłoszeniu:

Informację wytworzył(-a):   Anna Goździńska
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2012-11-13
Na stronie biuletynu od:   2012-11-13   do   2012-11-27
Na podstawie:   WBUA 6733.0039.20129.
Zostało wszczęte postępowanie administracyjne, w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego, na przebudowę odcinka rowu „RM-4” w rejonie skrzyżowania ulic: Połaniecka, Barska na osiedlu Winiary w Kaliszu
2012-11-09
 
Informacje o ogłoszeniu

Informacje o ogłoszeniu:

Informację wytworzył(-a):   Ewa Maciaszek
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2012-11-09
Na stronie biuletynu od:   2012-11-09   do   2012-11-19
Na podstawie:   WSRK.6341.0111.201210.
Postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia budowy zespołu obiektów handlowych i usługowych na terenie przy ul. Łódzkiej 114-120 w Kaliszu
2012-11-08
 
Informacje o ogłoszeniu

Informacje o ogłoszeniu:

Informację wytworzył(-a):   Ewa Maciaszek
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2012-11-08
Na stronie biuletynu od:   2012-11-08   do   2012-11-30
Na podstawie:   WSRK.6220.0020.201211.
Zostało wszczęte postępowanie administracyjne, w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego, na wprowadzanie do kolektora miejskiej kanalizacji sanitarnej ścieków przemysłowych, zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego, wytwarzanych w obiektach bezobsługowej myjni samochodowej, zlokalizowanej na nieruchomości położnej przy ul. Warszawskiej 43b w Kaliszu.
2012-10-18
 
Informacje o ogłoszeniu

Informacje o ogłoszeniu:

Informację wytworzył(-a):   Ewa Maciaszek
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2012-10-18
Na stronie biuletynu od:   2012-10-18   do   2012-10-31
Na podstawie:   WSRK.6341.0103.201212.
Zostało wszczęte postępowanie administracyjne, w sprawie wydania Firmie Cukiernictwo - Handel Ocena jakości Towaru Krystian Koszyczarski z siedzibą w Kaliszu pozwolenia wodnoprawnego, na wprowadzanie do kolektora miejskiej kanalizacji sanitarnej ścieków przemysłowych, zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego, wytwarzanych w obiektach Zakładu, znajdującego się na nieruchomości położnej przy ul. C. Biernackiego 10 w Kaliszu.
2012-10-17
 
Informacje o ogłoszeniu

Informacje o ogłoszeniu:

Informację wytworzył(-a):   Anna Goździńska
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2012-10-17
Na stronie biuletynu od:   2012-10-17   do   2012-10-30
Na podstawie:   WSRK.6341.0102.201213.
Postępowanie administracyjne, w sprawie wydania Firmie „WISTIL” Spółka Akcyjna z z siedzibą w Kaliszu przy ul. Majkowskiej 13, pozwolenia wodnoprawnego, na likwidację obiektu do ujmowania wody podziemnej z utworów jurajskich, składająćego się z dwóch studni wierconych, znajdujących się przy ul. Spacerowej na osiedlu Majków w Kaliszu.
2012-10-16
 
Informacje o ogłoszeniu

Informacje o ogłoszeniu:

Informację wytworzył(-a):   EWA MACIASZEK
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2012-10-16
Na stronie biuletynu od:   2012-10-16   do   2012-10-29
Na podstawie:   WSRK.6341.0101.201214.
Zawiadamia się strony, że na wniosek Wójta Gminy Opatówek, dnia 12.10.2012 r. Prezydent Miasta Kalisza wydał postanowienie, w którym zajął stanowisko w sprawie środowiskowych uwarunkowań dla planowanej budowy sieci kanalizacji sanitarnej na terenie miejscowości Szałe i Wolica - z częścią na terenie miasta Kalisza, z włączeniem nowej sieci do sytemu kanalizacyjnego miasta Kalisza. Strony postępowania – czyli właściciele działek, które znajdą się w granicach inwestycji, oraz osoby mogące wykazać swój interes prawny – mogą zapoznać się z ww. postanowieniem w Wydziale Środowiska, Rolnictwa i Gospodarki Komunalnej, Urząd Miejski w Kaliszu lub w Urzędzie Gminy w Opatówku, pl. Wolności 14.
2012-10-15
 
Informacje o ogłoszeniu

Informacje o ogłoszeniu:

Informację wytworzył(-a):   Ewa Maciaszek
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2012-10-15
Na stronie biuletynu od:   2012-10-15   do   2012-10-29
Na podstawie:   WSRK.6220.0027.201215.
Zawiadamia się strony, że na wniosek Wójta Gminy Opatówek, dnia 12.10.2012 r. Prezydent Miasta Kalisza wydał postanowienie, w którym zajął stanowisko w sprawie środowiskowych uwarunkowań dla planowanej budowy kanalizacji deszczowej na terenie miejscowości Szałe, gmina Opatówek, z częścią na terenie miasta Kalisza. Strony postępowania – czyli właściciele działek, które znajdą się w granicach inwestycji, oraz osoby mogące wykazać swój interes prawny – mogą zapoznać się z ww. postanowieniem w Wydziale Środowiska, Rolnictwa i Gospodarki Komunalnej, Urząd Miejski w Kaliszu lub w Urzędzie Gminy w Opatówku, pl. Wolności 14.
2012-10-15
 
Informacje o ogłoszeniu

Informacje o ogłoszeniu:

Informację wytworzył(-a):   Ewa Maciaszek
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2012-10-15
Na stronie biuletynu od:   2012-10-15   do   2012-10-29
Na podstawie:   WSRK.6220.0028.201216.
Zostało wszczęte postępowanie administracyjne, w sprawie wydania Firmie BIG STAR LIMITED Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Kaliszu, pozwolenia wodnoprawnego na pobór wody podziemnej z utworów czwartorzędowych, z ujęcia składającego się z dwóch studni wierconych, zlokalizowanych na nieruchomości położonej w Kaliszu przy al. Wojska Polskiego
2012-10-15
 
Informacje o ogłoszeniu

Informacje o ogłoszeniu:

Informację wytworzył(-a):   Ewa Maciaszek
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2012-10-15
Na stronie biuletynu od:   2012-10-15   do   2012-10-29
Na podstawie:   WSRK.6341.0100.201217.
Zostało wszczęte postępowanie administracyjne, w sprawie wydania Miastu Konin pozwolenia wodnoprawnego, na przebudowę obiektu mostowego w ciągu ulicy Bernardynka w Koninie (prowadzenie obiektu mostowego przez Kanał Ślesiński w km 11 + 000).
2012-10-08
 
Informacje o ogłoszeniu

Informacje o ogłoszeniu:

Informację wytworzył(-a):   Janusz Pęcherz
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Krzysztof Banasiak   data wprowadzenia:   2012-10-08
Na stronie biuletynu od:   2012-10-08   do   2012-10-22
Na podstawie:   WSRK.6341.0091l.201218.
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę.
2012-09-26
 
Informacje o ogłoszeniu

Informacje o ogłoszeniu:

Informację wytworzył(-a):   Iwona Kasprzak
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2012-09-26
Na stronie biuletynu od:   2012-09-26   do   2012-10-17
Na podstawie:   WSRK.6220.0017.201219.
Podaje się do publicznej wiadomości oraz zawiadamia strony, że dnia 2012-09-24 PREZYDENT MIASTA KALISZA wydał decyzję w sprawie środowiskowych uwarunkowań przebudowy fragmentu drogi - odcinka ul. Dobrzeckiej od skrzyżowania z ul. Podmiejską/Stanczukowskiego (rondo) do skrzyżowania z ul. Biskupicką/św. Michała włącznie.
2012-09-25
 
Informacje o ogłoszeniu

Informacje o ogłoszeniu:

Informację wytworzył(-a):   Ewa Maciaszek
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2012-09-25
Na stronie biuletynu od:   2012-09-25   do   2012-10-09
Na podstawie:   WSRK.6220.0016.201220.
Informujemy, że zostały wydane decyzje Prezydenta Miasta Kalisza w sprawie środowiskowych uwarunkowań realizacji następujących przedsięwzięć
2012-09-24
 
Informacje o ogłoszeniu

Informacje o ogłoszeniu:

Informację wytworzył(-a):   Ewa Maciaszek
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2012-09-24
Na stronie biuletynu od:   2012-09-24   do   2012-09-24
Na podstawie:   WSRK.6220.0003.201221.
PREZYDENT MIASTA KALISZA podaje do publicznej wiadomości i zawiadamia strony, że postanowieniem z 13 września 2012 r. podjął zawieszone (postanowieniem z dnia 2012-09-12) postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia przebudowy fragmentu ul. Wrocławskiej w Kaliszu. W ramach tego postępowania (wszczętego 5 lipca br. na wniosek Zarządu Dróg Miejskich) przeprowadzana jest ocena oddziaływania przedsięwzięcia na środowisk
2012-09-17
 
Informacje o ogłoszeniu

Informacje o ogłoszeniu:

Informację wytworzył(-a):   Ewa Maciaszek
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2012-09-17
Na stronie biuletynu od:   2012-09-17   do   2012-10-07
Na podstawie:   WSRK.6220.0019.201222.
Zawiadamia się strony, że PREZYDENT MIASTA KALISZA wydał postanowienie o nieprzeprowadzaniu pełnej procedury oceny oddziaływania na środowisko dla przebudowy drogi - ulicy św. Michała. Zażalenie na postanowienie nie przysługuje.
2012-09-07
 
Informacje o ogłoszeniu

Informacje o ogłoszeniu:

Informację wytworzył(-a):   Ewa Maciaszek
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2012-09-07
Na stronie biuletynu od:   2012-09-07   do   2012-09-21
Na podstawie:   WSRK.6220.0017.201223.
Zawiadamia się strony, że PREZYDENT MIASTA KALISZA wydał postanowienie o nieprzeprowadzaniu pełnej procedury oceny oddziaływania na środowisko dla przebudowy drogi - ulicy Dobrzeckiej (od ronda przy ul. Podmiejskiej/Stanczukowskiego do ul. Biskupickiej)
2012-09-07
 
Informacje o ogłoszeniu

Informacje o ogłoszeniu:

Informację wytworzył(-a):   Ewa Maciaszek
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2012-09-07
Na stronie biuletynu od:   2012-09-07   do   2012-09-21
Na podstawie:   WSRK.6220.0016.201224.
Zostało wszczęte postępowanie administracyjne, w sprawie wydania Kaliskim Zakładom Garbarskim KALSKÓR Spółka Akcyjna w Kaliszu, pozwolenia wodnoprawnego na pobór wody podziemnej z utworów jurajskich, z ujęcia składającego się z jednej studni wierconej zlokalizowanej na nieruchomości położonej w Kaliszu przy ul. Majkowskiej 17.
2012-09-07
 
Informacje o ogłoszeniu

Informacje o ogłoszeniu:

Informację wytworzył(-a):   Ewa Maciaszek
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2012-09-07
Na stronie biuletynu od:   2012-09-07   do   2012-09-20
Na podstawie:   WSRK.6341.0088.201225.
Zostało wszczęte postępowanie administracyjne, w sprawie wydania Przedsiębiorstwu Produkcyjno-Handlowemu „ADMAT” z siedzibą w Nowych Skalmierzycach, pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie do kolektora miejskiej kanalizacji sanitarnej, ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego, wytwarzanych w Centrum Gastronomicznym „ALJO”, z lokalizacją w Kaliszu przy ul. Częstochowskiej 140
2012-09-06
 
Informacje o ogłoszeniu

Informacje o ogłoszeniu:

Informację wytworzył(-a):   Ewa Maciaszek
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2012-09-06
Na stronie biuletynu od:   2012-09-06   do   2012-09-19
Na podstawie:   WSRK.6341.0087.2012


Przesuń   Kolejna porcja ogłoszeń