Rozmiar tekstu:AAA     Kolor tekstu:     Kolor tła:      Język:
 Wyszukuj po słowie:   

 Powrót do strony głównej Powrót do poziomu wyżej ARCHIWUM - Obwieszczenia o inwestycjach mogących mieć wpływ na środowisko 


Archiwum z roku:
2003
Liczba: 31
2004
Liczba: 174
2005
Liczba: 228
2006
Liczba: 273
2007
Liczba: 252
2008
Liczba: 284
2009
Liczba: 249
2010
Liczba: 92
2011
Liczba: 66
2012
Liczba: 87
2013
Liczba: 99
2014
Liczba: 67
2015
Liczba: 72
2016
Liczba: 83
2017
Liczba: 66
2018
Liczba: 67
2019
Liczba: 122
2020
Liczba: 86
2021
Liczba: 93
2022
Liczba: 121
2023
Liczba: 142
2024
Liczba: 65


Opcje sortowania:

Sortuj według daty publikacji ogłoszenia:   RosnącoMalejąco

Wybrano archiwum z roku: 2008

Lp.
Temat
Data publikacji
1.
Wydano decyzję ustalającą lokalizację inwestycji celu publicznego polegającej na budowie budynku portierni na terenie położonym w Kaliszu przy ul. Powstańców Wlkp.
2008-12-24
2.
Wydano decyzję ustalającą lokalizację inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej oraz podziemnej przepompowni ścieków na terenie położonym w Kaliszu w ul. Świetlanej
2008-12-24
3.
Wszczęto postępowanie administracyjne dotyczące ustalenia warunków realizacji inwestycji polegającej na budowie linii kablowej multimedialnej w ul. Bolesława Pobożnego, ul. Henryka Brodatego oraz w ul.Zawodzie w Kaliszu
2008-12-24
4.
Wszczęto postępowanie administracyjne dotyczące ustalenia warunków realizacji inwestycji polegającej na budowie sieci kablowej oświetlenia ulicznego wraz z latarniami w ul. Tynieckiej i ul. Taczanowskiego w Kaliszu
2008-12-24
5.
Prezydent Miasta Kalisza informuje, że zostało wszczęte postępowanie administracyjne, w sprawie ograniczenia udzielonego Firmie NESTLE POLSKA S.A. Oddział w Kaliszu przy ul. Łódzkiej 153, pozwolenia wodnoprawnego na pobór wód podziemnych z utworów jurajskich.
2008-12-23
6.
Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia
2008-12-22
7.
Budowa sieci wodociągowej w drodze dojazdowej do ulicy Słowiańskiej
2008-12-17
8.
Budowa gazociągu niskiego ciśnienia na terenie położonym w Kaliszu w ul. Polnej, ul. Koralowej oraz w ul. Gwiaździstej
2008-12-17
9.
Budowa sieci wodociągowej w rejonie ul.Rzymskiej
2008-12-17
10.
Wydano decyzję ustalającą lokalizację inwestycji celu publicznego polegającej na budowie gazociągu niskiego ciśnienia na terenie położonym w Kaliszu w ul. Polnej, ul. Koralowej oraz w ul. Gwiaździstej
2008-12-16
11.
Wydano decyzję ustalającą lokalizację inwestycji celu publicznego polegającej na budowie ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż rzeki Prosny na odcinku od przejazdu pod mostem w ciągu Al.Wojska Polskiego od cieku Krępica
2008-12-16
12.
Wydano decyzję ustalającą lokalizację inwestycji celu publicznego polegającej na budowie Regionalnej Biblioteki Publicznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie położonym w Kaliszu przy ul. Górnośląskiej
2008-12-12
13.
Postępowanie administracyjne - Kaliskie Zakłady Garbarskie
2008-12-11
14.
INFORMACJA o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego, PREZYDENT MIASTA Kalisza informuje, że zostało wszczęte postępowanie administracyjne, w sprawie wydania Firmie BP Polska S.A. z siedzibą w Krakowie przy ul. Jasnogórskiej pozwolenia wodnoprawnego, na wprowadzenie do kolektora miejskiej kanalizacji sanitarnej ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego, wytwarzanych w obiektach stacji paliw zlokalizowanej w Kaliszu przy al.Wojska Polskiego 158
2008-12-10
15.
Wydano decyzję ustalającą lokalizację inwestycji celu publicznego polegającą na budowie ciągu pieszo-jezdnego z wjazdem od strony ul. Granicznej, połączonego chodnikiem z ul. Dobrzecką, budowie parkingów oraz odwodnienia
2008-12-08
16.
Wszczęto postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie linii światłowodowej dla potrzeb PTC (rurociąg kablowy) na terenie Miasta Kalisza w rejonie ulic: Metalowców, Tatrzańskiej i Spółdzielczej (odcinek 4)
2008-12-08
17.
Wydano decyzję ustalającą lokalizację inwestycji celu publicznego polegającej na budowie windy towarowo - osobowej na terenie położonym w Kaliszu przy ul. Kościuszki
2008-12-05
18.
zostało wszczęte postępowanie administracyjne, w sprawie wydania Miastu Kalisz, pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych – dwóch wylotów miejskiej kanalizacji deszczowej, którymi wprowadzane będą do rzeki Swędrni wody opadowe i roztopowe, spływające z osiedla Winiary
2008-12-05
19.
OBWIESZCZENIE Prezydenta Miasta Kalisza, zawiadamiam, że wydano decyzję ustalającą lokalizację inwestycji celu publicznego polegającej na budowie linii światłowodowej dla potrzeb PTC (rurociąg kablowy) na terenie Miasta Kalisza w rejonie ulic: Częstochowskiej, Parkowej, Bolesława Pobożnego, Czarnej Drogi, Mieczysława Starego i Torowej (część 4), na terenie oznaczonym w ewidencji gruntów i budynków jako działki nr: 22/2 (obręb nr 34), 77 (obręb nr 45), 5, 14, 32/1, 68/2, 68/4, 69, 70, 78, 79, 110, 112 (obręb nr 46), 33 (obręb nr 66), 77/2 (obręb nr 82), 8 (obręb nr 85), 15 (obręb 86), 11/64 (obręb nr 91), 16 (obręb nr 92), 19 (obręb nr 93), 28 (obręb nr 94), 1/1, 24 (obręb nr 95), 36/5, 96/4, 98, 105, 294/1, 294/2, 588/55 (obręb nr 96), 39/53, 40, 79 (obręb nr 97), 26 (obręb nr 114).
2008-12-02
20.
OBWIESZCZENIE Prezydenta Miasta Kalisza, zawiadamiam, że wydano decyzję ustalającą lokalizację inwestycji celu publicznego polegającej na budowie dwóch boisk sportowych oraz budynku zaplecza socjalnego, na terenie położonym w Kaliszu przy ul. Granicznej 56-58 oznaczonym w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 2/17 (obręb 71).
2008-12-02
21.
Wszczęto postępowanie administracyjne dotyczące ustalenia warunków realizacji inwestycji polegającej na budowie pawilonu administracyjno – socjalnego dla potrzeb Kaliskiego Klubu Sportowego Włókniarz Kalisz i Kaliskiego Towarzystwa Kolarskiego, na terenie kompleksu sportowego Ośrodka Sportu, Rehabilitacji i Rekreacji, położonym w Kalisz przy ul. Wał Matejki 2 - 4
2008-12-01
22.
Wydano decyzję ustalającą lokalizację inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej oraz przepompowni ścieków i rurociągu tłocznego na terenie położonym w Kaliszu w ul. Stanisława Wyspiańskiego
2008-11-26
23.
OBWIESZCZENIE Prezydenta Miasta Kalisza zawiadamia, że wszczęto postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci wodociągowej, sieci kanalizacji sanitarnej oraz kanalizacji deszczowej na nieruchomości położonej przy ul. Łódzkiej 198 w Kaliszu (dz. nr 62/12, 537 - obręb 0152).
2008-11-24
24.
PREZYDENT MIASTA KALISZA informuje, że zostało wszczęte postępowanie administracyjne, w sprawie wydania Krzysztofowi Jeżykowi zamieszkałemu w Kaliszu przy ul. św. Michała, pozwolenia wodnoprawnego na pobór wód podziemnych z utworów trzeciorzędowych, z przeznaczeniem do podlewania upraw w gospodarstwie rolnym.
2008-11-19
25.
PREZYDENT MIASTA KALISZA informuje, że zostało wszczęte postępowanie administracyjne, w sprawie wydania Krzysztofowi Jeżykowi zamieszkałemu w Kaliszu przy ul. św. Michała, pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego do poboru wód podziemnych z utworów trzeciorzędowych, z przeznaczeniem do podlewania upraw w gospodarstwie rolnym.
2008-11-19Przesuń   Kolejna porcja ogłoszeń