Rozmiar tekstu:AAA     Kolor tekstu:     Kolor tła:      Język:
 Wyszukuj po słowie:   

 Powrót do strony głównej Powrót do poziomu wyżej ARCHIWUM - Obwieszczenia o inwestycjach mogących mieć wpływ na środowisko 


Archiwum z roku:
2003
Liczba: 31
2004
Liczba: 174
2005
Liczba: 228
2006
Liczba: 273
2007
Liczba: 252
2008
Liczba: 284
2009
Liczba: 249
2010
Liczba: 92
2011
Liczba: 66
2012
Liczba: 87
2013
Liczba: 99
2014
Liczba: 67
2015
Liczba: 72
2016
Liczba: 83
2017
Liczba: 66
2018
Liczba: 67
2019
Liczba: 122
2020
Liczba: 86
2021
Liczba: 93
2022
Liczba: 121
2023
Liczba: 142
2024
Liczba: 68


Opcje sortowania:

Sortuj według daty publikacji ogłoszenia:   RosnącoMalejąco

Wybrano archiwum z roku: 2011

Lp.
Temat
Data publikacji
1.
Zostało wszczęte postępowanie administracyjne, w sprawie wydania Firmie KAMAT Ewa Łazowska z siedzibą w Warszawie pozwolenia wodnoprawnego, na wprowadzanie do kolektora miejskiej kanalizacji sanitarnej ścieków przemysłowych, zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego, wytwarzanych w obiekcie restauracji McDONALD'S, znajdującej się na nieruchomości położnej przy al. Wojska Polskiego 120 w Kaliszu.
2011-12-20
 
Informacje o ogłoszeniu

Informacje o ogłoszeniu:

Informację wytworzył(-a):   Anna Goździńska
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2011-12-20
Na stronie biuletynu od:   2011-12-20   do   2011-12-27
Na podstawie:   WSRK.6341.0100.20112.
Zostało wszczęte postępowanie administracyjne, w sprawie wydania Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej z siedzibą w Kaliszu pozwolenia wodnoprawnego, na wprowadzanie do kolektora miejskiej kanalizacji sanitarnej ścieków przemysłowych, zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego, wytwarzanych w obiektach Zakładu, znajdujących się na nieruchomości położnej przy ul. Budowlanych 2 w Kaliszu.
2011-12-14
 
Informacje o ogłoszeniu

Informacje o ogłoszeniu:

Informację wytworzył(-a):   Anna Goździńska
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2011-12-14
Na stronie biuletynu od:   2011-12-14   do   2011-12-27
Na podstawie:   WSRK.6341.01253.
Zostało wszczęte postępowanie administracyjne, w sprawie wydania Firmie PROGRES X Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Legnicy pozwolenia wodnoprawnego, na wprowadzanie do kolektora miejskiej kanalizacji sanitarnej ścieków przemysłowych, zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego, wytwarzanych w obiektach Galeria Tęcza, znajdujących się na nieruchomości położnej przy ul. 3-go Maja 1 w Kaliszu.
2011-12-12
 
Informacje o ogłoszeniu

Informacje o ogłoszeniu:

Informację wytworzył(-a):   Ewa Maciaszek
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2011-12-12
Na stronie biuletynu od:   2011-12-12   do   2012-01-27
Na podstawie:   WSRK.6341.0118.20114.
Zostało wszczęte postępowanie administracyjne, w sprawie wydania Firmie „DRUM Polska” z siedzibą w Kaliszu pozwolenia wodnoprawnego, na wprowadzanie do kolektora miejskiej kanalizacji sanitarnej ścieków przemysłowych, zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego, wytwarzanych w obiektach Zakładu, znajdujących się na nieruchomości położnej przy ul. Złotej 61 w Kaliszu.
2011-12-09
 
Informacje o ogłoszeniu

Informacje o ogłoszeniu:

Informację wytworzył(-a):   Ewa Maciaszek
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2011-12-07
Na stronie biuletynu od:   2011-12-09   do   2011-12-22
Na podstawie:   WSRK.6341.0121.20115.
Zostało wszczęte postępowanie administracyjne, w sprawie wydania Przedsiębiorstwu Handlowo - Usługowemu „Full Complex” Marek Ratajczyk z siedzibą w Kaliszu pozwolenia wodnoprawnego, na wprowadzanie do kolektora miejskiej kanalizacji sanitarnej ścieków przemysłowych, zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego, wytwarzanych w obiektach Zakładu, znajdujących się na nieruchomości położnej przy ul. Widok 38 w Kaliszu.
2011-12-09
 
Informacje o ogłoszeniu

Informacje o ogłoszeniu:

Informację wytworzył(-a):   Ewa Maciaszek
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2011-12-07
Na stronie biuletynu od:   2011-12-09   do   2011-12-22
Na podstawie:   WSRK.6341.0120.20116.
Wszczęto postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach budowy warsztatu mechaniki pojazdowej przy ul. Łęgowej
2011-12-07
 
Informacje o ogłoszeniu

Informacje o ogłoszeniu:

Informację wytworzył(-a):   Wiceprezydent Miasta Kalisza Dariusz Grodziński
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2011-12-07
Na stronie biuletynu od:   2011-12-07   do   2012-02-29
Na podstawie:   WSRK.6220.0028.20117.
Zostało wszczęte postępowanie administracyjne, w sprawie wydania Firmie „STW” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Kaliszu pozwolenia wodnoprawnego, na wprowadzanie do kolektora miejskiej kanalizacji sanitarnej ścieków przemysłowych, zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego, wytwarzanych w obiektach Zakładu, znajdujących się na nieruchomości położnej przy al. Wojska Polskiego 31 w Kaliszu.
2011-12-05
 
Informacje o ogłoszeniu

Informacje o ogłoszeniu:

Informację wytworzył(-a):   Ewa Maciaszek
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2011-12-05
Na stronie biuletynu od:   2011-12-05   do   2011-12-19
Na podstawie:   WSRK.6341.0116.2011 2011/12/000608.
Postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na przeprowadzenie pod dnem rzeki Swędrni w km 0+405 rurociągu wodociągowego.
2011-11-17
 
Informacje o ogłoszeniu

Informacje o ogłoszeniu:

Informację wytworzył(-a):   Tomasz Marszał
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2011-11-17
Na stronie biuletynu od:   2011-11-17   do   2011-11-24
Na podstawie:   OŚ. 6341.113.20119.
Została wydana decyzja – pozwolenie wodnoprawne – na: rozbiórkę mostu drogowego w ciągu ul. Sportowej w Kaliszu, nad rzeką Swędrnią, prowadzenie przez rzekę Swędrnię mostu drogowego w ciągu ulicy Sportowej w Kaliszu wraz z umocnieniem skarp i dna rzeki
2011-11-17
 
Informacje o ogłoszeniu

Informacje o ogłoszeniu:

Informację wytworzył(-a):   Tomasz Marszał
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2011-11-17
Na stronie biuletynu od:   2011-11-17   do   2011-11-30
Na podstawie:   OŚ. 6341.92.201110.
Zostało wszczęte postępowanie administracyjne, w sprawie wydania Zakładom Metalowo-Chemicznym METCHEM Andrzej Świerczek w Kaliszu pozwolenia wodnoprawnego, na wprowadzanie do rzeki Prosny, jednym wylotem kanalizacji deszczowej zlokalizowanym na lewym brzegu w km 69 + 720, ścieków opadowych i roztopowych spływających z terenu Zakładu, zlokalizowanego przy ul. Torowej
2011-11-16
 
Informacje o ogłoszeniu

Informacje o ogłoszeniu:

Informację wytworzył(-a):   Daniel Sztandera
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2011-11-16
Na stronie biuletynu od:   2011-11-16   do   2011-11-29
Na podstawie:   WSRK.6341.0114.201111.
PREZYDENT MIASTA KALISZA informuje, że zostało wszczęte postępowanie administracyjne, w sprawie wydania Firmie Shell Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie pozwolenia wodnoprawnego, na wprowadzanie do kolektora miejskiej kanalizacji sanitarnej ścieków przemysłowych, zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego, wytwarzanych w obiektach stacji paliw Shell Polska R 4202 znajdujących się, na nieruchomości położnej przy ul. Wrocławskiej 59 w Kaliszu.
2011-11-09
 
Informacje o ogłoszeniu

Informacje o ogłoszeniu:

Informację wytworzył(-a):   Ewa Maciaszek
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2011-11-09
Na stronie biuletynu od:   2011-11-09   do   2011-11-22
Na podstawie:   WSRK.6341.0112.201112.
Obwieszczenia Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu o z dnia 18 października 2011 roku przystąpieniu deo sporządzania projektu warunków korzystania z wód regionu wodnego Warty
2011-10-26
 
Informacje o ogłoszeniu

Informacje o ogłoszeniu:

Informację wytworzył(-a):   Ewa Maciaszek
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2011-10-26
Na stronie biuletynu od:   2011-10-26   do   2011-11-18
Na podstawie:   WSRK.631.0075.201113.
Ogłoszenia Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu o prowadzeniu konsultacji społecznych projektów dokumentów jakimi są: „Harmonogram i program prac związanych z aktualizacją planów gospodarowania wodami na obszarach dorzeczy wraz z zestawieniem działań, które należy przeprowadzić w drodze konsultacji społecznych” oraz „przegląd istotnych problemów gospodarki wodnej dla obszarów dorzeczy
2011-10-26
 
Informacje o ogłoszeniu

Informacje o ogłoszeniu:

Informację wytworzył(-a):   Ewa Maciaszek
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2011-10-26
Na stronie biuletynu od:   2011-10-26   do   2012-02-29
Na podstawie:   WSRK.631.0075.201114.
Zostało wszczęte postępowanie administracyjne, w sprawie wydania Przedsiębiorstwu Usług Komunalnych S. A. w Kaliszu pozwolenia wodnoprawnego, na wprowadzanie do kolektora miejskiej kanalizacji sanitarnej ścieków przemysłowych, zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego, wytwarzanych w obiektach znajdujących się, na nieruchomości położnej przy ul. Bażanciej 1a w Kaliszu
2011-10-25
 
Informacje o ogłoszeniu

Informacje o ogłoszeniu:

Informację wytworzył(-a):   Ewa Maciaszek
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2011-10-25
Na stronie biuletynu od:   2011-10-25   do   2011-11-08
Na podstawie:   WSRK.6341.0106.201115.
Dnia 10 października 2011 r. została wydana decyzja nr 25/2011 (znak IR.III-3.7820-18/11) o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla inwestycji polegającej na budowie ronda w ciągu drogi krajowej nr 12 (ul. Stawiszyńska) stanowiącego skrzyżowanie z projektowaną ul. Stanczukowskiego i ul. Wyspiańskiego, realizowanej pn. "Budowa połączenia dróg krajowych Nr25 i Nr 12 w Kaliszu na odcinku od ul. Stawiszyńskiej do ul. Szerokiej - budowa ronda na skrzyżowaniu ulic: Stawiszyńska-Wyspiańskiego-Stanczukowskiego",
2011-10-24
 
Informacje o ogłoszeniu

Informacje o ogłoszeniu:

Informację wytworzył(-a):   Łukasz Michalski
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2011-10-24
Na stronie biuletynu od:   2011-10-24   do   2011-11-07
Na podstawie:   IR.III-3.78820-18/1116.
Zostało wszczęte postępowanie administracyjne, w sprawie wydania Powszechnej Spółdzielni Spożywców „Społem” w Kaliszu pozwolenia wodnoprawnego, na wprowadzanie do kolektora miejskiej kanalizacji sanitarnej ścieków przemysłowych, zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego, wytwarzanych w obiektach piekarni i ciastkarni, znajdujących się na nieruchomości położnej przy ul. Obozowej 10-12 w Kaliszu
2011-10-21
 
Informacje o ogłoszeniu

Informacje o ogłoszeniu:

Informację wytworzył(-a):   Ewa Maciaszek
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2011-10-21
Na stronie biuletynu od:   2011-10-21   do   2011-11-28
Na podstawie:   WSRK.6341.0108.201117.
zostało wszczęte postępowanie administracyjne, w sprawie wydania Miejskiej Spółdzielni „Samopomoc Chłopska” w Kaliszu pozwolenia wodnoprawnego, na wprowadzanie do kolektora miejskiej kanalizacji sanitarnej ścieków przemysłowych, zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego, wytwarzanych w obiektach Bazy, znajdującej się na nieruchomości położnej przy ul. Wrocławskiej 53-59 w Kaliszu.
2011-10-17
 
Informacje o ogłoszeniu

Informacje o ogłoszeniu:

Informację wytworzył(-a):   Ewa Maciaszek
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2011-10-17
Na stronie biuletynu od:   2011-10-17   do   2011-10-27
Na podstawie:   WSRK.6341.0098.201118.
Obwieszczenie o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia budowy elektrociepłowni PEC S.A., opalanej biomasą i gazem, lokalizowanej na terenie przy ul. Metalowców/Noskowskiej w Kaliszu.
2011-10-06
 
Informacje o ogłoszeniu

Informacje o ogłoszeniu:

Informację wytworzył(-a):   Anna Goździńska
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Walczak Piotr   data wprowadzenia:   2011-10-06
Na stronie biuletynu od:   2011-10-06   do   2012-10-20
Na podstawie:   WSRK.6220.0013.2011Załaczniki do ogłoszenia 

Załączniki do ogłoszenia:

 

19.
Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego
2011-10-05
 
Informacje o ogłoszeniu

Informacje o ogłoszeniu:

Informację wytworzył(-a):   Anna Goździńska
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2011-10-05
Na stronie biuletynu od:   2011-10-05   do   2011-10-18
Na podstawie:   WSRK.6341.0099.201120.
Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego
2011-10-05
 
Informacje o ogłoszeniu

Informacje o ogłoszeniu:

Informację wytworzył(-a):   Anna Goździńska
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2011-10-05
Na stronie biuletynu od:   2011-10-05   do   2011-10-18
Na podstawie:   WSRK.6341.0101.201121.
Zostały wydane decyzje w sprawie środowiskowych uwarunkowań realizacji następujących planowanych przedsięwzięć
2011-09-27
 
Informacje o ogłoszeniu

Informacje o ogłoszeniu:

Informację wytworzył(-a):   Ewa Maciaszek
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2011-09-27
Na stronie biuletynu od:   2011-09-27   do   2011-12-27
Na podstawie:   WSRK.6220.0001.2011 2011/09/0170822.
PREZYDENT MIASTA KALISZA informuje, że zostało wszczęte postępowanie administracyjne, w sprawie wydania Kaliskim Zakładom Przemysłu Terenowego w Kaliszu Spółce z ograniczoną odpowiedzialnością pozwolenia wodnoprawnego, na wprowadzanie do kolektora miejskiej kanalizacji sanitarnej ścieków przemysłowych, zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego, wytwarzanych w obiektach Zakładu, znajdującego się na nieruchomości położnej przy ul. Przybrzeżnej 37 w Kaliszu.
2011-09-21
 
Informacje o ogłoszeniu

Informacje o ogłoszeniu:

Informację wytworzył(-a):   Ewa Maciaszek
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2011-09-21
Na stronie biuletynu od:   2011-09-21   do   2011-09-28
Na podstawie:   WSRK.6341.0092.201123.
PREZYDENT MIASTA KALISZA informuje, że zostało wszczęte postępowanie administracyjne, w sprawie wydania Firmie Produkcytujno-Handlowej „PAULA” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowa pozwolenia wodnoprawnego, na wprowadzanie do rowu odwadniającego „RM-4”, jednym wylotem kanalizacji deszczowej zlokalizowanym na prawym brzegu w km 0 + 390, ścieków opadowych i roztopowych spływających z dachu budynku magazynowego oraz placu manewrowego i parkingu, zlokalizowanych przy ul. Łódzkiej 145A w Kaliszu.
2011-09-16
 
Informacje o ogłoszeniu

Informacje o ogłoszeniu:

Informację wytworzył(-a):   Ewa Maciaszek
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2011-09-16
Na stronie biuletynu od:   2011-09-16   do   2011-09-26
Na podstawie:   WSRK.6341.0097.201124.
Obwieszczenie o postanowieniu w sprawie przebudowy drogi krajowej nr 12
2011-09-07
 
Informacje o ogłoszeniu

Informacje o ogłoszeniu:

Informację wytworzył(-a):   Ewa Maciaszek
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2011-09-07
Na stronie biuletynu od:   2011-09-07   do   2011-09-21
Na podstawie:   WSRK.6220.0012.201125.
PREZYDENT MIASTA KALISZA podaje do publicznej wiadomości, że prowadzi postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia rozbudowy elektrociepłowni przy ul. Torowej w Kaliszu o instalację bloku energetycznego spalającego biomasę. W ramach tego postępowania przeprowadzana jest ocena oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.
2011-09-06
 
Informacje o ogłoszeniu

Informacje o ogłoszeniu:

Informację wytworzył(-a):   Ewa Maciaszek
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2011-09-06
Na stronie biuletynu od:   2011-09-06   do   2011-10-12
Na podstawie:   WSRK.6220.0004.2011Załaczniki do ogłoszenia 

Załączniki do ogłoszenia:

 
Przesuń   Kolejna porcja ogłoszeń