Rozmiar tekstu:AAA     Kolor tekstu:     Kolor tła:      Język:
 Wyszukuj po słowie:   

 ARCHIWUM - Obwieszczenia o inwestycjach mogących mieć wpływ na środowisko 


Archiwum z roku:
2003
Liczba: 31
2004
Liczba: 174
2005
Liczba: 228
2006
Liczba: 273
2007
Liczba: 252
2008
Liczba: 284
2009
Liczba: 249
2010
Liczba: 92
2011
Liczba: 66
2012
Liczba: 87
2013
Liczba: 99
2014
Liczba: 67
2015
Liczba: 72
2016
Liczba: 83
2017
Liczba: 66
2018
Liczba: 67
2019
Liczba: 122
2020
Liczba: 86
2021
Liczba: 93
2022
Liczba: 121
2023
Liczba: 107


Opcje sortowania:

Sortuj według daty publikacji ogłoszenia:   RosnącoMalejąco

Wybrano archiwum z roku: 2021

Lp.
Temat
Data publikacji
1.
Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego
2021-12-27
 
Informacje o ogłoszeniu

Informacje o ogłoszeniu:

Informację wytworzył(-a):   Anna Marecka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2021-12-27
Na stronie biuletynu od:   2021-12-27   do   2022-01-27
Na podstawie:   PO.ZUZ.2.4210.396.2021.MŻ2.
Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego
2021-12-27
 
Informacje o ogłoszeniu

Informacje o ogłoszeniu:

Informację wytworzył(-a):   Anna Marecka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2021-12-27
Na stronie biuletynu od:   2021-12-27   do   2022-01-27
Na podstawie:   PO.ZUZ.2.4210.395.2021.MŻ3.
Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego
2021-12-27
 
Informacje o ogłoszeniu

Informacje o ogłoszeniu:

Informację wytworzył(-a):   Anna Marecka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2021-12-27
Na stronie biuletynu od:   2021-12-27   do   2022-01-27
Na podstawie:   PO.ZUZ.2.4210.342.2021.AC4.
Wszczęcie postępowania administracyjnego
2021-12-16
 
Informacje o ogłoszeniu

Informacje o ogłoszeniu:

Informację wytworzył(-a):   Anna Marecka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2021-12-20
Na stronie biuletynu od:   2021-12-16   do   2022-01-16
Na podstawie:   PO.ZUZ.2.42.429.2021.AC5.
Informacja o zakończeniu postępowania dowodowego w toku postępowania administracyjnego w sprawie odwołania od decyzji Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 15.03.2021 r. Nr 1/21 (znak: WBUA.6740.02.0006.2020) o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie połączenia ul. Szerokiej z ul. Łódzką - odcinek od ul. Łódzkiej do ul. Żwirki i Wigury w Kaliszu, i przystąpieniu do rozpatrywania zgromadzonego materiału dowodowego w celu ustalenia treści rozstrzygnięcia.
2021-12-07
 
Informacje o ogłoszeniu

Informacje o ogłoszeniu:

Informację wytworzył(-a):   Paulina Iracka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2021-12-07
Na stronie biuletynu od:   2021-12-07   do   2021-12-21
Na podstawie:   IR-III.7821.8.2021.46.
Dyrektor Ochrony Środowiska w Poznaniu podaje do publicznej wiadomości informację o wydanej 19 listopada 2021 r. decyzji Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu znak: WOO-II.420.44.2021.AM.13 o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie odcinka gazociągu DN500 Odolanów – Adamów
2021-11-24
 
Informacje o ogłoszeniu

Informacje o ogłoszeniu:

Informację wytworzył(-a):   Zbigniew Gołębiewski
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2021-11-24
Na stronie biuletynu od:   2021-11-24   do   2021-12-15
Na podstawie:   WOO-II.420.44.2021.AM.15format nieznany Pobierz plik
7.
OBWIESZCZENIE WOJEWODY WIELKOPOLSKIEGO o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o pozwoleniu na realizację inwestycji przeciwpowodziowej: „Regulacja cieku wodnego Piwonia w granicach Miasta Kalisza”.
2021-11-22
 
Informacje o ogłoszeniu

Informacje o ogłoszeniu:

Informację wytworzył(-a):   Jacek Wróblewski
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2021-11-12
Na stronie biuletynu od:   2021-11-22   do   2021-12-12
Na podstawie:   IR-V.7840.128.2021.28.
OBWIESZCZENIE WOJEWODY WIELKOPOLSKIEGO o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o pozwoleniu na realizację inwestycji przeciwpowodziowej „Regulacja cieku wodnego Piwonia w granicach Miasta Kalisza”,
2021-11-22
 
Informacje o ogłoszeniu

Informacje o ogłoszeniu:

Informację wytworzył(-a):   Jacek Wróblewski
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2021-11-19
Na stronie biuletynu od:   2021-11-22   do   2021-12-06
Na podstawie:   IR-V.7840.128.2021.29.
Podaję do publicznej wiadomości informację że Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich w Kaliszu wszczął postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego - PO.ZUZ.2.4210.371.2021.MN
2021-11-19
 
Informacje o ogłoszeniu

Informacje o ogłoszeniu:

Informację wytworzył(-a):   Anna Marecka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2021-11-19
Na stronie biuletynu od:   2021-11-19   do   2021-12-19
Na podstawie:   PO.ZUZ.2.4210.371.2021.MN10.
Podaję do publicznej wiadomości informację że Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich w Kaliszu wszczął postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego - PO.ZUZ.2.4210.370.2021.MN
2021-11-19
 
Informacje o ogłoszeniu

Informacje o ogłoszeniu:

Informację wytworzył(-a):   Anna Marecka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2021-11-19
Na stronie biuletynu od:   2021-11-19   do   2021-12-19
Na podstawie:   PO.ZUZ.2.4210.370.2021.MN11.
W sprawie uzgodnienia warunków realizacji inwestycji - PO.ZPU.2.522.4007.2021.DK
2021-11-19
 
Informacje o ogłoszeniu

Informacje o ogłoszeniu:

Informację wytworzył(-a):   Adam Nowak
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2021-11-19
Na stronie biuletynu od:   2021-11-19   do   2021-12-19
Na podstawie:   PO.ZPU.2.522.4007.2021.DK12.
Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego - PO.ZUZ.2.4210.378.2021.AC
2021-11-19
 
Informacje o ogłoszeniu

Informacje o ogłoszeniu:

Informację wytworzył(-a):   Anna Marecka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2021-11-19
Na stronie biuletynu od:   2021-11-19   do   2021-12-19
Na podstawie:   PO.ZUZ.2.4210.378.2021.AC13.
Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego - PO.ZUZ.2.4210.338.2021.MŻ
2021-11-19
 
Informacje o ogłoszeniu

Informacje o ogłoszeniu:

Informację wytworzył(-a):   Anna Marecka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2021-11-19
Na stronie biuletynu od:   2021-11-19   do   2021-12-19
Na podstawie:   PO.ZUZ.2.4210.338.2021.MŻ14.
Informacja o środowisku i jego ochronie
2021-11-19
 
Informacje o ogłoszeniu

Informacje o ogłoszeniu:

Informację wytworzył(-a):   Łukasz Walczak
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2021-11-19
Na stronie biuletynu od:   2021-11-19   do   2021-12-19
Na podstawie:   RG.6220.25.202115.
Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego - PO.ZUZ.2.4210.448.2021.MM
2021-11-12
 
Informacje o ogłoszeniu

Informacje o ogłoszeniu:

Informację wytworzył(-a):   Anna Marecka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2021-11-12
Na stronie biuletynu od:   2021-11-12   do   2021-12-12
Na podstawie:   PO.ZUZ.2.4210.448.2021.MM16.
Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego - PO.ZUZ.2.4210.447.2021.MM
2021-11-12
 
Informacje o ogłoszeniu

Informacje o ogłoszeniu:

Informację wytworzył(-a):   Anna Marecka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2021-11-12
Na stronie biuletynu od:   2021-11-12   do   2021-12-12
Na podstawie:   PO.ZUZ.2.4210.447.2021.MM17.
Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego - PO.ZUZ.2.4210.445.2021.MM
2021-11-12
 
Informacje o ogłoszeniu

Informacje o ogłoszeniu:

Informację wytworzył(-a):   Anna Marecka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2021-11-12
Na stronie biuletynu od:   2021-11-12   do   2021-12-12
Na podstawie:   PO.ZUZ.2.4210.445.2021.MM18.
Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego - PO.ZUZ.2.4210.444.2021.MM
2021-11-12
 
Informacje o ogłoszeniu

Informacje o ogłoszeniu:

Informację wytworzył(-a):   Anna Marecka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2021-11-12
Na stronie biuletynu od:   2021-11-12   do   2021-12-12
Na podstawie:   PO.ZUZ.2.4210.444.2021.MM19.
Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego - PO.ZUZ.2.4210.443.2021.MM
2021-11-12
 
Informacje o ogłoszeniu

Informacje o ogłoszeniu:

Informację wytworzył(-a):   Anna Marecka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2021-11-12
Na stronie biuletynu od:   2021-11-12   do   2021-12-12
Na podstawie:   PO.ZUZ.2.4210.443.2021.MM20.
Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego - PO.ZUZ.2.4210.441.2021.MM
2021-11-12
 
Informacje o ogłoszeniu

Informacje o ogłoszeniu:

Informację wytworzył(-a):   Anna Marecka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2021-11-12
Na stronie biuletynu od:   2021-11-12   do   2021-12-12
Na podstawie:   PO.ZUZ.2.4210.441.2021.MM21.
Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego - PO.ZUZ.2.4210.440.2021.MM
2021-11-12
 
Informacje o ogłoszeniu

Informacje o ogłoszeniu:

Informację wytworzył(-a):   Anna Marecka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2021-11-12
Na stronie biuletynu od:   2021-11-12   do   2021-12-12
Na podstawie:   PO.ZUZ.2.4210.440.2021.MM22.
Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego - PO.ZUZ.2.4210.363.2021.AC
2021-11-12
 
Informacje o ogłoszeniu

Informacje o ogłoszeniu:

Informację wytworzył(-a):   Anna Marecka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2021-11-12
Na stronie biuletynu od:   2021-11-12   do   2021-12-12
Na podstawie:   PO.ZUZ.2.4210.363.2021.AC23.
Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego - PO.ZUZ.2.4210.437.2021.MM
2021-11-12
 
Informacje o ogłoszeniu

Informacje o ogłoszeniu:

Informację wytworzył(-a):   Anna Marecka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2021-11-12
Na stronie biuletynu od:   2021-11-12   do   2021-12-12
Na podstawie:   PO.ZUZ.2.4210.437.2021.MM24.
Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego - PO.ZUZ.2.4210.438.2021.MM
2021-11-12
 
Informacje o ogłoszeniu

Informacje o ogłoszeniu:

Informację wytworzył(-a):   Anna Marecka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2021-11-12
Na stronie biuletynu od:   2021-11-12   do   2021-12-12
Na podstawie:   PO.ZUZ.2.4210.438.2021.MM25.
Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego - PO.ZUZ.2.4210.439.2021.MM
2021-11-12
 
Informacje o ogłoszeniu

Informacje o ogłoszeniu:

Informację wytworzył(-a):   Anna Marecka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2021-11-12
Na stronie biuletynu od:   2021-11-12   do   2021-12-12
Na podstawie:   PO.ZUZ.2.4210.439.2021.MM


Przesuń   Kolejna porcja ogłoszeń


Czas wykonania operacji: 0,02772 sekundy    Zużyto pamięci: 78,93kB

od 25.09.2003r. strona http://www.bip.kalisz.pl była już odwiedzana: 6 150 429 razy, aktualnie na stronie przebywa: 55 osób.

Data ostatniej aktualizacji:  Niedziela, 01 października 2023 o godz. 11:58   kontakt: agoral@um.kalisz.pl