Rozmiar tekstu:AAA     Kolor tekstu:     Kolor tła:      Język:
 Wyszukuj po słowie:   

 Powrót do strony głównej Powrót do poziomu wyżej ARCHIWUM - Obwieszczenia o inwestycjach mogących mieć wpływ na środowisko 


Archiwum z roku:
2003
Liczba: 31
2004
Liczba: 174
2005
Liczba: 228
2006
Liczba: 273
2007
Liczba: 252
2008
Liczba: 284
2009
Liczba: 249
2010
Liczba: 92
2011
Liczba: 66
2012
Liczba: 87
2013
Liczba: 99
2014
Liczba: 67
2015
Liczba: 72
2016
Liczba: 83
2017
Liczba: 66
2018
Liczba: 67
2019
Liczba: 122
2020
Liczba: 86
2021
Liczba: 93
2022
Liczba: 121
2023
Liczba: 142
2024
Liczba: 65


Opcje sortowania:

Sortuj według daty publikacji ogłoszenia:   RosnącoMalejąco

Wybrano archiwum z roku: 2024

Lp.
Temat
Data publikacji
1.
Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego - podaję do publicznej wiadomości informację że Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich w Kaliszu wszczął postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia kolejnego okresu obowiązywania pozwolenia wodnoprawnego udzielonego decyzją Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Kaliszu znak PO.ZUZ.2.4210.83m.2020.EM z dnia 23.06.2020 r., na szczególne korzystanie z wód, obejmujące wprowadzanie do urządzeń kanalizacyjnych będących własnością innego podmiotu (Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą w Kaliszu, ul. Nowy Świat 2a, 62-800 Kalisz) ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego, pochodzących z zakładu zlokalizowanego na działkach ewidencyjnych nr 12/6, 12/9, 9/1, 9/2 obręb Piskorzewie, Kalisz w województwie wielkopolskim
2024-07-10
 
Informacje o ogłoszeniu

Informacje o ogłoszeniu:

Informację wytworzył(-a):   Dyrektor - Anna Marecka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Witold Michalak   data wprowadzenia:   2024-07-10
Na stronie biuletynu od:   2024-07-10   do   2024-07-17
Na podstawie:   PK.ZUZ.4210.198.2024.MJ2.
Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego - podaję do publicznej wiadomości informację że Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich w Kaliszu wszczął postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego
2024-07-10
 
Informacje o ogłoszeniu

Informacje o ogłoszeniu:

Informację wytworzył(-a):   Dyrektor - Anna Marecka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Witold Michalak   data wprowadzenia:   2024-07-10
Na stronie biuletynu od:   2024-07-10   do   2024-07-17
Na podstawie:   PK.ZUZ.4210.136.2024.SR3.
Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia kolejnego okresu obowiązywania pozwolenia wodnoprawnego wydanego decyzją Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Kaliszu PO.ZUZ.2.4210.319m.2020.SR z dnia 15 października 2020 r., dot. szczególnego korzystania z wód w zakresie wprowadzania do urządzeń kanalizacyjnych będących własnością innych podmiotów (Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Kaliszu, ul. Nowy Świat 2A, 62-800 Kalisz) ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska.
2024-06-27
 
Informacje o ogłoszeniu

Informacje o ogłoszeniu:

Informację wytworzył(-a):   Dyrektor - Anna Marecka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Witold Michalak   data wprowadzenia:   2024-06-27
Na stronie biuletynu od:   2024-06-27   do   2024-07-04
Na podstawie:   PK.ZUZ.4210.180.2024.MŻ4.
Ogłoszenie Zarządu Województwa Wielkopolskiego o ponownym przystąpieniu do procedury zapewnienia udziału społeczeństwa w pracach nad projektem aktualizacji „Planu gospodarki odpadami dla województwa wielkopolskiego na lata 2019-2025 wraz z planem inwestycyjnym”
2024-06-25
 
Informacje o ogłoszeniu

Informacje o ogłoszeniu:

Informację wytworzył(-a):   Członek Zarządu Województwa Wielkopolskiego - Jacek Bogusławski
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Witold Michalak   data wprowadzenia:   2024-06-25
Na stronie biuletynu od:   2024-06-25   do   2024-07-15
Na podstawie:   DSK-I.721.45.20235.
Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich w Kaliszu wszczął postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na: szczególne korzystanie z wód, obejmujące wprowadzanie do urządzeń kanalizacyjnych, będących własnością innego podmiotu (Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Kaliszu), ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego, wytwarzanych w hotelu „E.T. Nocleg” zlokalizowanym przy ul. Tuwima 6 w Kaliszu, na działce ewidencyjnej nr 1/6, 7/21 obręb 009 Majków
2024-06-19
 
Informacje o ogłoszeniu

Informacje o ogłoszeniu:

Informację wytworzył(-a):   Dyrektor - Adam Nowak
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Witold Michalak   data wprowadzenia:   2024-06-19
Na stronie biuletynu od:   2024-06-19   do   2024-07-03
Na podstawie:   PK.ZUZ.4210.137.2024.AC6.
Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich w Kaliszu wszczął postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na: lokalizowanie na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią, stanowiącym części nieruchomości, oznaczonych w ewidencji gruntów pod nr 47/3, 47/5, obręb 0023 Piskorzewie w mieście Kaliszu w województwie wielkopolskim – nowego obiektu budowlanego, tj. budynku magazynowego z pomieszczeniami biurowymi i socjalno-sanitarnymi oraz infrastruktury technicznej, składającej się z zewnętrznej instalacji wodociągowej, energetycznej oraz kanalizacji sanitarnej i deszczowej
2024-06-06
 
Informacje o ogłoszeniu

Informacje o ogłoszeniu:

Informację wytworzył(-a):   Dyrektor - Anna Marecka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Witold Michalak   data wprowadzenia:   2024-05-08
Na stronie biuletynu od:   2024-06-06   do   2024-06-13
Na podstawie:   PK.ZUZ.4210.161.2024.BK7.
Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich w Kaliszu wszczął postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na: szczególne korzystanie z wód obejmujące wprowadzanie do urządzeń kanalizacyjnych będących własnością innego podmiotu, tj. Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Kaliszu, ul. Nowy Świat 2a, 62-800 Kalisz – ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego, pochodzących z budynku stacji obsługi pojazdów zlokalizowanej w Kaliszu przy ulicy Warszawskiej 89-91, zlokalizowanej na terenie nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów pod nr 2/2, obręb 0029 Tyniec
2024-06-06
 
Informacje o ogłoszeniu

Informacje o ogłoszeniu:

Informację wytworzył(-a):   Dyrektor - Anna Marecka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Witold Michalak   data wprowadzenia:   2024-05-08
Na stronie biuletynu od:   2024-06-06   do   2024-06-13
Na podstawie:   PK.ZUZ.4210.131.2024.BK8.
Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich w Kaliszu wszczął postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na: szczególne korzystanie z wód obejmujące wprowadzanie do urządzeń kanalizacyjnych będących własnością innego podmiotu (Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. z siedzibą w Kaliszu, ul. Nowy Świat 2a, 62-800 Kalisz) ścieków przemysłowych, zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego, wytwarzanych w związku z prowadzoną działalnością w obiekcie handlowym Castorama w Kaliszu przy ulicy Tylnej 17-23, położonym na terenie nieruchomości, oznaczonych w ewidencji gruntów pod nr 547/7, 547, 19, 547/21, 548/6, 549/8 – obręb 160 Dobrzec; 550/10, 550/15, 550/17, 551/8, 553/8, 554/14 – obręb 078 Dobrzec w mieście Kalisz
2024-06-06
 
Informacje o ogłoszeniu

Informacje o ogłoszeniu:

Informację wytworzył(-a):   Dyrektor - Anna Marecka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Witold Michalak   data wprowadzenia:   2024-05-08
Na stronie biuletynu od:   2024-06-06   do   2024-06-13
Na podstawie:   PK.ZUZ.4210.117.2024.BK9.
PREZYDENT MIASTA KALISZA zawiadamia o wydaniu i udostępnia na 14 dni treść decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach z dnia 14.05.2024 r. znak WGOŚ.6220.0016.2023 pn. „Rozbudowa budynku hali przeładunkowej o dalszą część przeładunkową oraz rozbudowa budynku biurowego o część socjalno – biurową wraz z infrastrukturą zewnętrzną”, planowanego do realizacji w Kaliszu przy ulicy Inwestorskiej 11, na terenie oznaczonym w ewidencji gruntów i budynków jako działka o numerze 652 (obręb 160 Dobrzec).
2024-05-31
 
Informacje o ogłoszeniu

Informacje o ogłoszeniu:

Informację wytworzył(-a):   z up. Prezydenta - Paweł Bąkowski Naczelnik Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Witold Michalak   data wprowadzenia:   2024-05-23
Na stronie biuletynu od:   2024-05-31   do   2024-06-06
Na podstawie:   WGOŚ.6220.0016.202310.
Decyzja ws. Rozbudowa ulicy Dobrzeckiej w Kaliszu
2024-05-28
 
Informacje o ogłoszeniu

Informacje o ogłoszeniu:

Informację wytworzył(-a):   z up. Prezydenta - Paweł Bąkowski Naczelnik Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Witold Michalak   data wprowadzenia:   2024-05-28
Na stronie biuletynu od:   2024-05-28   do   2024-06-11
Na podstawie:   WGOŚ.6220.0003.202411.
Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich w Kaliszu zawiadamia o wszczęciu postępowania administracyjnego Na podstawie art.400 ust.7 ustawy z dnia 20 lipca 2017r. Prawo wodne (Dz.U. z 2023r., poz.1478 z późn. zm.) podaję do publicznej wiadomości informację że Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich w Kaliszu wszczął postępowanie administracyjne w związku z zadaniem pn.: „Przebudowa ul. Warszawskiej w Kaliszu na odc. od ul.Toruńskiej do granicy miasta w zakresie budowy drogi dla pieszych i rowerów”
2024-05-24
 
Informacje o ogłoszeniu

Informacje o ogłoszeniu:

Informację wytworzył(-a):   Dyrektor - Anna Marecka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Matecki Maciej   data wprowadzenia:   2024-05-24
Na stronie biuletynu od:   2024-05-24   do   2024-06-07
Na podstawie:   PK.ZUZ.4210.68.2024.JG12.
Prezydent Miasta Kalisza zawiadamia o wydaniu postanowienia o sprostowaniu oczywistej omyłki w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach znak WGOŚ.6220.0013.2021 z dnia 05.01.2023 r. wydanej dla przedsięwzięcia pn. „Rozbudowa ulicy Dobrzeckiej w Kaliszu”
2024-05-23
 
Informacje o ogłoszeniu

Informacje o ogłoszeniu:

Informację wytworzył(-a):   z up. Prezydenta - Paweł Bąkowski Naczelnik Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Matecki Maciej   data wprowadzenia:   2024-05-23
Na stronie biuletynu od:   2024-05-23   do   2024-06-06
Na podstawie:   WGOŚ.6220.0013.202113.
„Rozbudowa budynku hali przeładunkowej o dalszą część przeładunkową oraz rozbudowa budynku biurowego o część socjalno – biurową wraz z infrastrukturą zewnętrzną”, planowanego do realizacji w Kaliszu przy ulicy Inwestorskiej 11, na terenie oznaczonym w ewidencji gruntów i budynków jako działka o numerze 652 (obręb 160 Dobrzec)
2024-05-20
 
Informacje o ogłoszeniu

Informacje o ogłoszeniu:

Informację wytworzył(-a):   z up. Prezydenta - Paweł Bąkowski Naczelnik Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Witold Michalak   data wprowadzenia:   2024-05-20
Na stronie biuletynu od:   2024-05-20   do   2024-06-03
Na podstawie:   WGOŚ.6220.0016.202314.
„Budowa 12 budynków mieszkalnych, wielorodzinnychz podziemnymi halami garażowymi oraz lokalami usługowymi w parterze (usługi gastronomiczne i spożywcze, biurowe, rekreacyjne, kultury, sztuki, zdrowia, itp.) wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą o łącznej powierzchni 30 639 m2 ” zlokalizowanego w Kaliszu przy ulicy Wrocławskiej nr 16, 20, 22 oraz bez numeru, na działkach o numerach ewidencyjnych 2, 3, 4 i 5 w obrębie ewidencyjnym 098 Zagorzynek, oraz 8/12, 8/17, 8/18 i 8/19 w obrębie ewidencyjnym 102 Zagorzynek.
2024-05-13
 
Informacje o ogłoszeniu

Informacje o ogłoszeniu:

Informację wytworzył(-a):   z up. Prezydenta -Paweł Bąkowski Naczelnik Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Witold Michalak   data wprowadzenia:   2024-05-13
Na stronie biuletynu od:   2024-05-13   do   2024-05-27
Na podstawie:   WGOŚ.6220.0014.202415.
„Budowa hali produkcyjno – magazynowej z częścią biurowo – socjalną wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą techniczną” zlokalizowanego w Kaliszu, na działkach nr ew. 1/11, 1/12, 1/14, 1/16, 1/17, 6 w obrębie ew. 0106 Zagorzynek
2024-05-13
 
Informacje o ogłoszeniu

Informacje o ogłoszeniu:

Informację wytworzył(-a):   z up. Prezydenta -Paweł Bąkowski Naczelnik Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Witold Michalak   data wprowadzenia:   2024-05-13
Na stronie biuletynu od:   2024-05-13   do   2024-05-27
Na podstawie:   WGOŚ.6220.0015.202416.
„Projekt budowlany układu komunikacyjnego na osiedlu Tyniec” zlokalizowanego w Kaliszu, na działkach w obrębach ewidencyjnych 0028, 0029, 0030, 0031, 0051, 0052.
2024-05-08
 
Informacje o ogłoszeniu

Informacje o ogłoszeniu:

Informację wytworzył(-a):   z up. Prezydenta -Paweł Bąkowski Naczelnik Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Witold Michalak   data wprowadzenia:   2024-05-08
Na stronie biuletynu od:   2024-05-08   do   2024-05-22
Na podstawie:   WGOŚ.6220.0011.202417.
„Rozbudowa budynku produkcyjno – magazynowego o pomieszczenia produkcyjne na terenie zakładu NESTLE POLSKA S.A. zlokalizowanego w Kaliszu przy ulicy Łódzkiej 153”, na działkach nr ew. 930/11 i 152/11 w obrębie ewidencyjnym 0152 Winiary.
2024-05-08
 
Informacje o ogłoszeniu

Informacje o ogłoszeniu:

Informację wytworzył(-a):   z up. Prezydenta -Paweł Bąkowski Naczelnik Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Witold Michalak   data wprowadzenia:   2024-05-08
Na stronie biuletynu od:   2024-05-08   do   2024-05-22
Na podstawie:   WGOŚ.6220.0010.202418.
Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich w Kaliszu wszczął postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia kolejnego okresu obowiązywania pozwolenia wodnoprawnego, udzielonego decyzją Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Kaliszu, na szczególne korzystanie z wód, obejmujące wprowadzanie do urządzeń kanalizacyjnych będących własnością innego podmiotu ścieków przemysłowych, zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego, z trzystanowiskowej myjni bezdotykowej zlokalizowanej w Kaliszu przy ulicy Warszawskiej 71, 62-800 Kalisz, na działce ewidencyjnej o numerze 2/12
2024-05-08
 
Informacje o ogłoszeniu

Informacje o ogłoszeniu:

Informację wytworzył(-a):   Dyrektor - Anna Marecka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Witold Michalak   data wprowadzenia:   2024-05-08
Na stronie biuletynu od:   2024-05-08   do   2024-05-15
Na podstawie:   PK.ZUZ.4210.113.2024.MN19.
Obwieszczenie o wydaniu i treść decyzji WGOŚ.6220.0018.2023 dot. przedsięwzięcia pn. „Budowa i użytkowanie lakierni natryskowej z filtracją suchą do farb utwardzanych cieplnie” zlokalizowanego na działkach o numerach ewidencyjnych 13/3 i 15/3 (obręb 0115 Rypinek)
2024-04-29
 
Informacje o ogłoszeniu

Informacje o ogłoszeniu:

Informację wytworzył(-a):   z up. Prezydenta - Paweł Bąkowski Naczelnik Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Matecki Maciej   data wprowadzenia:   2024-04-27
Na stronie biuletynu od:   2024-04-29   do   2024-05-13
Na podstawie:   WGOŚ.6220.0018.202320.
Prezydent Miasta Kalisza zawiadamia strony o wydaniu i udostępnia na 14 dni treść decyzji z dnia 16.04.2024 r. znak WGOŚ.6220.0029.2023 o zmianie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach znak WGOŚ.6220.0018.2020 z dnia 05.01.2021 r. wydanej dla przedsięwzięcia pn. „Rozbudowa zakładu produkcyjnego”, zlokalizowanego w Kaliszu przy ulicy Wojciecha z Brudzewa 44, działki ew. nr 6/12, 7/10, 7/13, 8/12, 8/13, 8/15, 8/16, 8/17, 8/21, 12/7, 12/10, 29/3 (obręb 0115 Rypinek).
2024-04-18
 
Informacje o ogłoszeniu

Informacje o ogłoszeniu:

Informację wytworzył(-a):   z up. Prezydenta - Edward Sadowski Kierownik Referatu Ochrony Środowiska Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Matecki Maciej   data wprowadzenia:   2024-04-18
Na stronie biuletynu od:   2024-04-18   do   2024-05-02
Na podstawie:   WGOŚ.6220.0029.202321.
Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich w Kaliszu wszczął postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego w związku z zadaniem „Uporządkowanie gospodarki wodą deszczową na terenie schroniska dla bezdomnych zwierząt”, na wykonanie urządzenia wodnego – zespołu skrzynek rozsączających zlokalizowanych przy ul.Warszawskiej 95 w miejscowości Kalisz na dz. nr ew. 3/4 obręb 029 Tyniec oraz usługę wodną obejmującą odprowadzanie wód opadowych pochodzących z dachów budynków oraz terenu utwardzonego położonego przy ul. Warszawskiej 95 w miejscowości Kalisz do projektowanego zespołu skrzynek rozsączających na dz. nr ew. 3/4 obręb 029 Tyniec.
2024-04-17
 
Informacje o ogłoszeniu

Informacje o ogłoszeniu:

Informację wytworzył(-a):   Dyrektor - Anna Marecka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Matecki Maciej   data wprowadzenia:   2024-04-17
Na stronie biuletynu od:   2024-04-17   do   2024-04-24
Na podstawie:   PK.ZUZ.4210.87.2024.JG22.
Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich w Kaliszu obwieszcza, że została wydana decyzja udzielająca pozwolenia wodnoprawnego na: usługę wodną polegającą na odprowadzaniu wód opadowych lub roztopowych istniejącymi dwoma wylotami z ulic miasta Kalisza (ul.Poznańska, ul.Ptasia, ul.Rycerska, części ul.Wysokiej, ul.Batalionu Parasol, ul.Korczaka, ul.Ogrodowej) do rzeki Krępica (wylot W1 dz. nr ew. 159/3 obręb 038 Ogrody oraz wylot W2 dz. nr ew. 65/2 obręb 037 Ogrody).
2024-04-17
 
Informacje o ogłoszeniu

Informacje o ogłoszeniu:

Informację wytworzył(-a):   Dyrektor - Anna Marecka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Matecki Maciej   data wprowadzenia:   2024-04-17
Na stronie biuletynu od:   2024-04-17   do   2024-05-02
Na podstawie:   PO.ZUZ.2.4210.474.2023.JG23.
Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego Na podstawie art. 400 ust. 7 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (t.j. Dz.U. z 2023r., poz. 1478 z późn. zm.); podaję (przez okres 7 dni) do publicznej wiadomości informację, że Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich w Kaliszu wszczął postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na: szczególne korzystanie z wód, obejmujące wprowadzanie do urządzeń kanalizacyjnych będących własnością innego podmiotu (Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą w Kaliszu, ul.Nowy Świat 2a, 62-800 Kalisz) ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego, wytwarzanych w budynku usługowo biurowym (warsztat napraw samochodowych z zapleczem socjalnym i biurem) przy ul. Starożytnej 48 w Kaliszu na działkach, oznaczonych w ewidencji gruntów pod nr 419/4, 419/7, 100/21, 100/23, 100/24 obręb 0147 Piwonice Kolonia Wsch. w Kaliszu (mieście na prawach powiatu) w województwie wielkopolskim
2024-04-10
 
Informacje o ogłoszeniu

Informacje o ogłoszeniu:

Informację wytworzył(-a):   Z-ca Dyrektora - Adam Nowak
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Matecki Maciej   data wprowadzenia:   2024-04-10
Na stronie biuletynu od:   2024-04-10   do   2024-04-17
Na podstawie:   PK.ZUZ.4210.78.2024.BK24.
zmiany decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach znak WGOŚ.6220.0013.2021 z dnia 05.01.2023 r. wydanej dla przedsięwzięcia pn. „Rozbudowa ulicy Dobrzeckiej w Kaliszu”. Przedsięwzięcie zlokalizowane jest w Kaliszu, na działkach w obrębach ewidencyjnych 0153 Dobrzec, 0160 Dobrzec, 041 Korczak, 042 Korczak, 043 Rogatka i 071 Widok
2024-04-05
 
Informacje o ogłoszeniu

Informacje o ogłoszeniu:

Informację wytworzył(-a):   Paweł Bąkowski
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2024-04-05
Na stronie biuletynu od:   2024-04-05   do   2024-04-19
Na podstawie:   WGOŚ.6220.0003.202425.
Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego
2024-03-22
 
Informacje o ogłoszeniu

Informacje o ogłoszeniu:

Informację wytworzył(-a):   Anna Marecka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2024-03-22
Na stronie biuletynu od:   2024-03-22   do   2024-04-22
Na podstawie:   PK.ZUZ.4210.97.2024.SR


Przesuń   Kolejna porcja ogłoszeń