Rozmiar tekstu:AAA     Kolor tekstu:     Kolor tła:      Język:
 Wyszukuj po słowie:   

 Powrót do strony głównej Powrót do poziomu wyżej ARCHIWUM - Obwieszczenia o inwestycjach mogących mieć wpływ na środowisko 


Archiwum z roku:
2003
Liczba: 31
2004
Liczba: 174
2005
Liczba: 228
2006
Liczba: 273
2007
Liczba: 252
2008
Liczba: 284
2009
Liczba: 249
2010
Liczba: 92
2011
Liczba: 66
2012
Liczba: 87
2013
Liczba: 99
2014
Liczba: 67
2015
Liczba: 72
2016
Liczba: 83
2017
Liczba: 66
2018
Liczba: 67
2019
Liczba: 122
2020
Liczba: 86
2021
Liczba: 93
2022
Liczba: 121
2023
Liczba: 142
2024
Liczba: 68


Opcje sortowania:

Sortuj według daty publikacji ogłoszenia:   RosnącoMalejąco

Wybrano archiwum z roku: 2004

Lp.
Temat
Data publikacji
1.
wszczęto postępowanie administracyjne dotyczące ustalenia warunków realizacji inwestycji celu publicznego polegającej na przebudowie i rozbudowie istniejącego budynku biurowego z przeznaczeniem na budynek oświatowy (ośrodek doskonalenia nauczycieli) wraz z obiektami małej architektury i parkingami na terenie położonym w Kaliszu przy ul. Wrocławskiej 152-186
2004-12-31
2.
zakończono postępowanie administracyjne i ustalono warunki lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na przebudowie ulicy Sulisławskiego (jezdnia wraz z odwodnieniem, przykanaliki i wpusty, przełożenie kabla TP-S.A.)
2004-12-31
3.
Przebudowa ulicy Kulisiewicza
2004-12-28
4.
Rozbudowa istniejacej stacji bazowej telefonii komórkowej - montaż i demontaż anten
2004-12-27
5.
rozbudowa hali przetwórstwa rybnego - ul Wrocławska
2004-12-23
6.
Wszczęto postępowanie administracyjne dotyczące ustalenia warunków realizacji inwestycji polegającej na budowie linii kablowej n/n wraz ze złączami kablowymi wolnostojącymi dla zasilania w energię elektryczną budynków mieszkalnych przy ul. Skalmierzyckiej w Kaliszu.
2004-12-23
7.
Ustalono warunki lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie oświetlenia drogowego (linia kablowa energetyczna nn, wolnostojące słupy oświetleniowe, złącza oświetleniowe) na terenie położonym w Kaliszu w ul. Malaperta i Wojciecha z Brudzewa oznaczonym w ewidencji gruntów i budynków jako działki nr 30/8, i 33/7 (obręb nr 119).
2004-12-22
8.
plan zagospodarowania przestrzennego terenów na osiedlu Rajsków
2004-12-22
9.
plan zaghospodarowania terenu - ulica Owsiana
2004-12-22
10.
budowa kanalizacji sanitarnej - Rajskowska , Sobótki, Dożynkowej
2004-12-20
11.
rozbudowa budunku stacja obsługi budynku o malarnie i blacharnie
2004-12-20
12.
Dobudowa dźwigu dla osób niepełnosprawnych do istniejącego budynku przychodni, położonego w Kaliszu przy ul. Łódzkiej 32A.
2004-12-18
13.
w publicznie dostępnym wykazie danych o decyzjach wymagających udziału społeczeństwa zamieszczono informację o decyzji znak WBUA 73311-0286/04 z dnia 06.12.2004r. ustalającej warunki zabudowy dla inwestycji polegającej na adaptacji istniejącej hali na zakład branży spożywczej oraz jej rozbudowę i nadbudowę z przeznaczeniem na halę produkcyjną, pomieszczenia technologiczne, kotłownię, magazyn oleju spożywczego na terenie położonym w Kaliszu przy ul. Wrocławskiej - dz. nr 133/17 i 133/21 (obręb 151).
2004-12-16
14.
wydano decyzję ustalającą lokalizację inwestycji celu publicznego polegającej na zmianie sposobu użytkowania istniejącego budynku celem zaadaptowania go do celów szkoleniowych na terenie położonym w Kaliszu przy ul. Wrocławskiej 193 - 195 oznaczonym w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 318 (obręb 151).
2004-12-16
15.
Budowa oswietlenia i lini enegretycznej - ul. Gajowa
2004-12-09
16.
budowa salonu Audi i serwisu Al. Wojska Polskiego i ul. Biskupicka
2004-12-07
17.
Pratt & Whitney - pozwolenie na budowe zbiorników z gazem, rozbudowa stacji transformatorowej
2004-12-06
18.
Przebudowa pasa drogowego ul. Wrocławskiej
2004-12-06
19.
Budowa magistrali wodociągowej na odcinku osiedle Korczak- ul.Poznańska
2004-12-03
20.
przebudowa ulicy Sulisławskiego (jezdnia wraz z odwodnieniem, przykanaliki i wpusty, przełożenie kabla TP-S.A.) - działki nr 1, 33/1 i 34 (obręb nr 162) oraz działki nr 2 i 12 (obręb nr 106.
2004-11-26
21.
budowa oświetlenia drogowego ul. Konopnicka -Polna
2004-11-24
22.
Rozbudowa hali przetwórstwa rybnego - ul.Wrocławska
2004-11-24
23.
przebudowa stacji paliw - Al. Wojska Polskiego 178
2004-11-22
24.
budowa stacji bazowej telefonii komórkowej nr 32673 KALISZ - SZCZYPIORNO zlokalizowanej na dachu istniejącego budynku magazynowego oraz kontener technologiczny na działce położonej w Kaliszu przy ul. Wrocławskiej 152-186.
2004-11-22
25.
budowie sieci gazowej na terenie położonym w Kaliszu przy ul. Legnickiej
2004-11-18Przesuń   Kolejna porcja ogłoszeń