Rozmiar tekstu:AAA     Kolor tekstu:     Kolor tła:      Język:
 Wyszukuj po słowie:   

 Powrót do strony głównej Powrót do poziomu wyżej ARCHIWUM - Obwieszczenia o inwestycjach mogących mieć wpływ na środowisko 


Archiwum z roku:
2003
Liczba: 31
2004
Liczba: 174
2005
Liczba: 228
2006
Liczba: 273
2007
Liczba: 252
2008
Liczba: 284
2009
Liczba: 249
2010
Liczba: 92
2011
Liczba: 66
2012
Liczba: 87
2013
Liczba: 99
2014
Liczba: 67
2015
Liczba: 72
2016
Liczba: 83
2017
Liczba: 66
2018
Liczba: 67
2019
Liczba: 122
2020
Liczba: 86
2021
Liczba: 93
2022
Liczba: 121
2023
Liczba: 142
2024
Liczba: 68


Opcje sortowania:

Sortuj według daty publikacji ogłoszenia:   RosnącoMalejąco

Wybrano archiwum z roku: 2022

Lp.
Temat
Data publikacji
1.
Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich w Kaliszu wszczął postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego
2022-12-29
 
Informacje o ogłoszeniu

Informacje o ogłoszeniu:

Informację wytworzył(-a):   Anna Marecka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2022-12-29
Na stronie biuletynu od:   2022-12-29   do   2023-01-29
Na podstawie:   PO.ZUZ.2.4210.205.2022.MŻ2.
OBWIESZCZENIE WOJEWODY WIELKOPOLSKIEGO o wydaniu decyzji pozwolenia na budowę inwestycji towarzyszącej inwestycjom w zakresie terminalu
2022-12-29
 
Informacje o ogłoszeniu

Informacje o ogłoszeniu:

Informację wytworzył(-a):   Jacek Wróblewski
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2022-12-29
Na stronie biuletynu od:   2022-12-29   do   2023-01-29
Na podstawie:   IR-V.7840.193.2022.103.
Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich w Kaliszu wszczął postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego - ul. Wrocławska
2022-12-29
 
Informacje o ogłoszeniu

Informacje o ogłoszeniu:

Informację wytworzył(-a):   Anna Marecka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2022-12-29
Na stronie biuletynu od:   2022-12-29   do   2023-01-29
Na podstawie:   PO.ZUZ.2.4210.369.2022.ACformat nieznany Pobierz plik
4.
Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego - PO.ZUZ.2.4210.380.2022.AC
2022-12-22
 
Informacje o ogłoszeniu

Informacje o ogłoszeniu:

Informację wytworzył(-a):   Adam Nowak
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2022-12-22
Na stronie biuletynu od:   2022-12-22   do   2023-01-22
Na podstawie:   PO.ZUZ.2.4210.380.2022.AC5.
Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego - PO.ZUZ.2.4210.259.2022.MJ
2022-12-22
 
Informacje o ogłoszeniu

Informacje o ogłoszeniu:

Informację wytworzył(-a):   Adam Nowak
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2022-12-22
Na stronie biuletynu od:   2022-12-22   do   2023-01-22
Na podstawie:   PO.ZUZ.2.4210.259.2022.MJ6.
Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego - PO.ZUZ.2.4210.257.2022.MJ
2022-12-22
 
Informacje o ogłoszeniu

Informacje o ogłoszeniu:

Informację wytworzył(-a):   Adam Nowak
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2022-12-22
Na stronie biuletynu od:   2022-12-22   do   2023-01-22
Na podstawie:   PO.ZUZ.2.4210.257.2022.MJ7.
Zawiadomienie stron o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
2022-12-16
 
Informacje o ogłoszeniu

Informacje o ogłoszeniu:

Informację wytworzył(-a):   Paweł Bąkowski
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2022-12-16
Na stronie biuletynu od:   2022-12-16   do   2022-12-30
Na podstawie:   WGOŚ.6220.0020.20228.
Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego - PO.ZUZ.2.4210.416.2022.AC
2022-12-15
 
Informacje o ogłoszeniu

Informacje o ogłoszeniu:

Informację wytworzył(-a):   Anna Marecka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2022-12-15
Na stronie biuletynu od:   2022-12-15   do   2023-01-15
Na podstawie:   PO.ZUZ.2.4210.416.2022.AC9.
Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego - PO.ZUZ.2.4210.415.2022.AC
2022-12-15
 
Informacje o ogłoszeniu

Informacje o ogłoszeniu:

Informację wytworzył(-a):   Anna Marecka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2022-12-15
Na stronie biuletynu od:   2022-12-15   do   2023-01-15
Na podstawie:   PO.ZUZ.2.4210.415.2022.AC10.
wydania pozwolenia wodnoprawnego
2022-12-14
 
Informacje o ogłoszeniu

Informacje o ogłoszeniu:

Informację wytworzył(-a):   Anna Marecka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2022-12-14
Na stronie biuletynu od:   2022-12-14   do   2023-01-14
Na podstawie:   PO.ZUZ.2.4210.462.2022.JG11.
wszczęcie postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji towarzyszącej inwestycji w zakresie terminalu
2022-12-13
 
Informacje o ogłoszeniu

Informacje o ogłoszeniu:

Informację wytworzył(-a):   Łukasz Michalski
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2022-12-13
Na stronie biuletynu od:   2022-12-13   do   2023-01-13
Na podstawie:   IR-III.747.61.2022.512.
OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO
2022-12-08
 
Informacje o ogłoszeniu

Informacje o ogłoszeniu:

Informację wytworzył(-a):   Marzena Andrzejewska-Wierzbicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2022-12-08
Na stronie biuletynu od:   2022-12-08   do   2023-01-08
Na podstawie:   DSK-I-OG.7430.60.202213.
Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich w Kaliszu wszczął postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na: usługę wodną, obejmującą odprowadzanie do wód powierzchniowych płynących, tj. cieku Krępica w km 3+891 - wód opadowych lub roztopowych (ujętych w system szczelnych rurociągów kanalizacji) kolektorem zbiorczym o średnicy Ø1400 za pomocą rowu melioracyjnego RC-1, służącego do odprowadzania opadów atmosferycznych (pochodzących ze zlewni obejmującej tereny przemysłowe (dachy budynków i powierzchnie utwardzone) miejskiej strefy inwestycyjnej Dobrzec - zachód, składającej się z 8 podzlewni (Panattoni Park Kalisz, ul. Rozwojowa, ul. Inwestorska, ul. Batalionów Chłopskich, Zetor Polska Sp. z o. o., Meyer Tool Poland Sp. z o.o., Shell, Raben, Logistics Polska), którego ujście zlokalizowane jest w prawostronnej skarpie cieku na terenie nieruchomości, oznaczonej w ewidencji gruntów pod nr 213/3 obręb 0160 Dobrzec, Miasto Kalisz,
2022-12-07
 
Informacje o ogłoszeniu

Informacje o ogłoszeniu:

Informację wytworzył(-a):   Anna Marecka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2022-12-07
Na stronie biuletynu od:   2022-12-07   do   2022-12-28
Na podstawie:   PO.ZUZ.2.4210.316.2022.MN14.
decyzja stwierdzającej wygaśnięcie pozwolenia wodnoprawnego znak PO.ZUZ.2.421.397.2018.MM z dnia 04.03.2019 r., wydanego przez Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Kaliszu dla Miasta Kalisza na: 1. usługę wodną obejmującą wprowadzanie wód opadowych i roztopowych do wód rzeki Krępicy o nr ew. dz. 213/3, obręb 160 Dobrzec, rowem melioracyjnym RC-1
2022-12-07
 
Informacje o ogłoszeniu

Informacje o ogłoszeniu:

Informację wytworzył(-a):   Anna Marecka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2022-12-07
Na stronie biuletynu od:   2022-12-07   do   2022-12-28
Na podstawie:   PO.ZUZ.2.4210.458.2022.MN15.
decyzja stwierdzającej wygaśnięcie pozwolenia wodnoprawnego znak PO.ZUZ.2.421.525.2018.MM z dnia 13.03.2019 r., wydanego przez Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Kaliszu dla Miasta Kalisza na: 1. usługę wodną obejmującą wprowadzanie wód opadowych i roztopowych do rowu melioracyjnego
2022-12-07
 
Informacje o ogłoszeniu

Informacje o ogłoszeniu:

Informację wytworzył(-a):   Anna Marecka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2022-12-07
Na stronie biuletynu od:   2022-12-07   do   2022-12-28
Na podstawie:   PO.ZUZ.2.4210.459.2022.MN16.
Decyzja stwierdzającej wygaśnięcie pozwolenia wodnoprawnego znak PO.ZUZ.2.4210.63.2021.MJ z dnia 26.03.2021 r., wydanego przez Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Kaliszu dla Miasta Kalisza na: 1. usługę wodną obejmującą wprowadzanie wód opadowych lub roztopowych do urządzenia wodnego – rowu melioracyjnego RC-1,
2022-12-07
 
Informacje o ogłoszeniu

Informacje o ogłoszeniu:

Informację wytworzył(-a):   Anna Marecka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2022-12-07
Na stronie biuletynu od:   2022-12-07   do   2022-12-28
Na podstawie:   PO.ZUZ.2.4210.460.2022.MN17.
wydania decyzji stwierdzającej wygaśnięcie pozwolenia wodnoprawnego znak PO.ZUZ.2.421.193.2018.JG z dnia 16.10.2018 r., wydanego przez Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Kaliszu dla Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A., na: 1. szczególne korzystanie z wód obejmujące wprowadzanie do urządzeń kanalizacyjnych będących własnością innego podmiotu - Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., ul. Nowy Świat 2a, 62-800 Kalisz, ścieków przemysłowych, zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego, wytwarzanych na terenie Stacji Paliw PKN ORLEN S.A. nr 4145 z myjnią samochodową, zlokalizowanej przy ul. Wojska Polskiego 178
2022-12-07
 
Informacje o ogłoszeniu

Informacje o ogłoszeniu:

Informację wytworzył(-a):   Anna Marecka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2022-12-07
Na stronie biuletynu od:   2022-12-07   do   2022-12-28
Na podstawie:   PO.ZUZ.2.4210.461.2022.MN18.
zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na: szczególne korzystanie z wód obejmujące wprowadzanie do urządzeń kanalizacyjnych będących własnością innego podmiotu - Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o., ul. Nowy Świat 2a, 62-800 Kalisz, ścieków przemysłowych, zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego pochodzących z zakładu zlokalizowanego w Kaliszu przy ul. Obozowej 32-36
2022-12-06
 
Informacje o ogłoszeniu

Informacje o ogłoszeniu:

Informację wytworzył(-a):   Anna Marecka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2022-12-06
Na stronie biuletynu od:   2022-12-06   do   2022-12-31
Na podstawie:   PO.ZUZ.2.4210.287.2022.MN19.
OBWIESZCZENIE WOJEWODY WIELKOPOLSKIEGO o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o pozwoleniu na budowę inwestycji towarzyszącej inwestycjom w zakresie terminalu
2022-12-02
 
Informacje o ogłoszeniu

Informacje o ogłoszeniu:

Informację wytworzył(-a):   Jacek Wróblewski
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2022-12-02
Na stronie biuletynu od:   2022-12-02   do   2023-01-02
Na podstawie:   IR-V.7840.193.2022.1020.
Obwieszczenie o wydaniu decyzji o zezw3oleniu na wejście na teren nieruchomości
2022-11-23
 
Informacje o ogłoszeniu

Informacje o ogłoszeniu:

Informację wytworzył(-a):   Łukasz Michalski
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2022-11-23
Na stronie biuletynu od:   2022-11-23   do   2022-12-15
Na podstawie:   IR-III.747.54.2022.1221.
Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego
2022-11-18
 
Informacje o ogłoszeniu

Informacje o ogłoszeniu:

Informację wytworzył(-a):   Anna Marecka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2022-11-18
Na stronie biuletynu od:   2022-11-18   do   2022-12-03
Na podstawie:   PO.ZUZ.2.4210.421.2022.MS22.
Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego
2022-11-16
 
Informacje o ogłoszeniu

Informacje o ogłoszeniu:

Informację wytworzył(-a):   Anna Marecka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2022-11-16
Na stronie biuletynu od:   2022-11-16   do   2022-11-30
Na podstawie:   PO.ZUZ.2.4210.387.2022.JG23.
Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich w Kaliszu zawiadamia, że została wydana decyzja w sprawie legalizacji urządzeń wodnych, tj.: 4 studni chłonnych
2022-11-16
 
Informacje o ogłoszeniu

Informacje o ogłoszeniu:

Informację wytworzył(-a):   Anna Marecka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2022-11-16
Na stronie biuletynu od:   2022-11-16   do   2022-11-30
Na podstawie:   PO.ZUZ.2.4217.2.2022.MJ24.
OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji zmieniającej decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na rzecz Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o., polegającej na budowie sieci gazowej ś/c DN 355 PE,
2022-11-15
 
Informacje o ogłoszeniu

Informacje o ogłoszeniu:

Informację wytworzył(-a):   Paulina Iracka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2022-11-15
Na stronie biuletynu od:   2022-11-15   do   2022-12-15
Na podstawie:   IR-III.746.5.2022.1025.
Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego podaję (przez okres 7 dni) do publicznej wiadomości informację, że Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich w Kaliszu wszczął postępowanie administracyjne w sprawie: ustalenia kolejnego okresu obowiązywania pozwolenia wodnoprawnego znak PO.ZUZ.2.349.2018.BK, wydanego w dniu 11 grudnia 2018 r. przez Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Kaliszu na szczególne korzystanie z wód, obejmujące wprowadzanie jednym wylotem do urządzeń kanalizacyjnych innego podmiotu (miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej, administrowanej przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą w Kaliszu, ul. Nowy Świat 2a, 62-800 Kalisz) ścieków przemysłowych, zwierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego, wytwarzanych w obiektach stanowiących własność Zakładu, zlokalizowanych w Kaliszu przy ul. Bolesława Pobożnego 40
2022-11-15
 
Informacje o ogłoszeniu

Informacje o ogłoszeniu:

Informację wytworzył(-a):   Anna Marecka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2022-11-15
Na stronie biuletynu od:   2022-11-15   do   2022-11-30
Na podstawie:   PO.ZUZ.2.4210.359.2022.BK


Przesuń   Kolejna porcja ogłoszeń