Rozmiar tekstu:AAA     Kolor tekstu:     Kolor tła:      Język:
 Wyszukuj po słowie:   

 Powrót do strony głównej Powrót do poziomu wyżej ARCHIWUM - Obwieszczenia o inwestycjach mogących mieć wpływ na środowisko 


Archiwum z roku:
2003
Liczba: 31
2004
Liczba: 174
2005
Liczba: 228
2006
Liczba: 273
2007
Liczba: 252
2008
Liczba: 284
2009
Liczba: 249
2010
Liczba: 92
2011
Liczba: 66
2012
Liczba: 87
2013
Liczba: 99
2014
Liczba: 67
2015
Liczba: 72
2016
Liczba: 83
2017
Liczba: 66
2018
Liczba: 67
2019
Liczba: 122
2020
Liczba: 86
2021
Liczba: 93
2022
Liczba: 121
2023
Liczba: 142
2024
Liczba: 68


Opcje sortowania:

Sortuj według daty publikacji ogłoszenia:   RosnącoMalejąco

Wybrano archiwum z roku: 2005

Lp.
Temat
Data publikacji
1.
Budowa stacji transformatorowej kubaturowej typu MBST i linii kablowej SN – 15 KV oraz linii kablowej nn
2005-12-30
2.
przebudowie linii energetycznej 15 kV (w tym budowie nowej dwu-napięciowej linii napowietrznej 15/04 kV po trasie istniejącej linii nn oraz odcinka napowietrznej linii średniego napięcia)
2005-12-30
3.
Rozbudowa sieci telefonicznej w ul. Skarszewskiej i Cyprysowej
2005-12-30
4.
Budowa ulicy Zagorzynek na odcinku od ul. Grunwaldzkiej do ul. Piwonickiej na terenie położonym w Kaliszu
2005-12-30
5.
budowa linii napowietrznej energetycznej niskiego napięcia w ul. Słowiańskiej linii kablowej niskiego napięcia w ul. Celtyckiej, linii kablowej średniego napięcia wzdłuż ul. Rzymskiej, ul. Słowiańskiej i ul. Celtyckiej jak również budowie stacji transformatorowych słupowych i małogabarytowych
2005-12-30
6.
Budowa stacji bazowej cyfrowej telefonii komórkowej na terenie położonym w Kaliszu przy ul. Poznańskiej 155
2005-12-30
7.
Budowa odcinka sieci wodociągowej dla potrzeb wyposażenia w sieci wodociągowe działek położonych na terenie gminy Gołuchów na terenie położonym w Kaliszu przy ul. Poligonowej
2005-12-30
8.
Wydano decyzję ustalającą lokalizację inwestycji celu publicznego polegającej na budowie stacji bazowej cyfrowej telefonii komórkowej na terenie położonym w Kaliszu przy ul. Dobrzeckiej 64
2005-12-30
9.
Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej na terenie położonym w Kaliszu przy ul. Szczypiornickiej 120
2005-12-30
10.
OBWIESZCZENIE o przystąpieniu do sporządzenia Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Serbinowska-Młynarska - II"
2005-12-22
11.
OBWIESZCZENIE o przystąpieniu do sporządzenia Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego “Las Winiarski”
2005-12-22
12.
Dobudowa do istniejącego budynku straży pożarnej garażu dla wozów bojowych z zapleczem socjalnym na terenie położonym przy ul. Sulisławickiej 104-106
2005-12-22
13.
Rozbudowa sieci telefonicznej - ul. Poznańska 121-131
2005-12-22
14.
Budowa Stacji bazowej Plus GSM - Warszawska 40
2005-12-22
15.
Budowa lini telefonicznej - ul. Poznańska i Stańczukowskiego
2005-12-19
16.
pozwolennie wodnoprawne - Krępica
2005-12-19
17.
Runotex
2005-12-19
18.
Rozbudowa pawilonu szkolnego - Nowy Świat
2005-12-19
19.
stacja bazowa ERA ul.Pontonowa
2005-12-16
20.
Budowa Stacji komórkowej - ul.Dobrzecka 64
2005-12-16
21.
Budowa Stacji komórkowej - ul.Warszawska 40
2005-12-16
22.
TYC
2005-12-15
23.
Kilargo
2005-12-15
24.
Budowa schodów - ZUS - ul Marii Konopnickiej
2005-12-09
25.
Budowa stacji bazowej Polskiej Telefonii Cyfrowej ERA - budowa wieży telekomunikacyjnej o wysokości 47m oraz montażu anten nadawczo - odbiorczych na wieży oraz budowie dwóch kontenerów pod lokalizację urządzeń technicznych na terenie położonym przy Al. Wojska Polskiego 2
2005-12-09Przesuń   Kolejna porcja ogłoszeń