Rozmiar tekstu:AAA     Kolor tekstu:     Kolor tła:      Język:
 Wyszukuj po słowie:   

 Powrót do strony głównej Powrót do poziomu wyżej Obwieszczenia o inwestycjach mogących mieć wpływ na środowisko 


Kalisz, dnia 25.08.2003r.

WBUA 7331- 333/03
WBUA 7331- 334/03
WBUA 7331- 336/03


OBWIESZCZENIE
Prezydenta Miasta Kalisza

Stosownie do art. 32 ust. 1 oraz art. 53 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z późniejszymi zmianami)

zawiadamiam,

że w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie zamieszczono wniosek o wydanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu oraz informację o raporcie oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na adaptacji istniejącej hali na potrzeby zakładu produkcyjnego wyrobów betonowych, budowie pawilonu handlowo - administracyjnego, budowie fundamentów pod silosy na cement o poj. 120 ton na terenie poło(onym w Kaliszu przy ul. Wrocławskiej 190 (nr działki 133/3 i 133/4).

Zainteresowani mogą zgłasza( uwagi i wnioski w terminie od 26.08.2003r. do 16.09.2003r.

Wnioski i uwagi należy składa( na piśmie w Wydziale Budownictwa, Urbanistyki i Architektury Urzędu Miejskiego w Kaliszu (Ratusz), Główny Rynek 20, pokój nr 42.
wprowadził: Góral Aleksander data wprowadzenia: 2003-08-27

 Okres publikacji ogłoszenia: 2003-08-25 do: 2003-09-19

 Podstawa wprowadzenia: 


od 25.09.2003r. strona http://www.bip.kalisz.pl była już odwiedzana: 6 944 303 razy, aktualnie na stronie przebywa: 12 osób.

Data ostatniej aktualizacji:  Sobota, 13 lipca 2024 o godz. 21:10   kontakt: agoral@um.kalisz.pl