Rozmiar tekstu:AAA     Kolor tekstu:     Kolor tła:      Język:
 Wyszukuj po słowie:   

 Powrót do strony głównej Powrót do poziomu wyżej Obwieszczenia o inwestycjach mogących mieć wpływ na środowisko 


WBUA.7331- 304/03
Kalisz, dnia 23.07.2003 roku


OBWIESZCZENIE

Prezydenta Miasta Kalisza

Stosownie do art. 32 ust. 1 i art. 53 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62 z 2001 roku. poz. 627 z późniejszymi zmianami)

zawiadamiam,

że w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie zamieszczono wniosek o wydanie decyzji o ustaleniu warunków zabudowy i zagospodarowania terenu dla przedsięwzięcia polegającego na budowie stacji autogazu LPG na terenie położonym w Kaliszu przy ulicy Stawiszyńskiej 26 od strony ulicy Kokanińskiej (działka nr 23) oraz informację o raporcie oddziaływania wyżej wymienionego przedsięwzięcia na środowisko.

Zainteresowani mogą zgłasza( uwagi i wnioski w terminie od dnia 24 lipca 2003 roku do dnia 16 sierpnia 2003 roku.

Wnioski i uwagi należy składa( na piśmie w Wydziale Budownictwa, Urbanistyki i Architektury Urzędu Miejskiego w Kaliszu (Ratusz), Główny Rynek 20, pokój 42.
wprowadził: Góral Aleksander data wprowadzenia: 2003-07-25

 Okres publikacji ogłoszenia: 2003-07-25 do: 2003-08-16

 Podstawa wprowadzenia: 


od 25.09.2003r. strona http://www.bip.kalisz.pl była już odwiedzana: 6 944 287 razy, aktualnie na stronie przebywa: 8 osób.

Data ostatniej aktualizacji:  Sobota, 13 lipca 2024 o godz. 20:35   kontakt: agoral@um.kalisz.pl