Rozmiar tekstu:AAA     Kolor tekstu:     Kolor tła:      Język:
 Wyszukuj po słowie:   

 Powrót do strony głównej Powrót do poziomu wyżej Obwieszczenia o inwestycjach mogących mieć wpływ na środowisko 


ObwieszczenieKalisz, dnia 08.08.2003r.
WBUA.7353 - 429/03
OBWIESZCZENIE
Prezydenta Miasta Kalisza

Stosownie do art. 32 i art. 53 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. nr 62 z 2001r. poz. 627 ze zmianami)

zawiadamiam,

że w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie zamieszczono wniosek o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę dla inwestycji polegającej na adaptacji pomieszczenia warsztatowego w istniejącym budynku dla potrzeb kasacji pojazdów samochodowych na terenie położonym przy ul. Dobrzeckiej 91-95 w Kaliszu oraz informację o raporcie oddziaływania tego przedsięwzięcia na środowisko.

Zainteresowani mogą zgłaszać uwagi i wnioski w terminie od 11.08.2003r. do 01.09.2003r.

Wnioski i uwagi należy składać na piśmie w Wydziale Budownictwa, Urbanistyki i Architektury Urzędu Miejskiego w Kaliszu (Ratusz), Główny Rynek 20 pokój 46.

PREZYDENT MIASTA KALISZAwprowadził: Góral Aleksander data wprowadzenia: 2003-08-12

 Okres publikacji ogłoszenia: 2003-08-12 do: 2003-08-27

 Podstawa wprowadzenia: 


od 25.09.2003r. strona http://www.bip.kalisz.pl była już odwiedzana: 6 944 300 razy, aktualnie na stronie przebywa: 8 osób.

Data ostatniej aktualizacji:  Sobota, 13 lipca 2024 o godz. 20:44   kontakt: agoral@um.kalisz.pl