Rozmiar tekstu:AAA     Kolor tekstu:     Kolor tła:      Język:
 Wyszukuj po słowie:   

 Powrót do strony głównej Powrót do poziomu wyżej Obwieszczenia o inwestycjach mogących mieć wpływ na środowisko 


 

WBUA.7331- 365/03                                                                                 Kalisz, dnia 23.09.2003r.OBWIESZCZENIEPrezydenta Miasta KaliszaStosownie  do  art. 32 ust. 1 ustawy  z  dnia  27  kwietnia  2001 roku - Prawo  ochrony środowiska  (Dz.U. Nr 62, poz. 627 z późniejszymi zmianami)

 

 

zawiadamiam,

 

że w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie zamieszczono wniosek o wydanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu dla projektowanej budowy stacji paliw płynnych obejmującej: budynek stacji, magazyn paliw płynnych, stanowisko tankowania pojazdów z wiatą naddystrybutorową, stanowisko tankowania gazu LPG, stanowisko napełniania zbiorników podziemnych, stanowisko kompresora powietrza i wody, drogi wewnętrzne i dojazdowe, zieleń niską i elementy reklamowe na nieruchomości położonej w Kaliszu przy Al. Wojska Polskiego 2 (dz. nr 17/47 – obręb 77) oraz informację o raporcie oddziaływania ww. przedsięwzięcia na środowisko.

 

 

 

 

Zainteresowani mogą zgłaszać uwagi i wnioski w terminie od 24.09.2003r. do 15.10.2003r.

 

 

Wnioski i uwagi należy składać na piśmie w Wydziale Budownictwa, Urbanistyki i Architektury Urzędu Miejskiego w Kaliszu (Ratusz), Główny  Rynek 20, pokój nr 42.

 
wprowadził: Góral Aleksander data wprowadzenia: 2003-10-01

 Okres publikacji ogłoszenia: 2003-10-01 do: 2003-10-21

 Podstawa wprowadzenia: 


od 25.09.2003r. strona http://www.bip.kalisz.pl była już odwiedzana: 6 944 304 razy, aktualnie na stronie przebywa: 8 osób.

Data ostatniej aktualizacji:  Sobota, 13 lipca 2024 o godz. 21:10   kontakt: agoral@um.kalisz.pl