Rozmiar tekstu:AAA     Kolor tekstu:     Kolor tła:      Język:
 Wyszukuj po słowie:   

 Powrót do strony głównej Powrót do poziomu wyżej Obwieszczenia o inwestycjach mogących mieć wpływ na środowisko 


Kalisz, dnia 22.07.2003r.
WBUA 7331-205/03
OBWIESZCZENIE

Prezydenta Miasta Kalisza

Stosownie do art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z późniejszymi zmianami)

zawiadamiam,

(e w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie zamieszczono wniosek o wydanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu dla przedsięwzięcia polegającego na budowie stacji autogazu na terenie poło(onym w Kaliszu przy ul. Wrocławskiej 218 a (nr działki 134/2, obręb 151).

Zainteresowani mogą zgłasza( uwagi i wnioski w terminie od 25.07.2003r. do 16.08.2003r.

Wnioski i uwagi nale(y składa( na piśmie w Wydziale Budownictwa, Urbanistyki i Architektury Urzędu Miejskiego w Kaliszu (Ratusz), Główny Rynek 20, pokój nr 42.

PREZYDENT MIATA KALISZA


wprowadził: Góral Aleksander data wprowadzenia: 2003-07-25

 Okres publikacji ogłoszenia: 2003-07-25 do: 2003-08-16

 Podstawa wprowadzenia: 


od 25.09.2003r. strona http://www.bip.kalisz.pl była już odwiedzana: 6 944 297 razy, aktualnie na stronie przebywa: 8 osób.

Data ostatniej aktualizacji:  Sobota, 13 lipca 2024 o godz. 20:40   kontakt: agoral@um.kalisz.pl