Rozmiar tekstu:AAA     Kolor tekstu:     Kolor tła:      Język:
 Wyszukuj po słowie:   

 Powrót do strony głównej Powrót do poziomu wyżej Obwieszczenia o inwestycjach mogących mieć wpływ na środowisko 


Obwieszczenie

Kalisz, dnia 04.08.2003r.


WBUA.7353 - 457/03OBWIESZCZENIE

Prezydenta Miasta Kalisza

 

 

Stosownie do art. 32 i art. 53 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. nr 62 z 2001r. poz. 627 ze zmianami)

 

zawiadamiam,

 

że w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie zamieszczono wniosek o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę dla inwestycji polegającej na budowie kompleksu handlowo - usługowego zlokalizowanego na działkach przy ul. Poznańskiej 109-131 w Kaliszu oraz informację o raporcie oddziaływania tego przedsięwzięcia na środowisko.

Zainteresowani mogą zgłaszać uwagi i wnioski w terminie od 05.08.2003r. do 27.08.2003r.

Wnioski i uwagi należy składać na piśmie w Wydziale Budownictwa, Urbanistyki i Architektury Urzędu Miejskiego w Kaliszu (Ratusz), Główny Rynek 20 pokój 46.

PREZYDENT MIASTA KALISZA
wprowadził: Walczak Piotr data wprowadzenia: 2003-08-05

 Okres publikacji ogłoszenia: 2003-08-05 do: 2003-08-27

 Podstawa wprowadzenia: 


od 25.09.2003r. strona http://www.bip.kalisz.pl była już odwiedzana: 6 944 300 razy, aktualnie na stronie przebywa: 6 osób.

Data ostatniej aktualizacji:  Sobota, 13 lipca 2024 o godz. 20:44   kontakt: agoral@um.kalisz.pl