Rozmiar tekstu:AAA     Kolor tekstu:     Kolor tła:      Język:
 Wyszukuj po słowie:   

 Powrót do strony głównej Powrót do poziomu wyżej Obwieszczenia o inwestycjach mogących mieć wpływ na środowisko 


Kalisz, dnia 29.09.2003r.

WBUA 73311- 43/03OBWIESZCZENIE

 

Prezydenta Miasta Kalisza

 

 

 

Stosownie do art. 32 ust. 1 oraz art. 53 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z późniejszymi zmianami)

 

 

zawiadamiam,

 

 

że w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje
o środowisku i jego ochronie zamieszczono wniosek o wydanie decyzji o warunkach zabudowy oraz informację o raporcie oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na adaptacji istniejącego budynku na budynek wagowo - socjalno - biurowy dla obsługi składnicy surowców wtórnych oraz budowie wiaty na terenie położonym w Kaliszu przy ul. Obozowej 11B (nr działki 14, obręb 102).

 

Zainteresowani mogą zgłaszać uwagi i wnioski w terminie od 1.10.2003r. do 21.10.2003r.

 

Wnioski i uwagi należy składać na piśmie w Wydziale Budownictwa, Urbanistyki
i Architektury Urzędu Miejskiego w Kaliszu (Ratusz), Główny Rynek 20, pokój nr 42.PREZYDENT MIASTA KALISZA
wprowadził: Góral Aleksander data wprowadzenia: 2003-10-01

 Okres publikacji ogłoszenia: 2003-10-01 do: 2003-10-21

 Podstawa wprowadzenia: 


od 25.09.2003r. strona http://www.bip.kalisz.pl była już odwiedzana: 6 944 308 razy, aktualnie na stronie przebywa: 3 osób.

Data ostatniej aktualizacji:  Sobota, 13 lipca 2024 o godz. 21:15   kontakt: agoral@um.kalisz.pl