Rozmiar tekstu:AAA     Kolor tekstu:     Kolor tła:      Język:
 Wyszukuj po słowie:   

 Powrót do strony głównej Powrót do poziomu wyżej ARCHIWUM - Obwieszczenia o inwestycjach mogących mieć wpływ na środowisko 


Archiwum z roku:
2003
Liczba: 31
2004
Liczba: 174
2005
Liczba: 228
2006
Liczba: 273
2007
Liczba: 252
2008
Liczba: 284
2009
Liczba: 249
2010
Liczba: 92
2011
Liczba: 66
2012
Liczba: 87
2013
Liczba: 99
2014
Liczba: 67
2015
Liczba: 72
2016
Liczba: 83
2017
Liczba: 66
2018
Liczba: 67
2019
Liczba: 122
2020
Liczba: 86
2021
Liczba: 93
2022
Liczba: 121
2023
Liczba: 142
2024
Liczba: 72


Opcje sortowania:

Sortuj według daty publikacji ogłoszenia:   RosnącoMalejąco

Wybrano archiwum z roku: 2023

Lp.
Temat
Data publikacji
26.
Informacja o wszczęciu postępowania
2023-10-20
 
Informacje o ogłoszeniu

Informacje o ogłoszeniu:

Informację wytworzył(-a):   Anna Marecka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2023-10-20
Na stronie biuletynu od:   2023-10-20   do   2023-11-10
Na podstawie:   PO.ZUZ.2.4210.365.2023.GW27.
Informacja o wszczęciu postępowania
2023-10-20
 
Informacje o ogłoszeniu

Informacje o ogłoszeniu:

Informację wytworzył(-a):   Anna Marecka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2023-10-20
Na stronie biuletynu od:   2023-10-20   do   2023-11-10
Na podstawie:   PO.ZUZ.2.4210.357.2023.SRformat nieznany Pobierz plik
28.
obwieszczenie o wydaniu i treść decyzji WGOŚ.6220.0012.2023 wydanej dla przedsięwzięcia pn. „Budowa i eksploatacja farmy fotowoltaicznej o mocy do 4 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną”, planowanego do realizacji w Kaliszu przy ulicy Porannej 4-6, na terenie oznaczonym w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 75 (obręb 146 Nosków).
2023-10-18
 
Informacje o ogłoszeniu

Informacje o ogłoszeniu:

Informację wytworzył(-a):   Paweł Bąkowski
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2023-10-18
Na stronie biuletynu od:   2023-10-18   do   2023-11-01
Na podstawie:   WGOŚ.6220.0012.202329.
Obwieszczenie Burmistrza Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce Budowa nowego przebiegu drogi wojewódzkiej na 450 na odcinku Kalisz - Gostyczyna
2023-10-13
 
Informacje o ogłoszeniu

Informacje o ogłoszeniu:

Informację wytworzył(-a):   Łukasz Walczak
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2023-10-13
Na stronie biuletynu od:   2023-10-13   do   2023-10-27
Na podstawie:   RG.6220.31.202230.
Obwieszczenie o udziale społeczeństwa w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Przebudowa ulicy św. Michała” zlokalizowanego w Kaliszu – działki w obrębie 0160 Dobrzec oraz działki stanowiące drogę i rów o nr ew. 65 i 73/3 w obrębie ewidencyjnym 0001 Biskupice, gmina Nowe Skalmierzyce.
2023-10-13
 
Informacje o ogłoszeniu

Informacje o ogłoszeniu:

Informację wytworzył(-a):   Paweł Bąkowski
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2023-10-13
Na stronie biuletynu od:   2023-10-13   do   2023-10-27
Na podstawie:   WGOŚ.6220.0012.202131.
OBWIESZCZENIE (zawiadomienie o wszczęciu postępowania)
2023-10-12
 
Informacje o ogłoszeniu

Informacje o ogłoszeniu:

Informację wytworzył(-a):   Anna Marecka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2023-10-12
Na stronie biuletynu od:   2023-10-12   do   2023-11-12
Na podstawie:   PO.ZUZ.2.4210.351.2023.MS32.
Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego
2023-10-05
 
Informacje o ogłoszeniu

Informacje o ogłoszeniu:

Informację wytworzył(-a):   Anna Marecka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2023-10-05
Na stronie biuletynu od:   2023-10-05   do   2023-11-05
Na podstawie:   PO.ZUZ.2.4210.388.2023.MŻ33.
OBWIESZCZENIE (zawiadomienie o wydaniu pozwolenia wodnoprawnego)
2023-09-29
 
Informacje o ogłoszeniu

Informacje o ogłoszeniu:

Informację wytworzył(-a):   Anna Marecka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2023-09-29
Na stronie biuletynu od:   2023-09-29   do   2023-10-29
Na podstawie:   po.zuz.2.4210.324.2023.bk34.
Prezydent Miasta Kalisza zawiadamia strony o wydaniu w dniu 20.09.2023 r. postanowienia znak WGOŚ.6220.0012.2021, D2023.09.01948 o podjęciu zawieszonego postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Przebudowa ulicy św. Michała” zlokalizowanego w Kaliszu – działki w obrębie 0160 Dobrzec oraz działki stanowiące drogę i rów o nr ew. 65 i 73/3 w obrębie ewidencyjnym 0001 Biskupice, gmina Nowe Skalmierzyce.
2023-09-22
 
Informacje o ogłoszeniu

Informacje o ogłoszeniu:

Informację wytworzył(-a):   z up. Prezydenta Miasta Kalisza - Edward Sadowski - Kierownik Referatu Ochrony Środowiska
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Matecki Maciej   data wprowadzenia:   2023-09-22
Na stronie biuletynu od:   2023-09-22   do   2023-10-04
Na podstawie:   WGOŚ.6220.0012.2021 D2023.09.0210935.
OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO o wszczęciu na wniosek Centralnego Portu Komunikacyjnego Sp. z o. o. z siedzibą Al. Jerozolimskie 142 B, 02-305 Warszawa, reprezentowanego przez pełnomocnika – Romana Adamczaka, postępowania w sprawie zatwierdzenia „Projektu robót geologicznych dla określenia warunków geologiczno – inżynierskich w ramach opracowania Studium Techniczno – Ekonomiczno – Środowiskowego (STEŚ) dla projektu nr 00100053 budowa linii kolejowej nr 85 na odc. Sieradz – Kalisz – Pleszew oraz 00100054 budowa linii kolejowej nr 85 na odc. Pleszew – Poznań”, zwanego dalej „Projektem…”.
2023-09-20
 
Informacje o ogłoszeniu

Informacje o ogłoszeniu:

Informację wytworzył(-a):   Małgorzata Krucka-Adamkiewicz
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2023-09-20
Na stronie biuletynu od:   2023-09-20   do   2023-10-04
Na podstawie:   DSK-V.7440.9.202336.
postanowienie Wojewody Wielkopolskiego (znak: IR-III.7821.18.2023.4), uchylające w całości: 1. postanowienie Prezydenta Miasta Kalisza z 26.07.2023 r. (znak: WBUA.6740.02.0001.2022) uchylające postanowienie z 28.06.2023 r. (znak: WBUA.6740.02.0001.2022); 2. postanowienie Prezydenta Miasta Kalisza z 28.06.2023 r. (znak WBUA.6740.02.0001.2022) o zawieszeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie połączenia ul. Szerokiej z ul. Łódzką – odcinek od ul. Warszawskiej do ul. Żwirki i Wigury na terenie położonym w Kaliszu, i przekazujące sprawę do ponownego rozpatrzenia przez organ I instancji.
2023-09-19
 
Informacje o ogłoszeniu

Informacje o ogłoszeniu:

Informację wytworzył(-a):   
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2023-09-19
Na stronie biuletynu od:   2023-09-19   do   2023-10-05
Na podstawie:   IR-III.7821.18.2023.437.
zostało wydane postanowienie Wojewody Wielkopolskiego (znak: IR-III.7821.18.2023.4), uchylające w całości: 1. postanowienie Prezydenta Miasta Kalisza z 26.07.2023 r. (znak: WBUA.6740.02.0001.2022) uchylające postanowienie z 28.06.2023 r. (znak: WBUA.6740.02.0001.2022); 2. postanowienie Prezydenta Miasta Kalisza z 28.06.2023 r. (znak WBUA.6740.02.0001.2022) o zawieszeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie połączenia ul. Szerokiej z ul. Łódzką – odcinek od ul. Warszawskiej do ul. Żwirki i Wigury na terenie położonym w Kaliszu,
2023-09-15
 
Informacje o ogłoszeniu

Informacje o ogłoszeniu:

Informację wytworzył(-a):   Paulina Iracka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2023-09-15
Na stronie biuletynu od:   2023-09-15   do   2023-10-05
Na podstawie:   IR-III.7821.18.2023.438.
Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego
2023-09-14
 
Informacje o ogłoszeniu

Informacje o ogłoszeniu:

Informację wytworzył(-a):   Adam Nowak
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2023-09-15
Na stronie biuletynu od:   2023-09-14   do   2023-09-29
Na podstawie:   PO.ZUZ.2.4210.255.2023.MJ39.
obwieszczenie Wojewody Wielkopolskiego z 5 września 2023 r. dotyczące wydania decyzji nr 23/2023 (znak IR-III.7820.14.2023.3) o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. „Rozbudowa Alei Wojska Polskiego w Kaliszu w zakresie budowy drogi obsługującej na odc. od pos. nr 9 do pos. nr 11c”
2023-09-08
 
Informacje o ogłoszeniu

Informacje o ogłoszeniu:

Informację wytworzył(-a):   Katarzyna Iracka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2023-09-08
Na stronie biuletynu od:   2023-09-08   do   2023-09-22
Na podstawie:   IR-III.7820.14.2023.340.
Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego
2023-09-07
 
Informacje o ogłoszeniu

Informacje o ogłoszeniu:

Informację wytworzył(-a):   Adam Nowak
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2023-09-07
Na stronie biuletynu od:   2023-09-07   do   2023-09-28
Na podstawie:   PO.ZUZ.2.4210.324.2023.BK41.
2023-09-07
 
Informacje o ogłoszeniu

Informacje o ogłoszeniu:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2023-09-07
Na stronie biuletynu od:   2023-09-07   do   2023-09-28
Na podstawie:   e-mail42.
Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego
2023-09-05
 
Informacje o ogłoszeniu

Informacje o ogłoszeniu:

Informację wytworzył(-a):   Adam Nowak
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2023-09-05
Na stronie biuletynu od:   2023-09-05   do   2023-09-20
Na podstawie:   PO.ZUZ.2.4210.288.2023.MJ43.
Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego
2023-08-28
 
Informacje o ogłoszeniu

Informacje o ogłoszeniu:

Informację wytworzył(-a):   Anna Marecka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2023-08-30
Na stronie biuletynu od:   2023-08-28   do   2023-09-15
Na podstawie:   po_zuz_2_4210_248_2023mn44.
Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego
2023-08-28
 
Informacje o ogłoszeniu

Informacje o ogłoszeniu:

Informację wytworzył(-a):   Anna Marecka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2023-08-28
Na stronie biuletynu od:   2023-08-28   do   2023-09-15
Na podstawie:   PO.ZUZ.2.4210.246.2023.BK45.
Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego
2023-08-18
 
Informacje o ogłoszeniu

Informacje o ogłoszeniu:

Informację wytworzył(-a):   Anna Marecka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2023-08-18
Na stronie biuletynu od:   2023-08-18   do   2023-09-11
Na podstawie:   PO.ZUZ.2.4210.236.2023.AC46.
Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego
2023-08-07
 
Informacje o ogłoszeniu

Informacje o ogłoszeniu:

Informację wytworzył(-a):   Anna Marecka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2023-08-07
Na stronie biuletynu od:   2023-08-07   do   2023-09-07
Na podstawie:   PO.ZUZ.2.4210.155.2023.JG47.
Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego
2023-08-04
 
Informacje o ogłoszeniu

Informacje o ogłoszeniu:

Informację wytworzył(-a):   Anna Marecka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2023-08-04
Na stronie biuletynu od:   2023-08-04   do   2023-09-04
Na podstawie:   PO.ZUZ.2.4210.237.2023.MN48.
Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego
2023-08-02
 
Informacje o ogłoszeniu

Informacje o ogłoszeniu:

Informację wytworzył(-a):   Anna Marecka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2023-08-02
Na stronie biuletynu od:   2023-08-02   do   2023-09-02
Na podstawie:   PO.ZUZ.2.4210.312.2023.SR49.
Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego
2023-08-02
 
Informacje o ogłoszeniu

Informacje o ogłoszeniu:

Informację wytworzył(-a):   Anna Marecka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2023-08-02
Na stronie biuletynu od:   2023-08-02   do   2023-09-02
Na podstawie:   PO.ZUZ.2.4210.86.2023.SR50.
obwieszczenie o odwołaniu od decyzji WGOŚ.6220.0005.2023 dotyczącej zmiany decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Zabudowa rezerwowo-szczytowej kotłowni gazowej z dwoma kotłami o mocy ok. 20 MWt każdy wraz z niezbędną infrastrukturą budowlaną i technologiczną, zlokalizowanych na terenie Elektrociepłowni w Kaliszu”, projektowanego w Kaliszu przy ulicy Torowej 115, na działce nr 8/7 (obręb 0118 Rypinek).
2023-07-31
 
Informacje o ogłoszeniu

Informacje o ogłoszeniu:

Informację wytworzył(-a):   Paweł Bąkowski
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2023-07-31
Na stronie biuletynu od:   2023-07-31   do   2023-08-14
Na podstawie:   WGOŚ.6220.0005.2023


Poprzednia porcja ogłoszeń    PrzesuńKolejna porcja ogłoszeń