Rozmiar tekstu:AAA     Kolor tekstu:     Kolor tła:      Język:
 Wyszukuj po słowie:   

 Rejestr zmian w Biuletynie - Uchwały Rady Miasta 


LP Data wpisu Data uchwalenia Tytuł uchwały Wprowadził
51. 2008-07-24 2008-06-26 Uchwała Nr XXV/375/2008 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 26 czerwca 2008 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia dotyczącego przyjęcia zadań z zakresu administracji rządowej ALL
52. 2008-07-24 2008-06-26 Uchwała Nr XXV/376/2008 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 26 czerwca 2008 roku w sprawie nadania imienia księdza Józefa Sieradzana Technikum Nr 4 w Kaliszu, przy ul. Częstochowskiej 99 wchodzącemu w skład Zespołu Szkół Techniczno-Elektronicznych w Kaliszu ALL
53. 2008-07-24 2008-06-26 Uchwała Nr XXV/377/2008 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 26 czerwca 2008 roku w sprawie nadania imienia Jana III Sobieskiego V Liceum Ogólnokształcącemu w Kaliszu, przy ul. Piskorzewie 6 ALL
54. 2008-07-24 2008-06-26 Uchwała Nr XXV/378/2008 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 26 czerwca 2008 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy ALL
55. 2008-07-24 2008-06-26 Uchwała Nr XXV/379/2008 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 26 czerwca 2008 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy ALL
56. 2008-07-24 2008-06-26 Uchwała Nr XXV/380/2008 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 26 czerwca 2008 roku zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Prezydenta Miasta Kalisza ALL
57. 2008-07-24 2008-06-26 Uchwała Nr XXV/381/2008 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 26 czerwca 2008 roku zmieniająca uchwałę w sprawie przepisów porządkowych i opłat dodatkowych związanych z przewozem osób i bagażu publicznymi środkami transportu zbiorowego w komunikacji miejskiej na terenie miasta Kalisza ALL
58. 2008-07-24 2008-06-26 Uchwała Nr XXV/382/2008 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 26 czerwca 2008 roku w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży lokalu mieszkalnego i od pierwszej opłaty za oddanie w użytkowanie wieczyste ułamkowej części gruntu związanego z nabywaną własnością lokalu mieszkalnego przez dotychczasowego najemcę ALL
59. 2008-07-24 2008-06-26 Uchwała Nr XXV/383/2008 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 26 czerwca 2008 roku zmieniająca uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży lokalu mieszkalnego i od pierwszej opłaty za oddanie w użytkowanie wieczyste ułamkowej części gruntu związanego z nabywaną własnością lokalu mieszkalnego przez dotychczasowego najemcę ALL
60. 2008-07-24 2008-06-26 Uchwała Nr XXV/384/2008 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 26 czerwca 2008 roku w sprawie wyrażenia opinii o projekcie uchwały Sejmiku Województwa Wielkopolskiego w sprawie przekształcenia Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. Ludwika Perzyny w Kaliszu ALL
61. 2008-07-24 2008-06-26 Uchwała Nr XXV/385/2008 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 26 czerwca 2008 roku w sprawie Studium ochrony przeciwpowodziowej dla węzła wodnego w Kaliszu. ALL
62. 2008-07-24 2008-06-26 Uchwała Nr XXV/386/2008 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 26 czerwca 2008 roku w sprawie opłat za świadczenia przedszkoli prowadzonych przez Miasto Kalisz ALL
63. 2008-07-24 2008-06-26 Uchwała Nr XXV/387/2008 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 26 czerwca 2008 roku w sprawie ustalenia odpłatności za pobyt dziecka w żłobku ALL
64. 2008-07-24 2008-06-26 Uchwała Nr XXV/388/2008 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 26 czerwca 2008 roku w sprawie scalenia i podziału nieruchomości położonych w Kaliszu pomiędzy ulicami: Warszawską, Botaniczną i Olszową ALL
65. 2008-07-24 2008-06-26 Uchwała Nr XXV/389/2008 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 26 czerwca 2008 roku w sprawie zmian w budżecie Kalisza - Miasta na prawach powiatu na 2008 rok ALL
66. 2008-07-24 2008-06-26 Uchwała Nr XXV/390/2008 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 26 czerwca 2008 roku w sprawie rozpatrzenia skargi Pani ███████████*. * Wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych, na podstawie art. 5 ust. 2 z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej, jawność wyłączyła Katarzyna Wawrzyniak – naczelnik Kancelarii Rady Miejskiej. ALL
67. 2008-07-24 2008-06-26 Uchwała Nr XXV/ 391/2008 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 26 czerwca 2008 roku w sprawie rozpatrzenia skargi Pana ███████████*. * Wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych, na podstawie art. 5 ust. 2 z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej, jawność wyłączyła Katarzyna Wawrzyniak – naczelnik Kancelarii Rady Miejskiej. ALL
68. 2008-07-21 2008-05-29 Uchwała XXIII/354/2008 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 29 maja 2008 roku w sprawie likwidacji Szkoły Policealnej Budowlanej w Kaliszu, przy ul. Rzemieślniczej 6 wchodzącej w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Kaliszu, przy ul. Rzemieślniczej 6 ALL
69. 2008-07-21 2008-05-29 Uchwała XXIII/355/2008 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 29 maja 2008 roku w sprawie likwidacji Technikum Budowlanego w Kaliszu, przy ul. Rzemieślniczej 6 wchodzącego w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Kaliszu, przy ul. Rzemieślniczej 6 ALL
70. 2008-07-21 2008-05-29 Uchwała XXIII/357/2008 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 29 maja 2008 roku w sprawie likwidacji Technikum Uzupełniającego Budowlanego dla Dorosłych w Kaliszu, przy ul. Rzemieślniczej 6 wchodzącego w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Kaliszu przy ul. Rzemieślniczej 6 ALL
71. 2008-07-21 2008-05-29 Uchwała Nr XXIII/358/2008 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 29 maja 2008 roku w sprawie likwidacji Zasadniczej Szkoły Zawodowej Budowlanej w Kaliszu, przy ul. Rzemieślniczej 6 wchodzącej w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Kaliszu, przy ul. Rzemieślniczej 6 ALL
72. 2008-07-21 2008-05-29 Uchwała Nr XXIII/359/2008 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 29 maja 2008 roku w sprawie wyrażenia woli utworzenia przez Miasto Kalisz spółki handlowej w celu przygotowania oraz realizacji zadania inwestycyjnego pn. Park Wodny w Kaliszu ALL
73. 2008-07-21 2008-05-29 Uchwałą Nr XXIII/360/2008 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 29 maja 2008 roku w sprawie wyrażenia woli realizacji projektu systemowego w ramach Poddziałania 7.1.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, realizowanego przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kaliszu oraz udzielenia pełnomocnictw ALL
74. 2008-07-21 2008-05-29 Uchwała Nr XXIII/361/2008 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 29 maja 2008 roku w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży lokalu mieszkalnego i od pierwszej opłaty za oddanie w użytkowanie wieczyste ułamkowej części gruntu związanego z nabywaną własnością lokalu mieszkalnego przez dotychczasowego najemcę ALL
75. 2008-07-21 2008-05-29 Uchwała Nr XXIII/362/2008 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 29 maja 2008 roku w sprawie wyrażenia woli udzielenia bonifikaty od opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomość ALL
76. 2008-07-18 2008-04-29 Uchwała Nr XXII/340/2008 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 29 kwietnia 2008 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Miejskiego Ośrodka Kultury w Kaliszu za rok 2007 ALL
77. 2008-07-18 2008-04-29 Uchwała Nr XXII/341/2008 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 29 kwietnia 2008 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Filharmonii Kaliskiej za rok 2007 ALL
78. 2008-07-18 2008-04-29 Uchwała Nr XXII/342/2008 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 29 kwietnia 2008 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Miejskiego Rzecznika Konsumentów w Kaliszu ALL
79. 2008-07-18 2008-04-29 Uchwała Nr XXII/ 343/2008 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 29 kwietnia 2008 roku w sprawie udzielenia absolutorium Prezydentowi Miasta Kalisza ALL
80. 2008-07-18 2008-04-29 UCHWAŁA Nr XXII/344/2008 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 29 kwietnia 2008 roku w sprawie powierzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Kalisza zbadania skargi pana ███████████*. * Wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych, na podstawie art. 5 ust. 2 z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej, jawność wyłączyła Katarzyna Wawrzyniak – naczelnik Kancelarii Rady Miejskiej. ALL
81. 2008-07-18 2008-04-29 UCHWAŁA Nr XXII/ 345/2008 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 29 kwietnia 2008 roku w sprawie rozpatrzenia skargi Pana ███████████*. * Wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych, na podstawie art. 5 ust. 2 z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej, jawność wyłączyła Katarzyna Wawrzyniak – naczelnik Kancelarii Rady Miejskiej. ALL
82. 2008-07-18 2008-04-29 Uchwała Nr XXII/346/2008 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 29 kwietnia 2008 roku w sprawie powierzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Kalisza zbadania skargi pani ███████████*. * Wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych, na podstawie art. 5 ust. 2 z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej, jawność wyłączyła Katarzyna Wawrzyniak – naczelnik Kancelarii Rady Miejskiej. ALL
83. 2008-07-18 2008-04-29 Uchwała Nr XXII/347/2008 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 29 kwietnia 2008 roku w sprawie zmian składu osobowego Komisji Rady Miejskiej Kalisza ALL
84. 2008-07-18 2008-05-29 Uchwała Nr XXIII/348/2008 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 29 maja 2008 roku w sprawie nadania nazwy skwerowi położonemu na terenie miasta Kalisza ALL
85. 2008-07-18 2008-05-29 Uchwała nr XXIII/349/2008 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 29 maja 2008 roku w sprawie nadania godności Honorowego Obywatelstwa Miasta Kalisza ALL
86. 2008-07-18 2008-05-29 Uchwała nr XXIII/ 350/2008 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 29 maja 2008 roku w sprawie nadania godności Honorowego Obywatelstwa Miasta Kalisza ALL
87. 2008-07-18 2008-05-29 Uchwała nr XXIII/ 351/2008 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 29 maja 2008 roku w sprawie przyznania Nagrody Miasta Kalisza ALL
88. 2008-07-18 2008-05-29 Uchwała nr XXIII/ 352/2008 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 29 maja 2008 roku w sprawie nadania odznaki Zasłużony dla Miasta Kalisza ALL
89. 2008-07-18 2008-05-29 Uchwała XXIII/353/2008 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 29 maja 2008 roku w sprawie likwidacji V Liceum Profilowanego w Kaliszu, przy ul. Rzemieślniczej 6 wchodzącego w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Kaliszu, przy ul. Rzemieślniczej 6 ALL
90. 2008-05-16 2008-04-29 Uchwała Nr XXII/337/2008 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 29 kwietnia 2008 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Ośrodka Kultury Plastycznej "WIEŻA CIŚNIEŃ" w Kaliszu za rok 2007 ALL
91. 2008-05-16 2008-04-29 Uchwała Nr XXII/338/2008 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 29 kwietnia 2008 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kaliszu za rok 2007 ALL
92. 2008-05-16 2008-04-29 Uchwała Nr XXII/339/2008 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 29 kwietnia 2008 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Biura Wystaw Artystycznych w Kaliszu za rok 2007 ALL
93. 2008-04-14 2008-04-03 Uchwała RMK nr XXI/325/2008 z dnia 03 kwietnia 2008 roku w sprawie powierzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Kalisza zbadania skargi pana ███████████*. * Wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych, na podstawie art. 5 ust. 2 z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej, jawność wyłączyła Katarzyna Wawrzyniak – naczelnik Kancelarii Rady Miejskiej. ALL
94. 2008-04-14 2008-04-03 Uchwała RMK nr XXI/326/2008 z dnia 03 kwietnia 2008 roku w sprawie powierzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Kalisza zbadania skargi pana ███████████*. * Wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych, na podstawie art. 5 ust. 2 z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej, jawność wyłączyła Katarzyna Wawrzyniak – naczelnik Kancelarii Rady Miejskiej. ALL
95. 2008-04-14 2008-04-03 Uchwała RMK nr XXI/327/2008 z dnia 03 kwietnia 2008 roku w sprawie powołania Zastępcy Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Kaliszu ALL
96. 2008-04-14 2008-04-03 Uchwała RMK nr XXI/328/2008 z dnia 03 kwietnia 2008 roku w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży lokalu mieszkalnego i od pierwszej opłaty za oddanie w użytkowanie wieczyste ułamkowej części gruntu związanego z nabywaną własnością lokalu mieszkalnego przez dotychczasowego najemc ALL
97. 2008-04-14 2008-04-03 Uchwała nr XXI/329/2008 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 03 kwietnia 2008 roku w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie miasta Kalisza ALL
98. 2008-04-14 2008-04-03 Uchwała nr XXI/330/2008 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 03 kwietnia 2008 roku zmieniająca uchwałę w sprawie ustanowienia Stypendium Miasta Kalisza im. Jana Pawła II, funduszu stypendialnego oraz zasad, warunków i trybu przyznawania stypendiów ALL
99. 2008-04-14 2008-04-03 Uchwała RMK nr XXI/331/2008 z dnia 03 kwietnia 2008 roku w sprawie wyrażenia woli realizacji projektu systemowego w ramach Poddziałania 6.1.3 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, realizowanego przez Powiatowy Urząd Pracy w Kaliszu oraz udzielenia pełnomocnictw ALL
100. 2008-04-14 2008-04-03 Uchwała RMK nr XXI/332/2008 z dnia 03 kwietnia 2008 roku w sprawie wyrażenia woli realizacji projektu w ramach Poddziałania 6.1.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, realizowanego przez Powiatowy Urząd Pracy w Kaliszu oraz udzielenia pełnomocnictw ALL

<< poprzednie     kolejne >>    
[2003 rok]    [2004 rok]    [2005 rok]    [2006 rok]    [2007 rok]    [2008 rok]    [2009 rok]    [2010 rok]    [2011 rok]    [2012 rok]    [2013 rok]    [2014 rok]    [2015 rok]    [2016 rok]    [2017 rok]    [2018 rok]    [2019 rok]    [2020 rok]    [2021 rok]    [2022 rok]    [2023 rok]   

od 25.09.2003r. strona http://www.bip.kalisz.pl była już odwiedzana: 6 408 975 razy, aktualnie na stronie przebywa: 22 osób.

Data ostatniej aktualizacji:  Czwartek, 07 grudnia 2023 o godz. 04:21   kontakt: agoral@um.kalisz.pl