Rozmiar tekstu:AAA     Kolor tekstu:     Kolor tła:      Język:
 Wyszukuj po słowie:   

 Powrót do strony głównej Powrót do poziomu wyżej ARCHIWUM - Zarządzenia Prezydenta Miasta Archiwum z roku:

Liczba: 0
2007
Liczba: 3
2008
Liczba: 335
2009
Liczba: 453
2010
Liczba: 470
2011
Liczba: 571
2012
Liczba: 551
2013
Liczba: 571
2014
Liczba: 593
2015
Liczba: 629
2016
Liczba: 720
2017
Liczba: 778
2018
Liczba: 794
2019
Liczba: 717
2020
Liczba: 746
2021
Liczba: 779
2022
Liczba: 796
2023
Liczba: 778
2024
Liczba: 432


Przeglądanie zbioru Zarządzeń Prezydenta Miasta Kalisza

W celu wyświetlenia listy Zarządzeń Prezydenta Miasta Kalisza należy wpisać dowolne parametry wg których zarządzenia zostaną wyszukane. Kryteria wyszukiwania można ze sobą łączyć. Jeżeli znany jest nr zarządzenia należy je podać (np. nr zarządzenia: 474   rok: 2011). W polu słowo kluczowe należy wpisać ciąg znaków który będzie szukany w tytułach zarządzeń, np. po wpisaniu ciągu budż wyszukiwarka wyświetli wszystkie zarządzenia zawierające w tytule słowa budżet, budżetu, budżetowy, ... . Format wprowadzania daty uchwalenia zarządzenia RRRR-MM-DD.

Domyślnie wyświetlane są Zarządzenia Prezydenta Miasta Kalisza z bieżącego roku.

Filtruj:

Rok: Nr zarządzenia:
Data zarządzenia od: do:
Słowo kluczowe:    


Opcje sortowania:

Sortuj według numeru Zarządzenia:   RosnącoMalejącoStrona: 1 z 23
Liczba pozycji: 453


1.Zarządzenie Nr 586/2009 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 31 grudnia 2009 r. w sprawie ustalenia planu finansowego na 2009 rok dla jednostki budżetowej Urząd Miejski w Kaliszu (po zmianach).
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie Prezydenta
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2009-586

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Ewelina Dudek - Różalska
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2010-01-22
Na stronie biuletynu od:   2010-01-22   do   2013-01-20
Data zarządzenia:   2009-12-31


2.Zarządzenie Nr 585/2009 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 31 grudnia 2009 roku w sprawie ustalenia planu dochodów na 2009 rok związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (po zmianach).
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie Prezydenta
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2009-585

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Kamil Gmur
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2010-01-22
Na stronie biuletynu od:   2010-01-22   do   2013-01-20
Data zarządzenia:   2009-12-30


3.Zarządzenie Nr 584/2009 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 31 grudnia 2009 roku w sprawie ustalenia planu finansowego zadań realizowanych w drodze porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego na 2009 rok (po zmianach).
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie Prezydenta
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2009-584

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Ewelina Dudek - Różalska
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2010-01-22
Na stronie biuletynu od:   2010-01-22   do   2013-01-20
Data zarządzenia:   2009-12-31


4.Zarządzenie Nr 583/2009 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 31 grudnia 2009 roku w sprawie ustalenia planu finansowego zadań realizowanych w drodze porozumień z organami administracji rządowej na 2009 rok (po zmianach).
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie Prezydenta
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2009-583

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Ewelina Dudek - Różalska
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2010-01-22
Na stronie biuletynu od:   2010-01-22   do   2013-01-20
Data zarządzenia:   2009-12-31


5.Zarządzenie Nr 582/2009 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 31 grudnia 2009 r. w sprawie ustalenia planu finansowego zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na 2009 rok (po zmianach).
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie Prezydenta
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2009-582

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Ewelina Dudek - Różalska
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2010-01-22
Na stronie biuletynu od:   2010-01-22   do   2013-01-20
Data zarządzenia:   2009-12-31


6.Zarządzenie Nr 581/2009 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 31 grudnia 2009 r. w sprawie ustalenia układu wykonawczego budżetu Kalisza – Miasta na prawach powiatu na 2009 rok (po zmianach).
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie Prezydenta
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2009-581

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Ewelina Dudek - Różalska
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2010-01-22
Na stronie biuletynu od:   2010-01-22   do   2013-01-20
Data zarządzenia:   2009-12-31


7.Zarządzenie Nr 580/2009. Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 30 grudnia 2009r. w sprawie przekazania pozostałych środków trwałych Miejskiemu Zarządowi Obiektów Służby Zdrowia w Kaliszu w celu sprawowania nadzoru nad dalszą eksploatacją tego majątku.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie Prezydenta
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2009-580

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Kamil Gmur
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2010-01-22
Na stronie biuletynu od:   2010-01-22   do   2013-01-20
Data zarządzenia:   2009-12-30


8.Zarządzenie Nr 579/2009 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie ustalenia wielkości dotacji dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych w celu realizacji zadań publicznych.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie Prezydenta
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2009-579

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Szukalska
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2010-04-20
Na stronie biuletynu od:   2010-04-20   do   2013-04-20
Data zarządzenia:   2009-12-30


9.Zarządzenie Nr 578/2009 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie przekwalifikowania lokali mieszkalnych na lokale socjalne.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie Prezydenta
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2009-578

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2010-01-19
Na stronie biuletynu od:   2010-01-19   do   2013-01-19
Data zarządzenia:   2009-12-30


10.Zarządzenie Nr 577/ 2009 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 30 grudnia 2009r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla członków Komisji Mieszkaniowej w 2010 roku.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie Prezydenta
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2009-577

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Szukalska
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2010-04-20
Na stronie biuletynu od:   2010-04-20   do   2013-04-20
Data zarządzenia:   2009-12-30


11.Zarządzenie Nr 575/2009 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 30 grudnia 2009r. w sprawie przeznaczenia do oddania w trybie bezprzetargowym w użytkowanie wieczyste nieruchomości stanowiących własność Miasta Kalisza.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie Prezydenta
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2009-575

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Kamil Gmur
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2010-03-26
Na stronie biuletynu od:   2010-03-26   do   2013-03-26
Data zarządzenia:   2009-12-30


12.Zarządzenie Nr 574/2009 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 30 grudnia 2009r. w sprawie zawarcia umowy zamiany nieruchomości położonych w Kaliszu przy ulicach: Polnej 15 i Konopnickiej.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie Prezydenta
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2009-574

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Kamil Gmur
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2010-03-26
Na stronie biuletynu od:   2010-03-26   do   2013-03-26
Data zarządzenia:   2009-12-30


13.Zarządzenie Nr 573/2009 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 30 grudnia 2009r. w sprawie sprzedaży w trybie bezprzetargowym nieruchomości.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie Prezydenta
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2009-573

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Kamil Gmur
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2010-03-26
Na stronie biuletynu od:   2010-03-26   do   2013-03-26
Data zarządzenia:   2009-12-30


14.Zarządzenie Nr 572/2009 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 30 grudnia 2009 zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia Instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwum zakładowego oraz zasad i trybu postępowania z dokumentacją w Urzędzie Miejskim w Kaliszu.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie Prezydenta
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2009-572

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Kamil Gmur
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2010-01-29
Na stronie biuletynu od:   2010-01-29   do   2013-01-29
Data zarządzenia:   2009-12-30


15.Zarządzenie Nr 571/2009 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 30 grudnia 2009r. w sprawie powierzenia prowadzenia spraw.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie Prezydenta
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2009-571

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Kamil Gmur
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2010-01-13
Na stronie biuletynu od:   2010-01-13   do   2013-01-13
Data zarządzenia:   2009-12-30


16.Zarządzenie Nr 569/2009 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 30 grudnia 2009r. zmieniające zarządzenie w sprawie Polityki Rachunkowości Urzędu Miejskiego w Kaliszu
 Otwórz Zarządzenie Prezydenta
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2009-569

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Tomasz Sztandera
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2010-07-23
Na stronie biuletynu od:   2010-07-23   do   2013-07-23
Data zarządzenia:   2009-12-30


17.Zarządzenie Nr 568/2009 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu Kalisza - Miasta na prawach powiatu na 2009 rok.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie Prezydenta
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2009-568

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Kamil Gmur
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2010-01-22
Na stronie biuletynu od:   2010-01-22   do   2013-01-20
Data zarządzenia:   2009-12-30


18.Zarządzenie Nr 567/2009 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 30 grudnia 2009 roku w sprawie zmian w budżecie Kalisza – Miasta na prawach powiatu na 2009 rok.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie Prezydenta
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2009-567

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Kamil Gmur
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2010-01-22
Na stronie biuletynu od:   2010-01-22   do   2013-01-20
Data zarządzenia:   2009-12-30


19.Zarządzenie Nr 566/2009 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 30 grudnia 2009r. w sprawie ustalenia wielkości dotacji dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych w celu realizacji zadania publicznego w zakresie Aktywizacji psychicznej i fizycznej oraz edukacji zdrowotnej osób w podeszłym wieku
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie Prezydenta
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2009-566

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Szukalska
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2010-04-20
Na stronie biuletynu od:   2010-04-20   do   2013-04-20
Data zarządzenia:   2009-12-30


20.Zarządzenie Nr 564/2009 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 29 grudnia 2009 r. w sprawie nieodpłatnego przekazania doposażenia dla organizacji i stowarzyszeń współpracujących z Miastem Kalisz w zakresie realizacji zadań z zakresu rozwiązywania problemów alkoholowych, społecznych i ochrony zdrowia.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie Prezydenta
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2009-564

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Szukalska
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2010-04-20
Na stronie biuletynu od:   2010-04-20   do   2013-04-20
Data zarządzenia:   2009-12-29


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10   Nastepna >>
>> Archiwum zarządzeń

od 25.09.2003r. strona http://www.bip.kalisz.pl była już odwiedzana: 6 974 032 razy, aktualnie na stronie przebywa: 27 osób.

Data ostatniej aktualizacji:  Czwartek, 25 lipca 2024 o godz. 12:27   kontakt: agoral@um.kalisz.pl