Rozmiar tekstu:AAA     Kolor tekstu:     Kolor tła:      Język:
 Wyszukuj po słowie:   

 ARCHIWUM - Zarządzenia Prezydenta Miasta Archiwum z roku:
2007
Liczba: 3
2008
Liczba: 335
2009
Liczba: 453
2010
Liczba: 470
2011
Liczba: 571
2012
Liczba: 551
2013
Liczba: 571
2014
Liczba: 593
2015
Liczba: 629
2016
Liczba: 720
2017
Liczba: 778
2018
Liczba: 794
2019
Liczba: 717
2020
Liczba: 358


Przeglądanie zbioru Zarządzeń Prezydenta Miasta Kalisza

W celu wyświetlenia listy Zarządzeń Prezydenta Miasta Kalisza należy wpisać dowolne parametry wg których zarządzenia zostaną wyszukane. Kryteria wyszukiwania można ze sobą łączyć. Jeżeli znany jest nr zarządzenia należy je podać (np. nr zarządzenia: 474   rok: 2011). W polu słowo kluczowe należy wpisać ciąg znaków który będzie szukany w tytułach zarządzeń, np. po wpisaniu ciągu budż wyszukiwarka wyświetli wszystkie zarządzenia zawierające w tytule słowa budżet, budżetu, budżetowy, ... . Format wprowadzania daty uchwalenia zarządzenia RRRR-MM-DD.

Domyślnie wyświetlane są Zarządzenia Prezydenta Miasta Kalisza z bieżącego roku.

Filtruj:

Rok: Nr zarządzenia:
Data zarządzenia od: do:
Słowo kluczowe:    


Opcje sortowania:

Sortuj według numeru Zarządzenia:   RosnącoMalejącoStrona: 1 z 40
Liczba pozycji: 794


1.ZARZĄDZENIE Nr 849/2018 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 31 grudnia 2019 r. w sprawie nieodpłatnego przekazania na własność pozostałych środków trwałych jednostkom ochrony przeciwpożarowej z terenu miasta Kalisza oraz Ośrodkowi Sportu, Rehabilitacji i Rekreacji w Kaliszu.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2018-849
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2018-849

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2019-01-30
Na stronie biuletynu od:   2019-01-30   do   2022-01-30
Data zarządzenia:   2018-12-31


2.Zarządzenie Nr 848/2018 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 31 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia planu dochodów na 2018 rok związanych z realizacją zadań zleconych (po zmianach).
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2018-848
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2018-848

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Mateusz Ignaszak
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2019-01-14
Na stronie biuletynu od:   2019-01-14   do   2022-01-14
Data zarządzenia:   2018-12-31


3.Zarządzenie Nr 846/2018 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 31 grudnia 2018 r. w sprawie nieodpłatnego przekazania gier i zabawek dla Zespołu Szkolno - Przedszkolnego nr 4 w Kaliszu
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2018-846
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2018-846

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Mateusz Ignaszak
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2019-01-16
Na stronie biuletynu od:   2019-01-17   do   2022-01-17
Data zarządzenia:   2018-12-31


4.Zarządzenie Nr 845/2018 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 31 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia planu finansowego na 2018 rok dla jednostki budżetowej Urząd Miasta Kalisza (po zmianach).
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2018-845
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2018-845

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Mateusz Ignaszak
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2019-01-14
Na stronie biuletynu od:   2019-01-14   do   2022-01-14
Data zarządzenia:   2018-12-31


5.Zarządzenie Nr 844/2018 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 31 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia planu finansowego zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej na 2018 rok (po zmianach)
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2018-844
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2018-844

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Mateusz Ignaszak
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2019-01-14
Na stronie biuletynu od:   2019-01-14   do   2022-01-14
Data zarządzenia:   2018-12-31


6.Zarządzenie Nr 843/2018 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 31 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia planu finansowego zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na 2018 rok (po zmianach).
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2018-843
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2018-843

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Mateusz Ignaszak
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2019-01-14
Na stronie biuletynu od:   2019-01-14   do   2022-01-14
Data zarządzenia:   2018-12-31


7.Zarządzenie Nr 842/2018 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 31 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami na 2018 rok (po zmianach).
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2018-842
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2018-842

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Mateusz Ignaszak
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2019-01-14
Na stronie biuletynu od:   2019-01-14   do   2022-01-14
Data zarządzenia:   2018-12-31


8.Zarządzenie Nr 841/2018 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 31 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia planu finansowego budżetu na 2018 rok (po zmianach).
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2018-841
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2018-841

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Mateusz Ignaszak
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2019-01-14
Na stronie biuletynu od:   2019-01-14   do   2022-01-14
Data zarządzenia:   2018-12-31


9.Zarządzenie Nr 840/2018 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 31 grudnia 2018 r. w sprawie zmian w planie finansowym budżetu na 2018 rok.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2018-840
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2018-840

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Mateusz Ignaszak
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2019-01-14
Na stronie biuletynu od:   2019-01-14   do   2022-01-14
Data zarządzenia:   2018-12-31


10.Zarządzenie Nr 839/2018 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 31 grudnia 2018 r. w sprawie użyczenia Kaliskiemu Towarzystwu Wioślarskiemu w Kaliszu środków trwałych.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2018-839
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2018-839

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Mateusz Ignaszak
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2019-01-03
Na stronie biuletynu od:   2019-01-03   do   2022-01-03
Data zarządzenia:   2018-12-31


11.Zarządzenie Nr 838/2018 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 31 grudnia 2018 r. zmieniające zarządzenie w sprawie przyznania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów zmiany systemu ogrzewania z węglowego na ekologiczne (elektryczne, gazowe, olejowe, z miejskiego systemu ciepłowniczego lub pompa ciepła).
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2018-838
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2018-838

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Mateusz Ignaszak
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2019-01-02
Na stronie biuletynu od:   2019-01-02   do   2022-01-02
Data zarządzenia:   2018-12-31


12.Zarządzenie Nr 837/2018 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Kalisza na lata 2018-2036
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2018-837
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2018-837

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Mateusz Ignaszak
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2019-01-02
Na stronie biuletynu od:   2019-01-02   do   2022-01-02
Data zarządzenia:   2018-12-28


13.Zarządzenie Nr 836/2018 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie zmian w planie finansowym budżetu na 2018 rok.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2018-836
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2018-836

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Mateusz Ignaszak
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2019-01-02
Na stronie biuletynu od:   2019-01-02   do   2022-01-02
Data zarządzenia:   2018-12-28


14.Zarządzenie Nr 835/2018 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 28 grudnia 2018r. w sprawie przyjęcia od Straży Miejskiej Kalisza nakładów zwiększających wartość środka trwałego na ewidencję Miasta Kalisza.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2018-835
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2018-835

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Mateusz Ignaszak
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2019-01-03
Na stronie biuletynu od:   2019-01-03   do   2022-01-03
Data zarządzenia:   2018-12-28


15.Zarządzenie Nr 834/2018. Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie powołania Komisji ds. przeprowadzenia naboru
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2018-834
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2018-834

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Mateusz Ignaszak
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2019-01-14
Na stronie biuletynu od:   2019-01-14   do   2022-01-14
Data zarządzenia:   2018-12-27


16.Zarządzenie Nr 833/2018 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie powołania Komisji ds. przeprowadzenia naboru
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2018-833
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2018-833

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Mateusz Ignaszak
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2019-01-14
Na stronie biuletynu od:   2019-01-14   do   2022-01-14
Data zarządzenia:   2018-12-27


17.Zarządzenie Nr 831/2018 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 27 grudnia 2018r. w sprawie wyboru ofert i ustalenia wysokości dotacji na realizację w 2019 r. zadania w zakresie organizacji i zapewnienia opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 z terenu Miasta Kalisza sprawowanej w formie żłobka
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2018-831
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2018-831

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Mateusz Ignaszak
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2019-01-02
Na stronie biuletynu od:   2019-01-02   do   2022-01-02
Data zarządzenia:   2018-12-27


18.Zarządzenie Nr 830/2018 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 22 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2018-830
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2018-830

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Mateusz Ignaszak
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2019-01-02
Na stronie biuletynu od:   2019-01-02   do   2022-01-02
Data zarządzenia:   2018-12-22


19.Zarządzenie Nr 829/2018 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 22 grudnia 2018 roku w sprawie powołania Kaliskiej Rady Pamięci Narodowej
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2018-829
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2018-829

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Mateusz Ignaszak
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2019-01-17
Na stronie biuletynu od:   2019-01-17   do   2022-01-17
Data zarządzenia:   2018-12-22


20.Zarządzenie Nr 828/2018 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 22 grudnia 2018r. w sprawie oddania w użyczenie na rzecz Ośrodka Sportu, Rehabilitacji i Rekreacji w Kaliszu nieruchomości zabudowanej, położonej w Kaliszu przy Wale Matejki 2-4.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2018-828
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2018-828

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Wydział Organizacyjny - Mateusz Ignaszak
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Matecki Maciej   data wprowadzenia:   2018-12-27
Na stronie biuletynu od:   2018-12-27   do   2021-12-27
Data zarządzenia:   2018-12-22


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10   Nastepna >>
>> Archiwum zarządzeń

od 25.09.2003r. strona http://www.bip.kalisz.pl była już odwiedzana: 4 211 757 razy, aktualnie na stronie przebywa: 0 osób.

Data ostatniej aktualizacji:  Wtorek, 14 lipiec 2020 o godz. 21:44   kontakt: agoral@um.kalisz.pl