Rozmiar tekstu:AAA     Kolor tekstu:     Kolor tła:      Język:
 Wyszukuj po słowie:   

 Powrót do strony głównej Powrót do poziomu wyżej ARCHIWUM - Zarządzenia Prezydenta Miasta Archiwum z roku:

Liczba: 0
2007
Liczba: 3
2008
Liczba: 335
2009
Liczba: 453
2010
Liczba: 470
2011
Liczba: 571
2012
Liczba: 551
2013
Liczba: 571
2014
Liczba: 593
2015
Liczba: 629
2016
Liczba: 720
2017
Liczba: 778
2018
Liczba: 794
2019
Liczba: 717
2020
Liczba: 746
2021
Liczba: 779
2022
Liczba: 796
2023
Liczba: 778
2024
Liczba: 432


Przeglądanie zbioru Zarządzeń Prezydenta Miasta Kalisza

W celu wyświetlenia listy Zarządzeń Prezydenta Miasta Kalisza należy wpisać dowolne parametry wg których zarządzenia zostaną wyszukane. Kryteria wyszukiwania można ze sobą łączyć. Jeżeli znany jest nr zarządzenia należy je podać (np. nr zarządzenia: 474   rok: 2011). W polu słowo kluczowe należy wpisać ciąg znaków który będzie szukany w tytułach zarządzeń, np. po wpisaniu ciągu budż wyszukiwarka wyświetli wszystkie zarządzenia zawierające w tytule słowa budżet, budżetu, budżetowy, ... . Format wprowadzania daty uchwalenia zarządzenia RRRR-MM-DD.

Domyślnie wyświetlane są Zarządzenia Prezydenta Miasta Kalisza z bieżącego roku.

Filtruj:

Rok: Nr zarządzenia:
Data zarządzenia od: do:
Słowo kluczowe:    


Opcje sortowania:

Sortuj według numeru Zarządzenia:   RosnącoMalejącoStrona: 1 z 39
Liczba pozycji: 778


1.Zarządzenie Nr 834/2017 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie ustalenia planu dochodów na 2017 rok związanych z realizacją zadań zleconych (po zmianach).
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2017-834
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2017-834

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Marcin Pługowski
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2018-01-11
Na stronie biuletynu od:   2018-01-11   do   2021-01-11
Data zarządzenia:   2017-12-29


2.Zarządzenie Nr 833/2017 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie ustalenia planu finansowego zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na 2017 rok (po zmianach).
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2017-833
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2017-833

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Marcin Pługowski
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2018-01-11
Na stronie biuletynu od:   2018-01-11   do   2021-01-11
Data zarządzenia:   2017-12-29


3.Zarządzenie Nr 832/2017 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie ustalenia planu finansowego zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej na 2017 rok (po zmianach).
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2017-832
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2017-832

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Marcin Pługowski
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2018-01-11
Na stronie biuletynu od:   2018-01-11   do   2021-01-11
Data zarządzenia:   2017-12-29


4.Zarządzenie Nr 831/2017 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie ustalenia planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami na 2017 rok (po zmianach).
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2017-831
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2017-831

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Marcin Pługowski
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2018-01-11
Na stronie biuletynu od:   2018-01-11   do   2021-01-11
Data zarządzenia:   2017-12-29


5.Zarządzenie Nr 830/2017 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie ustalenia planu finansowego na 2017 rok dla jednostki budżetowej Urząd Miejski w Kaliszu (po zmianach).
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2017-830
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2017-830

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Marcin Pługowski
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2018-01-11
Na stronie biuletynu od:   2018-01-11   do   2021-01-11
Data zarządzenia:   2017-12-29


6.Zarządzenie Nr 829/2017 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie ustalenia planu finansowego budżetu na 2017 rok (po zmianach).
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2017-829
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2017-829

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Marcin Pługowski
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2018-01-11
Na stronie biuletynu od:   2018-01-11   do   2021-01-11
Data zarządzenia:   2017-12-29


7.Zarządzenie Nr 828/2017 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 29 grudnia 2017 r. zmieniające zarządzenie w sprawie koordynowania usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu na obszarze miasta Kalisza oraz w sprawie narad koordynacyjnych
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2017-828
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2017-828

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Marcin Pługowski
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2018-01-04
Na stronie biuletynu od:   2018-01-04   do   2021-01-04
Data zarządzenia:   2017-01-29


8.Zarządzenie Nr 827/2017 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do oceny ofert - wniosków oraz wytypowania klubów sportowych do przyznania dotacji z budżetu miasta Kalisza na realizację w 2018 roku zadań z zakresu rozwoju sportu.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2017-827
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2017-827

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Galewska
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2018-01-03
Na stronie biuletynu od:   2018-01-03   do   2021-01-03
Data zarządzenia:   2017-12-29


9.Zarządzenie Nr 826/2017 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 29 grudnia 2017r. zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia Regulaminu udzielania zamówień publicznych w Urzędzie Miejskim w Kaliszu
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2017-826
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2017-826

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Galewska
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2018-01-03
Na stronie biuletynu od:   2018-01-03   do   2021-01-03
Data zarządzenia:   2017-12-29


10.Zarządzenie Nr 825/2017 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 29 grudnia 2017r. zmieniające zarządzenie w sprawie Ogólnych zasad rachunkowości Urzędu Miejskiego w Kaliszu
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2017-825
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2017-825

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Galewska
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2018-01-03
Na stronie biuletynu od:   2018-01-03   do   2021-01-03
Data zarządzenia:   2017-12-29


11.Zarzadzenie Nr 824/2017 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie powołania Dyrektora Osrodka Kultury Plastycznej „Wieża Ciśnień” w Kaliszu
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2017-824
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2017-824

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Galewska
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2018-01-03
Na stronie biuletynu od:   2018-01-03   do   2021-01-03
Data zarządzenia:   2017-12-29


12.Zarządzenie Nr 823/2017 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 29 grudnia 2017r. w sprawie zaciągnięcia zobowiązań na wydatki bieżące.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2017-823
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2017-823

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Galewska
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2018-01-19
Na stronie biuletynu od:   2018-01-19   do   2021-01-19
Data zarządzenia:   2017-12-29


13.Zarządzenie Nr 822/2017 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie wyboru ofert i ustalenia wysokości dotacji dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych w celu realizacji w 2018 roku zadania publicznego dotyczącego działań w zakresie rehabilitacji osób niepełnosprawnych oraz realizacji w latach 2018-2020 zadań publicznych w zakresie: aktywizacji psychicznej i fizycznej oraz edukacji zdrowotnej osób w wieku emerytalnym; promocji honorowego krwiodawstwa w społeczności lokalnej
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2017-822
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2017-822

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Galewska
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2018-01-19
Na stronie biuletynu od:   2018-01-19   do   2021-01-19
Data zarządzenia:   2017-12-29


14.Zarządzenie Nr 821/2017 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 29 grudnia 2017r. w sprawie wyboru ofert i ustalenia wysokości dotacji na realizację w 2018 r. zadania w zakresie organizacji i zapewnienia opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 z terenu Miasta Kalisza sprawowanej w formie żłobka
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2017-821
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2017-821

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Galewska
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2018-01-19
Na stronie biuletynu od:   2018-01-19   do   2021-01-19
Data zarządzenia:   2017-12-29


15.Zarządzenie Nr 820/2017 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie zmian w planie finansowym budżetu na 2017 rok.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2017-820
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2017-820

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Marcin Pługowski
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Matecki Maciej   data wprowadzenia:   2018-01-10
Na stronie biuletynu od:   2018-01-10   do   2021-01-10
Data zarządzenia:   2017-12-29


16.Zarządzenie Nr 819/2017 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie zmian w planie finansowym budżetu na 2017 rok.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2017-819
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2017-819

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Galewska
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2018-01-03
Na stronie biuletynu od:   2018-01-03   do   2021-01-03
Data zarządzenia:   2017-12-28


17.Zarządzenie Nr 818/2017 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017 rok.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2017-818
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2017-818

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Galewska
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2018-01-03
Na stronie biuletynu od:   2018-01-03   do   2021-01-03
Data zarządzenia:   2017-12-28


18.Zarządzenie Nr 817/2017 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie rozstrzygnięcia konkursu ofert oraz ustalenia wysokości dotacji dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych w celu realizacji zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej pod nazwa: zapewnienie gorącego posiłku w ramach zbiorowego żywienia dla osób tego potrzebujących, pomoc żywnościowa dla osób i rodzin tego potrzebujących, pomoc rzeczowa dla najuboższych mieszkańców oraz zapewnienie usług opiekuńczych dla osób wymagających pomocy ze strony innych osób na terenie miasta Kalisza.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2017-817
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2017-817

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Galewska
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2018-01-03
Na stronie biuletynu od:   2018-01-03   do   2021-01-03
Data zarządzenia:   2017-12-28


19.Zarządzenie Nr 816/2017 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie zaciągnięcia zobowiązań na wydatki bieżące.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2017-816
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2017-816

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Galewska
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2018-01-03
Na stronie biuletynu od:   2018-01-03   do   2020-12-29
Data zarządzenia:   2017-12-28


20.Zarządzenie Nr 815/2017 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 28 grudnia 2017r. w sprawie wyboru ofert i ustalenia wysokości dotacji dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych w celu realizacji zadań publicznych w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w 2018 roku i w latach 2018 – 2020.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2017-815
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2017-815

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Galewska
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Matecki Maciej   data wprowadzenia:   2017-12-29
Na stronie biuletynu od:   2017-12-29   do   2020-12-29
Data zarządzenia:   2017-12-28


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10   Nastepna >>
>> Archiwum zarządzeń

od 25.09.2003r. strona http://www.bip.kalisz.pl była już odwiedzana: 6 974 054 razy, aktualnie na stronie przebywa: 22 osób.

Data ostatniej aktualizacji:  Czwartek, 25 lipca 2024 o godz. 12:51   kontakt: agoral@um.kalisz.pl