Rozmiar tekstu:AAA     Kolor tekstu:     Kolor tła:      Język:
 Wyszukuj po słowie:   

 Powrót do strony głównej Powrót do poziomu wyżej ARCHIWUM - Zarządzenia Prezydenta Miasta 



Archiwum z roku:

Liczba: 0
2007
Liczba: 3
2008
Liczba: 335
2009
Liczba: 453
2010
Liczba: 470
2011
Liczba: 571
2012
Liczba: 551
2013
Liczba: 571
2014
Liczba: 593
2015
Liczba: 629
2016
Liczba: 720
2017
Liczba: 778
2018
Liczba: 794
2019
Liczba: 717
2020
Liczba: 746
2021
Liczba: 779
2022
Liczba: 796
2023
Liczba: 778
2024
Liczba: 432


Przeglądanie zbioru Zarządzeń Prezydenta Miasta Kalisza

W celu wyświetlenia listy Zarządzeń Prezydenta Miasta Kalisza należy wpisać dowolne parametry wg których zarządzenia zostaną wyszukane. Kryteria wyszukiwania można ze sobą łączyć. Jeżeli znany jest nr zarządzenia należy je podać (np. nr zarządzenia: 474   rok: 2011). W polu słowo kluczowe należy wpisać ciąg znaków który będzie szukany w tytułach zarządzeń, np. po wpisaniu ciągu budż wyszukiwarka wyświetli wszystkie zarządzenia zawierające w tytule słowa budżet, budżetu, budżetowy, ... . Format wprowadzania daty uchwalenia zarządzenia RRRR-MM-DD.

Domyślnie wyświetlane są Zarządzenia Prezydenta Miasta Kalisza z bieżącego roku.





Filtruj:

Rok: Nr zarządzenia:
Data zarządzenia od: do:
Słowo kluczowe:    


Opcje sortowania:

Sortuj według numeru Zarządzenia:   RosnącoMalejąco



Strona: 1 z 22
Liczba pozycji: 432


1.Zarządzenie Nr 447/2024 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 23 lipca 2024 r. w sprawie powołania komisji przetargowej
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2024-447
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2024-447

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Wydział Organizacyjny - Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Witold Michalak   data wprowadzenia:   2024-07-25
Na stronie biuletynu od:   2024-07-25   do   2027-07-25
Data zarządzenia:   2024-07-23


2. Zarządzenie Nr 446/2024 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 23 lipca 2024 r. w sprawie przekazania Miejskiemu Zarządowi Budynków Mieszkalnych w Kaliszu środka trwałego.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2024-446
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2024-446

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Wydział Organizacyjny - Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Witold Michalak   data wprowadzenia:   2024-07-25
Na stronie biuletynu od:   2024-07-25   do   2027-07-25
Data zarządzenia:   2024-07-23


3.Zarządzenie Nr 445/2024 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 23 lipca 2024 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej i ustalenia Regulaminu przetargu ustnego nieograniczonego w sprawie sprzedaży prawa własności lokalu mieszkalnego, położonego w Kaliszu przy ul. Kazimierza Pułaskiego 14/2, wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2024-445
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2024-445

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Wydział Organizacyjny - Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Witold Michalak   data wprowadzenia:   2024-07-25
Na stronie biuletynu od:   2024-07-25   do   2027-07-25
Data zarządzenia:   2024-07-23


4. Zarządzenie Nr 444/2024 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 19 lipca 2024 r. w sprawie przyznania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów wykonania przyłączy nieruchomości do miejskiej sieci sanitarnej z równoczesną likwidacją szamba.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2024-444
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2024-444

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Wydział Organizacyjny - Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Witold Michalak   data wprowadzenia:   2024-07-25
Na stronie biuletynu od:   2024-07-25   do   2027-07-25
Data zarządzenia:   2024-07-19


5.Zarządzenie Nr 443/2024 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 19 lipca 2024 r. w sprawie niewykonania prawa pierwokupu w stosunku do samodzielnego lokalu mieszkalnego.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2024-443
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2024-443

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Wydział Organizacyjny - Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Witold Michalak   data wprowadzenia:   2024-07-25
Na stronie biuletynu od:   2024-07-25   do   2027-07-25
Data zarządzenia:   2024-07-19


6.Zarządzenie Nr 442/2024 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 18 lipca 2024 r. w sprawie ustalenia minimalnych stawek czynszu wynajmu i dzierżawy określonych nieruchomości lub ich części, stanowiących własność Miasta Kalisza, a będących w gospodarowaniu jednostek oświatowych, których organem prowadzącym jest Miasto Kalisz
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2024-442
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2024-442

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Wydział Organizacyjny - Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Witold Michalak   data wprowadzenia:   2024-07-25
Na stronie biuletynu od:   2024-07-25   do   2027-07-25
Data zarządzenia:   2024-07-18


7.ZARZĄDZENIE Nr 441/2024 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 18 lipca 2024 r. w sprawie ustalenia miejsca i godzin zebrań wyborczych w jednostkach pomocniczych Miasta Kalisza.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2024-441
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2024-441

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Wydział Organizacyjny - Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Witold Michalak   data wprowadzenia:   2024-07-25
Na stronie biuletynu od:   2024-07-25   do   2027-07-25
Data zarządzenia:   2024-07-18


8.Zarządzenie Nr 440/2024 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 18 lipca 2024 r. w sprawie niewykonania prawa pierwokupu w stosunku do udziału w prawie własności nieruchomości gruntowej zabudowanej.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2024-440
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2024-440

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Wydział Organizacyjny - Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Witold Michalak   data wprowadzenia:   2024-07-25
Na stronie biuletynu od:   2024-07-25   do   2027-07-25
Data zarządzenia:   2024-07-18


9.Zarządzenie Nr 439/2024 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 18 lipca 2024 r. w sprawie przeznaczenia nieruchomości położonej w Kaliszu przy ulicy Szczypiornickiej 46 do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2024-439
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2024-439

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Wydział Organizacyjny - Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Witold Michalak   data wprowadzenia:   2024-07-25
Na stronie biuletynu od:   2024-07-25   do   2027-07-25
Data zarządzenia:   2024-07-18


10.Zarządzenie Nr 438/2024 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 17 lipca 2024 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania komisji przetargowej.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2024-438
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2024-438

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Wydział Organizacyjny - Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Witold Michalak   data wprowadzenia:   2024-07-25
Na stronie biuletynu od:   2024-07-25   do   2027-07-25
Data zarządzenia:   2024-07-17


11.Zarządzenie Nr 437/2024 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 17 lipca 2024 r. w sprawie niewykonania prawa pierwokupu w stosunku do pięciu praw użytkowania wieczystego wraz z prawami własności budynków, nieruchomości gruntowej zabudowanej oraz udziału w prawie własności nieruchomości gruntowej zabudowanej.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2024-437
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2024-437

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Wydział Organizacyjny - Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Witold Michalak   data wprowadzenia:   2024-07-25
Na stronie biuletynu od:   2024-07-25   do   2027-07-25
Data zarządzenia:   2024-07-17


12.Zarządzenie Nr 436/2024 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 15 lipca 2024 r. w sprawie wyrażenia zgody na wynajem pomieszczeń numer 1, 2, 3, 4 i 5 w budynku przy ul. Łódzkiej 19-29, 62-800 Kalisz, zarządzanym przez Ośrodek Sportu, Rehabilitacji i Rekreacji w Kaliszu
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2024-436
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2024-436

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Wydział Organizacyjny - Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Witold Michalak   data wprowadzenia:   2024-07-17
Na stronie biuletynu od:   2024-07-17   do   2027-07-17
Data zarządzenia:   2024-07-15


13. Zarządzenie Nr 435/2024 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 15 lipca 2024 r. w sprawie przyznania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów wykonania przyłączy nieruchomości do miejskiej sieci sanitarnej z równoczesną likwidacją szamba.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2024-435
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2024-435

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Wydział Organizacyjny - Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Witold Michalak   data wprowadzenia:   2024-07-16
Na stronie biuletynu od:   2024-07-16   do   2027-07-16
Data zarządzenia:   2024-07-15


14.Zarządzenie Nr 434/2024 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 15 lipca 2024 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu dowozu niepełnosprawnych dzieci i młodzieży do przedszkoli, szkół i ośrodków umożliwiających realizację obowiązku szkolnego lub nauki organizowanego przez Miasto Kalisz
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2024-434
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2024-434

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Wydział Organizacyjny - Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Witold Michalak   data wprowadzenia:   2024-07-25
Na stronie biuletynu od:   2024-07-25   do   2027-07-25
Data zarządzenia:   2024-07-15


15.Zarządzenie Nr 432/2024 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 15 lipca 2024 r. w sprawie przyznania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów zmiany systemu ogrzewania z węglowego na ekologiczne (elektryczne, gazowe, olejowe, z miejskiego systemu ciepłowniczego lub pompa ciepła).
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2024-432
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2024-432

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Wydział Organizacyjny - Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Witold Michalak   data wprowadzenia:   2024-07-16
Na stronie biuletynu od:   2024-07-16   do   2027-07-16
Data zarządzenia:   2024-07-15


16.Zarządzenie Nr 430/2024 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 15 lipca 2024 r. w sprawie powołania Komisji ds. przeprowadzenia naboru
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2024-430
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2024-430

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Wydział Organizacyjny - Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Witold Michalak   data wprowadzenia:   2024-07-17
Na stronie biuletynu od:   2024-07-17   do   2027-07-17
Data zarządzenia:   2024-07-15


17. Zarządzenie Nr 429/2024 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 15 lipca 2024 r. w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne udostępnienie obiektu sportowego Ośrodka Sportu, Rehabilitacji i Rekreacji w Kaliszu przy ul. Łódzkiej 19-29.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2024-429
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2024-429

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Wydział Organizacyjny - Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Witold Michalak   data wprowadzenia:   2024-07-16
Na stronie biuletynu od:   2024-07-16   do   2027-07-16
Data zarządzenia:   2024-07-15


18.Zarządzenie Nr 428/2024 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 12 lipca 2024 r. w sprawie niewykonania prawa pierwokupu w stosunku do 2 samodzielnych lokali mieszkalnych.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2024-428
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2024-428

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Wydział Organizacyjny - Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Witold Michalak   data wprowadzenia:   2024-07-15
Na stronie biuletynu od:   2024-07-15   do   2027-07-15
Data zarządzenia:   2024-07-12


19.Zarządzenie Nr 427/2024 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 12 lipca 2024 r. w sprawie niewykonania prawa pierwokupu w stosunku do 2 samodzielnych lokali mieszkalnych oraz nieruchomości gruntowej zabudowanej garażem.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2024-427
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2024-427

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Wydział Organizacyjny - Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Witold Michalak   data wprowadzenia:   2024-07-15
Na stronie biuletynu od:   2024-07-15   do   2027-07-15
Data zarządzenia:   2024-07-12


20.Zarządzenie Nr 426/2024 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 11 lipca 2024 r. w sprawie niewykonania prawa pierwokupu w stosunku do samodzielnego lokalu mieszkalnego.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2024-426
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2024-426

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Wydział Organizacyjny - Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Witold Michalak   data wprowadzenia:   2024-07-15
Na stronie biuletynu od:   2024-07-15   do   2027-07-15
Data zarządzenia:   2024-07-11


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10   Nastepna >>




>> Archiwum zarządzeń

od 25.09.2003r. strona http://www.bip.kalisz.pl była już odwiedzana: 6 973 870 razy, aktualnie na stronie przebywa: 20 osób.

Data ostatniej aktualizacji:  Czwartek, 25 lipca 2024 o godz. 10:56   kontakt: agoral@um.kalisz.pl