Rozmiar tekstu:AAA     Kolor tekstu:     Kolor tła:      Język:
 Wyszukuj po słowie:   

 Powrót do strony głównej Powrót do poziomu wyżej ARCHIWUM - Zarządzenia Prezydenta Miasta Archiwum z roku:

Liczba: 0
2007
Liczba: 3
2008
Liczba: 335
2009
Liczba: 453
2010
Liczba: 470
2011
Liczba: 571
2012
Liczba: 551
2013
Liczba: 571
2014
Liczba: 593
2015
Liczba: 629
2016
Liczba: 720
2017
Liczba: 778
2018
Liczba: 794
2019
Liczba: 717
2020
Liczba: 746
2021
Liczba: 779
2022
Liczba: 796
2023
Liczba: 778
2024
Liczba: 432


Przeglądanie zbioru Zarządzeń Prezydenta Miasta Kalisza

W celu wyświetlenia listy Zarządzeń Prezydenta Miasta Kalisza należy wpisać dowolne parametry wg których zarządzenia zostaną wyszukane. Kryteria wyszukiwania można ze sobą łączyć. Jeżeli znany jest nr zarządzenia należy je podać (np. nr zarządzenia: 474   rok: 2011). W polu słowo kluczowe należy wpisać ciąg znaków który będzie szukany w tytułach zarządzeń, np. po wpisaniu ciągu budż wyszukiwarka wyświetli wszystkie zarządzenia zawierające w tytule słowa budżet, budżetu, budżetowy, ... . Format wprowadzania daty uchwalenia zarządzenia RRRR-MM-DD.

Domyślnie wyświetlane są Zarządzenia Prezydenta Miasta Kalisza z bieżącego roku.

Filtruj:

Rok: Nr zarządzenia:
Data zarządzenia od: do:
Słowo kluczowe:    


Opcje sortowania:

Sortuj według numeru Zarządzenia:   RosnącoMalejącoStrona: 1 z 39
Liczba pozycji: 778


1.Zarządzenie Nr 831/2023 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 29 grudnia 2023 r. w sprawie niewykonania prawa pierwokupu w stosunku do samodzielnego lokalu mieszkalnego.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2023-831
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2023-831

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2024-01-03
Na stronie biuletynu od:   2023-12-29   do   2026-12-29
Data zarządzenia:   2023-12-29


2.Zarządzenie Nr 830/2023 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 29 grudnia 2023 r. w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne udostępnienie pomieszczeń znajdujących się w Hali Widowiskowo-Sportowej Kalisz Arena w Kaliszu przy ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 22-24 na rzecz Zespołu Szkół Nr 9 w Kaliszu.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2023-830
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2023-830

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2024-01-03
Na stronie biuletynu od:   2023-12-29   do   2026-12-29
Data zarządzenia:   2023-12-29


3.Zarządzenie Nr 829/2023 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 28 grudnia 2023r. w sprawie ustalenia planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami na 2023 rok (po zmianach)
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2023-829
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2023-829

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Wydział Organizacyjny - Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Matecki Maciej   data wprowadzenia:   2024-01-09
Na stronie biuletynu od:   2024-01-09   do   2027-01-09
Data zarządzenia:   2023-12-28


4.Zarządzenie Nr 828/2023 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 28 grudnia 2023r. w sprawie ustalenia planu finansowego zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na 2023 rok (po zmianach)
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2023-828
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2023-828

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Wydział Organizacyjny - Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Matecki Maciej   data wprowadzenia:   2024-01-09
Na stronie biuletynu od:   2024-01-09   do   2027-01-09
Data zarządzenia:   2023-12-28


5.Zarządzenie Nr 827/2023 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 28 grudnia 2023r. w sprawie ustalenia planu finansowego zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej na 2023 rok (po zmianach)
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2023-827
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2023-827

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Wydział Organizacyjny - Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Matecki Maciej   data wprowadzenia:   2024-01-09
Na stronie biuletynu od:   2024-01-09   do   2027-01-09
Data zarządzenia:   2023-12-28


6.Zarządzenie Nr 826/2023 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 28 grudnia 2023r. w sprawie ustalenia planu finansowego na 2023 rok dla jednostki budżetowej Urząd Miasta Kalisza (po zmianach)
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2023-826
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2023-826

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Wydział Organizacyjny - Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Matecki Maciej   data wprowadzenia:   2024-01-09
Na stronie biuletynu od:   2024-01-09   do   2027-01-09
Data zarządzenia:   2023-12-28


7.Zarządzenie Nr 825/2023 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 28 grudnia 2023r. w sprawie ustalenia planu finansowego budżetu na 2023 rok (po zmianach)
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2023-825
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2023-825

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Wydział Organizacyjny - Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Matecki Maciej   data wprowadzenia:   2024-01-09
Na stronie biuletynu od:   2024-01-09   do   2027-01-09
Data zarządzenia:   2023-12-28


8.Zarządzenie Nr 824/2023 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 28 grudnia 2023 r. w sprawie powołania Komisji ds. przeprowadzenia naboru
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2023-824
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2023-824

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2023-12-29
Na stronie biuletynu od:   2023-12-29   do   2026-12-29
Data zarządzenia:   2023-12-28


9.Zarządzenie nr 823/2023 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 28 grudnia 2023r. w sprawie powołania Kapituły Nagrody Prezydenta Miasta Kalisza w Dziedzinie Kultury w sezonie 2023/2024
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2023-823
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2023-823

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Wydział Organizacyjny - Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Matecki Maciej   data wprowadzenia:   2024-01-09
Na stronie biuletynu od:   2024-01-09   do   2027-01-09
Data zarządzenia:   2023-12-28


10.Zarządzenie Nr 822/2023 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 28 grudnia 2023r. w sprawie zmian w planie finansowym budżetu na 2023 rok
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2023-822
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2023-822

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Wydział Organizacyjny - Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Matecki Maciej   data wprowadzenia:   2024-01-09
Na stronie biuletynu od:   2024-01-09   do   2027-01-09
Data zarządzenia:   2023-12-28


11.Zarządzenie Nr 821/2023 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 28 grudnia 2023 w sprawie ustalenia treści ogłoszenia dotyczącego otwartego konkursu ofert na realizację w 2024 roku zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2023-821
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2023-821

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2023-12-28
Na stronie biuletynu od:   2023-12-28   do   2026-12-28
Data zarządzenia:   2023-12-28


12.Zarządzenie Nr 820/2023 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 27 grudnia 2023 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Komisji do oceny wniosków i wyboru najemców
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2023-820
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2023-820

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2024-01-11
Na stronie biuletynu od:   2024-01-11   do   2027-01-11
Data zarządzenia:   2023-12-27


13.Zarządzenie Nr 818/2023 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 27 grudnia 2023 roku w sprawie ustalenia treści ogłoszeń dotyczących otwartych konkursów ofert na realizację w 2024 roku zadań publicznych w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2023-818
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2023-818

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2023-12-29
Na stronie biuletynu od:   2023-12-29   do   2026-12-29
Data zarządzenia:   2023-12-27


14.Zarządzenie Nr 817/2023 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 27 grudnia 2023 r. w sprawie ustalenia treści ogłoszenia dotyczącego otwartego konkursu ofert na realizację w 2024 roku zadania publicznego pn. aktywizacja psychiczna i fizyczna oraz edukacja zdrowotna osób w wieku emerytalnym
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2023-817
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2023-817

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2023-12-29
Na stronie biuletynu od:   2023-12-29   do   2026-12-29
Data zarządzenia:   2023-12-27


15.Zarządzenie Nr 816/2023 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 27 grudnia 2023 r. w sprawie zastosowania czasowej obniżki stawki czynszu dla najemcy lokalu użytkowego usytuowanego przy ul. Śródmiejskiej 39 w Kaliszu.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2023-816
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2023-816

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2023-12-28
Na stronie biuletynu od:   2023-12-28   do   2026-12-28
Data zarządzenia:   2023-12-27


16.Zarządzenie Nr 815/2023 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 27 grudnia 2023 r. w sprawie zastosowania czasowej obniżki stawki czynszu dla najemcy lokalu użytkowego usytuowanego przy ul. Grodzkiej 16 w Kaliszu.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2023-815
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2023-815

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2023-12-28
Na stronie biuletynu od:   2023-12-28   do   2026-12-28
Data zarządzenia:   2023-12-27


17.Zarządzenie Nr 814/2023 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 27 grudnia 2023 r. w sprawie ustalenia treści ogłoszenia dotyczącego otwartego konkursu ofert na realizację w 2024 roku zadania publicznego pn. promocja honorowego krwiodawstwa w społeczności lokalnej
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2023-814
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2023-814

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2023-12-29
Na stronie biuletynu od:   2023-12-29   do   2026-12-29
Data zarządzenia:   2023-12-27


18.Zarządzenie Nr 813/2023 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 27 grudnia 2023 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację w 2024 roku zadania publicznego w zakresie organizacji i zapewnienia opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 z terenu Miasta Kalisza sprawowanej w formie żłobka
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2023-813
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2023-813

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2023-12-29
Na stronie biuletynu od:   2023-12-29   do   2026-12-29
Data zarządzenia:   2023-12-27


19.Zarządzenie Nr 812/2023 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 27 grudnia 2023 r. w sprawie ustalenia treści ogłoszenia dotyczącego otwartego konkursu ofert na realizację w 2024 roku zadania publicznego pn. działania w zakresie rehabilitacji osób niepełnosprawnych
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2023-812
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2023-812

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2023-12-28
Na stronie biuletynu od:   2023-12-28   do   2026-12-28
Data zarządzenia:   2023-12-27


20.Zarządzenie Nr 811/2023 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 21 grudnia 2023 r. w sprawie przekazania na ewidencję księgową Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych w Kaliszu gruntów będących w jego użytkowaniu.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2023-811
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2023-811

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2023-12-29
Na stronie biuletynu od:   2023-12-29   do   2026-12-29
Data zarządzenia:   2023-12-21


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10   Nastepna >>
>> Archiwum zarządzeń

od 25.09.2003r. strona http://www.bip.kalisz.pl była już odwiedzana: 6 973 922 razy, aktualnie na stronie przebywa: 11 osób.

Data ostatniej aktualizacji:  Czwartek, 25 lipca 2024 o godz. 11:15   kontakt: agoral@um.kalisz.pl