Rozmiar tekstu:AAA     Kolor tekstu:     Kolor tła:      Język:
 Wyszukuj po słowie:   

 Powrót do strony głównej Powrót do poziomu wyżej ARCHIWUM - Zarządzenia Prezydenta Miasta Archiwum z roku:

Liczba: 0
2007
Liczba: 3
2008
Liczba: 335
2009
Liczba: 453
2010
Liczba: 470
2011
Liczba: 571
2012
Liczba: 551
2013
Liczba: 571
2014
Liczba: 593
2015
Liczba: 629
2016
Liczba: 720
2017
Liczba: 778
2018
Liczba: 794
2019
Liczba: 717
2020
Liczba: 746
2021
Liczba: 779
2022
Liczba: 796
2023
Liczba: 778
2024
Liczba: 432


Przeglądanie zbioru Zarządzeń Prezydenta Miasta Kalisza

W celu wyświetlenia listy Zarządzeń Prezydenta Miasta Kalisza należy wpisać dowolne parametry wg których zarządzenia zostaną wyszukane. Kryteria wyszukiwania można ze sobą łączyć. Jeżeli znany jest nr zarządzenia należy je podać (np. nr zarządzenia: 474   rok: 2011). W polu słowo kluczowe należy wpisać ciąg znaków który będzie szukany w tytułach zarządzeń, np. po wpisaniu ciągu budż wyszukiwarka wyświetli wszystkie zarządzenia zawierające w tytule słowa budżet, budżetu, budżetowy, ... . Format wprowadzania daty uchwalenia zarządzenia RRRR-MM-DD.

Domyślnie wyświetlane są Zarządzenia Prezydenta Miasta Kalisza z bieżącego roku.

Filtruj:

Rok: Nr zarządzenia:
Data zarządzenia od: do:
Słowo kluczowe:    


Opcje sortowania:

Sortuj według numeru Zarządzenia:   RosnącoMalejącoStrona: 1 z 32
Liczba pozycji: 629


1.Zarządzenie Nr 677/2015 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 31 grudnia 2015 r. w sprawie ustalenia planu finansowego zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na 2015 rok (po zmianach).
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2015-677
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2015-677

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Radosław Sapieja
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2016-01-14
Na stronie biuletynu od:   2016-01-14   do   2019-01-14
Data zarządzenia:   2015-12-31


2.Zarządzenie Nr 676/2015 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 31 grudnia 2015 r. w sprawie ustalenia planu finansowego zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej na 2015 rok (po zmianach).
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2015-676
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2015-676

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Radosław Sapieja
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2016-01-14
Na stronie biuletynu od:   2016-01-14   do   2019-01-14
Data zarządzenia:   2015-12-31


3.Zarządzenie Nr 675/2015 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 31 grudnia 2015 r. w sprawie ustalenia planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami na 2015 rok (po zmianach).
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2015-675
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2015-675

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Radosław Sapieja
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2016-01-14
Na stronie biuletynu od:   2016-01-14   do   2019-01-14
Data zarządzenia:   2015-12-31


4.Zarządzenie Nr 674/2015 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 31 grudnia 2015 r. w sprawie ustalenia planu dochodów na 2015 rok związanych z realizacją zadań zleconych (po zmianach).
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2015-674
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2015-674

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Radosław Sapieja
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2016-01-14
Na stronie biuletynu od:   2016-01-14   do   2019-01-14
Data zarządzenia:   2015-12-31


5.Zarządzenie Nr 673/2015 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 31 grudnia 2015 r. w sprawie ustalenia planu finansowego na 2015 rok dla jednostki budżetowej Urząd Miejski w Kaliszu (po zmianach).
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2015-673
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2015-673

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Radosław Sapieja
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2016-01-14
Na stronie biuletynu od:   2016-01-14   do   2019-01-14
Data zarządzenia:   2015-12-31


6.Zarządzenie Nr 672/2015 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 31 grudnia 2015 r. w sprawie ustalenia planu finansowego budżetu na 2015 rok (po zmianach).
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2015-672
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2015-672

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Radosław Sapieja
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2016-01-14
Na stronie biuletynu od:   2016-01-14   do   2019-01-14
Data zarządzenia:   2015-12-31


7.Zarządzenie Nr 670/2015 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 31 grudnia 2015 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Kalisza na lata 2015-2029.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2015-670
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2015-670

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Radosław Sapieja
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2016-01-07
Na stronie biuletynu od:   2016-01-07   do   2019-01-07
Data zarządzenia:   2015-12-31


8.Zarządzenie Nr 669/2015 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 31 grudnia 2015 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 rok.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2015-669
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2015-669

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Radosław Sapieja
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2016-01-07
Na stronie biuletynu od:   2016-01-07   do   2019-01-07
Data zarządzenia:   2015-12-31


9.Zarządzenie Nr 668/2015 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 31 grudnia 2015 r. zmieniające zarządzenie w sprawie wewnętrznej struktury komórek organizacyjnych Urzędu Miejskiego w Kaliszu
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2015-668
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2015-668

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Radosław Sapieja
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2016-01-07
Na stronie biuletynu od:   2016-01-07   do   2019-01-07
Data zarządzenia:   2015-12-31


10.Zarządzenie Nr 667/2015 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 31 grudnia 2015 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Kaliszu.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2015-667
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2015-667

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Radosław Sapieja
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2016-01-07
Na stronie biuletynu od:   2016-01-07   do   2019-01-07
Data zarządzenia:   2015-12-31


11.Zarządzenie Nr 666/2015 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie zaciągnięcia zobowiązań na wydatki bieżące.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2015-666
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2015-666

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Piotr Cieślak
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2015-12-31
Na stronie biuletynu od:   2015-12-31   do   2018-12-31
Data zarządzenia:   2015-12-30


12.Zarządzenie Nr 665/2015 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie wyboru ofert oraz ustalenia wysokości dotacji dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych w celu realizacji zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej pn. zapewnienie gorącego posiłku w ramach zbiorowego żywienia dla osób tego potrzebujących, pomoc żywnościowa dla osób i rodzin tego potrzebujących, pomoc rzeczowa dla najuboższych mieszkańców oraz zapewnienie usług opiekuńczych dla osób wymagających pomocy ze strony innych osób na terenie miasta Kalisza.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2015-665
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2015-665

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Piotr Cieślak
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2015-12-31
Na stronie biuletynu od:   2015-12-31   do   2018-12-31
Data zarządzenia:   2015-12-30


13.Zarządzenie Nr 664/2015 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 30 grudnia 2015r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia na 2015 rok ostatecznego wykazu osób, zakwalifikowanych do zawarcia umów najmu lokali mieszkalnych i socjalnych.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2015-664
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2015-664

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Piotr Cieślak
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2015-12-31
Na stronie biuletynu od:   2015-12-31   do   2018-12-31
Data zarządzenia:   2015-12-30


14.Zarządzenie Nr 663/2015 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie zaciągnięcia zobowiązań na wydatki bieżące.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2015-663
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2015-663

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Piotr Cieślak
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2015-12-31
Na stronie biuletynu od:   2015-12-31   do   2018-12-31
Data zarządzenia:   2015-12-30


15.Zarządzenie Nr 662/2015 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie wyboru ofert i ustalenia wysokości dotacji na realizację w 2016r. zadania w zakresie organizacji i zapewnienia opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 z terenu Miasta Kalisza sprawowanej w formie żłobka
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2015-662
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2015-662

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Piotr Cieślak
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2015-12-31
Na stronie biuletynu od:   2015-12-31   do   2018-12-31
Data zarządzenia:   2015-12-30


16.Zarządzenie Nr 661/2015 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie zmian w planie finansowym budżetu na 2015 rok.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2015-661
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2015-661

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Piotr Cieślak
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2015-12-31
Na stronie biuletynu od:   2015-12-31   do   2018-12-31
Data zarządzenia:   2015-12-30


17.Zarządzenie Nr 660/2015 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie przekazania Komendzie Miejskiej Policji w Kaliszu środka trwałego.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2015-660
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2015-660

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Piotr Cieślak
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2015-12-31
Na stronie biuletynu od:   2015-12-31   do   2018-12-31
Data zarządzenia:   2015-12-30


18.Zarządzenie Nr 659/2015 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 30 grudnia 2015 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powierzenia prowadzenia spraw.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2015-659
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2015-659

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Piotr Cieślak
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2015-12-31
Na stronie biuletynu od:   2015-12-31   do   2018-12-31
Data zarządzenia:   2015-12-30


19.Zarządzenie Nr 658/2015 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 rok.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2015-658
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2015-658

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Piotr Cieślak
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2015-12-31
Na stronie biuletynu od:   2015-12-31   do   2018-12-31
Data zarządzenia:   2015-12-29


20.Zarządzenie Nr 657/2015 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie zmian w planie finansowym budżetu na 2015 rok.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2015-657
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2015-657

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Piotr Cieślak
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2015-12-31
Na stronie biuletynu od:   2015-12-31   do   2018-12-31
Data zarządzenia:   2015-12-29


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10   Nastepna >>
>> Archiwum zarządzeń

od 25.09.2003r. strona http://www.bip.kalisz.pl była już odwiedzana: 6 973 876 razy, aktualnie na stronie przebywa: 22 osób.

Data ostatniej aktualizacji:  Czwartek, 25 lipca 2024 o godz. 10:58   kontakt: agoral@um.kalisz.pl