Rozmiar tekstu:AAA     Kolor tekstu:     Kolor tła:      Język:
 Wyszukuj po słowie:   

 Powrót do strony głównej Powrót do poziomu wyżej ARCHIWUM - Zarządzenia Prezydenta Miasta Archiwum z roku:

Liczba: 0
2007
Liczba: 3
2008
Liczba: 335
2009
Liczba: 453
2010
Liczba: 470
2011
Liczba: 571
2012
Liczba: 551
2013
Liczba: 571
2014
Liczba: 593
2015
Liczba: 629
2016
Liczba: 720
2017
Liczba: 778
2018
Liczba: 794
2019
Liczba: 717
2020
Liczba: 746
2021
Liczba: 779
2022
Liczba: 796
2023
Liczba: 778
2024
Liczba: 432


Przeglądanie zbioru Zarządzeń Prezydenta Miasta Kalisza

W celu wyświetlenia listy Zarządzeń Prezydenta Miasta Kalisza należy wpisać dowolne parametry wg których zarządzenia zostaną wyszukane. Kryteria wyszukiwania można ze sobą łączyć. Jeżeli znany jest nr zarządzenia należy je podać (np. nr zarządzenia: 474   rok: 2011). W polu słowo kluczowe należy wpisać ciąg znaków który będzie szukany w tytułach zarządzeń, np. po wpisaniu ciągu budż wyszukiwarka wyświetli wszystkie zarządzenia zawierające w tytule słowa budżet, budżetu, budżetowy, ... . Format wprowadzania daty uchwalenia zarządzenia RRRR-MM-DD.

Domyślnie wyświetlane są Zarządzenia Prezydenta Miasta Kalisza z bieżącego roku.

Filtruj:

Rok: Nr zarządzenia:
Data zarządzenia od: do:
Słowo kluczowe:    


Opcje sortowania:

Sortuj według numeru Zarządzenia:   RosnącoMalejącoStrona: 1 z 39
Liczba pozycji: 779


1.Zarządzenie Nr 858/2021 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 31 grudnia 2021 r. w sprawie ustalenia planu finansowego zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na 2021 rok (po zmianach)
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2021-858
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2021-858

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2022-01-12
Na stronie biuletynu od:   2022-01-12   do   2025-01-12
Data zarządzenia:   2021-12-31


2.Zarządzenie Nr 857/2021 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 31 grudnia 2021 r. w sprawie ustalenia planu finansowego zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej na 2021 rok (po zmianach)
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2021-857
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2021-857

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2022-01-12
Na stronie biuletynu od:   2022-01-12   do   2025-01-12
Data zarządzenia:   2021-12-31


3.Zarządzenie Nr 856/2021 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 31 grudnia 2021 r. w sprawie ustalenia planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami na 2021 rok (po zmianach)
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2021-856
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2021-856

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2022-01-12
Na stronie biuletynu od:   2022-01-12   do   2025-01-12
Data zarządzenia:   2021-12-31


4.Zarządzenie Nr 855/2021 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 31 grudnia 2021 r. w sprawie ustalenia planu finansowego na 2021 rok dla jednostki budżetowej Urząd Miasta Kalisza (po zmianach)
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2021-855
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2021-855

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2022-01-12
Na stronie biuletynu od:   2022-01-12   do   2025-01-12
Data zarządzenia:   2021-12-31


5.Zarządzenie Nr 854/2021 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 31 grudnia 2021 r. w sprawie ustalenia planu finansowego budżetu na 2021 rok (po zmianach)
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2021-854
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2021-854

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2022-01-12
Na stronie biuletynu od:   2022-01-12   do   2025-01-12
Data zarządzenia:   2021-12-31


6.Zarządzenie Nr 853/2021 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 31 grudnia 2021 r. w sprawie zmian w planie finansowym budżetu na 2021 rok
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2021-853
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2021-853

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2022-01-12
Na stronie biuletynu od:   2022-01-12   do   2025-01-12
Data zarządzenia:   2021-12-31


7.Zarządzenie Nr 852/2021 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 31 grudnia 2021 r. w sprawie powołania zespołu do oceny i weryfikacji dokumentów związanych z dokonaniem remontu w budynku wielorodzinnym co najmniej jednej ściany zewnętrznej lub dachu pokrywanego dachówką.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2021-852
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2021-852

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2022-01-12
Na stronie biuletynu od:   2022-01-12   do   2025-01-12
Data zarządzenia:   2021-12-31


8.Zarządzenie Nr 851/2021 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 31 grudnia 2021 r. w sprawie powołania zespołu do oceny i weryfikacji dokumentów składanych przez podatników ubiegających się o zwolnienie od podatku od nieruchomości na podstawie uchwały Nr XLV/620/2021 Rady Miasta Kalisza z dnia 28 października 2021 r.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2021-851
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2021-851

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2022-01-12
Na stronie biuletynu od:   2022-01-12   do   2025-01-12
Data zarządzenia:   2021-12-31


9.Zarządzenie Nr 850/2021 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 31 grudnia 2021 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2021-850
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2021-850

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2022-01-05
Na stronie biuletynu od:   2022-01-05   do   2025-01-05
Data zarządzenia:   2021-12-31


10.Zarządzenie Nr 849/2021 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 31 grudnia 2021 r. w sprawie niewykonania prawa pierwokupu w stosunku do samodzielnego lokalu mieszkalnego
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2021-849
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2021-849

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2021-12-31
Na stronie biuletynu od:   2021-12-31   do   2024-12-31
Data zarządzenia:   2021-12-31


11.Zarządzenie Nr 848/2021 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 31 grudnia 2021 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia planu finansowego dla wydzielonego rachunku, na którym gromadzone są środki pozyskane z Funduszu Solidarnościowego.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2021-848
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2021-848

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2022-01-05
Na stronie biuletynu od:   2022-01-05   do   2025-01-05
Data zarządzenia:   2021-12-31


12.Zarządzenie Nr 845/2021 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 30 grudnia 2021 r. w sprawie zmian w planie finansowym budżetu na 2021 rok
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2021-845
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2021-845

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2022-01-03
Na stronie biuletynu od:   2022-01-03   do   2025-01-03
Data zarządzenia:   2021-12-30


13.ZARZĄDZENIE NR 844/2021 PREZYDENTA MIASTA KALISZA z dnia 30 grudnia 2021 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2021 rok
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2021-844
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2021-844

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2022-01-03
Na stronie biuletynu od:   2022-01-03   do   2025-01-03
Data zarządzenia:   2021-12-30


14.Zarządzenie Nr 843/2021 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 30 grudnia 2021 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert oraz ustalenia wysokości dotacji dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych w celu realizacji zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej w latach 2022-2023.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2021-843
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2021-843

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2021-12-31
Na stronie biuletynu od:   2021-12-31   do   2024-12-31
Data zarządzenia:   2021-12-30


15.Zarządzenie Nr 842/2021 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 30 grudnia 2021 r. w sprawie przekazania Zespołowi Szkół Samochodowych im. Stanisława Staszica w Kaliszu pozostałych środków trwałych zakupionych w ramach projektu pn. „Kalisz – przestrzeń dla profesjonalistów. Kwalifikacje i doświadczenie inwestycją w przyszłość młodzieży z Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej - II EDYCJA” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014–2020.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2021-842
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2021-842

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2022-01-10
Na stronie biuletynu od:   2022-01-10   do   2025-01-10
Data zarządzenia:   2021-12-30


16.Zarządzenie Nr 841/2021 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 30 grudnia 2021 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do zaopiniowania ofert złożonych w otwartych konkursach ofert na realizację w 2022 roku zadań publicznych w zakresie działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży oraz w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2021-841
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2021-841

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2021-12-30
Na stronie biuletynu od:   2021-12-30   do   2024-12-30
Data zarządzenia:   2021-12-30


17. Zarządzenie Nr 840/2021 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 30 grudnia 2021 r. w sprawie przyznania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów zmiany systemu ogrzewania z węglowego na ekologiczne (elektryczne, gazowe, olejowe, z miejskiego systemu ciepłowniczego lub pompa ciepła).
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2021-840
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2021-840

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2021-12-31
Na stronie biuletynu od:   2021-12-31   do   2024-12-31
Data zarządzenia:   2021-12-30


18.Zarządzenie Nr 839/2021 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 29 grudnia 2021 r. w sprawie zmian w planie finansowym budżetu na 2021 rok
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2021-839
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2021-839

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2021-12-30
Na stronie biuletynu od:   2021-12-30   do   2024-12-30
Data zarządzenia:   2021-12-29


19.ZARZĄDZENIE NR 838/2021 PREZYDENTA MIASTA KALISZA z dnia 29 grudnia 2021 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Kalisza na lata 2021 - 2043
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2021-838
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2021-838

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2021-12-30
Na stronie biuletynu od:   2021-12-30   do   2024-12-30
Data zarządzenia:   2021-12-29


20.Zarządzenie Nr 837/2021 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 29 grudnia 2021 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego w zakresie działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych oraz rewitalizacji w latach 2022-2024 wraz z udzieleniem wsparcia finansowego w formie dotacji z budżetu Miasta Kalisza.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2021-837
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2021-837

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2021-12-30
Na stronie biuletynu od:   2021-12-30   do   2024-12-30
Data zarządzenia:   2021-12-29


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10   Nastepna >>
>> Archiwum zarządzeń

od 25.09.2003r. strona http://www.bip.kalisz.pl była już odwiedzana: 6 973 979 razy, aktualnie na stronie przebywa: 16 osób.

Data ostatniej aktualizacji:  Czwartek, 25 lipca 2024 o godz. 11:43   kontakt: agoral@um.kalisz.pl