Rozmiar tekstu:AAA     Kolor tekstu:     Kolor tła:      Język:
 Wyszukuj po słowie:   

 Powrót do strony głównej Powrót do poziomu wyżej ARCHIWUM - Zarządzenia Prezydenta Miasta Archiwum z roku:

Liczba: 0
2007
Liczba: 3
2008
Liczba: 335
2009
Liczba: 453
2010
Liczba: 470
2011
Liczba: 571
2012
Liczba: 551
2013
Liczba: 571
2014
Liczba: 593
2015
Liczba: 629
2016
Liczba: 720
2017
Liczba: 778
2018
Liczba: 794
2019
Liczba: 717
2020
Liczba: 746
2021
Liczba: 779
2022
Liczba: 796
2023
Liczba: 778
2024
Liczba: 432


Przeglądanie zbioru Zarządzeń Prezydenta Miasta Kalisza

W celu wyświetlenia listy Zarządzeń Prezydenta Miasta Kalisza należy wpisać dowolne parametry wg których zarządzenia zostaną wyszukane. Kryteria wyszukiwania można ze sobą łączyć. Jeżeli znany jest nr zarządzenia należy je podać (np. nr zarządzenia: 474   rok: 2011). W polu słowo kluczowe należy wpisać ciąg znaków który będzie szukany w tytułach zarządzeń, np. po wpisaniu ciągu budż wyszukiwarka wyświetli wszystkie zarządzenia zawierające w tytule słowa budżet, budżetu, budżetowy, ... . Format wprowadzania daty uchwalenia zarządzenia RRRR-MM-DD.

Domyślnie wyświetlane są Zarządzenia Prezydenta Miasta Kalisza z bieżącego roku.

Filtruj:

Rok: Nr zarządzenia:
Data zarządzenia od: do:
Słowo kluczowe:    


Opcje sortowania:

Sortuj według numeru Zarządzenia:   RosnącoMalejącoStrona: 1 z 40
Liczba pozycji: 796


1.Zarządzenie Nr 890/2022 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 30 grudnia 2022 r. w sprawie przyznania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów zmiany systemu ogrzewania z węglowego na ekologiczne (elektryczne, gazowe, olejowe, z miejskiego systemu ciepłowniczego lub pompa ciepła).
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2022-890
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2022-890

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2023-01-18
Na stronie biuletynu od:   2023-01-18   do   2026-01-18
Data zarządzenia:   2022-12-30


2.Zarządzenie Nr 889/2022 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 30 grudnia 2022 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia treści ogłoszenia dotyczącego otwartego konkursu ofert na realizację w 2023 roku zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2022-889
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2022-889

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2023-01-16
Na stronie biuletynu od:   2023-01-16   do   2026-01-16
Data zarządzenia:   2022-12-30


3.Zarządzenie Nr 888/2022 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 30 grudnia 2022 r. w sprawie niewykonania prawa pierwokupu w stosunku do samodzielnego lokalu mieszkalnego
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2022-888
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2022-888

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2023-01-03
Na stronie biuletynu od:   2023-01-03   do   2026-01-03
Data zarządzenia:   2022-12-30


4.Zarządzenie Nr 887/2022 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 30 grudnia 2022 r. w sprawie niewykonania prawa pierwokupu w stosunku do niezabudowanej nieruchomości gruntowej.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2022-887
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2022-887

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2023-01-03
Na stronie biuletynu od:   2023-01-03   do   2026-01-03
Data zarządzenia:   2022-12-30


5.Zarządzenie Nr 886/2022 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 30 grudnia 2022 r. w sprawie wyboru ofert i ustalenia wysokości dotacji dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych w celu realizacji zadań publicznych w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w 2023 roku.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2022-886
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2022-886

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2023-01-05
Na stronie biuletynu od:   2023-01-05   do   2026-01-05
Data zarządzenia:   2022-12-30


6.Zarządzenie Nr 885/2022 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 30 grudnia 2022 r. zmieniające zarządzenie w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji w Urzędzie Miasta Kalisza w 2022r.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2022-885
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2022-885

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2023-01-05
Na stronie biuletynu od:   2023-01-05   do   2026-01-05
Data zarządzenia:   2022-12-30


7.Zarządzenie Nr 884/2022 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 30 grudnia 2022 r. w sprawie nieodpłatnego przekazania gier dla Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego Nr 1 im. Janusza Korczaka w Kaliszu.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2022-884
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2022-884

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2023-01-05
Na stronie biuletynu od:   2023-01-05   do   2026-01-05
Data zarządzenia:   2022-12-30


8.Zarządzenie Nr 883/2022 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 30 grudnia 2022 roku zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia logo Programu „Kaliskiej Karty Mieszkańca” oraz Regulaminu przyznawania, wydawania i korzystania z „Kaliskiej Karty Mieszkańca” wraz z wzorem Karty oraz wzorem wniosku o wydanie Karty.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2022-883
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2022-883

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2023-01-03
Na stronie biuletynu od:   2023-01-03   do   2026-01-03
Data zarządzenia:   2022-12-30


9.Zarządzenie Nr 882/2022 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 30 grudnia 2022 r. w sprawie wyboru ofert i ustalenia wysokości dotacji na realizację w 2023 r. zadania w zakresie organizacji i zapewnienia opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 z terenu Miasta Kalisza sprawowanej w formie żłobka
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2022-882
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2022-882

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2023-01-03
Na stronie biuletynu od:   2023-01-03   do   2026-01-03
Data zarządzenia:   2022-12-30


10.Zarządzenie Nr 881/2022 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 30 grudnia 2022 r. zmieniające zarządzenie w sprawie doręczania pism miejscowych za pośrednictwem pracowników /gońców/ Urzędu Miasta.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2022-881
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2022-881

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2023-01-05
Na stronie biuletynu od:   2023-01-05   do   2026-01-05
Data zarządzenia:   2022-12-30


11.Zarządzenie Nr 880/2022 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 30 grudnia 2022 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Urzędu Pracy w Kaliszu
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2022-880
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2022-880

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2023-01-03
Na stronie biuletynu od:   2023-01-03   do   2026-01-03
Data zarządzenia:   2022-12-30


12.Zarządzenie Nr 879/2022 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 30 grudnia 2022 r. w sprawie zapewnienia pracownikom Urzędu Miasta Kalisza okularów korygujących wzrok przy obsłudze monitorów ekranowych.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2022-879
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2022-879

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2023-01-03
Na stronie biuletynu od:   2023-01-03   do   2026-01-03
Data zarządzenia:   2022-12-30


13.Zarządzenie Nr 878/2022 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 30 grudnia 2022 r. w sprawie powołania Dyrektora Ośrodka Kultury Plastycznej „Wieża Ciśnień” im. Bogdana Jareckiego w Kaliszu
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2022-878
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2022-878

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2023-01-03
Na stronie biuletynu od:   2023-01-03   do   2026-01-03
Data zarządzenia:   2022-12-30


14.Zarządzenie Nr 877/2022 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 30 grudnia 2022 r. w sprawie ustalenia planu finansowego zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na 2022 rok (po zmianach)
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2022-877
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2022-877

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2023-01-12
Na stronie biuletynu od:   2023-01-12   do   2026-01-12
Data zarządzenia:   2022-12-30


15.Zarządzenie Nr 876/2022 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 30 grudnia 2022 r. w sprawie ustalenia planu finansowego zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej na 2022 rok (po zmianach)
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2022-876
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2022-876

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2023-01-12
Na stronie biuletynu od:   2023-01-12   do   2026-01-12
Data zarządzenia:   2022-12-30


16.Zarządzenie Nr 875/2022 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 30 grudnia 2022 r. w sprawie ustalenia planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami na 2022 rok (po zmianach)
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2022-875
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2022-875

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2023-01-12
Na stronie biuletynu od:   2023-01-12   do   2026-01-12
Data zarządzenia:   2022-12-30


17.Zarządzenie Nr 874/2022 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 30 grudnia 2022 r. w sprawie ustalenia planu finansowego na 2022 rok dla jednostki budżetowej Urząd Miasta Kalisza (po zmianach)
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2022-874
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2022-874

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2023-01-12
Na stronie biuletynu od:   2023-01-12   do   2026-01-12
Data zarządzenia:   2022-12-30


18.Zarządzenie Nr 873/2022 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 30 grudnia 2022 r. w sprawie ustalenia planu finansowego budżetu na 2022 rok (po zmianach)
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2022-873
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2022-873

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2023-01-12
Na stronie biuletynu od:   2023-01-12   do   2026-01-12
Data zarządzenia:   2022-12-30


19.ZARZĄDZENIE NR 872/2022 PREZYDENTA MIASTA KALISZA z dnia 30 grudnia 2022 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Kalisza na lata 2022-2043
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2022-872
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2022-872

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2023-01-05
Na stronie biuletynu od:   2023-01-05   do   2026-01-05
Data zarządzenia:   2022-12-30


20.Zarządzenie Nr 869/2022 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 30 grudnia 2022 r. w sprawie zmian w planie finansowym budżetu na 2022 rok
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2022-869
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2022-869

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2023-01-12
Na stronie biuletynu od:   2023-01-12   do   2026-01-12
Data zarządzenia:   2022-12-30


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10   Nastepna >>
>> Archiwum zarządzeń

od 25.09.2003r. strona http://www.bip.kalisz.pl była już odwiedzana: 6 973 950 razy, aktualnie na stronie przebywa: 24 osób.

Data ostatniej aktualizacji:  Czwartek, 25 lipca 2024 o godz. 11:33   kontakt: agoral@um.kalisz.pl