Rozmiar tekstu:AAA     Kolor tekstu:     Kolor tła:      Język:
 Wyszukuj po słowie:   

 Powrót do strony głównej Powrót do poziomu wyżej ARCHIWUM - Zarządzenia Prezydenta Miasta Archiwum z roku:

Liczba: 0
2007
Liczba: 3
2008
Liczba: 335
2009
Liczba: 453
2010
Liczba: 470
2011
Liczba: 571
2012
Liczba: 551
2013
Liczba: 571
2014
Liczba: 593
2015
Liczba: 629
2016
Liczba: 720
2017
Liczba: 778
2018
Liczba: 794
2019
Liczba: 717
2020
Liczba: 746
2021
Liczba: 779
2022
Liczba: 796
2023
Liczba: 778
2024
Liczba: 432


Przeglądanie zbioru Zarządzeń Prezydenta Miasta Kalisza

W celu wyświetlenia listy Zarządzeń Prezydenta Miasta Kalisza należy wpisać dowolne parametry wg których zarządzenia zostaną wyszukane. Kryteria wyszukiwania można ze sobą łączyć. Jeżeli znany jest nr zarządzenia należy je podać (np. nr zarządzenia: 474   rok: 2011). W polu słowo kluczowe należy wpisać ciąg znaków który będzie szukany w tytułach zarządzeń, np. po wpisaniu ciągu budż wyszukiwarka wyświetli wszystkie zarządzenia zawierające w tytule słowa budżet, budżetu, budżetowy, ... . Format wprowadzania daty uchwalenia zarządzenia RRRR-MM-DD.

Domyślnie wyświetlane są Zarządzenia Prezydenta Miasta Kalisza z bieżącego roku.

Filtruj:

Rok: Nr zarządzenia:
Data zarządzenia od: do:
Słowo kluczowe:    


Opcje sortowania:

Sortuj według numeru Zarządzenia:   RosnącoMalejącoStrona: 1 z 36
Liczba pozycji: 717


1.Zarządzenie Nr 776/2019 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 31 grudnia 2019 r. w sprawie ustalenia planu dochodów na 2019 rok związanych z realizacją zadań zleconych (po zmianach)
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2019-776
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2019-776

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2020-01-14
Na stronie biuletynu od:   2020-01-14   do   2023-01-14
Data zarządzenia:   2019-12-31


2.Zarządzenie Nr 775/2019 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 31 grudnia 2019 r. w sprawie ustalenia planu finansowego zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na 2019 rok (po zmianach)
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2019-775
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2019-775

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2020-01-14
Na stronie biuletynu od:   2020-01-14   do   2023-01-14
Data zarządzenia:   2019-12-31


3.Zarządzenie Nr 774/2019 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 31 grudnia 2019 r. w sprawie ustalenia planu finansowego zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej na 2019 rok (po zmianach)
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2019-774
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2019-774

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2020-01-14
Na stronie biuletynu od:   2020-01-14   do   2023-01-14
Data zarządzenia:   2019-12-31


4.Zarządzenie Nr 773/2019 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 31 grudnia 2019 r. w sprawie ustalenia planu finansowego na 2019 rok dla jednostki budżetowej Urząd Miasta Kalisza (po zmianach)
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2019-773
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2019-773

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2020-01-14
Na stronie biuletynu od:   2020-01-14   do   2023-01-14
Data zarządzenia:   2019-12-31


5.Zarządzenie Nr 772/2019 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 31 grudnia 2019 r. w sprawie ustalenia planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami na 2019 rok (po zmianach)
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2019-772
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2019-772

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2020-01-14
Na stronie biuletynu od:   2020-01-14   do   2023-01-14
Data zarządzenia:   2019-12-31


6.Zarządzenie Nr 771/2019 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 31 grudnia 2019 r. w sprawie ustalenia planu finansowego budżetu na 2019 rok (po zmianach)
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2019-771
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2019-771

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2020-01-14
Na stronie biuletynu od:   2020-01-14   do   2023-01-14
Data zarządzenia:   2019-12-31


7.Zarządzenie Nr 770/2019 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 31 grudnia 2019 r. w sprawie zmian w planie finansowym budżetu na 2019 rok
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2019-770
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2019-770

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2020-01-14
Na stronie biuletynu od:   2020-01-14   do   2023-01-14
Data zarządzenia:   2019-12-31


8.Zarządzenie Nr 769/2019 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 31 grudnia 2019 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania komisji przetargowej
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2019-769
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2019-769

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2020-01-10
Na stronie biuletynu od:   2020-01-10   do   2023-01-10
Data zarządzenia:   2019-12-31


9.Zarządzenie Nr 768/2019 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 31 grudnia 2019 r. w sprawie przekazania Zespołowi Szkół Samochodowych im. Stanisława Staszica w Kaliszu pozostałych środków trwałych zakupionych w ramach projektu pn. „Kalisz – przestrzeń dla profesjonalistów. Kwalifikacje i doświadczenie inwestycją w przyszłość młodzieży z Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej - II EDYCJA” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014–2020.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2019-768
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2019-768

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2020-01-07
Na stronie biuletynu od:   2020-01-07   do   2023-01-07
Data zarządzenia:   2019-12-31


10.Zarządzenie Nr 767/2019 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 31 grudnia 2019 r. zmieniające zarządzenie w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji w Urzędzie Miasta Kalisza w 2019 r.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2019-767
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2019-767

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2020-01-07
Na stronie biuletynu od:   2020-01-07   do   2023-01-07
Data zarządzenia:   2019-12-31


11.Zarządzenie nr 766/2019 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 31 grudnia 2019 r. w sprawie powołania Rady Sportu Miasta Kalisza
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2019-766
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2019-766

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2020-01-07
Na stronie biuletynu od:   2020-01-07   do   2023-01-07
Data zarządzenia:   2019-12-31


12.Zarządzenie Nr 765/2019 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 31 grudnia 2019 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację w latach 2020-2021 zadania z zakresu pomocy społecznej w formie powierzenia zadania publicznego pn. Zapewnienie usług opiekuńczych dla osób wymagających pomocy ze strony innych osób na terenie Miasta Kalisza oraz ustalenia wysokości dotacji.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2019-765
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2019-765

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2020-01-17
Na stronie biuletynu od:   2020-01-17   do   2023-01-17
Data zarządzenia:   2019-12-31


13.Zarządzenie Nr 764/2019 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 31 grudnia 2019 r. w sprawie rozstrzygnięcia konkursu ofert oraz ustalenia wysokości dotacji dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych w celu realizacji w 2020 roku zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2019-764
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2019-764

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2020-01-17
Na stronie biuletynu od:   2020-01-17   do   2023-01-17
Data zarządzenia:   2019-12-31


14.Zarządzenie Nr 763/2019 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 31 grudnia 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na korzystanie ze Stadionu Miejskiego w Kaliszu przy ul. Łódzkiej 19-29 oraz ze Stadionu Sportowego w Kaliszu przy ul. Wał Matejki 2-4 na preferencyjnych warunkach.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2019-763
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2019-763

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2020-01-10
Na stronie biuletynu od:   2020-01-10   do   2023-01-10
Data zarządzenia:   2019-12-31


15.Zarządzenie Nr 762/2019 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 31 grudnia 2019 r. zmieniające zarządzenie w sprawie określenia zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi mienie Kalisza będącymi w dyspozycji Ośrodka Sportu, Rehabilitacji i Rekreacji w Kaliszu oraz ustalenie opłat za usługi świadczone przez Ośrodek Sportu, Rehabilitacji i Rekreacji w Kaliszu.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2019-762
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2019-762

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2020-01-10
Na stronie biuletynu od:   2020-01-10   do   2023-01-10
Data zarządzenia:   2019-12-31


16.Zarządzenie Nr 761/2019 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 31 grudnia 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na wynajem pomieszczeń w budynku Trybuny Zachodniej znajdujących się na Stadionie Miejskim przy ul. Łódzkiej 19-29 w Kaliszu.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2019-761
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2019-761

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2020-01-10
Na stronie biuletynu od:   2020-01-10   do   2023-01-10
Data zarządzenia:   2019-12-31


17.Zarządzenie Nr 760/2019 Prezydent Miasta Kalisza z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie niewykonania prawa pierwokupu w stosunku do nieruchomości gruntowej zabudowanej.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2019-760
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2019-760

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2020-01-07
Na stronie biuletynu od:   2020-01-07   do   2023-01-07
Data zarządzenia:   2019-12-30


18.Zarządzenie Nr 759/2019 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie przyznania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów zmiany systemu ogrzewania z węglowego na ekologiczne (elektryczne, gazowe, olejowe, z miejskiego systemu ciepłowniczego lub pompa ciepła).
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2019-759
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2019-759

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2019-12-30
Na stronie biuletynu od:   2019-12-30   do   2022-12-30
Data zarządzenia:   2019-12-30


19.Zarządzenie Nr 758/2019 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 27 grudnia 2019 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do oceny ofert - wniosków oraz wytypowania klubów sportowych do przyznania dotacji z budżetu miasta Kalisza na realizację w 2020 roku zadań z zakresu rozwoju sportu obejmujących utrzymanie i rozwój bazy sportowej.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2019-758
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2019-758

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2019-12-31
Na stronie biuletynu od:   2019-12-31   do   2022-12-31
Data zarządzenia:   2019-12-27


20.Zarządzenie Nr 757/ 2019 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 27 grudnia 2019 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do oceny ofert - wniosków oraz wytypowania klubów sportowych do przyznania dotacji z budżetu miasta Kalisza na realizację w 2020 roku zadań z zakresu rozwoju sportu obejmujących drogę do mistrzostwa poprzez sportowe sukcesy młodych sportowców.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2019-757
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2019-757

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2019-12-31
Na stronie biuletynu od:   2019-12-31   do   2022-12-31
Data zarządzenia:   2019-12-27


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10   Nastepna >>
>> Archiwum zarządzeń

od 25.09.2003r. strona http://www.bip.kalisz.pl była już odwiedzana: 6 974 003 razy, aktualnie na stronie przebywa: 12 osób.

Data ostatniej aktualizacji:  Czwartek, 25 lipca 2024 o godz. 12:00   kontakt: agoral@um.kalisz.pl