Rozmiar tekstu:AAA     Kolor tekstu:     Kolor tła:      Język:
 Wyszukuj po słowie:   

 Powrót do strony głównej Powrót do poziomu wyżej ARCHIWUM - Zarządzenia Prezydenta Miasta Archiwum z roku:

Liczba: 0
2007
Liczba: 3
2008
Liczba: 335
2009
Liczba: 453
2010
Liczba: 470
2011
Liczba: 571
2012
Liczba: 551
2013
Liczba: 571
2014
Liczba: 593
2015
Liczba: 629
2016
Liczba: 720
2017
Liczba: 778
2018
Liczba: 794
2019
Liczba: 717
2020
Liczba: 746
2021
Liczba: 779
2022
Liczba: 796
2023
Liczba: 778
2024
Liczba: 432


Przeglądanie zbioru Zarządzeń Prezydenta Miasta Kalisza

W celu wyświetlenia listy Zarządzeń Prezydenta Miasta Kalisza należy wpisać dowolne parametry wg których zarządzenia zostaną wyszukane. Kryteria wyszukiwania można ze sobą łączyć. Jeżeli znany jest nr zarządzenia należy je podać (np. nr zarządzenia: 474   rok: 2011). W polu słowo kluczowe należy wpisać ciąg znaków który będzie szukany w tytułach zarządzeń, np. po wpisaniu ciągu budż wyszukiwarka wyświetli wszystkie zarządzenia zawierające w tytule słowa budżet, budżetu, budżetowy, ... . Format wprowadzania daty uchwalenia zarządzenia RRRR-MM-DD.

Domyślnie wyświetlane są Zarządzenia Prezydenta Miasta Kalisza z bieżącego roku.

Filtruj:

Rok: Nr zarządzenia:
Data zarządzenia od: do:
Słowo kluczowe:    


Opcje sortowania:

Sortuj według numeru Zarządzenia:   RosnącoMalejącoStrona: 1 z 29
Liczba pozycji: 571


1.Zarządzenie Nr 670/2013 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 31 grudnia 2013r. w sprawie przyjęcia oferty i wyboru realizatora w 2014r. miejskiego programu profilaktycznego: medycyny sportowej dla dzieci i młodzieży do ukończenia 21-go roku życia czynnie uprawiającej sport ubiegającej sięo przyznanie lub posiadających licencje na amatorskie uprawianie sportu w kaliskich klubach sportowych oraz zawodników pomiędzy 21 a 23 rokiem życia, którzy nie otrzymują wynagrodzenia w związku z uprawianiem sportu, zrzeszonych w kaliskich klubach sportowych.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2013-670
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2013-670

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Kamil Gmur
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2014-01-10
Na stronie biuletynu od:   2014-01-10   do   2017-01-10
Data zarządzenia:   2013-12-31


2.Zarządzenie Nr 669/2013 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 31 grudnia 2013r w sprawie ustalenia treści ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację 2014r. zadania publicznego w zakresie organizacji i zapewnienia opieki nad dziećmi do lat 3 z terenu Miasta Kalisza sprawowanej w formie żłobka.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2013-669
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2013-669

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Kamil Gmur
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2014-01-09
Na stronie biuletynu od:   2014-01-09   do   2017-01-09
Data zarządzenia:   2013-12-31


3.Zarządzenie Nr 668/2013 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 31 grudnia 2013 r. w sprawie ustalenia planu finansowego na 2013 rok dla jednostki budżetowej Urząd Miejski w Kaliszu (po zmianach).
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2013-668
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2013-668

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Kamil Gmur
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2014-01-09
Na stronie biuletynu od:   2014-01-09   do   2017-01-09
Data zarządzenia:   2013-12-31


4.Zarządzenie Nr 667/2013 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 31 grudnia 2013 r. w sprawie ustalenia planu finansowego zadań realizowanych w drodze umów lub porozumieńmiędzy jednostkami samorządu terytorialnego na 2013 rok (po zmianach).
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2013-667
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2013-667

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Kamil Gmur
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2014-01-09
Na stronie biuletynu od:   2014-01-09   do   2017-01-09
Data zarządzenia:   2013-12-31


5.Zarządzenie Nr 666/2013 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 31 grudnia 2013 r. w sprawie ustalenia planu finansowego zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej na 2013 rok (po zmianach).
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2013-666
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2013-666

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Kamil Gmur
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2014-01-09
Na stronie biuletynu od:   2014-01-09   do   2017-01-09
Data zarządzenia:   2013-12-31


6.Zarządzenie Nr 665/2013 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 31 grudnia 2013 r. w sprawie ustalenia planu finansowego zadańz zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami na 2013 rok (po zmianach).
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2013-665
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2013-665

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Kamil Gmur
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2014-01-09
Na stronie biuletynu od:   2014-01-09   do   2017-01-09
Data zarządzenia:   2013-12-31


7.Zarządzenie Nr 664/2013 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 31 grudnia 2013 r. w sprawie ustalenia planu dochodów na 2013 rok związanych z realizacją zadań zleconych (po zmianach).
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2013-664
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2013-664

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Kamil Gmur
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2014-01-09
Na stronie biuletynu od:   2014-01-09   do   2017-01-09
Data zarządzenia:   2013-12-31


8.Zarządzenie Nr 663/2013 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 31 grudnia 2013 r. w sprawie ustalenia planu finansowego budżetu na 2013 rok (po zmianach).
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2013-663
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2013-663

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Kamil Gmur
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2014-01-09
Na stronie biuletynu od:   2014-01-09   do   2017-01-09
Data zarządzenia:   2013-12-31


9.Zarządzenie Nr 662/2013 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 31 grudnia 2013 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Kalisza na lata 2013-2029.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2013-662
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2013-662

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Kamil Gmur
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2014-01-09
Na stronie biuletynu od:   2014-01-09   do   2017-01-09
Data zarządzenia:   2013-12-31


10.Zarządzenie Nr 661/2013 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 31 grudnia 2013 r. w sprawie zmian w budżecie na 2013 rok.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2013-661
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2013-661

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Kamil Gmur
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2014-01-09
Na stronie biuletynu od:   2014-01-09   do   2017-01-09
Data zarządzenia:   2013-12-31


11.Zarządzenie Nr 659/2013 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 31.12.2013 r. w sprawie przekazania nieodpłatnie Straży Miejskiej Kalisza środka trwałego.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2013-659
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2013-659

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Kamil Gmur
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2014-01-10
Na stronie biuletynu od:   2014-01-10   do   2017-01-10
Data zarządzenia:   2013-12-31


12.Zarządzenie Nr 658 / 2013 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 31 grudnia 2013 r. w sprawie ustanowienia i określenia zasad funkcjonowania Serwisu Informacyjnego Systemu Zarządzania Jakością oraz tworzenia i aktualizowania w nim Kart Usług Publicznych i innej dokumentacji SISZJ (NS-04).
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2013-658
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2013-658

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Kamil Gmur
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2014-01-03
Na stronie biuletynu od:   2014-01-03   do   2017-01-03
Data zarządzenia:   2013-12-31


13.Zarządzenie Nr 657/2013 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 31 grudnia 2013r. w sprawie zmian w planie finansowym budżetu na 2013 rok.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2013-657
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2013-657

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Kamil Gmur
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2014-01-03
Na stronie biuletynu od:   2014-01-03   do   2017-01-03
Data zarządzenia:   2013-12-31


14.Zarządzenie Nr 656/2013 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie wyboru ofert i ustalenia wysokości dotacji na realizacjęw 2014r. zadania w zakresie organizacji i zapewnienia opieki nad dziećmi do lat 3 z terenu Miasta Kalisza sprawowanej w formie żłobka
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2013-656
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2013-656

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Kamil Gmur
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2014-01-10
Na stronie biuletynu od:   2014-01-10   do   2017-01-10
Data zarządzenia:   2013-12-24


15.Zarządzenie Nr 655/2013 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do opiniowania ofert złożonych w konkursie ofert na realizacjęw 2014r. miejskiego programu profilaktyki zdrowotnej Medycyny Sportowej dla dzieci i młodzieży do ukończenia 21-go roku życia czynnie uprawiającej sport ubiegającej się o przyznanie lub posiadających licencje na amatorskie uprawianie sportu w kaliskich klubach sportowych oraz zawodników pomiędzy 21 a 23 rokiem życia, którzy nie otrzymują wynagrodzenia w związku z uprawianiem sportu, zrzeszonych w kaliskich klubach sportowych.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2013-655
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2013-655

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Kamil Gmur
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2014-01-10
Na stronie biuletynu od:   2014-01-10   do   2017-01-10
Data zarządzenia:   2013-12-30


16.Zarządzenie Nr 654/2013 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie wyboru oferty oraz ustalenia wysokości dotacji dla podmiotu nie zaliczanego do sektora finansów publicznych na wsparcie wykonania zadania publicznego w zakresie działańwspomagających rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2013-654
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2013-654

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Kamil Gmur
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2014-01-03
Na stronie biuletynu od:   2014-01-03   do   2017-01-03
Data zarządzenia:   2013-12-30


17.Zarządzenie Nr 653/2013 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie ustalenia wysokości dotacji dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych w celu realizacji zadańpublicznych w zakresie wypoczynku dzieci i młodzieży oraz wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2013-653
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2013-653

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Kamil Gmur
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2014-01-03
Na stronie biuletynu od:   2014-01-03   do   2017-01-03
Data zarządzenia:   2013-12-30


18.Zarządzenie Nr 652/2013 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 30 grudnia 2013 roku w sprawie oddania w użyczenie na rzecz Stowarzyszenia Katolicki Ruch Antynarkotyczny „KARAN” w Radomiu nieruchomości zabudowanej, położonej w Kaliszu przy ulicy 29 Pułku Piechoty 35.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2013-652
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2013-652

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Kamil Gmur
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2014-01-03
Na stronie biuletynu od:   2014-01-03   do   2017-01-03
Data zarządzenia:   2013-12-30


19.Zarządzenie Nr 651/ 2013 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 27 grudnia 2013 w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla członków Komisji Mieszkaniowej w 2014 roku.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2013-651
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2013-651

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Kamil Gmur
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2014-01-03
Na stronie biuletynu od:   2014-01-03   do   2017-01-03
Data zarządzenia:   2013-12-27


20.Zarządzenie Nr 650/ 2013 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 27 grudnia 2013 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do oceny ofert - wniosków oraz wytypowania klubów sportowych do przyznania dotacji z budżetu miasta Kalisza na realizacjęzadańz zakresu rozwoju sportu w 2014 roku.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2013-650
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2013-650

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Kamil Gmur
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2014-01-03
Na stronie biuletynu od:   2014-01-03   do   2017-01-03
Data zarządzenia:   2013-12-27


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10   Nastepna >>
>> Archiwum zarządzeń

od 25.09.2003r. strona http://www.bip.kalisz.pl była już odwiedzana: 6 973 956 razy, aktualnie na stronie przebywa: 24 osób.

Data ostatniej aktualizacji:  Czwartek, 25 lipca 2024 o godz. 11:34   kontakt: agoral@um.kalisz.pl