Rozmiar tekstu:AAA     Kolor tekstu:     Kolor tła:      Język:
 Wyszukuj po słowie:   

 Powrót do strony głównej Powrót do poziomu wyżej ARCHIWUM - Zarządzenia Prezydenta Miasta Archiwum z roku:

Liczba: 0
2007
Liczba: 3
2008
Liczba: 335
2009
Liczba: 453
2010
Liczba: 470
2011
Liczba: 571
2012
Liczba: 551
2013
Liczba: 571
2014
Liczba: 593
2015
Liczba: 629
2016
Liczba: 720
2017
Liczba: 778
2018
Liczba: 794
2019
Liczba: 717
2020
Liczba: 746
2021
Liczba: 779
2022
Liczba: 796
2023
Liczba: 778
2024
Liczba: 432


Przeglądanie zbioru Zarządzeń Prezydenta Miasta Kalisza

W celu wyświetlenia listy Zarządzeń Prezydenta Miasta Kalisza należy wpisać dowolne parametry wg których zarządzenia zostaną wyszukane. Kryteria wyszukiwania można ze sobą łączyć. Jeżeli znany jest nr zarządzenia należy je podać (np. nr zarządzenia: 474   rok: 2011). W polu słowo kluczowe należy wpisać ciąg znaków który będzie szukany w tytułach zarządzeń, np. po wpisaniu ciągu budż wyszukiwarka wyświetli wszystkie zarządzenia zawierające w tytule słowa budżet, budżetu, budżetowy, ... . Format wprowadzania daty uchwalenia zarządzenia RRRR-MM-DD.

Domyślnie wyświetlane są Zarządzenia Prezydenta Miasta Kalisza z bieżącego roku.

Filtruj:

Rok: Nr zarządzenia:
Data zarządzenia od: do:
Słowo kluczowe:    


Opcje sortowania:

Sortuj według numeru Zarządzenia:   RosnącoMalejącoStrona: 1 z 28
Liczba pozycji: 551


1.Zarządzenie Nr 660/2012 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 31 grudnia 2012 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Kalisza.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2012-660   Załaczniki do ogłoszenia

Załączniki do zarządzenia nr 1

Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2012-660

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Kamil Gmur
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2012-12-11
Na stronie biuletynu od:   2013-01-11   do   2016-01-11
Data zarządzenia:   2012-12-31


2.Zarzadzenie Nr 659/2012 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 31 grudnia 2012 w sprawie wyboru oferty oraz ustalenia wysokosci dotacji dla podmiotu nie zaliczanego do sektora finansów publicznych na wsparcie wykonania zadania publicznego w zakresie działan wspomagajacych rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiebiorczosci.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2012-659
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2012-659

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Kamil Gmur
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2013-01-04
Na stronie biuletynu od:   2013-01-04   do   2016-01-04
Data zarządzenia:   2012-12-31


3.Zarzadzenie Nr 658/2012 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 31 grudnia 2012 r. w sprawie zmian w budecie na 2012 rok.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2012-658
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2012-658

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Kamil Gmur
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2013-01-04
Na stronie biuletynu od:   2013-01-04   do   2016-01-04
Data zarządzenia:   2012-12-31


4.Zarządzenie Nr 657/2012 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 31 grudnia 2012r. w sprawie wyboru ofert i ustalenia wysokości dotacji na realizacjęw 2013r. zadania w zakresie organizacji i zapewnienia opieki nad dziećmi do lat 3 z terenu Miasta Kalisza sprawowanej w formie żłobka lub klubu dziecięcego
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2012-657
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2012-657

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Kamil Gmur
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2013-04-04
Na stronie biuletynu od:   2013-04-04   do   2016-04-04
Data zarządzenia:   2012-12-31


5.Zarządzenie Nr 655/2012 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 31 grudnia 2012 w sprawie wyboru ofert i ustalenia wysokości dotacji dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych w celu realizacji w latach 2013-2015 zadańpublicznych w zakresie: aktywizacji psychicznej i fizycznej oraz edukacji zdrowotnej osób niepracujących w podeszłym wieku; działania w zakresie rehabilitacji osób niepełnosprawnych; działania na rzecz promocji honorowego krwiodawstwa w społeczności lokalnej
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2012-655
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2012-655

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Kamil Gmur
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2013-04-04
Na stronie biuletynu od:   2013-04-04   do   2016-04-04
Data zarządzenia:   2012-12-31


6.Zarzadzenie Nr 654/2012 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 31 grudnia 2012 r. w sprawie wyboru ofert i ustalenia wysokosci dotacji dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych w celu realizacji zadan publicznych w 2013 roku i w latach 2013 - 2015.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2012-654
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2012-654

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Kamil Gmur
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2013-01-03
Na stronie biuletynu od:   2013-01-03   do   2016-01-03
Data zarządzenia:   2012-12-31


7.Zarządzenie Nr 653/2012 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 31 grudnia 2012r. w sprawie zaciagniecia zobowiazan na wydatki bieżące.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2012-653
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2012-653

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Kamil Gmur
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2013-01-03
Na stronie biuletynu od:   2013-01-03   do   2016-01-03
Data zarządzenia:   2012-12-31


8.Zarządzenie Nr 652/2012 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 31 grudnia 2012r. w sprawie zaciągnięcia zobowiązańna wydatki bieżące.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2012-652
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2012-652

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Kamil Gmur
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2013-04-09
Na stronie biuletynu od:   2013-04-09   do   2016-04-09
Data zarządzenia:   2012-12-31


9.Zarządzenie Nr 651/2012 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 31 grudnia 2012r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla członków Komisji Mieszkaniowej w 2013 roku.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2012-651
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2012-651

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Kamil Gmur
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2013-03-08
Na stronie biuletynu od:   2013-03-08   do   2016-03-08
Data zarządzenia:   2012-12-31


10.Zarządzenie Nr 650/2012 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 31 grudnia 2012 r. w sprawie zaciągnięcia zobowiązań na wydatki bieżące.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2012-650
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2012-650

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Kamil Gmur
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2013-01-03
Na stronie biuletynu od:   2013-01-03   do   2016-01-03
Data zarządzenia:   2012-12-31


11.Zarzadzenie Nr 648/2012 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 31 grudnia 2012 roku w sprawie oddania w uyczenie na rzecz Stowarzyszenia Katolicki Ruch Antynarkotyczny „KARAN” w Radomiu nieruchomosci zabudowanej, połoonej w Kaliszu przy ulicy 29 Pułku Piechoty 35.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2012-648
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2012-648

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Kamil Gmur
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2013-01-04
Na stronie biuletynu od:   2013-01-04   do   2016-01-04
Data zarządzenia:   2012-12-31


12.W sprawie wyboru ofert oraz ustalenia wysokości dotacji dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych w celu realizacji zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej pn. zapewnienie gorącego posiłku w ramach zbiorowego żywienia dla osób tego potrzebujących, pomoc żywnościowa dla rodzin patologicznych i najuboższych mieszkańców, pomoc rzeczowa dla najuboższych mieszkańców oraz zapewnienie usług opiekuńczych dla osób wymagających pomocy ze strony innych osób.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2012-646
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2012-646

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Kamil Gmur
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2014-06-16
Na stronie biuletynu od:   2014-06-16   do   2017-06-16
Data zarządzenia:   2012-12-31


13.Zarządzenie Nr 645/2012 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 31 grudnia 2012 r. w sprawie zaciągnięcia zobowiązań na wydatki bieżące.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2012-645
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2012-645

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Kamil Gmur
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2013-01-03
Na stronie biuletynu od:   2013-01-03   do   2016-01-03
Data zarządzenia:   2012-12-31


14.Zarzadzenie Nr 644/2012 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 31 grudnia 2012 r. w sprawie ustalenia wysokosci dotacji dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych w celu realizacji zadan publicznych w zakresie wypoczynku dzieci i młodziey oraz wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2012-644
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2012-644

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Kamil Gmur
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2013-01-03
Na stronie biuletynu od:   2013-01-03   do   2016-01-03
Data zarządzenia:   2012-12-31


15.Zarzadzenie Nr 643/2012 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 31 grudnia 2012r. w sprawie zmiany Regulaminu Pracy Urzedu Miejskiego w Kaliszu.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2012-643
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2012-643

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Kamil Gmur
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2013-01-02
Na stronie biuletynu od:   2013-01-02   do   2016-01-02
Data zarządzenia:   2012-12-31


16.Zarządzenie Nr 641/2012 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie zmian w budecie na 2012 rok.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2012-641
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2012-641

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Kamil Gmur
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2013-01-03
Na stronie biuletynu od:   2013-01-03   do   2016-01-03
Data zarządzenia:   2012-12-28


17.Zarządzenie Nr 640/2012 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 28 grudnia 2012 w sprawie powołania Komisji Konkursowej do zaopiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na wsparcie wykonania zadania publicznego w zakresie działań wspomagających rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2012-640
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2012-640

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Katarzyna Ignasiak
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2013-01-03
Na stronie biuletynu od:   2013-01-03   do   2016-01-03
Data zarządzenia:   2012-12-28


18.Zarządzenie Nr 638/ 2012 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 27 grudnia 2012 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do oceny ofert - wniosków oraz wytypowania klubów sportowych do przyznania dotacji z budżetu miasta Kalisza na realizacje zadań z zakresu rozwoju sportu w 2013 roku.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2012-638
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2012-638

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Katarzyna Tomczyk
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Matecki Maciej   data wprowadzenia:   2013-01-15
Na stronie biuletynu od:   2013-01-15   do   2016-01-15
Data zarządzenia:   2012-12-27


19.Zarządzenie Nr 637/2012 Prezydenta Miasta Kalisz z dnia 22 grudnia 2012 w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne udostępnienie pomieszczeń znajdujących się w Hali Widowiskowo – Sportowej Kalisz Arena przy ul. Hanki Sawickiej 22-24 w Kaliszu.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2012-637
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2012-637

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Kamil Gmur
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2013-01-04
Na stronie biuletynu od:   2013-01-04   do   2016-01-04
Data zarządzenia:   2012-12-22


20.Zarzadzenie Nr 636/2012 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 22 grudnia 2012 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do rozstrzygniecia otwartych konkursów ofert na realizacje w 2013 roku oraz w latach 2013 – 2015 zadan publicznych pn.: Organizacja zimowego wypoczynku dzieci i młodziey, Upowszechnianie i organizacja sportu szkolnego we wszystkich typach szkół oraz Prowadzenie stanicy harcerskiej w Szałe wraz z pokrywaniem bieacych kosztów utrzymania.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2012-636
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2012-636

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Kamil Gmur
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2013-01-02
Na stronie biuletynu od:   2013-01-02   do   2016-01-02
Data zarządzenia:   2012-12-22


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10   Nastepna >>
>> Archiwum zarządzeń

od 25.09.2003r. strona http://www.bip.kalisz.pl była już odwiedzana: 6 973 979 razy, aktualnie na stronie przebywa: 15 osób.

Data ostatniej aktualizacji:  Czwartek, 25 lipca 2024 o godz. 11:43   kontakt: agoral@um.kalisz.pl