Rozmiar tekstu:AAA     Kolor tekstu:     Kolor tła:      Język:
 Wyszukuj po słowie:   

 Powrót do strony głównej Powrót do poziomu wyżej ARCHIWUM - Zarządzenia Prezydenta Miasta Archiwum z roku:

Liczba: 0
2007
Liczba: 3
2008
Liczba: 335
2009
Liczba: 453
2010
Liczba: 470
2011
Liczba: 571
2012
Liczba: 551
2013
Liczba: 571
2014
Liczba: 593
2015
Liczba: 629
2016
Liczba: 720
2017
Liczba: 778
2018
Liczba: 794
2019
Liczba: 717
2020
Liczba: 746
2021
Liczba: 779
2022
Liczba: 796
2023
Liczba: 778
2024
Liczba: 432


Przeglądanie zbioru Zarządzeń Prezydenta Miasta Kalisza

W celu wyświetlenia listy Zarządzeń Prezydenta Miasta Kalisza należy wpisać dowolne parametry wg których zarządzenia zostaną wyszukane. Kryteria wyszukiwania można ze sobą łączyć. Jeżeli znany jest nr zarządzenia należy je podać (np. nr zarządzenia: 474   rok: 2011). W polu słowo kluczowe należy wpisać ciąg znaków który będzie szukany w tytułach zarządzeń, np. po wpisaniu ciągu budż wyszukiwarka wyświetli wszystkie zarządzenia zawierające w tytule słowa budżet, budżetu, budżetowy, ... . Format wprowadzania daty uchwalenia zarządzenia RRRR-MM-DD.

Domyślnie wyświetlane są Zarządzenia Prezydenta Miasta Kalisza z bieżącego roku.

Filtruj:

Rok: Nr zarządzenia:
Data zarządzenia od: do:
Słowo kluczowe:    


Opcje sortowania:

Sortuj według numeru Zarządzenia:   RosnącoMalejącoStrona: 1 z 38
Liczba pozycji: 746


1.Zarządzenie Nr 823/2020 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 31 grudnia 2020 r. w sprawie przekazania jednostkom organizacyjnym Miasta Kalisza pozostałych środków trwałych zakupionych w ramach projektu pn. „Kalisz-przestrzeń dla profesjonalistów. Wzmocnienie kształcenia zawodowego poprzez zakup sprzętu komputerowego umożliwiający edukację w formie zdalnej” w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2020-823
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2020-823

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2021-01-14
Na stronie biuletynu od:   2021-01-14   do   2024-01-14
Data zarządzenia:   2020-12-31


2.Zarządzenie Nr 822/2020 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 31 grudnia 2020 r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Organizacyjnego Zarządu Dróg Miejskich w Kaliszu.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2020-822
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2020-822

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2021-01-05
Na stronie biuletynu od:   2021-01-05   do   2021-01-05
Data zarządzenia:   2020-12-31


3.Zarządzenie Nr 821/2020 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 31 grudnia 2020 r. w sprawie ustalenia planu finansowego zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na 2020 rok (po zmianach)
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2020-821
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2020-821

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2021-01-14
Na stronie biuletynu od:   2021-01-14   do   2024-01-14
Data zarządzenia:   2020-12-31


4.Zarządzenie Nr 819/2020 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 31 grudnia 2020 r. w sprawie ustalenia ceny detalicznej drewna pochodzącego z lasów komunalnych i terenów stanowiących własność Miasta Kalisza
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2020-819
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2020-819

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2021-01-05
Na stronie biuletynu od:   2021-01-05   do   2021-01-05
Data zarządzenia:   2020-12-31


5.Zarządzenie Nr 818/2020 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 31 grudnia 2020 r. w sprawie powołania komisji do rozpatrzenia wniosków o udzielenie dotacji celowych z budżetu Kalisza w 2021 roku na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków położonych na terenie miasta Kalisza, nie stanowiących jego wyłącznej własności.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2020-818
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2020-818

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2021-01-05
Na stronie biuletynu od:   2021-01-05   do   2021-01-05
Data zarządzenia:   2020-12-31


6.Zarządzenie nr 817/2020 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 31 grudnia 2020 r. w sprawie powołania Kapituły Nagrody Prezydenta Miasta Kalisza w Dziedzinie Kultury w sezonie 2020/2021
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2020-817
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2020-817

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2021-01-07
Na stronie biuletynu od:   2021-01-07   do   2024-01-07
Data zarządzenia:   2020-12-31


7.Zarządzenie Nr 816/2020 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 31 grudnia 2020 r. w sprawie ustalenia planu finansowego zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej na 2020 rok (po zmianach)
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2020-816
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2020-816

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2021-01-14
Na stronie biuletynu od:   2021-01-14   do   2024-01-14
Data zarządzenia:   2020-12-31


8.Zarządzenie Nr 815/2020 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 31 grudnia 2020 r. w sprawie ustalenia planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami na 2020 rok (po zmianach)
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2020-815
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2020-815

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2021-01-14
Na stronie biuletynu od:   2021-01-14   do   2024-01-14
Data zarządzenia:   2020-12-31


9.Zarządzenie Nr 814/2020 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 31 grudnia 2020 r. w sprawie ustalenia planu finansowego na 2020 rok dla jednostki budżetowej Urząd Miasta Kalisza (po zmianach)
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2020-814
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2020-814

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2021-01-14
Na stronie biuletynu od:   2021-01-14   do   2024-01-14
Data zarządzenia:   2020-12-31


10.Zarządzenie Nr 813/2020 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 31 grudnia 2020 r. w sprawie ustalenia planu finansowego budżetu na 2020 rok (po zmianach)
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2020-813
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2020-813

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2021-01-14
Na stronie biuletynu od:   2021-01-14   do   2024-01-14
Data zarządzenia:   2020-12-31


11.Zarządzenie Nr 812/2020 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 31 grudnia 2020 r. w sprawie zmian w planie finansowym budżetu na 2020 rok
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2020-812
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2020-812

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2021-01-05
Na stronie biuletynu od:   2021-01-05   do   2021-01-05
Data zarządzenia:   2020-12-31


12.ZARZĄDZENIE NR 811/2020 PREZYDENTA MIASTA KALISZA z dnia 31 grudnia 2020 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Kalisza na lata 2020 - 2039
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2020-811
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2020-811

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2021-01-05
Na stronie biuletynu od:   2021-01-05   do   2021-01-05
Data zarządzenia:   2020-12-31


13.ZARZĄDZENIE NR 810/2020 PREZYDENTA MIASTA KALISZA z dnia 31 grudnia 2020 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2020 rok
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2020-810
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2020-810

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2021-01-05
Na stronie biuletynu od:   2021-01-05   do   2021-01-05
Data zarządzenia:   2020-12-31


14.Zarządzenie Nr 809/2020 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 31 grudnia 2020 r. w sprawie powołania komisji przetargowej oraz wskazania osób sprawujących nadzór nad realizacją udzielonego zamówienia
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2020-809
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2020-809

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2021-01-04
Na stronie biuletynu od:   2021-01-04   do   2021-01-04
Data zarządzenia:   2020-12-31


15.Zarządzenie Nr 808/2020 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 31 grudnia 2020 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu udzielania zamówień publicznych w Urzędzie Miasta Kalisza do kwoty stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2020-808
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2020-808

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2021-01-04
Na stronie biuletynu od:   2021-01-04   do   2021-01-04
Data zarządzenia:   2020-12-31


16.Zarządzenie Nr 807/2020 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 31 grudnia 2020 r. w sprawie przekazania Zespołowi Szkół Techniczno-Elektronicznych w Kaliszu środków dydaktycznych zakupionych w ramach projektu pn. „Kalisz – przestrzeń dla profesjonalistów. Kwalifikacje i doświadczenie inwestycją w przyszłość młodzieży z Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej - III EDYCJA” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014–2020.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2020-807
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2020-807

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2021-01-14
Na stronie biuletynu od:   2021-01-14   do   2024-01-14
Data zarządzenia:   2020-12-31


17.Zarządzenie Nr 806/2020 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 31 grudnia 2020 r. w sprawie przekazania Zespołowi Szkół Samochodowych im. Stanisława Staszica w Kaliszu pozostałych środków trwałych zakupionych w ramach projektu pn. „Kalisz – przestrzeń dla profesjonalistów. Kwalifikacje i doświadczenie inwestycją w przyszłość młodzieży z Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej - II EDYCJA” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014–2020.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2020-806
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2020-806

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2021-01-14
Na stronie biuletynu od:   2021-01-14   do   2024-01-14
Data zarządzenia:   2020-12-31


18.Zarządzenie Nr 805/2020 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 31 grudnia 2020 r. w sprawie unieważnienia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji w 2021 r. zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób, a także w zakresie działalności charytatywnej
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2020-805
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2020-805

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2021-01-07
Na stronie biuletynu od:   2021-01-07   do   2024-01-07
Data zarządzenia:   2020-12-31


19.Zarządzenie Nr 804/2020 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 31 grudnia 2020 r. w sprawie wyboru ofert i ustalenia wysokości dotacji dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych w celu realizacji zadań publicznych w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w 2021 roku oraz w latach 2021 – 2022.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2020-804
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2020-804

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2021-01-04
Na stronie biuletynu od:   2021-01-04   do   2021-01-04
Data zarządzenia:   2020-12-31


20.Zarządzenie Nr 803/2020 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 31 grudnia 2020 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia treści ogłoszenia dotyczącego otwartego konkursu ofert na realizację w 2021 roku zadania publicznego w zakresie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2020-803
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2020-803

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2021-01-07
Na stronie biuletynu od:   2021-01-07   do   2021-01-07
Data zarządzenia:   2020-12-31


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10   Nastepna >>
>> Archiwum zarządzeń

od 25.09.2003r. strona http://www.bip.kalisz.pl była już odwiedzana: 6 974 003 razy, aktualnie na stronie przebywa: 10 osób.

Data ostatniej aktualizacji:  Czwartek, 25 lipca 2024 o godz. 12:00   kontakt: agoral@um.kalisz.pl