Rozmiar tekstu:AAA     Kolor tekstu:     Kolor tła:      Język:
 Wyszukuj po słowie:   

 Rejestr zmian w Biuletynie - Uchwały Rady Miasta 


LP Data wpisu Data uchwalenia Tytuł uchwały Wprowadził
51. 2022-05-09 2022-04-28 UCHWAŁA NR LII/723/2022 RADY MIASTA KALISZA z dnia 28 kwietnia 2022 r. w sprawie udzielenia w 2022 roku dotacji dla właścicieli lub użytkowników wieczystych nieruchomości położonych na obszarze Specjalnej Strefy Rewitalizacji ALL
52. 2022-05-09 2022-04-28 UCHWAŁA NR LII/724/2022 RADY MIASTA KALISZA z dnia 28 kwietnia 2022 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2022 rok ALL
53. 2022-05-09 2022-04-28 UCHWAŁA NR LII/725/2022 RADY MIASTA KALISZA z dnia 28 kwietnia 2022 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Kalisza na lata 2022-2043 ALL
54. 2022-05-09 2022-04-28 UCHWAŁA NR LII/726/2022 RADY MIASTA KALISZA z dnia 28 kwietnia 2022 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uprawnień do bezpłatnych i ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego komunikacji miejskiej na terenie Kalisza i gmin, z którymi Miasto Kalisz zawarło porozumienia. ALL
55. 2022-05-09 2022-04-28 UCHWAŁA NR LII/727/2022 RADY MIASTA KALISZA z dnia 28 kwietnia 2022 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Miasto Kalisz, udostępnionych dla operatora i przewoźników oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów ALL
56. 2022-05-09 2022-04-28 UCHWAŁA NR LII/728/2022 RADY MIASTA KALISZA z dnia 28 kwietnia 2022 r. w sprawie zamiaru zmiany statutu samorządowej instytucji kultury - Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Adama Asnyka w Kaliszu i podania jej do publicznej wiadomości. ALL
57. 2022-05-09 2022-04-28 UCHWAŁA NR LII/729/2022 RADY MIASTA KALISZA z dnia 28 kwietnia 2022 r. zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania Stypendium Kulturalnego Prezydenta Miasta Kalisza ALL
58. 2022-05-09 2022-04-28 UCHWAŁA NR LII/730/2022 RADY MIASTA KALISZA z dnia 28 kwietnia 2022 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyznawania corocznych nagród za wyróżniającą postawę w działaniach ratowniczych prowadzonych w ramach ochrony przeciwpożarowej. ALL
59. 2022-05-09 2022-04-28 UCHWAŁA NR LII/731/2022 RADY MIASTA KALISZA z dnia 28 kwietnia 2022 r. w sprawie przyjęcia rezygnacji z funkcji Przewodniczącego Komisji Rodziny, Zdrowia i Polityki Społecznej Rady Miasta Kalisza. ALL
60. 2022-05-09 2022-04-28 UCHWAŁA NR LII/732/2022 RADY MIASTA KALISZA z dnia 28 kwietnia 2022 r. w sprawie powołania Przewodniczącej Komisji Rodziny, Zdrowia i Polityki Społecznej Rady Miasta Kalisza. ALL
61. 2022-05-09 2022-04-28 UCHWAŁA NR LII/733/2022 RADY MIASTA KALISZA z dnia 28 kwietnia 2022 r. w sprawie rozpatrzenia petycji w przedmiocie doprowadzenia do zgodności z obowiązującym polskim prawem terenu cmentarza żołnierzy radzieckich w Kaliszu przy ul. Częstochowskiej. ALL
62. 2022-05-09 2022-04-28 UCHWAŁA NR LII/734/2022 RADY MIASTA KALISZA z dnia 28 kwietnia 2022 r. w sprawie rozpatrzenia skargi Koła Związku Zawodowego Oświata przy I Liceum Ogólnokształcącym na dyrektora I Liceum Ogólnokształcącego im. A. Asnyka w Kaliszu. ALL
63. 2022-05-09 2022-04-28 UCHWAŁA NR LII/735/2022 RADY MIASTA KALISZA z dnia 28 kwietnia 2022 r. w sprawie rozpatrzenia skargi Stowarzyszenia Multi.Art na Prezydenta Miasta Kalisza. ALL
64. 2022-05-09 2022-04-28 OBWIESZCZENIE RADY MIASTA KALISZA z dnia 28 kwietnia 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały Nr IX/168/2007 Rady Miejskiej Kalisza w sprawie nadania statutu Osiedlu Asnyka ALL
65. 2022-05-09 2022-04-28 OBWIESZCZENIE RADY MIASTA KALISZA z dnia 28 kwietnia 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały Nr IX/169/2007 Rady Miejskiej Kalisza w sprawie nadania statutu Osiedlu Kaliniec ALL
66. 2022-05-09 2022-04-28 OBWIESZCZENIE RADY MIASTA KALISZA z dnia 28 kwietnia 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały Nr IX/170/2007 Rady Miejskiej Kalisza w sprawie nadania statutu Osiedlu Dobrzec W ALL
67. 2022-05-09 2022-04-28 OBWIESZCZENIE RADY MIASTA KALISZA z dnia 28 kwietnia 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały Nr VII/98/2007 Rady Miejskiej Kalisza w sprawie nadania statutu Osiedlu Tyniec ALL
68. 2022-05-09 2022-04-28 OBWIESZCZENIE RADY MIASTA KALISZA z dnia 28 kwietnia 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały Nr VII/99/2007 Rady Miejskiej Kalisza w sprawie nadania statutu Osiedlu Śródmieście I ALL
69. 2022-05-09 2022-04-28 OBWIESZCZENIE RADY MIASTA KALISZA z dnia 28 kwietnia 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały Nr VII/100/2007 Rady Miejskiej Kalisza w sprawie nadania statutu Osiedlu Śródmieście II ALL
70. 2022-05-09 2022-04-28 OBWIESZCZENIE RADY MIASTA KALISZA z dnia 28 kwietnia 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały Nr VII/101/2007 Rady Miejskiej Kalisza w sprawie nadania statutu Osiedlu Czaszki ALL
71. 2022-05-09 2022-04-28 OBWIESZCZENIE RADY MIASTA KALISZA z dnia 28 kwietnia 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały Nr VII/102/2007 Rady Miejskiej Kalisza w sprawie nadania statutu Osiedlu Piskorzewie ALL
72. 2022-05-09 2022-04-28 OBWIESZCZENIE RADY MIASTA KALISZA z dnia 28 kwietnia 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały Nr VII/103/2007 Rady Miejskiej Kalisza w sprawie nadania statutu Osiedlu Rogatka ALL
73. 2022-05-09 2022-04-28 OBWIESZCZENIE RADY MIASTA KALISZA z dnia 28 kwietnia 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały Nr VII/104/2007 Rady Miejskiej Kalisza w sprawie nadania statutu Osiedlu Ogrody ALL
74. 2022-05-09 2022-04-28 OBWIESZCZENIE RADY MIASTA KALISZA z dnia 28 kwietnia 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały Nr VII/105/2007 Rady Miejskiej Kalisza w sprawie nadania statutu Osiedlu Korczak ALL
75. 2022-05-09 2022-04-28 OBWIESZCZENIE RADY MIASTA KALISZA z dnia 28 kwietnia 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały Nr VII/106/2007 Rady Miejskiej Kalisza w sprawie nadania statutu Osiedlu Chmielnik ALL
76. 2022-05-09 2022-04-28 OBWIESZCZENIE RADY MIASTA KALISZA z dnia 28 kwietnia 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały Nr VII/107/2007 Rady Miejskiej Kalisza w sprawie nadania statutu Osiedlu Dobro ALL
77. 2022-05-09 2022-04-28 OBWIESZCZENIE RADY MIASTA KALISZA z dnia 28 kwietnia 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały Nr VII/108/2007 Rady Miejskiej Kalisza w sprawie nadania statutu Osiedlu Szczypiorno ALL
78. 2022-05-09 2022-04-28 OBWIESZCZENIE RADY MIASTA KALISZA z dnia 28 kwietnia 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały Nr VII/109/2007 Rady Miejskiej Kalisza w sprawie nadania statutu Osiedlu Rypinek ALL
79. 2022-05-09 2022-04-28 OBWIESZCZENIE RADY MIASTA KALISZA z dnia 28 kwietnia 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały Nr VII/110/2007 Rady Miejskiej Kalisza w sprawie nadania statutu Osiedlu Zagorzynek ALL
80. 2022-05-09 2022-04-28 OBWIESZCZENIE RADY MIASTA KALISZA z dnia 28 kwietnia 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały Nr VII/111/2007 Rady Miejskiej Kalisza w sprawie nadania statutu Osiedlu Winiary ALL
81. 2022-05-09 2022-04-28 OBWIESZCZENIE RADY MIASTA KALISZA z dnia 28 kwietnia 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały Nr VII/112/2007 Rady Miejskiej Kalisza w sprawie nadania statutu Osiedlu Piwonice ALL
82. 2022-05-09 2022-04-28 OBWIESZCZENIE RADY MIASTA KALISZA z dnia 28 kwietnia 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały Nr VII/113/2007 Rady Miejskiej Kalisza w sprawie nadania statutu Osiedlu Majków ALL
83. 2022-05-09 2022-04-28 OBWIESZCZENIE RADY MIASTA KALISZA z dnia 28 kwietnia 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały Nr VII/114/2007 Rady Miejskiej Kalisza w sprawie nadania statutu Osiedlu Rajsków ALL
84. 2022-05-09 2022-04-28 OBWIESZCZENIE RADY MIASTA KALISZA z dnia 28 kwietnia 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały Nr VIII/143/2007 Rady Miejskiej Kalisza w sprawie nadania statutu Osiedlu Dobrzec P ALL
85. 2022-05-09 2022-04-28 OBWIESZCZENIE RADY MIASTA KALISZA z dnia 28 kwietnia 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały Nr XI/179/2007 Rady Miejskiej Kalisza w sprawie nadania statutu Osiedlu Widok ALL
86. 2022-05-09 2022-04-28 OBWIESZCZENIE RADY MIASTA KALISZA z dnia 28 kwietnia 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały Nr XI/180/2007 Rady Miejskiej Kalisza w sprawie nadania statutu Osiedlu Serbinów. ALL
87. 2022-04-06 2022-03-31 UCHWAŁA NR LI/696/2022 RADY MIASTA KALISZA z dnia 31 marca 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumień dotyczących przejęcia zadań z zakresu administracji rządowej. ALL
88. 2022-04-06 2022-03-31 UCHWAŁA NR LI/697/2022 RADY MIASTA KALISZA z dnia 31 marca 2022 r. w sprawie przyjęcia do realizacji przez Miasto Kalisz zadań publicznych z zakresu oświaty z Powiatu Kaliskiego ALL
89. 2022-04-06 2022-03-31 UCHWAŁA NR LI/698/2022 RADY MIASTA KALISZA z dnia 31 marca 2022 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania Stypendium Kulturalnego Prezydenta Miasta Kalisza ALL
90. 2022-04-06 2022-03-31 UCHWAŁA NR LI/699/2022 RADY MIASTA KALISZA z dnia 31 marca 2022 r. w sprawie udzielenia w 2022 roku dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane dla obiektów zabytkowych wpisanych do rejestru zabytków lub ujętych w gminnej ewidencji zabytków ALL
91. 2022-04-06 2022-03-31 UCHWAŁA NR LI/700/2022 RADY MIASTA KALISZA z dnia 31 marca 2022 r. w sprawie przyjęcia „Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami dla Miasta Kalisza na lata 2021-2024 ALL
92. 2022-04-06 2022-03-31 UCHWAŁA NR LI/702/2022 RADY MIASTA KALISZA z dnia 31 marca 2022 r. w sprawie określenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Kalisza na 2022 rok. ALL
93. 2022-04-06 2022-03-31 UCHWAŁA NR LI/701/2022 RADY MIASTA KALISZA z dnia 31 marca 2022 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Miasto Kalisz, udostępnionych dla operatora i przewoźników oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów ALL
94. 2022-04-06 2022-03-31 UCHWAŁA NR LI/703/2022 RADY MIASTA KALISZA z dnia 31 marca 2022 r. w sprawie uchwalenia „Programu ochrony środowiska dla Kalisza - miasta na prawach powiatu na lata 2021 - 2030” ALL
95. 2022-04-06 2022-03-31 UCHWAŁA NR LI/704/2022 RADY MIASTA KALISZA z dnia 31 marca 2022 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia i przyjęcia do realizacji "Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta Kalisza - Aktualizacja" ALL
96. 2022-04-06 2022-03-31 UCHWAŁA NR LI/705/2022 RADY MIASTA KALISZ z dnia 31 marca 2022 r. w sprawie uchwalenia „Wieloletniego programu gospodarowania zasobem mieszkaniowym Miasta Kalisza na lata 2022 – 2026” ALL
97. 2022-04-06 2022-03-31 UCHWAŁA NR LI/706/2022 RADY MIASTA KALISZA z dnia 31 marca 2022 r. w sprawie określenia zadań i wysokości środków przeznaczonych na te zadania w 2022 roku z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. ALL
98. 2022-04-06 2022-03-31 UCHWAŁA NR LI/707/2022 RADY MIASTA KALISZA z dnia 31 marca 2022 r. w sprawie niewyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie Kalisza na 2023 rok środków stanowiących fundusz sołecki ALL
99. 2022-04-06 2022-03-31 UCHWAŁA NR LI/708/2022 RADY MIASTA KALISZA z dnia 31 marca 2022 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2022 rok ALL
100. 2022-04-06 2022-03-31 UCHWAŁA NR LI/709/2022 RADY MIASTA KALISZA z dnia 31 marca 2022 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Kalisza na lata 2022-2043 ALL

<< poprzednie     kolejne >>    
[2003 rok]    [2004 rok]    [2005 rok]    [2006 rok]    [2007 rok]    [2008 rok]    [2009 rok]    [2010 rok]    [2011 rok]    [2012 rok]    [2013 rok]    [2014 rok]    [2015 rok]    [2016 rok]    [2017 rok]    [2018 rok]    [2019 rok]    [2020 rok]    [2021 rok]    [2022 rok]   

od 25.09.2003r. strona http://www.bip.kalisz.pl była już odwiedzana: 5 320 587 razy, aktualnie na stronie przebywa: 17 osób.

Data ostatniej aktualizacji:  Sobota, 13 sierpnia 2022 o godz. 04:53   kontakt: agoral@um.kalisz.pl