Rozmiar tekstu:AAA     Kolor tekstu:     Kolor tła:      Język:
 Wyszukuj po słowie:   

 Powrót do strony głównej Powrót do poziomu wyżej Rejestr zmian w Biuletynie - Uchwały Rady Miasta 


LP Data wpisu Data uchwalenia Tytuł uchwały Wprowadził
51. 2009-10-26 2009-10-01 Uchwała XXXIX/568/2009 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 1 października 2009 roku zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia zestawienia przychodów i wydatków Gminnego i Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kaliszu na 2009 r. ALL
52. 2009-10-26 2009-10-01 Uchwała Nr XXXIX/569/2009 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 1 października 2009 roku w sprawie zmian w budżecie Kalisza – Miasta na prawach powiatu na 2009 rok. ALL
53. 2009-10-26 2009-10-01 Uchwała Nr XXXIX/570/2009 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 1 października 2009 roku zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia rachunku dochodów własnych przy samorządowych jednostkach budżetowych. ALL
54. 2009-10-26 2009-10-01 Uchwała Nr XXXIX/ 571/2009 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 1 października 2009 r. w sprawie rozpatrzenia skargi ███████████*. * Wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych, na podstawie art. 5 ust. 2 z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej, jawność wyłączyła Katarzyna Wawrzyniak – naczelnik Kancelarii Rady Miejskiej. ALL
55. 2009-10-26 2009-10-01 UCHWAŁA Nr XXXIX/572/2009 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 1 października 2009 roku w sprawie rozpatrzenia skargi Pana ███████████*. * Wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych, na podstawie art. 5 ust. 2 z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej, jawność wyłączyła Katarzyna Wawrzyniak – naczelnik Kancelarii Rady Miejskiej. ALL
56. 2009-10-26 2009-10-01 UCHWAŁA Nr XXXIX/ 573 /2009 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 1 października 2009 roku uchylająca uchwałę w sprawie powierzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Kalisza zbadania skargi Pana ███████████*. * Wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych, na podstawie art. 5 ust. 2 z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej, jawność wyłączyła Katarzyna Wawrzyniak – naczelnik Kancelarii Rady Miejskiej. ALL
57. 2009-10-26 2009-10-01 Uchwała Nr XXXIX/575/2009 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 1 października 2009 roku w sprawie zaliczenia do kategorii drogi powiatowej ulicy Wrocławskiej w Kaliszu na odcinku od Alei Wojska Polskiego do granicy miasta Kalisza ALL
58. 2009-10-26 2009-10-01 Uchwała Nr XXXIX/576/2009 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 1 października 2009 roku w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązań związanych z uczestniczeniem w projekcie „Internet zmieni Twój los. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie województwa wielkopolskiego” realizowanym wspólnie z Województwem Wielkopolskim. ALL
59. 2009-10-26 2009-10-01 Uchwała Nr XXXIX/577/2009 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 1 października 2009 roku w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązań związanych z uczestnictwem w projekcie o nazwie „Utworzenie Ośrodka Radioterapii na terenie wydzielonym z Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. Ludwika Perzyny w Kaliszu w ramach struktury Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej, Wielkopolskiego Centrum Onkologii” i wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Województwem Wielkopolskim w sprawie wspólnej realizacji projektu. ALL
60. 2009-10-26 2009-10-01 Stanowisko Rady Miejskiej Kalisza i Prezydenta Miasta Kalisza wobec planów likwidacji Wydziału VI Gospodarczego Sądu Okręgowego w Kaliszu ALL
61. 2009-10-26 2009-10-01 Uchwała Nr XXXIX/574/2009 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 1 października 2009 roku w sprawie pozbawienia kategorii drogi gminnej ulicy Wrocławskiej w Kaliszu na odcinku od Alei Wojska Polskiego do granicy miasta Kalisza ALL
62. 2009-07-16 2009-06-25 Uchwała nr XXXVII/528/2009 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 25 czerwca 2009 roku w sprawie wyrażenia woli realizacji projektu w ramach Poddziałania 6.1.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, realizowanego przez Powiatowy Urząd Pracy w Kaliszu oraz udzielenia pełnomocnictw. ALL
63. 2009-07-16 2009-06-25 Uchwała Nr XXXVII/529/2009 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 25 czerwca 2009 roku w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży lokalu mieszkalnego i od pierwszej opłaty za oddanie w użytkowanie wieczyste ułamkowej części gruntu związanego z nabywaną własnością lokalu mieszkalnego przez dotychczasowego najemcę. ALL
64. 2009-07-16 2009-06-25 Uchwała Nr XXXVII/530/2009 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 25 czerwca 2009 roku w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości zabudowanych na cele mieszkaniowe, przeznaczonych pod tego rodzaju zabudowę oraz zabudowanych garażami. ALL
65. 2009-07-16 2009-06-25 Uchwała Nr XXXVII/531/2009 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 25 czerwca 2009 roku w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty Spółdzielni Mieszkaniowej "Dobrzec" od ceny sprzedaży nieruchomości zabudowanej na cele mieszkaniowe. ALL
66. 2009-07-16 2009-06-25 Uchwała Nr XXXVII/532/2009 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 25 czerwca 2009 roku w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty Kaliskiej Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko – Własnościowej w Kaliszu od ceny sprzedaży nieruchomości zabudowanej na cele mieszkaniowe. ALL
67. 2009-07-16 2009-06-25 Uchwała Nr XXXVII/533/2009 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 25 czerwca 2009 roku zmieniająca uchwałę w sprawie założenia gimnazjum w Kaliszu. ALL
68. 2009-07-16 2009-06-25 Uchwała Nr XXXVII/534/2009 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 25 czerwca 2009 roku zmieniająca uchwałę w sprawie założenia gimnazjum w Kaliszu. ALL
69. 2009-07-16 2009-06-25 Uchwała Nr XXXVII/535/2009 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 25 czerwca 2009 roku zmieniająca uchwałę w sprawie zmiany nazwy Zespołu Szkół Nr 12 przy Wojewódzkim Szpitalu Matki i Dziecka w Kaliszu, ul. Toruńska 7. ALL
70. 2009-07-16 2009-06-25 Uchwała Nr XXXVII/536/2009 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 25 czerwca 2009 roku zmieniająca uchwałę w sprawie założenia Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Słabo Słyszących i Niesłyszących w Kaliszu. ALL
71. 2009-07-16 2009-06-25 Uchwała Nr XXXVII/537/2009 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 25 czerwca 2009 roku zmieniająca uchwałę w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej Specjalnej Nr 20 przy Wojewódzkim Szpitalu Matki i Dziecka w Kaliszu, ul. Toruńska 7. ALL
72. 2009-07-16 2009-06-25 Uchwała Nr XXXVII/538/2009 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 25 czerwca 2009 roku zmieniająca uchwałę w sprawie wdrożenia reformy ustroju szkół z siedzibą przy ul. Handlowej 30. ALL
73. 2009-07-16 2009-06-25 Uchwała Nr XXXVII/539/2009 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 25 czerwca 2009 r. w sprawie wyrażenia opinii o projekcie uchwały Rady Miasta Ruda Śląska w sprawie likwidacji Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala Miejskiego w Rudzie Śląskiej z siedzibą przy ul. Lipa 2 ALL
74. 2009-07-16 2009-06-25 Uchwała Nr XXXVII/540/2009 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 25 czerwca 2009 roku w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie Kalisza- Miasta na prawach powiatu na 2010 rok środków stanowiących fundusz sołecki. ALL
75. 2009-07-16 2009-06-25 Uchwała Nr XXXVII/541/2009 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 25 czerwca 2009 roku w sprawie zmian w budżecie Kalisza – Miasta na prawach powiatu na 2009 rok. ALL
76. 2009-06-08 2009-05-28 Uchwała nr XXXV/510/2009 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 28 maja 2009 roku w sprawie nadania odznaki Zasłużony dla Miasta Kalisza. ALL
77. 2009-06-08 2009-05-28 Uchwała nr XXXV/ 511/2009 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 28 maja 2009 roku w sprawie przyznania Nagrody Miasta Kalisza. ALL
78. 2009-06-08 2009-05-28 Uchwała nr XXXV/ 512/2009 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 28 maja 2008 roku w sprawie nadania godności Honorowego Obywatelstwa Miasta Kalisza. ALL
79. 2009-06-08 2009-05-28 Uchwała nr XXXV/ 513/2009 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 28 maja 2008 roku w sprawie nadania godności Honorowego Obywatelstwa Miasta Kalisza. ALL
80. 2009-06-08 2009-05-28 Uchwała Nr XXXV/514/2009 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 28 maja 2009 roku w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży lokalu mieszkalnego i od pierwszej opłaty za oddanie w użytkowanie wieczyste ułamkowej części gruntu związanego z nabywaną własnością lokalu mieszkalnego przez dotychczasowego najemcę. ALL
81. 2009-06-08 2009-05-28 Uchwała Nr XXXV/515/2009 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 28 maja 2009 roku w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości zabudowanych na cele mieszkaniowe, przeznaczonych pod tego rodzaju zabudowę oraz zabudowanych garażami. ALL
82. 2009-06-08 2009-05-28 Uchwała XXXV/516/2009 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 28 maja 2009 roku w sprawie likwidacji Szkoły Policealnej Nr 7 w Kaliszu, przy ul. Kaszubskiej 13. ALL
83. 2009-06-08 2009-05-28 Uchwała Nr XXXV/517/2009 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 28 maja 2009 roku w sprawie rozwiązania Zespołu Szkół Nr 4 w Kaliszu przy ul. Polnej 17. ALL
84. 2009-06-08 2009-05-28 Uchwała Nr XXXV/518/2009 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 28 maja 2009 roku w sprawie rozwiązania Zespołu Szkół Nr 2 w Kaliszu przy ul. Ciasnej 16. ALL
85. 2009-06-08 2009-05-28 Uchwała Nr XXXV/519/2009 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 28 maja 2009 roku zmieniająca uchwałę w sprawie zaciągnięcia w latach 2007 – 2008 pożyczki w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na dofinansowanie projektu inwestycyjnego i ustanowienie zabezpieczenia spłaty pożyczki ALL
86. 2009-06-08 2009-05-28 Uchwała Nr XXXV/520/2009 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 28 maja 2009 roku zmieniająca uchwałę w sprawie zaciągnięcia w latach 2007 – 2009 pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu. ALL
87. 2009-06-08 2009-05-28 Uchwała Nr XXXV/521/2009 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 28 maja 2009 roku w sprawie zmian w budżecie Kalisza – Miasta na prawach powiatu na 2009 rok. ALL
88. 2009-06-08 2009-05-28 Uchwała Nr XXXV/522/2009 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 28 maja 2009 roku w sprawie wyrażenia woli zawarcia porozumienia pomiędzy Prezydentem Miasta Kalisza a właściwym organem Straży Granicznej. ALL
89. 2009-06-08 2009-05-28 Uchwała Nr XXXV/523/2009 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 28 maja 2009 roku w sprawie wyrażenia woli zawarcia porozumienia pomiędzy Prezydentem Miasta Kalisza a Wielkopolskim Komendantem Wojewódzkim Policji w Poznaniu. ALL
90. 2009-06-08 2009-05-28 Uchwała Nr XXXV/524/2009 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 28 maja 2009 r. w sprawie wyrażenia opinii o projekcie uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego w sprawie likwidacji Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Jarocinie. ALL
91. 2009-06-08 2009-05-28 Uchwała Nr XXXV/525/2009 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 28 maja 2009 roku zmieniająca uchwałę w sprawie przystąpienia do Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Regionu Wielkopolski ALL
92. 2009-06-08 2009-05-28 Uchwała Nr XXXV/526/2009 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 28 maja 2009 roku w sprawie wyrażenia zgody na zabezpieczenie środków w budżecie Kalisza – Miasta na prawach powiatu w roku 2010 w celu współfinansowania projektu pod nazwą „System Informacji Turystycznej w Wielkopolsce”, zgłaszanego przez Wielkopolską Organizację Turystyczną jako Lidera Projektu oraz Miasto Kalisz jako Partnera projektu, do współfinansowania w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 – 2013. ALL
93. 2009-06-08 2009-05-28 Uchwała Nr XXXV/527/2009 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 28 maja 2009 w sprawie zmian składu osobowego Komisji Rady Miejskiej Kalisza. ALL
94. 2009-06-02 2009-04-29 Uchwała Nr XXXIV/493/2009 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 29 kwietnia 2009 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Biura Wystaw Artystycznych w Kaliszu za rok 2008 ALL
95. 2009-06-02 2009-04-29 Uchwała Nr XXXIV/492/2009 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 29 kwietnia 2009 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Miejskiego Ośrodka Kultury w Kaliszu za rok 2008 ALL
96. 2009-06-02 2009-04-29 Uchwała Nr XXXIV/494/2009 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 29 kwietnia 2009 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Ośrodka Kultury Plastycznej „WIEŻA CIŚNIEŃ” w Kaliszu za rok 2008 ALL
97. 2009-06-02 2009-04-29 Uchwała Nr XXXIV/495/2009 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 29 kwietnia 2009 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kaliszu za rok 2008 ALL
98. 2009-06-02 2009-04-29 Uchwała Nr XXXIV/496/2009 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 29 kwietnia 2009 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Filharmonii Kaliskiej za rok 2008 ALL
99. 2009-06-02 2009-04-29 Uchwała Nr XXXIV/497/2009 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 29 kwietnia 2009 roku w sprawie udzielenia absolutorium Prezydentowi Miasta Kalisza. ALL
100. 2009-06-02 2009-04-29 Uchwała Nr XXXIV/498/2009 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 29 kwietnia 2009 roku w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży lokalu mieszkalnego i od pierwszej opłaty za oddanie w użytkowanie wieczyste ułamkowej części gruntu związanego z nabywaną własnością lokalu mieszkalnego przez dotychczasowego najemcę. ALL

<< poprzednie     kolejne >>    
[2003 rok]    [2004 rok]    [2005 rok]    [2006 rok]    [2007 rok]    [2008 rok]    [2009 rok]    [2010 rok]    [2011 rok]    [2012 rok]    [2013 rok]    [2014 rok]    [2015 rok]    [2016 rok]    [2017 rok]    [2018 rok]    [2019 rok]    [2020 rok]    [2021 rok]    [2022 rok]    [2023 rok]    [2024 rok]   

od 25.09.2003r. strona http://www.bip.kalisz.pl była już odwiedzana: 6 908 192 razy, aktualnie na stronie przebywa: 27 osób.

Data ostatniej aktualizacji:  Poniedziałek, 24 czerwca 2024 o godz. 18:32   kontakt: agoral@um.kalisz.pl