Rozmiar tekstu:AAA     Kolor tekstu:     Kolor tła:      Język:
 Wyszukuj po słowie:   

 Powrót do strony głównej Powrót do poziomu wyżej Rejestr zmian w Biuletynie - Uchwały Rady Miasta 


LP Data wpisu Data uchwalenia Tytuł uchwały Wprowadził
51. 2007-10-01 2007-09-20 Uchwała RMK nr XIII/207/2007 z dnia 20 września 2007 roku w sprawie wyboru ławników Sądu Rejonowego w Kaliszu ALL
52. 2007-10-01 2007-09-20 Uchwała RMK nr XIII/208/2007 z dnia 20 września 2007 roku w sprawie wyboru ławników Sądu Okręgowego w Kaliszu ALL
53. 2007-10-01 2007-09-20 Uchwała RMK nr XIII/210/2007 z dnia 20 września 2007 roku zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia zestawienia przychodów i wydatków Gminnego i Powiatowego ALL
54. 2007-10-01 2007-09-20 Uchwała RMK nr XIII/211/2007 z dnia 20 września 2007 roku w sprawie Zaciągnięcia w 2007 roku długoterminowego kredytu bankowego z przeznaczeniem na realizacje wydatków inwestycyjnych ALL
55. 2007-10-01 2007-09-20 Uchwała RMK nr XIII/212/2007 z dnia 20 września 2007 roku zmieniająca uchwałę w sprawie zasad przyznawania diet i zwrotu kosztów podróży służbowej dla członków rad i zarządów jednostek pomocniczych ALL
56. 2007-10-01 2007-09-20 Uchwała nr XIII/213/2007 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 20 września 2007 roku w sprawie zmian w budżecie Kalisza-Miasta na prawach powiatu na 2007 rok ALL
57. 2007-10-01 2007-09-20 Uchwała RMK nr XIII/214/2007 z dnia 20 września 2007 roku w sprawie rozpatrzenia przez Komisję Rewizyjną Rady Miejskiej Kalisza skargi ███████████*. * Wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych, na podstawie art. 5 ust. 2 z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej, jawność wyłączyła Katarzyna Wawrzyniak – naczelnik Kancelarii Rady Miejskiej. ALL
58. 2007-10-01 2007-09-20 Uchwała RMK nr XIII/215/2007 z dnia 20 września 2007 roku w sprawie powierzenia Komisji Rewizyjną Rady Miejskiej Kalisza rozpatrzenia skargi ███████████*. * Wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych, na podstawie art. 5 ust. 2 z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej, jawność wyłączyła Katarzyna Wawrzyniak – naczelnik Kancelarii Rady Miejskiej. ALL
59. 2007-10-01 2007-09-20 Uchwała RMK nr XIII/209/2007 z dnia 20 września 2007 roku w sprawie określenia zadań i wysokości środków przeznaczonych na te zadania w 2007 roku z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych ALL
60. 2007-09-14 2007-06-28 Uchwała nr XIII/201/2007 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 13 września 2007r w sprawie utworzenia na obszarze miasta Kalisza obwodów głosowania w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej wyznaczonych na dzień 21 października 2007 roku ALL
61. 2007-07-23 2007-06-28 Uchwała RMK nr XI/177/2007 z dnia 28 czerwca 2007 roku w sprawie zawarcia porozumienia z Ministrem Edukacji Narodowej. ALL
62. 2007-07-23 2007-06-28 Uchwała RMK nr XI/173/2007 z dnia 28 czerwca 2007 roku w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości zabudowanych na cele mieszkaniowe oraz przeznaczonych pod tego rodzaju zabudowę. ALL
63. 2007-07-23 2007-06-28 Uchwała RMK nr XI/174/2007 z dnia 28 czerwca 2007 roku w sprawie powierzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Kalisza zbadania skargi ███████████*. * Wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych, na podstawie art. 5 ust. 2 z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej, jawność wyłączyła Katarzyna Wawrzyniak – naczelnik Kancelarii Rady Miejskiej. ALL
64. 2007-07-23 2007-06-28 Uchwała RMK nr XI/175/2007 z dnia 28 czerwca 2007 roku w sprawie powierzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Kalisza zbadania skargi pana ███████████*. * Wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych, na podstawie art. 5 ust. 2 z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej, jawność wyłączyła Katarzyna Wawrzyniak – naczelnik Kancelarii Rady Miejskiej. ALL
65. 2007-07-23 2007-06-28 Uchwała RMK nr XI/176/2007 z dnia 28 czerwca 2007 roku w sprawie zmiany oznaczenia adresu Szkoły Podstawowej Nr 8 im. Bohaterów Westerplatte w Kaliszu ALL
66. 2007-07-23 2007-06-28 Uchwała RMK nr XI/178/2007 z dnia 28 czerwca 2007 roku w sprawie powołania komisji dyscyplinarnych I i II instancji do orzekania w sprawach dyscyplinarnych pracowników mianowanych zatrudnionych w Urzędzie Miejskim w Kaliszu. ALL
67. 2007-07-23 2007-06-28 Uchwała nr XI/179/2007 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 28 czerwca 2007 roku sprawie nadania statutu Osiedlu Widok ALL
68. 2007-07-23 2007-06-28 Uchwała nr XI/180/2007 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 28 czerwca 2007 roku w sprawie nadania statutu Osiedlu XXV-Lecia. ALL
69. 2007-07-23 2007-06-28 Uchwała RMK nr XI/181/2007 z dnia 28 czerwca 2007 roku w sprawie udzielenia z budżetu Kalisza - Miasta na prawach powiatu pomocy finansowej Miastu Poznań na zadania z zakresu kultury oraz zawarcia umowy. ALL
70. 2007-07-23 2007-06-28 Uchwała nr XI/182/2007 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 28 czerwca 2007 roku w sprawie akceptacji wartości jednego punktu dla potrzeb ustalania wynagrodzenia zasadniczego pracowników zatrudnionych w Ośrodku Sportu, Rehabilitacji i Rekreacji w Kaliszu. ALL
71. 2007-07-23 2007-06-28 Uchwała nr XI/183/2007 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 28 czerwca 2007 roku zmieniająca uchwałę w sprawie organizacji i zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Dziennym Domu Pomocy Społecznej w Kaliszu ALL
72. 2007-07-23 2007-06-28 Uchwała nr XI/184/2007 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 28 czerwca 2007 roku w sprawie zmian w budżecie Kalisza - Miasta na prawach powiatu na 2007 rok ALL
73. 2007-07-23 2007-06-28 Uchwała nr XI/185/2007 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 28 czerwca 2007 roku w sprawie nadania nazwy ulicy wewnętrznej na terenie miasta Kalisza ALL
74. 2007-07-23 2007-06-28 Uchwała nr XI/186/2007 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 28 czerwca 2007 roku w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie miasta Kalisza ALL
75. 2007-07-23 2007-06-28 Uchwała RMK nr XI/188/2007 z dnia 28 czerwca 2007 roku w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie na terenie miasta Kalisza podstrefy Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomiczne "INVEST-PARK" ALL
76. 2007-07-23 2007-06-28 Uchwała RMK nr XI/187/2007 z dnia 28 czerwca 2007 roku w sprawie rozpatrzenia przez Komisję Rewizyjną Rady Miejskiej Kalisza skargi pana ███████████*. * Wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych, na podstawie art. 5 ust. 2 z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej, jawność wyłączyła Katarzyna Wawrzyniak – naczelnik Kancelarii Rady Miejskiej. ALL
77. 2007-07-23 2007-06-28 Uchwała RMK nr XI/200/2007 z dnia 28 czerwca 2007 roku zmieniająca uchwałę w sprawie przekształcenia Technikum na podbudowie szkoły zasadniczej w Kaliszu przy ul. Rzemieślniczej 6. ALL
78. 2007-07-23 2007-06-28 Uchwała RMK nr XI/199/2007 z dnia 28 czerwca 2007 roku zmieniająca uchwałę w sprawie przekształcenia Technikum dla Dorosłych na podbudowie szkoły zasadniczej w Kaliszu przy ul. Rzemieślniczej 6. ALL
79. 2007-07-23 2007-06-28 Uchwała RMK nr XI/198/2007 z dnia 28 czerwca 2007 roku ALL
80. 2007-07-23 2007-06-28 Uchwała RMK nr XI/197/2007 z dnia 28 czerwca 2007 roku zmieniająca uchwałę w sprawie wdrożenia ustroju szkolnego ALL
81. 2007-07-23 2007-06-28 Uchwała RMK nr XI/196/2007 z dnia 28 czerwca 2007 roku zmieniająca uchwałę w sprawie wdrożenia ustroju szkolnego ALL
82. 2007-07-23 2007-06-28 Uchwała RMK nr XI/195/2007 z dnia 28 czerwca 2007 roku w sprawie utworzenia Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Kaliszu przy ul. Rzemieślniczej 6. ALL
83. 2007-07-23 2007-06-28 Uchwała RMK nr XI/193/2007 z dnia 28 czerwca 2007 roku zmieniająca uchwałę w sprawie przekształcenia Technikum dla Dorosłych na podbudowie szkoły zasadniczej w Kaliszu przy ul. Skarszewskiej 13-15. ALL
84. 2007-07-23 2007-06-28 Uchwała RMK nr XI/192/2007 z dnia 28 czerwca 2007 roku zmieniająca uchwałę w sprawie przekształcenia Technikum na podbudowie szkoły zasadniczej w Kaliszu przy ul. Skarszewskiej 13-15. ALL
85. 2007-07-23 2007-06-28 Uchwała RMK nr XI/191/2007 z dnia 28 czerwca 2007 roku w sprawie rozwiązania Zespołu Szkół Mechaniczno-Elektrycznych w Kaliszu przy ul. Rzemieślniczej 6. ALL
86. 2007-07-23 2007-06-28 Uchwała RMK nr XI/190/2007 z dnia 28 czerwca 2007 roku w sprawie rozwiązania Zespołu Szkół Budowlanych w Kaliszu przy ul. Rzemieślniczej 6. ALL
87. 2007-07-23 2007-06-28 Uchwała nr XI/189/2007 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 28 czerwca 2007 roku zmieniająca uchwałę w sprawie określenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa), przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży oraz zasad usytuowania na terenie Miasta Kalisza miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych. ALL
88. 2007-07-23 2007-06-28 Uchwała RMK nr XI/194/2007 z dnia 28 czerwca 2007 roku zmieniająca uchwałę w sprawie przekształcenia szkoły policealnej w Kaliszu przy ul. Skarszewskiej 13-15. ALL
89. 2007-06-25 2007-05-31 Uchwała Nr IX/160/2007 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 31 maja 2007 roku zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia zestawienia przychodów i wydatków Gminnego i Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kaliszu na 2007 r ALL
90. 2007-06-25 2007-05-31 Uchwała Nr IX/159/2007 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 31 maja 2007 roku w sprawie zaciągnięcia w latach 2007- 2008 pożyczki w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na dofinansowanie projektu inwestycyjnego i ustanowienie zabezpieczenia spłaty pożyczki ALL
91. 2007-06-25 2007-05-31 Uchwała Nr IX/158/2007 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 30 maja 2007 roku zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia rachunku dochodów własnych przy samorządowych jednostkach budżetowych ALL
92. 2007-06-25 2007-05-31 Uchwała Nr IX/157/2007 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 30 maja 2007 roku zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia zakładu budżetowego o nazwie Miejski Zarząd Obiektów Służby Zdrowia w Kaliszu ALL
93. 2007-06-25 2007-05-31 Uchwała Nr IX/156/2007 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 31 maja 2007 roku zmieniająca uchwałę w sprawie nadania Statutu Zakładu Opieki Zdrowotnej - Żłobka Nr 4 w Kaliszu przy Al. Wojska Polskiego 34 ALL
94. 2007-06-25 2007-05-31 Uchwała Nr IX/155/2007 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 31 maja 2007 roku zmieniająca uchwałę w sprawie nadania Statutu Zakładu Opieki Zdrowotnej – Żłobka Nr 3 w Kaliszu przy ul. Bogumiła i Barbary 14a ALL
95. 2007-06-25 2007-05-31 Uchwała Nr IX/154/2007 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 31 maja 2007 roku w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie nadania Statutu Zakładu Opieki Zdrowotnej - Żłobka Nr 2 w Kaliszu przy ul. Babina 3a ALL
96. 2007-06-25 2007-05-31 Uchwała Nr IX/150/2007 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 31 maja 2007 roku w sprawie określenia górnych stawek opłat za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych ALL
97. 2007-06-25 2007-05-31 Uchwała Nr IX/147/2007 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 31 maja 2007 roku w sprawie określenia procedury uchwalania budżetu Kalisza - Miasta na prawach powiatu oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu ALL
98. 2007-06-25 2007-05-31 Uchwała Nr IX/148/2007 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 31 maja 2007 roku w sprawie przyjęcia projektu pn. "Założenia do planu zaopatrzenia miasta Kalisza w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe" ALL
99. 2007-06-25 2007-05-31 Uchwała Nr IX/149/2007 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 31 maja 2007 roku w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości zabudowanych na cele mieszkaniowe oraz przeznaczonych pod tego rodzaju zabudowę ALL
100. 2007-06-25 2007-05-31 Uchwała Nr IX/153/2007 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 31 maja 2007 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XIV/253/99 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 29 listopada 1999 roku w sprawie utworzenia zakładu opieki zdrowotnej - jednostki budżetowej pod nazwą Żłobek Nr 4, z siedzibą w Kaliszu, Al. Wojska Polskiego 34 ALL

<< poprzednie     kolejne >>    
[2003 rok]    [2004 rok]    [2005 rok]    [2006 rok]    [2007 rok]    [2008 rok]    [2009 rok]    [2010 rok]    [2011 rok]    [2012 rok]    [2013 rok]    [2014 rok]    [2015 rok]    [2016 rok]    [2017 rok]    [2018 rok]    [2019 rok]    [2020 rok]    [2021 rok]    [2022 rok]    [2023 rok]    [2024 rok]   

od 25.09.2003r. strona http://www.bip.kalisz.pl była już odwiedzana: 6 960 212 razy, aktualnie na stronie przebywa: 10 osób.

Data ostatniej aktualizacji:  Sobota, 20 lipca 2024 o godz. 17:00   kontakt: agoral@um.kalisz.pl