Rozmiar tekstu:AAA     Kolor tekstu:     Kolor tła:      Język:
 Wyszukuj po słowie:   

 Wykaz przeprowadzonych kontroli 


Wybierz rok: [2023] [2022] [2021] [2020] [2019] [2018] [2017] [2016] [2015] [2014] [2013] [2012] [2011] [2010] [2009] [2008] [2007] [2006] [2005] [2004] 


za rok 20191. Temat: Kontrola realizowanego budżetu pod kątem rachunkowości i finansów- wydatki budżetowe. [Rodzaj: kontrola problemowa]

Jednostka kontrolowana: Zespół Szkolno – Przedszkolny Nr 2 w Kaliszu

Zakres kontroli: Kontrolę realizowanego budżetu pod kątem rachunkowości i finansów – wydatki budżetowe przeprowadzono w zakresie: 1) Planu finansowego wydatków budżetowych i jego ewidencji księgowej. 2) Zgodności danych wykazanych w sprawozdaniu Rb-28S z wykonania planu wydatków budżetowych z danymi ewidencji księgowej. 3) Realizacji zaplanowanych wydatków budżetowych w zakresie: • wykonania planu w układzie wykonawczym; • celowości, gospodarności i legalności; • przestrzegania przepisów z zakresu rachunkowości i planu kont w zakresie wydatków budżetowych.

Termin przeprowadzenia kontroli: 1) w siedzibie jednostki kontrolowanej: od 04.11.2019 r. do 12.11.2019 r., z wyłączeniem 06.11.2019 r. 2) w siedzibie Urzędu Miasta Kalisza: 13.11.2019 r.

Okres objęty kontrolą:


Pobierz raport kontroli: Kontrola realizowanego budżetu pod kątem rachunkowości i finansów- wydatki
budżetowe.Pobierzinformacje o ogłoszeniu


2. Temat: Kontrola realizowanego budżetu pod kątem rachunkowości i finansów- wydatki budżetowe. [Rodzaj: kontrola problemowa]

Jednostka kontrolowana: Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 1 w Kaliszu

Zakres kontroli: Kontrolę realizowanego budżetu pod kątem rachunkowości i finansów – wydatki budżetowe przeprowadzono w zakresie: 1) Planu finansowego wydatków budżetowych na 2019 r. i jego ewidencji księgowej. 2) Zgodności danych wykazanych w sprawozdaniu Rb-28S z wykonania planu wydatków budżetowych z danymi ewidencji księgowej. 3) Realizacji zaplanowanych wydatków budżetowych w zakresie: • wykonania planu w układzie wykonawczym; • celowości, gospodarności i legalności; • przestrzegania przepisów z zakresu rachunkowości i planu kont w zakresie wydatków budżetowych.

Termin przeprowadzenia kontroli: 1) w siedzibie jednostki kontrolowanej: od 06.12.2019 r. do 11.12.2019 r. 2) w siedzibie Urzędu Miasta Kalisza: 12.12.2019 r.

Okres objęty kontrolą:


Pobierz raport kontroli: Kontrola realizowanego budżetu pod kątem rachunkowości i finansów- wydatki
budżetowe.Pobierzinformacje o ogłoszeniu


3. Temat: Kontrola realizowanego budżetu pod kątem rachunkowości i finansów- wydatki budżetowe. [Rodzaj: kontrola problemowa]

Jednostka kontrolowana: Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 1 w Kaliszu

Zakres kontroli: Kontrolę realizowanego budżetu pod kątem rachunkowości i finansów – wydatki budżetowe przeprowadzono w zakresie: 1) Planu finansowego wydatków budżetowych i jego ewidencji księgowej. 2) Zgodności danych wykazanych w sprawozdaniu Rb-28S z wykonania planu wydatków budżetowych z danymi ewidencji księgowej. 3) Realizacji zaplanowanych wydatków budżetowych w 2019 r. w zakresie: • wykonania planu w układzie wykonawczym; • celowości, gospodarności i legalności; • przestrzegania przepisów z zakresu rachunkowości i planu kont w zakresie wydatków budżetowych.

Termin przeprowadzenia kontroli: 1) w siedzibie jednostki kontrolowanej: od 03.07.2019 r. do 09.07.2019 r. 2) w siedzibie Urzędu Miasta Kalisza: 10.07.2019 r.

Okres objęty kontrolą:


Pobierz raport kontroli: Kontrola realizowanego budżetu pod kątem rachunkowości i finansów- wydatki
budżetowe.Pobierzinformacje o ogłoszeniu


4. Temat: Kontrola realizowanego budżetu pod kątem rachunkowości i finansów- wydatki budżetowe. [Rodzaj: kontrola problemowa]

Jednostka kontrolowana: Szkoła Podstawowa Specjalna Nr 19 w Kaliszu

Zakres kontroli: przeprowadzono w zakresie: 1) Planu finansowego wydatków budżetowych i jego ewidencji księgowej. 2) Zgodności danych wykazanych w sprawozdaniu Rb-28S z wykonania planu wydatków budżetowych z danymi ewidencji księgowej. 3) Realizacji zaplanowanych wydatków budżetowych w 2019 r. w zakresie: • wykonania planu w układzie wykonawczym; • celowości, gospodarności i legalności; • przestrzegania przepisów z zakresu rachunkowości i planu kont w zakresie wydatków budżetowych.

Termin przeprowadzenia kontroli: 1) w siedzibie jednostki kontrolowanej: od 26.11.2019 r. do 29.11.2019 r. 2) w siedzibie Urzędu Miasta Kalisza: 02.12.2019 r.

Okres objęty kontrolą:


Pobierz raport kontroli: Kontrola realizowanego budżetu pod kątem rachunkowości i finansów- wydatki
budżetowe.Pobierzinformacje o ogłoszeniu


5. Temat: Kontrola realizowanego budżetu pod kątem rachunkowości i finansów- wydatki budżetowe. [Rodzaj: kontrola problemowa]

Jednostka kontrolowana: Szkoła Podstawowa Nr 16 w Kaliszu

Zakres kontroli: Kontrolę realizowanego budżetu pod kątem rachunkowości i finansów – wydatki budżetowe przeprowadzono w zakresie: 1) Planu finansowego wydatków budżetowych i jego ewidencji księgowej. 2) Zgodności danych wykazanych w sprawozdaniu Rb-28S z wykonania planu wydatków budżetowych z danymi ewidencji księgowej. 3) Realizacji zaplanowanych wydatków budżetowych w 2019 r. w zakresie: • wykonania planu w układzie wykonawczym; • celowości, gospodarności i legalności; • przestrzegania przepisów z zakresu rachunkowości i planu kont w zakresie wydatków budżetowych.

Termin przeprowadzenia kontroli: 1) w siedzibie jednostki kontrolowanej: od 12.11.2019 r. do 19.11.2019 r. 2) w siedzibie Urzędu Miasta Kalisza: od 20.11.2019 r. do 21.11.2019 r.

Okres objęty kontrolą:


Pobierz raport kontroli: Kontrola realizowanego budżetu pod kątem rachunkowości i finansów- wydatki
budżetowe.Pobierzinformacje o ogłoszeniu


6. Temat: Kontrola realizowanego budżetu pod kątem rachunkowości i finansów- wydatki budżetowe. [Rodzaj: kontrola problemowa]

Jednostka kontrolowana: Szkoła Podstawowa Nr 7 w Kaliszu

Zakres kontroli: Kontrolę realizowanego budżetu pod kątem rachunkowości i finansów – wydatki budżetowe przeprowadzono w zakresie: 1) Planu finansowego wydatków budżetowych i jego ewidencji księgowej. 2) Zgodności danych wykazanych w sprawozdaniu Rb-28S z wykonania planu wydatków budżetowych z danymi ewidencji księgowej. 3) Realizacji zaplanowanych wydatków budżetowych w 2019 r. w zakresie: • wykonania planu w układzie wykonawczym; • celowości, gospodarności i legalności; • przestrzegania przepisów z zakresu rachunkowości i planu kont w zakresie wydatków budżetowych.

Termin przeprowadzenia kontroli: 1) w siedzibie jednostki kontrolowanej: od 03.07.2019 r. do 09.07.2019 r. 2) w siedzibie Urzędu Miasta Kalisza: od 10.07.2019 r. do 11.07.2019 r.

Okres objęty kontrolą:


Pobierz raport kontroli: Kontrola realizowanego budżetu pod kątem rachunkowości i finansów- wydatki
budżetowe.Pobierzinformacje o ogłoszeniu


7. Temat: Kontrola realizowanego budżetu pod kątem rachunkowości i finansów- wydatki budżetowe. [Rodzaj: kontrola problemowa]

Jednostka kontrolowana: Publiczne Przedszkole Nr 1 w Kaliszu

Zakres kontroli: Kontrolę realizowanego budżetu pod kątem rachunkowości i finansów – wydatki budżetowe przeprowadzono w zakresie: 1) Planu finansowego wydatków budżetowych i jego ewidencji księgowej. 2) Zgodności danych wykazanych w sprawozdaniu Rb-28S z wykonania planu wydatków budżetowych z danymi ewidencji księgowej. 3) Realizacji zaplanowanych wydatków budżetowych w 2019 r. w zakresie: • wykonania planu w układzie wykonawczym; • celowości, gospodarności i legalności; • przestrzegania przepisów z zakresu rachunkowości i planu kont w zakresie wydatków budżetowych.

Termin przeprowadzenia kontroli: 1) w siedzibie jednostki kontrolowanej: od 12.11.2019 r. do 15.11.2019 r. 2) w siedzibie Urzędu Miasta Kalisza: od 18.11.2019 r. do 22.11.2019 r.

Okres objęty kontrolą:


Pobierz raport kontroli: Kontrola realizowanego budżetu pod kątem rachunkowości i finansów- wydatki
budżetowe.Pobierzinformacje o ogłoszeniu


8. Temat: Kontrola w zakresie gospodarowania środkami ZFŚS oraz udzielania pomocy zdrowotnej nauczycielom ze środków budżetu w latach 2014 -2015. [Rodzaj: kontrola doraźna na wniosek nr KPM.SK.1711.0021.2019 D2019.10.02368 Wiceprezydenta Miasta Kalisza Grzegorza Kulawinka z dnia 21 października 2019 r.]

Jednostka kontrolowana: 2 LO

Zakres kontroli: - Gospodarowanie środkami ZFŚS w latach 2014 – 2015. - Udzielanie pomocy zdrowotnej nauczycielom ze środków budżetu w latach 2014 – 2015.

Termin przeprowadzenia kontroli: 1) w siedzibie jednostki kontrolowanej: od 23.10.2019 r. do 04.11.2019 r. 2) w siedzibie Urzędu Miasta Kalisza: 05.11.2019 r.

Okres objęty kontrolą:


Pobierz raport kontroli: Kontrola w zakresie gospodarowania środkami ZFŚS oraz udzielania pomocy
zdrowotnej nauczycielom ze środków budżetu w latach 2014 -2015.Pobierzinformacje o ogłoszeniu


9. Temat: Kontrola doraźna w zakresie sprawdzenia zasadności zarzutu dotyczącego „otrzymywania w latach 2016 – 2018 przez niektóre nauczycielki pracujące w bibliotece podwójnego wynagrodzenia.” [Rodzaj: kontrola problemowa]

Jednostka kontrolowana: 2 LO

Zakres kontroli: Zakres kontroli wskazany w piśmie Prezydenta Miasta Kalisza nr KPM.SK.1711.0014.2019 D2019.06.01864 z dnia 17 czerwca 2019 r. w sprawie zlecenia kontroli w II Liceum Ogólnokształcącym im. T. Kościuszki w Kaliszu obejmował analizę doraźnych zastępstw realizowanych przez pracowników biblioteki w czasie, w którym winni zgodnie z planem realizować godziny biblioteczne

Termin przeprowadzenia kontroli: 1) w siedzibie jednostki kontrolowanej: od 23.08.2019 r. do 03.09.2019 r. 2) w siedzibie Urzędu Miasta Kalisza: od 04.09.2019 r. do 09.09.2019 r.

Okres objęty kontrolą:


Pobierz raport kontroli: Kontrola doraźna w zakresie sprawdzenia zasadności zarzutu dotyczącego „otrzymywania w latach 2016 – 2018 przez niektóre nauczycielki pracujące w bibliotece podwójnego wynagrodzenia.”Pobierzinformacje o ogłoszeniu


10. Temat: Kontrola realizowanego budżetu pod kątem rachunkowości i finansów- wydatki budżetowe. [Rodzaj: kontrola problemowa]

Jednostka kontrolowana: Szkoła Podstawowa Nr 17 z Oddziałami Integracyjnymi im. Stefana Szolc - Rogozińskiego w Kaliszu

Zakres kontroli: Kontrolę realizowanego budżetu pod kątem rachunkowości i finansów – wydatki budżetowe przeprowadzono w zakresie: 1) Planu finansowego wydatków budżetowych i jego ewidencji księgowej.
2) Zgodności danych wykazanych w sprawozdaniu Rb-28S z wykonania planu wydatków budżetowych z danymi ewidencji księgowej.
3) Realizacji zaplanowanych wydatków budżetowych w 2019 r. w zakresie:
• wykonania planu w układzie wykonawczym;
• celowości, gospodarności i legalności;
• przestrzegania przepisów z zakresu rachunkowości i planu kont w zakresie wydatków budżetowych.

Termin przeprowadzenia kontroli: 1) w siedzibie jednostki kontrolowanej: od 05.09.2019 r. do 11.09.2019 r.
2) w siedzibie Urzędu Miasta Kalisza: od 12.09.2019 r. do 16.09.2019 r.

Okres objęty kontrolą:


Pobierz raport kontroli: Kontrola realizowanego budżetu pod kątem rachunkowości i finansów- wydatki
budżetowe.Pobierzinformacje o ogłoszeniu


11. Temat: Kontrola realizowanego budżetu pod kątem rachunkowości i finansów - wydatki budżetowe [Rodzaj: kontrola problemowa]

Jednostka kontrolowana: Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 w Kaliszu

Termin przeprowadzenia kontroli: w siedzibie jednostki kontrolowanej od 03.07.2019 r. do 09.07.2019 r. w siedzibie Urzędu Miasta Kalisza 10.07.2019 r.

Pobierz raport kontroli: Kontrola realizowanego budżetu pod kątem rachunkowości i finansów - wydatki budżetowePobierzinformacje o ogłoszeniu


12. Temat: Kontrola realizowanego budżetu pod kątem rachunkowości i finansów - wydatki budżetowe [Rodzaj: kontrola problemowa]

Jednostka kontrolowana: Dom Pomocy Społecznej

Termin przeprowadzenia kontroli: w siedzibie jednostki kontrolowanej od 09.04.2019 r. do 26.04.2019 r. w siedzibie Urzędu Miasta Kalisza od 29.04.2019 r. do 08.05.2019 r.

Pobierz raport kontroli: Kontrola realizowanego budżetu pod kątem rachunkowości i finansów - wydatki budżetowePobierzinformacje o ogłoszeniu


13. Temat: Kontrola realizowanego budżetu pod kątem rachunkowości i finansów - wydatki budżetowe [Rodzaj: kontrola problemowa]

Jednostka kontrolowana: Szkoła Podstawowa nr 23 im. E.Kor-Walczaka w Kaliszu

Termin przeprowadzenia kontroli: w siedzibie jednostki kontrolowanej od 04.06.2019 r. do 10.06.2019 r. w siedzibie Urzędu Miasta Kalisza 11.06.2019 r.

Pobierz raport kontroli: Kontrola realizowanego budżetu pod kątem rachunkowości i finansów - wydatki budżetowePobierzinformacje o ogłoszeniu


14. Temat: Kontrola realizowanego budżetu pod kątem rachunkowości i finansów - wydatki budżetowe [Rodzaj: kontrola problemowa]

Jednostka kontrolowana: Zespół Szkolno Przedszkolny nr 4 Kaliszu

Termin przeprowadzenia kontroli: w siedzibie jednostki kontrolowanej od 21.05.2019 r. do 27.05.2019 r. w siedzibie Urzędu Miasta Kalisza od 28.05.2019 r.

Pobierz raport kontroli: Kontrola realizowanego budżetu pod kątem rachunkowości i finansów - wydatki budżetowePobierzinformacje o ogłoszeniu


15. Temat: Kontrola realizowanego budżetu pod kątem rachunkowości i finansów - wydatki budżetowe [Rodzaj: kontrola problemowa]

Jednostka kontrolowana: Szkoła Podstawowa nr 8 w Kaliszu

Termin przeprowadzenia kontroli: w siedzibie jednostki kontrolowanej od 22.03.2019 r. do 29.03.2019 r. w siedzibie Urzędu Miasta Kalisza od 01.04.2019 r. - 03.04.2019 r.

Pobierz raport kontroli: Kontrola realizowanego budżetu pod kątem rachunkowości i finansów - wydatki budżetowePobierzinformacje o ogłoszeniu


16. Temat: Kontrola realizowanego budżetu pod kątem rachunkowości i finansów - wydatki budżetowe [Rodzaj: kontrola problemowa]

Jednostka kontrolowana: Szkoła Podstawowa nr 12 im Księcia Bolesława Pobożnego

Termin przeprowadzenia kontroli: w siedzibie jednostki kontrolowanej od 22.03.2019 r. do 28.03.2019 r. w siedzibie Urzędu Miasta Kalisza od 29.03.2019 r.

Pobierz raport kontroli: Kontrola realizowanego budżetu pod kątem rachunkowości i finansów - wydatki budżetowePobierzinformacje o ogłoszeniu


17. Temat: Kontrola realizowanego budżetu pod kątem rachunkowości i finansów - wydatki budżetowe [Rodzaj: kontrola problemowa]

Jednostka kontrolowana: V Liceum Ogólnokształcące im Jana III Sobieskiego

Termin przeprowadzenia kontroli: w siedzibie jednostki kontrolowanej od 22.03.2019 r. do 28.03.2019 r. w siedzibie Urzędu Miasta Kalisza od 29.03.2019 r.

Pobierz raport kontroli: Kontrola realizowanego budżetu pod kątem rachunkowości i finansów - wydatki budżetowePobierzinformacje o ogłoszeniu


18. Temat: Kontrola realizowanego budżetu pod kątem rachunkowości i finansów - wydatki budżetowe [Rodzaj: kontrola problemowa]

Jednostka kontrolowana: Szkoła Podstawowa nr 18 w Kaliszu

Termin przeprowadzenia kontroli: w siedzibie jednostki kontrolowanej od 25.02.2019 r. do 01.03.2019 r. w siedzibie Urzędu Miasta Kalisza od 04.03.2019 r. do 07.03.2019 r.

Pobierz raport kontroli: Kontrola realizowanego budżetu pod kątem rachunkowości i finansów - wydatki budżetowePobierzinformacje o ogłoszeniu


19. Temat: Kontrola w zakresie gospodarowania środkami ZFŚS oraz udzielania pomocy zdrowotnej nauczycielom ze środków budżetu w latach 2016-2018 [Rodzaj: kontrola doraźna na wniosek KPM.SK.1712.0001.2019 Wiceprezydenta Miasta Kalisza Grzegorza Kulawinka z dnia 05 lutego 2019 r.]

Jednostka kontrolowana: II LO im. Tadeusza Kościuszki

Termin przeprowadzenia kontroli: w siedzibie jednostki kontrolowanej od 05.02.2019 r. do 18.02.2019 r. w siedzibie Urzędu Miasta Kalisza od 19.02.2019 r. do 27.02.2019 r.

Pobierz raport kontroli: Kontrola w zakresie gospodarowania  środkami ZFŚS oraz udzielania pomocy zdrowotnej nauczycielom ze środków budżetu w latach 2016-2018Pobierzinformacje o ogłoszeniu


20. Temat: Kontrola realizowanego budżetu - wydatki budżetowe oraz zarządzanie monitoringiem [Rodzaj: kontrola problemowa]

Jednostka kontrolowana: Straż Miejska Kalisza

Termin przeprowadzenia kontroli: w siedzibie jednostki kontrolowanej od 01.02.2019 r. do 15.02.2019 r. w siedzibie Urzędu Miasta Kalisza od 21.02.2019 r. do 22.02.2019 r.

Pobierz raport kontroli: Kontrola realizowanego budżetu - wydatki budżetowe oraz zarządzanie monitoringiemPobierzinformacje o ogłoszeniu


Ostatnia aktualizacja działu: Wtorek, 06 lutego 2024r. przez: Góral Aleksander
Na podstawie: SK.1711.0016.2023
Informację wytworzył: Kamila Rużyczka

od 25.09.2003r. strona http://www.bip.kalisz.pl była już odwiedzana: 6 595 880 razy, aktualnie na stronie przebywa: 72 osób.

Data ostatniej aktualizacji:  Czwartek, 29 lutego 2024 o godz. 23:01   kontakt: agoral@um.kalisz.pl