Rozmiar tekstu:AAA     Kolor tekstu:     Kolor tła:      Język:
 Wyszukuj po słowie:   

 Wykaz przeprowadzonych kontroli 


Wybierz rok: [2023] [2022] [2021] [2020] [2019] [2018] [2017] [2016] [2015] [2014] [2013] [2012] [2011] [2010] [2009] [2008] [2007] [2006] [2005] [2004] 


za rok 20061. Temat: Przestrzeganie Procedur kontroli finansowej, przeprowadzanie wstępnej oceny celowości zaciągania zobowiązań finansowych i dokonywania wydatków [Rodzaj: Kontrola problemowa]

Jednostka kontrolowana: Straż Miejska

Zakres kontroli: jak na skanie

Termin przeprowadzenia kontroli: 31.10.2006r. - 07.11.2006r.

Okres objęty kontrolą:


Pobierz raport kontroli: Przestrzeganie Procedur kontroli finansowej, przeprowadzanie wstępnej oceny celowości zaciągania zobowiązań finansowych i dokonywania wydatkówPobierzinformacje o ogłoszeniu


2. Temat: Przestrzeganie Procedur kontroli finansowej, przeprowadzanie wstępnej oceny celowości zaciągania zobowiązań finansowych i dokonywania wydatków [Rodzaj: Kontrola problemowa]

Jednostka kontrolowana: Ośrodek Sportu Rehabilitacji i Rekreacji

Zakres kontroli: jak na skanie

Termin przeprowadzenia kontroli: 07.08.2006r. - 09.08.2006r.

Okres objęty kontrolą:


Pobierz raport kontroli: Przestrzeganie Procedur kontroli finansowej, przeprowadzanie wstępnej oceny celowości zaciągania zobowiązań finansowych i dokonywania wydatkówPobierzinformacje o ogłoszeniu


3. Temat: Przestrzeganie Procedur kontroli finansowej, przeprowadzanie wstępnej oceny celowości zaciągania zobowiązań finansowych i dokonywania wydatków [Rodzaj: Kontrola problemowa]

Jednostka kontrolowana: Dom Pomocy Społecznej

Zakres kontroli: jak na skanie

Termin przeprowadzenia kontroli: 20.11.2006r. - 23.11.2006r.

Okres objęty kontrolą:


Pobierz raport kontroli: Przestrzeganie Procedur kontroli finansowej, przeprowadzanie wstępnej oceny celowości zaciągania zobowiązań finansowych i dokonywania wydatkówPobierzinformacje o ogłoszeniu


4. Temat: Przestrzeganie Procedur kontroli finansowej, przeprowadzanie wstępnej oceny celowości zaciągania zobowiązań finansowych i dokonywania wydatków [Rodzaj: Kontrola problemowa]

Jednostka kontrolowana: IV Liceum Ogólnokształcące

Zakres kontroli: jak na skanie

Termin przeprowadzenia kontroli: 27.09.2006r. - 02.10.2006r.

Okres objęty kontrolą:


Pobierz raport kontroli: Przestrzeganie Procedur kontroli finansowej, przeprowadzanie wstępnej oceny celowości zaciągania zobowiązań finansowych i dokonywania wydatkówPobierzinformacje o ogłoszeniu


5. Temat: Przestrzeganie procedur kontroli finansowej, przeprowadzanie wstępnej oceny celowości zaciągania zobowiązań finansowych [Rodzaj: Kontrola problemowa]

Jednostka kontrolowana: Publiczne Przedszkole Nr 3

Zakres kontroli: jak na skanie

Termin przeprowadzenia kontroli: 01.09.2006 r. - 05.09.2006 r.

Okres objęty kontrolą:


Pobierz raport kontroli: Przestrzeganie procedur kontroli finansowej, przeprowadzanie wstępnej oceny celowości zaciągania zobowiązań finansowychPobierzinformacje o ogłoszeniu


6. Temat: Przestrzeganie procedur kontroli finansowej, przeprowadzanie wstępnej oceny celowości zaciągania zobowiązań finansowych [Rodzaj: Kontrola problemowa]

Jednostka kontrolowana: Młodzieżowy Dom Kultury

Zakres kontroli: jak na skanie

Termin przeprowadzenia kontroli: 09.10.2006 r. - 12.10.2006 r.

Okres objęty kontrolą:


Pobierz raport kontroli: Przestrzeganie procedur kontroli finansowej, przeprowadzanie wstępnej oceny celowości zaciągania zobowiązań finansowychPobierzinformacje o ogłoszeniu


7. Temat: Przestrzeganie procedur kontroli finansowej, przeprowadzanie wstępnej oceny celowości zaciągania zobowiązań finansowych [Rodzaj: Kontrola problemowa]

Jednostka kontrolowana: Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr1

Zakres kontroli: jak na skanie

Termin przeprowadzenia kontroli: 19.08.2006 r. - 21.08.2006 r.

Okres objęty kontrolą:


Pobierz raport kontroli: Przestrzeganie procedur kontroli finansowej, przeprowadzanie wstępnej oceny celowości zaciągania zobowiązań finansowychPobierzinformacje o ogłoszeniu


8. Temat: Przestrzeganie procedur kontroli finansowej, przeprowadzanie wstępnej oceny celowości zaciągania zobowiązań finansowych [Rodzaj: Kontrola problemowa]

Jednostka kontrolowana: Ośrodek Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Zakres kontroli: jak na skanie

Termin przeprowadzenia kontroli: 24.10.2006 r. - 27.10.2006 r.

Okres objęty kontrolą:


Pobierz raport kontroli: Przestrzeganie procedur kontroli finansowej, przeprowadzanie wstępnej oceny celowości zaciągania zobowiązań finansowychPobierzinformacje o ogłoszeniu


9. Temat: Przestrzeganie procedur kontroli finansowej, przeprowadzanie wstępnej oceny celowości zaciągania zobowiązań finansowych [Rodzaj: Kontrola problemowa]

Jednostka kontrolowana: Środowiskowy Dom Samopomocy "Tulipan"

Zakres kontroli: jak na skanie

Termin przeprowadzenia kontroli: 24.07.2006 r. - 27.07.2006 r.

Okres objęty kontrolą:


Pobierz raport kontroli: Przestrzeganie procedur kontroli finansowej, przeprowadzanie wstępnej oceny celowości zaciągania zobowiązań finansowychPobierzinformacje o ogłoszeniu


10. Temat: Przestrzeganie procedur kontroli finansowej, przeprowadzanie wstępnej oceny celowości zaciągania zobowiązań finansowych [Rodzaj: Kontrola problemowa]

Jednostka kontrolowana: Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla dzieci Słabo Słyszących i Niesłyszących

Zakres kontroli: jak na skanie

Termin przeprowadzenia kontroli: 02.10.2006 r. - 05.10.2006 r.

Okres objęty kontrolą:


Pobierz raport kontroli: Przestrzeganie procedur kontroli finansowej, przeprowadzanie wstępnej oceny celowości zaciągania zobowiązań finansowychPobierzinformacje o ogłoszeniu


11. Temat: Przestrzeganie procedur kontroli finansowej, przeprowadzanie wstępnej oceny celowości zaciągania zobowiązań finansowych [Rodzaj: Kontrola problemowa]

Jednostka kontrolowana: Zespół Szkół Mechaniczno-Elektrycznych

Zakres kontroli: jak na skanie

Termin przeprowadzenia kontroli: 09.11.2006 r. - 13.11.2006 r.

Okres objęty kontrolą:


Pobierz raport kontroli: Przestrzeganie procedur kontroli finansowej, przeprowadzanie wstępnej oceny celowości zaciągania zobowiązań finansowychPobierzinformacje o ogłoszeniu


12. Temat: Przestrzeganie procedur kontroli finansowej, przeprowadzanie wstępnej oceny celowości zaciągania zobowiązań finansowych i dokonywania wydatków [Rodzaj: Kontrola problemowa]

Jednostka kontrolowana: Publiczne Przedszkole Nr 18

Zakres kontroli: jak na skanie

Termin przeprowadzenia kontroli: 01.08.2006 r. - 03.08.2006 r.

Okres objęty kontrolą:


Pobierz raport kontroli: Przestrzeganie procedur kontroli finansowej, przeprowadzanie wstępnej oceny celowości zaciągania zobowiązań finansowych i dokonywania wydatkówPobierzinformacje o ogłoszeniu


13. Temat: Przestrzeganie procedur kontroli finansowej, przeprowadzanie wstępnej oceny celowości zaciągania zobowiązań finansowych i dokonywania wydatków [Rodzaj: Kontrola problemowa]

Jednostka kontrolowana: Zespół Szkół Techniczno-Elektrycznych

Zakres kontroli: jak na skanie

Termin przeprowadzenia kontroli: 24.07.2006 r. - 26.07.2006 r.

Okres objęty kontrolą:


Pobierz raport kontroli: Przestrzeganie procedur kontroli finansowej, przeprowadzanie wstępnej oceny celowości zaciągania zobowiązań finansowych i dokonywania wydatkówPobierzinformacje o ogłoszeniu


14. Temat: Przestrzeganie procedur kontroli finansowej, przeprowadzanie wstępnej oceny celowości zaciągania zobowiązań finansowych i dokonywania wydatków [Rodzaj: Kontrola problemowa]

Jednostka kontrolowana: Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3

Zakres kontroli: jak na skanie

Termin przeprowadzenia kontroli: 18.09.2006 r. - 20.09.2006 r.

Okres objęty kontrolą:


Pobierz raport kontroli: Przestrzeganie procedur kontroli finansowej, przeprowadzanie wstępnej oceny celowości zaciągania zobowiązań finansowych i dokonywania wydatkówPobierzinformacje o ogłoszeniu


15. Temat: Przestrzeganie procedur kontroli finansowej, przeprowadzanie wstępnej oceny celowości zaciągania zobowiązań finansowych i dokonywania wydatków [Rodzaj: Kontrola problemowa]

Jednostka kontrolowana: Zespół Szkół Ekonomicznych

Zakres kontroli: jak na skanie

Termin przeprowadzenia kontroli: 13.09.2006 r. - 15.09.2006 r.

Okres objęty kontrolą:


Pobierz raport kontroli: Przestrzeganie procedur kontroli finansowej, przeprowadzanie wstępnej oceny celowości zaciągania zobowiązań finansowych i dokonywania wydatkówPobierzinformacje o ogłoszeniu


16. Temat: Przestrzeganie procedur kontroli finansowej, przeprowadzanie wstępnej oceny celowości zaciągania zobowiązań finansowych i dokonywania wydatków [Rodzaj: Kontrola problemowa]

Jednostka kontrolowana: Zespół Szkół Budowlanych

Zakres kontroli: jak na skanie

Termin przeprowadzenia kontroli: 15.09.2006 r. - 19.09.2006 r.

Okres objęty kontrolą:


Pobierz raport kontroli: Przestrzeganie procedur kontroli finansowej, przeprowadzanie wstępnej oceny celowości zaciągania zobowiązań finansowych i dokonywania wydatkówPobierzinformacje o ogłoszeniu


17. Temat: Przestrzeganie procedur kontroli finansowej, przeprowadzanie wstępnej oceny celowości zaciągania zobowiązań finansowych i dokonywania wydatków [Rodzaj: Kontrola problemowa]

Jednostka kontrolowana: Publiczne Przedszkole Nr 30

Zakres kontroli: jak na skanie

Termin przeprowadzenia kontroli: 07.09.2006 r. - 11.09.2006 r.

Okres objęty kontrolą:


Pobierz raport kontroli: Przestrzeganie procedur kontroli finansowej, przeprowadzanie wstępnej oceny celowości zaciągania zobowiązań finansowych i dokonywania wydatkówPobierzinformacje o ogłoszeniu


18. Temat: Przestrzeganie procedur kontroli finansowej, przeprowadzanie wstępnej oceny celowości zaciągania zobowiązań finansowych i dokonywania wydatków [Rodzaj: Kontrola problemowa]

Jednostka kontrolowana: Publiczne Przedszkole Nr 27

Zakres kontroli: jak na skanie

Termin przeprowadzenia kontroli: 04.09.2006 r. - 06.09.2006 r.

Okres objęty kontrolą:


Pobierz raport kontroli: Przestrzeganie procedur kontroli finansowej, przeprowadzanie wstępnej oceny celowości zaciągania zobowiązań finansowych i dokonywania wydatkówPobierzinformacje o ogłoszeniu


19. Temat: Przestrzeganie procedur kontroli finansowej, przeprowadzanie wstępnej oceny celowości zaciągania zobowiązań finansowych [Rodzaj: Kontrola problemowa]

Jednostka kontrolowana: Centrum Kształcenia Praktycznego w Kaliszu

Zakres kontroli: jak na skanie

Termin przeprowadzenia kontroli: 10.08.2006 r. - 14.08.2006 r.

Okres objęty kontrolą:


Pobierz raport kontroli: Przestrzeganie procedur kontroli finansowej, przeprowadzanie wstępnej oceny celowości zaciągania zobowiązań finansowychPobierzinformacje o ogłoszeniu


20. Temat: Przestrzeganie procedur kontroli finansowej, przeprowadzanie wstępnej oceny celowości zaciągania zobowiązań finansowych [Rodzaj: Kontrola problemowa]

Jednostka kontrolowana: II Liceum Ogólnokształcące

Zakres kontroli: jak na skanie

Termin przeprowadzenia kontroli: 21.09.2006 r. - 25.09.2006 r.

Okres objęty kontrolą:


Pobierz raport kontroli: Przestrzeganie procedur kontroli finansowej, przeprowadzanie wstępnej oceny celowości zaciągania zobowiązań finansowychPobierzinformacje o ogłoszeniu


21. Temat: Przestrzeganie procedur kontroli finansowej, przeprowadzanie wstępnej oceny celowości zaciągania zobowiązań finansowych [Rodzaj: Kontrola problemowa]

Jednostka kontrolowana: Powiatowy Urząd Pracy w Kaliszu

Zakres kontroli: jak na skanie

Termin przeprowadzenia kontroli: 22.08.2006 r. - 25.08.2006 r.

Okres objęty kontrolą:


Pobierz raport kontroli: Przestrzeganie procedur kontroli finansowej, przeprowadzanie wstępnej oceny celowości zaciągania zobowiązań finansowychPobierzinformacje o ogłoszeniu


22. Temat: Przestrzeganie procedur kontroli finansowej, przeprowadzanie wstępnej oceny celowości zaciągania zobowiązań finansowych i dokonywania wydatków; sprawdzenie wykonania zaleceń pokontrolnych Wojewody Wielkopolskiego [Rodzaj: Kontrola problemowa]

Jednostka kontrolowana: Powiatowy Zespół ds. Orzekania Niepełnosprawności

Zakres kontroli: jak na skanie

Termin przeprowadzenia kontroli: 07.08.2006 r. - 10.08.2006 r.

Okres objęty kontrolą:


Pobierz raport kontroli: Przestrzeganie procedur kontroli finansowej, przeprowadzanie wstępnej oceny celowości zaciągania zobowiązań finansowych i dokonywania wydatków; sprawdzenie wykonania zaleceń pokontrolnych Wojewody WielkopolskiegoPobierzinformacje o ogłoszeniu


23. Temat: Przestrzeganie procedur kontroli finansowej, przeprowadzanie wstępnej oceny celowości zaciągania zobowiązań finansowych i dokonywania wydatków [Rodzaj: Kontrola problemowa]

Jednostka kontrolowana: Publiczne Przedszkole Nr 12

Zakres kontroli: jak na skanie

Termin przeprowadzenia kontroli: 29.08.2006 r. - 31.08.2006 r.

Okres objęty kontrolą:


Pobierz raport kontroli: Przestrzeganie procedur kontroli finansowej, przeprowadzanie wstępnej oceny celowości zaciągania zobowiązań finansowych i dokonywania wydatkówPobierzinformacje o ogłoszeniu


24. Temat: Przestrzeganie procedur kontroli finansowej, przeprowadzanie wstępnej oceny celowości zaciągania zobowiązań finansowych i dokonywania wydatków [Rodzaj: Kontrola problemowa]

Jednostka kontrolowana: Publiczne Przedszkole Nr 14

Zakres kontroli: jak na skanie

Termin przeprowadzenia kontroli: 06.09.2006 r. - 09.09.2006 r.

Okres objęty kontrolą:


Pobierz raport kontroli: Przestrzeganie procedur kontroli finansowej, przeprowadzanie wstępnej oceny celowości zaciągania zobowiązań finansowych i dokonywania wydatkówPobierzinformacje o ogłoszeniu


25. Temat: Przestrzeganie procedur kontroli finansowej, przeprowadzanie wstępnej oceny celowości zaciągania zobowiązań finansowych i dokonywania wydatków [Rodzaj: Kontrola problemowa]

Jednostka kontrolowana: Publiczne Przedszkole Nr 25

Zakres kontroli: jak na skanie

Termin przeprowadzenia kontroli: 28.08.2006 r. - 30.08.2006 r.

Okres objęty kontrolą:


Pobierz raport kontroli: Przestrzeganie procedur kontroli finansowej, przeprowadzanie wstępnej oceny celowości zaciągania zobowiązań finansowych i dokonywania wydatkówPobierzinformacje o ogłoszeniu


26. Temat: Przestrzeganie procedur kontroli finansowej, przeprowadzanie wstępnej oceny celowości zaciągania zobowiązań finansowych [Rodzaj: Kontrola problemowa]

Jednostka kontrolowana: I Liceum Ogólnokształcące

Zakres kontroli: jak na skanie

Termin przeprowadzenia kontroli: 25.09.2006 r. - 27.09.2006 r.

Okres objęty kontrolą:


Pobierz raport kontroli: Przestrzeganie procedur kontroli finansowej, przeprowadzanie wstępnej oceny celowości zaciągania zobowiązań finansowychPobierzinformacje o ogłoszeniu


27. Temat: Przestrzeganie procedur kontroli finansowej, przeprowadzanie wstępnej oceny celowości zaciągania zobowiązań finansowych [Rodzaj: Kontrola problemowa]

Jednostka kontrolowana: Żłobek nr 2

Zakres kontroli: jak na skanie

Termin przeprowadzenia kontroli: 03.08.2006 r. - 07.08.2006 r.

Okres objęty kontrolą:


Pobierz raport kontroli: Przestrzeganie procedur kontroli finansowej, przeprowadzanie wstępnej oceny celowości zaciągania zobowiązań finansowychPobierzinformacje o ogłoszeniu


28. Temat: Przestrzeganie procedur kontroli finansowej, przeprowadzanie wstępnej oceny celowości zaciągania zobowiązań finansowych [Rodzaj: Kontrola problemowa]

Jednostka kontrolowana: Miejski Zarząd Obiektów Służby Zdrowia

Zakres kontroli: jak na skanie

Termin przeprowadzenia kontroli: 12.09.2006 r. - 14.09.2006 r.

Okres objęty kontrolą:


Pobierz raport kontroli: Przestrzeganie procedur kontroli finansowej, przeprowadzanie wstępnej oceny celowości zaciągania zobowiązań finansowychPobierzinformacje o ogłoszeniu


29. Temat: Gospodarka finansowa jednostki, przestrzeganie procedur kontroli finansowej [Rodzaj: Kontrola problemowa]

Jednostka kontrolowana: Publiczne Przedszkole nr 26

Zakres kontroli: jak na skanie

Termin przeprowadzenia kontroli: 28.08.2006 r. - 30.08.2006 r.

Okres objęty kontrolą:


Pobierz raport kontroli: Gospodarka finansowa jednostki, przestrzeganie procedur kontroli finansowejPobierzinformacje o ogłoszeniu


30. Temat: Gospodarka finansowa jednostki, przestrzeganie procedur kontroli finansowej [Rodzaj: Kontrola problemowa]

Jednostka kontrolowana: Publiczne Przedszkole nr 28

Zakres kontroli: jak na skanie

Termin przeprowadzenia kontroli: 29.06.2006 r. - 03.07.2006 r.

Okres objęty kontrolą:


Pobierz raport kontroli: Gospodarka finansowa jednostki, przestrzeganie procedur kontroli finansowejPobierzinformacje o ogłoszeniu


31. Temat: Gospodarka finansowa jednostki, przestrzeganie procedur kontroli finansowej [Rodzaj: Kontrola problemowa]

Jednostka kontrolowana: Publiczne Przedszkole nr 15

Zakres kontroli: jak na skanie

Termin przeprowadzenia kontroli: 28.07.2006 r. - 01.08.2006 r.

Okres objęty kontrolą:


Pobierz raport kontroli: Gospodarka finansowa jednostki, przestrzeganie procedur kontroli finansowejPobierzinformacje o ogłoszeniu


32. Temat: Przestrzeganie procedur kontroli finansowej, przeprowadzanie wstępnej oceny celowości zaciągania zobowiązań finansowych [Rodzaj: Kontrola problemowa]

Jednostka kontrolowana: Publiczne Przedszkole nr 29

Zakres kontroli: jak na skanie

Termin przeprowadzenia kontroli: 05.08.2006 r. - 07.08.2006 r.

Okres objęty kontrolą:


Pobierz raport kontroli: Przestrzeganie procedur kontroli finansowej, przeprowadzanie wstępnej oceny celowości zaciągania zobowiązań finansowychPobierzinformacje o ogłoszeniu


33. Temat: Przestrzeganie procedur kontroli finansowej, przeprowadzanie wstępnej oceny celowości zaciągania zobowiązań finansowych [Rodzaj: Kontrola problemowa]

Jednostka kontrolowana: Publiczne Przedszkole nr 16

Zakres kontroli: jak na skanie

Termin przeprowadzenia kontroli: 01.08.2006 r. - 03.08.2006 r.

Okres objęty kontrolą:


Pobierz raport kontroli: Przestrzeganie procedur kontroli finansowej, przeprowadzanie wstępnej oceny celowości zaciągania zobowiązań finansowychPobierzinformacje o ogłoszeniu


34. Temat: Przestrzeganie procedur kontroli finansowej, przeprowadzanie wstępnej oceny celowości zaciągania zobowiązań finansowych [Rodzaj: Kontrola problemowa]

Jednostka kontrolowana: Publiczne Przedszkole nr 30

Zakres kontroli: jak na skanie

Termin przeprowadzenia kontroli: 07.09.2006 r. - 11.09.2006 r.

Okres objęty kontrolą:


Pobierz raport kontroli: Przestrzeganie procedur kontroli finansowej, przeprowadzanie wstępnej oceny celowości zaciągania zobowiązań finansowychPobierzinformacje o ogłoszeniu


35. Temat: Przestrzeganie procedur kontroli finansowej, przeprowadzanie wstępnej oceny celowości zaciągania zobowiązań finansowych [Rodzaj: Kontrola problemowa]

Jednostka kontrolowana: Publiczne Przedszkole nr 9

Zakres kontroli: jak na skanie

Termin przeprowadzenia kontroli: 17.07.2006 r. - 19.07.2006 r.

Okres objęty kontrolą:


Pobierz raport kontroli: Przestrzeganie procedur kontroli finansowej, przeprowadzanie wstępnej oceny celowości zaciągania zobowiązań finansowychPobierzinformacje o ogłoszeniu


36. Temat: Przestrzeganie procedur kontroli finansowej, przeprowadzanie wstępnej oceny celowości zaciągania zobowiązań finansowych [Rodzaj: Kontrola problemowa]

Jednostka kontrolowana: Szkoła Podstawowa nr 1

Zakres kontroli: jak na skanie

Termin przeprowadzenia kontroli: 11.09.2006 r. - 13.09.2006 r.

Okres objęty kontrolą:


Pobierz raport kontroli: Przestrzeganie procedur kontroli finansowej, przeprowadzanie wstępnej oceny celowości zaciągania zobowiązań finansowychPobierzinformacje o ogłoszeniu


37. Temat: Przestrzeganie procedur kontroli finansowej, przeprowadzanie wstępnej oceny celowości zaciągania zobowiązań finansowych [Rodzaj: Kontrola problemowa]

Jednostka kontrolowana: Zespół Szkół

Zakres kontroli: jak na skanie

Termin przeprowadzenia kontroli: 21.08.2006 r. - 24.08.2006 r.

Okres objęty kontrolą:


Pobierz raport kontroli: Przestrzeganie procedur kontroli finansowej, przeprowadzanie wstępnej oceny celowości zaciągania zobowiązań finansowychPobierzinformacje o ogłoszeniu


38. Temat: Przestrzeganie procedur kontroli finansowej, przeprowadzanie wstępnej oceny celowości zaciągania zobowiązań finansowych [Rodzaj: Kontrola problemowa]

Jednostka kontrolowana: Złobek nr 3

Zakres kontroli: jak na skanie

Termin przeprowadzenia kontroli: 09.08.2006 r. - 11.08.2006 r.

Okres objęty kontrolą:


Pobierz raport kontroli: Przestrzeganie procedur kontroli finansowej, przeprowadzanie wstępnej oceny celowości zaciągania zobowiązań finansowychPobierzinformacje o ogłoszeniu


39. Temat: Przestrzeganie procedur kontroli finansowej, przeprowadzanie wstępnej oceny celowości zaciągania zobowiązań finansowych [Rodzaj: Kontrola problemowa]

Jednostka kontrolowana: Żłobek nr 4

Zakres kontroli: jak na skanie

Termin przeprowadzenia kontroli: 17.08.2006 r. - 21.08.2006 r.

Okres objęty kontrolą:


Pobierz raport kontroli: Przestrzeganie procedur kontroli finansowej, przeprowadzanie wstępnej oceny celowości zaciągania zobowiązań finansowychPobierzinformacje o ogłoszeniu


40. Temat: Przestrzeganie procedur kontroli finansowej, przeprowadzanie wstępnej oceny celowości zaciągania zobowiązań finansowych [Rodzaj: Kontrola problemowa]

Jednostka kontrolowana: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kaliszu

Zakres kontroli: jak na skanie

Termin przeprowadzenia kontroli: 11.07.2006 r. - 13.07.2006 r.

Okres objęty kontrolą:


Pobierz raport kontroli: Przestrzeganie procedur kontroli finansowej, przeprowadzanie wstępnej oceny celowości zaciągania zobowiązań finansowychPobierzinformacje o ogłoszeniu


41. Temat: Gospodarka finansowa jednostki, przestrzeganie procedur kontroli finansowej [Rodzaj: Kontrola problemowa]

Jednostka kontrolowana: Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1

Zakres kontroli: jak na skanie

Termin przeprowadzenia kontroli: 31.03.2006 r. - 07.04.2006 r.

Okres objęty kontrolą:


Pobierz raport kontroli: Gospodarka finansowa jednostki, przestrzeganie procedur kontroli finansowejPobierzinformacje o ogłoszeniu


42. Temat: Przestrzeganie procedur kontroli finansowej, przeprowadzenie wstępnej oceny celowości zaciągania zobowiązań finansowych i dokonywania wydatków [Rodzaj: Kontrola problemowa]

Jednostka kontrolowana: Centrum Kształcenia Ustawicznego

Zakres kontroli: jak na skanie

Termin przeprowadzenia kontroli: 27.06.2006 r. - 29.06.2006 r.

Okres objęty kontrolą:


Pobierz raport kontroli: Przestrzeganie procedur kontroli finansowej, przeprowadzenie wstępnej oceny celowości zaciągania zobowiązań finansowych i dokonywania wydatkówPobierzinformacje o ogłoszeniu


43. Temat: Przestrzeganie procedur kontroli finansowej, przeprowadzenie wstępnej oceny celowości zaciągania zobowiązań finansowych i dokonywania wydatków [Rodzaj: Kontrola problemowa]

Jednostka kontrolowana: Dzienny Dom Pomocy Społecznej

Zakres kontroli: jak na skanie

Termin przeprowadzenia kontroli: 21.06.2006 r. - 26.06.2006 r.

Okres objęty kontrolą:


Pobierz raport kontroli: Przestrzeganie procedur kontroli finansowej, przeprowadzenie wstępnej oceny celowości zaciągania zobowiązań finansowych i dokonywania wydatkówPobierzinformacje o ogłoszeniu


44. Temat: Przestrzeganie procedur kontroli finansowej, przeprowadzenie wstępnej oceny celowości zaciągania zobowiązań finansowych i dokonywania wydatków [Rodzaj: Kontrola problemowa]

Jednostka kontrolowana: Gimnazjum nr 1

Zakres kontroli: jak na skanie

Termin przeprowadzenia kontroli: 07.06.2006 r. - 09.06.2006 r.

Okres objęty kontrolą:


Pobierz raport kontroli: Przestrzeganie procedur kontroli finansowej, przeprowadzenie wstępnej oceny celowości zaciągania zobowiązań finansowych i dokonywania wydatkówPobierzinformacje o ogłoszeniu


45. Temat: Przestrzeganie procedur kontroli finansowej, przeprowadzenie wstępnej oceny celowości zaciągania zobowiązań finansowych i dokonywania wydatków [Rodzaj: Kontrola problemowa]

Jednostka kontrolowana: Gimnazjum nr 3

Zakres kontroli: jak na skanie

Termin przeprowadzenia kontroli: 05.06.2006 r. - 07.06.2006 r.

Okres objęty kontrolą:


Pobierz raport kontroli: Przestrzeganie procedur kontroli finansowej, przeprowadzenie wstępnej oceny celowości zaciągania zobowiązań finansowych i dokonywania wydatkówPobierzinformacje o ogłoszeniu


46. Temat: Przestrzeganie procedur kontroli finansowej, przeprowadzenie wstępnej oceny celowości zaciągania zobowiązań finansowych i dokonywania wydatków [Rodzaj: Kontrola problemowa]

Jednostka kontrolowana: Gimnazjum nr 9

Zakres kontroli: jak na skanie

Termin przeprowadzenia kontroli: 06.06.2006 r. - 08.06.2006 r.

Okres objęty kontrolą:


Pobierz raport kontroli: Przestrzeganie procedur kontroli finansowej, przeprowadzenie wstępnej oceny celowości zaciągania zobowiązań finansowych i dokonywania wydatkówPobierzinformacje o ogłoszeniu


47. Temat: Przestrzeganie procedur kontroli finansowej, przeprowadzenie wstępnej oceny celowości zaciągania zobowiązań finansowych i dokonywania wydatków [Rodzaj: Kontrola problemowa]

Jednostka kontrolowana: Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr1

Zakres kontroli: jak na skanie

Termin przeprowadzenia kontroli: 21.06.2006 r. - 26.06.2006 r.

Okres objęty kontrolą:


Pobierz raport kontroli: Przestrzeganie procedur kontroli finansowej, przeprowadzenie wstępnej oceny celowości zaciągania zobowiązań finansowych i dokonywania wydatkówPobierzinformacje o ogłoszeniu


48. Temat: Przestrzeganie procedur kontroli finansowej, przeprowadzenie wstępnej oceny celowości zaciągania zobowiązań finansowych i dokonywania wydatków [Rodzaj: Kontrola problemowa]

Jednostka kontrolowana: Publiczne Przedszkole Nr 11

Zakres kontroli: jak na skanie

Termin przeprowadzenia kontroli: 28.06.2006 r. - 03.07.2006 r.

Okres objęty kontrolą:


Pobierz raport kontroli: Przestrzeganie procedur kontroli finansowej, przeprowadzenie wstępnej oceny celowości zaciągania zobowiązań finansowych i dokonywania wydatkówPobierzinformacje o ogłoszeniu


49. Temat: Przestrzeganie procedur kontroli finansowej, przeprowadzenie wstępnej oceny celowości zaciągania zobowiązań finansowych i dokonywania wydatków [Rodzaj: Kontrola problemowa]

Jednostka kontrolowana: Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy

Zakres kontroli: jak na skanie

Termin przeprowadzenia kontroli: 27.06.2006 r. - 29.06.2006 r.

Okres objęty kontrolą:


Pobierz raport kontroli: Przestrzeganie procedur kontroli finansowej, przeprowadzenie wstępnej oceny celowości zaciągania zobowiązań finansowych i dokonywania wydatkówPobierzinformacje o ogłoszeniu


50. Temat: Przestrzeganie procedur kontroli finansowej, przeprowadzenie wstępnej oceny celowości zaciągania zobowiązań finansowych i dokonywania wydatków [Rodzaj: Kontrola problemowa]

Jednostka kontrolowana: Szkoła Podstawowa nr 11

Zakres kontroli: jak na skanie

Termin przeprowadzenia kontroli: 01.06.2006 r. - 05.06.2006 r.

Okres objęty kontrolą:


Pobierz raport kontroli: Przestrzeganie procedur kontroli finansowej, przeprowadzenie wstępnej oceny celowości zaciągania zobowiązań finansowych i dokonywania wydatkówPobierzinformacje o ogłoszeniu


51. Temat: Przestrzeganie procedur kontroli finansowej, przeprowadzenie wstępnej oceny celowości zaciągania zobowiązań finansowych i dokonywania wydatków [Rodzaj: Kontrola problemowa]

Jednostka kontrolowana: Szkoła Policealna nr 7

Zakres kontroli: jak na skanie

Termin przeprowadzenia kontroli: 03.07.2006 r. - 05.07.2006 r.

Okres objęty kontrolą:


Pobierz raport kontroli: Przestrzeganie procedur kontroli finansowej, przeprowadzenie wstępnej oceny celowości zaciągania zobowiązań finansowych i dokonywania wydatkówPobierzinformacje o ogłoszeniu


52. Temat: Przestrzeganie procedur kontroli finansowej, przeprowadzenie wstępnej oceny celowości zaciągania zobowiązań finansowych i dokonywania wydatków [Rodzaj: Kontrola problemowa]

Jednostka kontrolowana: Szkoła Podstawowa nr 2

Zakres kontroli: jak na skanie

Termin przeprowadzenia kontroli: 30.05.2006 r. - 02.06.2006 r.

Okres objęty kontrolą:


Pobierz raport kontroli: Przestrzeganie procedur kontroli finansowej, przeprowadzenie wstępnej oceny celowości zaciągania zobowiązań finansowych i dokonywania wydatkówPobierzinformacje o ogłoszeniu


53. Temat: Przestrzeganie procedur kontroli finansowej, przeprowadzenie wstępnej oceny celowości zaciągania zobowiązań finansowych i dokonywania wydatków [Rodzaj: Kontrola problemowa]

Jednostka kontrolowana: Szkoła Podstawowa nr 14

Zakres kontroli: jak na skanie

Termin przeprowadzenia kontroli: 06.06.2006 r. - 08.06.2006 r.

Okres objęty kontrolą:


Pobierz raport kontroli: Przestrzeganie procedur kontroli finansowej, przeprowadzenie wstępnej oceny celowości zaciągania zobowiązań finansowych i dokonywania wydatkówPobierzinformacje o ogłoszeniu


54. Temat: Przestrzeganie procedur kontroli finansowej, przeprowadzenie wstępnej oceny celowości zaciągania zobowiązań finansowych i dokonywania wydatków [Rodzaj: Kontrola problemowa]

Jednostka kontrolowana: Szkoła Podstawowa nr 6

Zakres kontroli: jak na skanie

Termin przeprowadzenia kontroli: 23.05.2006 r. - 25.05.2006 r.

Okres objęty kontrolą:


Pobierz raport kontroli: Przestrzeganie procedur kontroli finansowej, przeprowadzenie wstępnej oceny celowości zaciągania zobowiązań finansowych i dokonywania wydatkówPobierzinformacje o ogłoszeniu


55. Temat: Przestrzeganie procedur kontroli finansowej, przeprowadzenie wstępnej oceny celowości zaciągania zobowiązań finansowych i dokonywania wydatków [Rodzaj: Kontrola problemowa]

Jednostka kontrolowana: Szkoła Podstawowa nr 17

Zakres kontroli: jak na skanie

Termin przeprowadzenia kontroli: 30.05.2006 r. - 02.06.2006 r.

Okres objęty kontrolą:


Pobierz raport kontroli: Przestrzeganie procedur kontroli finansowej, przeprowadzenie wstępnej oceny celowości zaciągania zobowiązań finansowych i dokonywania wydatkówPobierzinformacje o ogłoszeniu


56. Temat: Gospodarka finansowa jednostki, przestrzeganie procedur kontroli finansowej [Rodzaj: Kontrola problemowa]

Jednostka kontrolowana: Zespół Szkół Nr 7

Zakres kontroli: jak na skanie

Termin przeprowadzenia kontroli: 31.03.2006 r. - 07.04.2006 r.

Okres objęty kontrolą:


Pobierz raport kontroli: Gospodarka finansowa jednostki, przestrzeganie procedur kontroli finansowejPobierzinformacje o ogłoszeniu


57. Temat: Gospodarka finansowa jednostki, przestrzeganie procedur kontroli finansowej [Rodzaj: Kontrola problemowa]

Jednostka kontrolowana: Zespół Szkół Nr 2

Zakres kontroli: jak na skanie

Termin przeprowadzenia kontroli: 31.03.2006 r. - 07.04.2006 r.

Okres objęty kontrolą:


Pobierz raport kontroli: Gospodarka finansowa jednostki, przestrzeganie procedur kontroli finansowejPobierzinformacje o ogłoszeniu


58. Temat: Gospodarka finansowa jednostki, przestrzeganie procedur kontroli finansowej [Rodzaj: Kontrola problemowa]

Jednostka kontrolowana: Zespół Szkół Nr 12

Zakres kontroli: jak na skanie

Termin przeprowadzenia kontroli: 31.03.2006 r. - 07.04.2006 r.

Okres objęty kontrolą:


Pobierz raport kontroli: Gospodarka finansowa jednostki, przestrzeganie procedur kontroli finansowejPobierzinformacje o ogłoszeniu


59. Temat: Gospodarka finansowa jednostki, przestrzeganie procedur kontroli finansowej [Rodzaj: Kontrola problemowa]

Jednostka kontrolowana: Zespół Szkół Nr 11

Zakres kontroli: jak na skanie

Termin przeprowadzenia kontroli: 31.03.2006 r. - 07.04.2006 r.

Okres objęty kontrolą:


Pobierz raport kontroli: Gospodarka finansowa jednostki, przestrzeganie procedur kontroli finansowejPobierzinformacje o ogłoszeniu


60. Temat: Gospodarka finansowa jednostki, przestrzeganie procedur kontroli finansowej [Rodzaj: Kontrola problemowa]

Jednostka kontrolowana: Zespół Szkół Nr 10

Zakres kontroli: jak na skanie

Termin przeprowadzenia kontroli: 31.03.2006 r. - 07.04.2006 r.

Okres objęty kontrolą:


Pobierz raport kontroli: Gospodarka finansowa jednostki, przestrzeganie procedur kontroli finansowejPobierzinformacje o ogłoszeniu


61. Temat: Gospodarka finansowa jednostki, przestrzeganie procedur kontroli finansowej [Rodzaj: Kontrola problemowa]

Jednostka kontrolowana: Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 2

Zakres kontroli: jak na skanie

Termin przeprowadzenia kontroli: 20.06.2006 r. - 23.06.2006 r.

Okres objęty kontrolą:


Pobierz raport kontroli: Gospodarka finansowa jednostki, przestrzeganie procedur kontroli finansowejPobierzinformacje o ogłoszeniu


62. Temat: Gospodarka finansowa jednostki, przestrzeganie procedur kontroli finansowej [Rodzaj: Kontrola problemowa]

Jednostka kontrolowana: Zespół Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich

Zakres kontroli: jak na skanie

Termin przeprowadzenia kontroli: 31.03.2006 r. - 07.04.2006 r.

Okres objęty kontrolą:


Pobierz raport kontroli: Gospodarka finansowa jednostki, przestrzeganie procedur kontroli finansowejPobierzinformacje o ogłoszeniu


63. Temat: Gospodarka finansowa jednostki, przestrzeganie procedur kontroli finansowej [Rodzaj: Kontrola problemowa]

Jednostka kontrolowana: V liceum Ogólnokształcące

Zakres kontroli: jak na skanie

Termin przeprowadzenia kontroli: 15.05.2006 r. - 18.05.2006 r.

Okres objęty kontrolą:


Pobierz raport kontroli: Gospodarka finansowa jednostki, przestrzeganie procedur kontroli finansowejPobierzinformacje o ogłoszeniu


64. Temat: Przestrzeganie procedur kontroli finansowej, przeprowadzenie wstępnej oceny celowości zaciągania zobowiązań finansowych i dokonywania wydatków [Rodzaj: Kontrola problemowa]

Jednostka kontrolowana: Szkoła Podstawowa nr 9

Zakres kontroli: jak na skanie

Termin przeprowadzenia kontroli: 31.05.2006 r. - 02.06.2006 r.

Okres objęty kontrolą:


Pobierz raport kontroli: Przestrzeganie procedur kontroli finansowej, przeprowadzenie wstępnej oceny celowości zaciągania zobowiązań finansowych i dokonywania wydatkówPobierzinformacje o ogłoszeniu


65. Temat: Gospodarka finansowa jednostki, pzrestrzeganie procedur kontroli finansowej  [Rodzaj: Kontrola problemowa]

Jednostka kontrolowana: Zespół Szkół Samochodowych

Zakres kontroli: jak na skanie

Termin przeprowadzenia kontroli: 30.03.2006 r. - 06.04.2006 r.

Okres objęty kontrolą:


Pobierz raport kontroli: Gospodarka finansowa jednostki, pzrestrzeganie procedur kontroli finansowej Pobierzinformacje o ogłoszeniu


66. Temat: Gospodarka finansowa jednostki, pzrestrzeganie procedur kontroli finansowej  [Rodzaj: Kontrola problemowa]

Jednostka kontrolowana: Zespół Szkół nr 6

Zakres kontroli: jak na skanie

Termin przeprowadzenia kontroli: 10.04.2006 r. - 13.04.2006 r.

Okres objęty kontrolą:


Pobierz raport kontroli: Gospodarka finansowa jednostki, pzrestrzeganie procedur kontroli finansowej Pobierzinformacje o ogłoszeniu


67. Temat: Gospodarka finansowa jednostki, pzrestrzeganie procedur kontroli finansowej  [Rodzaj: Kontrola problemowa]

Jednostka kontrolowana: Państwowa Szkoła Muzyczna I i II stopnia

Zakres kontroli: jak na skanie

Termin przeprowadzenia kontroli: 23.03.2006 r. - 28.03.2006 r.

Okres objęty kontrolą:


Pobierz raport kontroli: Gospodarka finansowa jednostki, pzrestrzeganie procedur kontroli finansowej Pobierzinformacje o ogłoszeniu


68. Temat: Gospodarka finansowa jednostki, pzrestrzeganie procedur kontroli finansowej  [Rodzaj: Kontrola problemowa]

Jednostka kontrolowana: Publiczne przedszkole nr 1

Zakres kontroli: jak na skanie

Termin przeprowadzenia kontroli: 15.02.2006 r. - 21.02.2006 r.

Okres objęty kontrolą:


Pobierz raport kontroli: Gospodarka finansowa jednostki, pzrestrzeganie procedur kontroli finansowej Pobierzinformacje o ogłoszeniu


69. Temat: Kontrola procedury przyjmowania osób lub rodzin, rozlicznania kosztów ich pobytu ze szczególnym uwzględnieniem sytuacji, gdy osoba lub rodzina pochodzi spoza terenu Miasta Kalisza oraz przestrzeganie procedurkontroli finansowej, przeprowadzanie wstępnej oceny celowości zaciągania zobowiązań finansowych i dokonywania wydatków [Rodzaj: Kontrola problemowa]

Jednostka kontrolowana: Centrum Interwencji Kryzysowej

Zakres kontroli: jak na skanie

Termin przeprowadzenia kontroli: 02.02.2006 r. - 10.02.2006 r.

Okres objęty kontrolą:


Pobierz raport kontroli: Kontrola procedury przyjmowania osób lub rodzin, rozlicznania kosztów ich pobytu ze szczególnym uwzględnieniem sytuacji, gdy osoba lub rodzina pochodzi spoza terenu Miasta Kalisza oraz przestrzeganie procedurkontroli finansowej, przeprowadzanie wstępnej oceny celowości zaciągania zobowiązań finansowych i dokonywania wydatkówPobierzinformacje o ogłoszeniu


70. Temat: Gospodarka finansowa jednostki, pzrestrzeganie procedur kontroli finansowej  [Rodzaj: Kontrola problemowa]

Jednostka kontrolowana: Zespół Szkolno-Przedszkolno nr 3

Zakres kontroli: jak na skanie

Termin przeprowadzenia kontroli: 11.04.2006 r. - 18.04.2006 r.

Okres objęty kontrolą:


Pobierz raport kontroli: Gospodarka finansowa jednostki, pzrestrzeganie procedur kontroli finansowej Pobierzinformacje o ogłoszeniu


71. Temat: Gospodarka finansowa jednostki, pzrestrzeganie procedur kontroli finansowej  [Rodzaj: Kontrola problemowa]

Jednostka kontrolowana: Zespół Szkół nr 4

Zakres kontroli: jak na skanie

Termin przeprowadzenia kontroli: 20.04.2006 r. - 25.04.2006 r.

Okres objęty kontrolą:


Pobierz raport kontroli: Gospodarka finansowa jednostki, pzrestrzeganie procedur kontroli finansowej Pobierzinformacje o ogłoszeniu


72. Temat: Gospodarka finansowa jednostki, pzrestrzeganie procedur kontroli finansowej  [Rodzaj: Kontrola problemowa]

Jednostka kontrolowana: Publiczne Przedszkole nr 19

Zakres kontroli: jak na skanie

Termin przeprowadzenia kontroli: 24.02.2006 r. - 01.03.2006 r.

Okres objęty kontrolą:


Pobierz raport kontroli: Gospodarka finansowa jednostki, pzrestrzeganie procedur kontroli finansowej Pobierzinformacje o ogłoszeniu


73. Temat: Gospodarka finansowa jednostki, pzrestrzeganie procedur kontroli finansowej  [Rodzaj: Kontrola problemowa]

Jednostka kontrolowana: Szkoła Podstawowa Nr 13

Zakres kontroli: jak na skanie

Termin przeprowadzenia kontroli: 07.03.2006 r. - 10.03.2006 r.

Okres objęty kontrolą:


Pobierz raport kontroli: Gospodarka finansowa jednostki, pzrestrzeganie procedur kontroli finansowej Pobierzinformacje o ogłoszeniu


74. Temat: Gospodarka finansowa jednostki, przestrzeganie procedur kontroli finansowej  [Rodzaj: Kontrola problemowa]

Jednostka kontrolowana: Zespół Szkół nr 14

Zakres kontroli: jak na skanie

Termin przeprowadzenia kontroli: 08.05.2006 r. - 11.05.2006 r.

Okres objęty kontrolą:


Pobierz raport kontroli: Gospodarka finansowa jednostki, przestrzeganie procedur kontroli finansowej Pobierzinformacje o ogłoszeniu


75. Temat: Gospodarka finansowa jednostki, pzrestrzeganie procedur kontroli finansowej  [Rodzaj: Kontrola problemowa]

Jednostka kontrolowana: Zespół Szkół nr 5

Zakres kontroli: jak na skanie

Termin przeprowadzenia kontroli: 24.02.2006 r. - 01.03.2006 r.

Okres objęty kontrolą:


Pobierz raport kontroli: Gospodarka finansowa jednostki, pzrestrzeganie procedur kontroli finansowej Pobierzinformacje o ogłoszeniu


76. Temat: Gospodarka finansowa jednostki, pzrestrzeganie procedur kontroli finansowej  [Rodzaj: Kontrola problemowa]

Jednostka kontrolowana: Szkoła Podstawowa nr 23

Zakres kontroli: jak na skanie

Termin przeprowadzenia kontroli: 24.02.2006 r. - 01.03.2006 r.

Okres objęty kontrolą:


Pobierz raport kontroli: Gospodarka finansowa jednostki, pzrestrzeganie procedur kontroli finansowej Pobierzinformacje o ogłoszeniu


77. Temat: Gospodarka finansowa jednostki, pzrestrzeganie procedur kontroli finansowej  [Rodzaj: Kontrola problemowa]

Jednostka kontrolowana: Zespół Szkół nr 8

Zakres kontroli: jak na skanie

Termin przeprowadzenia kontroli: 24.02.2006 r. - 01.03.2006 r.

Okres objęty kontrolą:


Pobierz raport kontroli: Gospodarka finansowa jednostki, pzrestrzeganie procedur kontroli finansowej Pobierzinformacje o ogłoszeniu


78. Temat: Gospodarka finansowa jednostki, pzrestrzeganie procedur kontroli finansowej  [Rodzaj: Kontrola problemowa]

Jednostka kontrolowana: Publiczne Przedszkole nr 20

Zakres kontroli: jak na skanie

Termin przeprowadzenia kontroli: 15.03.2006 r. - 20.03.2006 r.

Okres objęty kontrolą:


Pobierz raport kontroli: Gospodarka finansowa jednostki, pzrestrzeganie procedur kontroli finansowej Pobierzinformacje o ogłoszeniu


79. Temat: Przestrzeganie procedur kontroli finansowej, przeprowadzanie wstępnej oceny celowości zaciągania zobowiązań finansowych i dokonywania wydatków [Rodzaj: Kontrola problemowa]

Jednostka kontrolowana: V Liceum Ogólnokształcące

Zakres kontroli: jak na skanie

Termin przeprowadzenia kontroli: 07.11.2005 r. - 14.11.2005 r.

Okres objęty kontrolą:


Pobierz raport kontroli: Przestrzeganie procedur kontroli finansowej, przeprowadzanie wstępnej oceny celowości zaciągania zobowiązań finansowych i dokonywania wydatkówPobierzinformacje o ogłoszeniu


80. Temat: Przestrzeganie procedur kontroli finansowej, przeprowadzanie wstępnej oceny celowości zaciągania zobowiązań finansowych i dokonywania wydatków orazz wydatki z dochodów własnych - kursy [Rodzaj: Kontrola problemowa]

Jednostka kontrolowana: Zespół Szkół w Kaliszu

Zakres kontroli: jak na skanie

Termin przeprowadzenia kontroli: 01.12.2005 r. - 07.12.2005 r.

Okres objęty kontrolą:


Pobierz raport kontroli: Przestrzeganie procedur kontroli finansowej, przeprowadzanie wstępnej oceny celowości zaciągania zobowiązań finansowych i dokonywania wydatków orazz wydatki z dochodów własnych - kursyPobierzinformacje o ogłoszeniu


Ostatnia aktualizacja działu: Wtorek, 06 lutego 2024r. przez: Góral Aleksander
Na podstawie: SK.1711.0016.2023
Informację wytworzył: Kamila Rużyczka

od 25.09.2003r. strona http://www.bip.kalisz.pl była już odwiedzana: 6 697 139 razy, aktualnie na stronie przebywa: 19 osób.

Data ostatniej aktualizacji:  Piątek, 19 kwietnia 2024 o godz. 01:58   kontakt: agoral@um.kalisz.pl